torsdag 23 december 2010

Jag önskar alla en riktigt fin och God Jul!


Nu tar jag julledigt och bloggen likaså.
Njut av lediga dagar, den goda maten, det fina vintervädret och passa på att bara vara.....det ska jag.

Snö och kyla gör att viltet lider vid jaktLänsstyrelsen har idag beslutat att införa förbud mot jakt med drivande hund på klövvilt i Kronobergs län. Beslutet är föranlett av väder­situationen - stora mängder snö och långvarig sträng kyla.


Viltdjuren har svårt att förflytta sig. Att bedriva jakt med hund medför att djuren kan utsättas för onödig påfrestning och svårt lidande. Jakt med drivande hund är därför ytterst olämpligt på de platser i länet där dessa förhållanden råder.

tisdag 21 december 2010

Länsstyrelserna på fjärde plats i Företagarnas myndighetsranking

Företagarnas undersökning visar att Länsstyrelserna rankas som nummer 4 i jämförelse med andra mynduigheter. Målet måste vara att bli nr 1.

Läs hela rapporten på www.foretagarna.se/Aktuellt-och-opinion/Rapporter/-2010-/Myndighetsranking-2010/.

måndag 20 december 2010

Vintervitt, jullikt och mörktI år bryter min familj en lång jultradition. Vi byter julfirandet på landet i Solliden mot jul i Växjö.

Julbaket är avklarat, julklapparna inslagna och tillsammans med utvalt julpynt, vörtbröd och pepparkakor transporterat till Residenset.

Men innan det blir jul återstår några intensiva arbetsdagar . Årets mörkaste vecka inleds med interna möten på Länsstyrelsen. Måndagen avslutas med besök av Profilgruppens gamla och nya vd.

Fungerar infrastrukturen som den ska åker jag till Stockholm på tisdag. Då äger årets sista styrgruppsmöte i projektet Innovation för Tillväxt rum.

På onsdag kommer regeringens två utredare av varselsamordningsuppdraget, från statskontoret till Växjö. Vi är ett av fem län som regeringen vill specialstudera och förutom intervju med oss samordnare kommer våra respektive tjänstemän och delar av styrgruppen – Lotta Fonsell Vida AB, Anders Holmberg, Holtab och Thomas Carlzon, IKEA AB att intervjuas och berätta om sina erfarenheter av det regionala varselsamordningsarbetet arbetet.

Regeringens beslut att låta regionerna samordna de regionala resurserna under lågkonjunkturen och finanskrisen har uppmärksammats inom OECD. Syftet med analysen är att dokumentera framgångsfaktorer och bra metoder. Kanske kan vi med vår erfarenhet bidra med ett nytt arbetssätt. Specifikt och unikt för oss är det tajta samarbetet mellan de offentliga aktörerna och näringslivet.

Dagen före dopparedagen, på torsdag, är det internt arbete på Länsstyrelsen som gäller.

fredag 17 december 2010

Länsstyrelserna ska förenkla företagens vardag

Pressmeddelande

Länsstyrelsen i Kronoberg lämnar idag förslag till regeringen om åtgärder för att främja myndighetens arbete med att förenkla vardagen för landets företag. Det handlar bland annat om att kartlägga företagens problem med myndigheter, översyn av myndigheternas regler och arbetssätt samt insatser för att öka förståelsen för företagandets betydelse.

Länsstyrelsen fick den 27 maj 2010 regeringens uppdrag att i samverkan med övriga länsstyrelser redovisa hur våra myndigheter kan arbeta med att förenkla för företag.
– Vårt uppdrag har varit att hitta metoder och system i vårt arbete som gör vardagen enklare för de vi är till för. Det är viktigt att vi i alla frågor har brukarens perspektiv för ögonen, samtidigt som vi strävar efter en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Utvecklingen inom tillväxt, sysselsättning och välfärd i Sverige sker idag alltmer i små och medelstora företag. Länsstyrelserna måste därför möta denna förändring.
– Länsstyrelserna har goda möjligheter att utveckla sin verksamhet för att uppnå en märkbar förenkling i vardagen för de företagare och andra som kommer i kontakt med länsstyrelsen. Krångliga lagar och regler måste göras begripliga, säger Lena Stjernqvist, chefsjurist på Länsstyrelsen i Kronoberg.

I rapporten föreslås att regeringen ger en av länsstyrelserna i uppdrag att samordna arbetet med att förenkla för företag. Uppgifterna för denna länsstyrelse blir bland annat att fånga upp och kanalisera onödigt krångliga regler till den myndighet som har möjlighet att förändra reglerna. Förslaget är att Tillväxtverket ska få i uppdrag att stödja länsstyrelserna i detta arbete och då särskilt den samordnande länsstyrelsen.

Hela rapporten hittar du på vår hemsida.

torsdag 16 december 2010

Dialog löste konflikt - nytt naturreservat vid Tagels gård

Med samtal och dialog kan man komma långt. Efter många års diskussioner kunde Länsstyrelsen på luciadagen ta det efterlängtade beslutet att Brotorpabäck ska skyddas som naturreservat. Marken ägs av privata markägare och den mer än tjugo år långa konflikten slutade med ett gott samförstånd hur den värdefulla naturen ska skyddas. Området kommer att bli tillgängligt för allmänheten och i framtiden kommer en strövstig att anläggas. Den forskning som bedrivs inom ett antal försöksytor kommer att, med vissa begränsningar, kunna slutföras.

onsdag 15 december 2010

Grötkväll för internationella studenter från Linneuniversitetet


Luciakvällen fylldes Residenset för grötkväll och julpyssel. 250 studenter och vänfamiljer njöt av julig samvaro i det vackra Residenset. För att så många människor ska känna sig välkomna och för att allt ska flyta på krävs både engagemang och god organisationsförmåga. Jag vill rikta ett stort TACK till husfru Brita med Lena och Kira som medhjälpare vill jag rikta. Och till vänföreningen vill jag säga välkomna åter!

tisdag 14 december 2010

Mot ljusare tider

Studenter från Grimslövs Folkhögskola förgyllde morgonfikat på LänsstyrelsenStämningsfull, varm och i vissa lägen lite busig Luciakonsert i Växjö Domkyrka avslutade min Lussekväll

Förstagångslucia - i år upplevd på distans........

Redan i början av juni månad brukar vi prata om mörkret som kommer – ”snart vänder det” är en vanlig kommentar veckorna innan midsommar. En kommentar jag gott tycker att man kan använda även den här årstiden!
Med Lucia kommer ljuset och om en dryg vecka är det vintersolstånd som markerar att nu blir det inte mörkare. Härligt att mitt i den kalla vintern konstatera att vi faktiskt går mot ljusare tider.

På Länsstyrelsen precis som på många andra ställen har Lucia infriat förväntningarna och stämningsfullt spridit ljus i vintermörkret.

måndag 13 december 2010

Vecka 50 - med försmak av julen


Julstämningen börjar infinna sig! Inte minst efter besöket på Julmässan på Bergkvara i går. Värdparets fina mottagande, tomten och det fina utbudet gav mersmak. En fin Växjöhelg som avslutades med årets första julbord övergår nu i en ny arbetsvecka.

Jag är glad att, efter några veckors resande fram och tillbaka till Stockholm, få vara på hemmaplan – fira Lucia, delta i Linnéuniversitetetes vänförenings grötkväll för utlandsstudenter på Residenset. På tisdag jobbar jag internt och på onsdag förmiddag är det dags för Huseby Vänners styrelsemöte och på eftermiddagen leder jag tillsammans med Regionförbundet länets jämställdhetsråd. På torsdag blir det hektiskt – först medarbetardag på Länsstyrelsen, därefter lunchmöte med IKEA, Södra, Videum och projektledningen för Trästad 2012 , därefter deltar jag på Videums styrelsemöte och på kvällen har vi julbord på Residenset för alla medarbetare på Länsstyrelsen. Veckans sista arbetsdag har jag semester.

fredag 10 december 2010

På väg mot regioner 2015?!

I veckan deltog jag tillsammans med 270 andra nyfikna politiker, tjänstemän från kommuner, regionförbund och länsstyrelser i SKL´s konferens "På väg mot regioner 2015". I inledningen betonade Anders Knape, orförande SKL och Håkan Sörman, vd SKL vikten av att kommunerna engagerar sig i den kommande regionbildningen. Tyvärr var jag ensam deltagare från vårt län.

En intressant dag med många bra föreläsningar, inspel och diskussioner. Mats Sjöstrands regeringsuppdrag att se över den statliga regionala representationen väcker mångas nyfikenhet. Han är fortfarande ganska förtegen men lyfte lite på förlåten och klargjorde att det inte kommer att vara 21 länsstyrelser i hans förslag och han är tydlig med att han ser nuvarande KSO-konstellationer som en temporär lösning. Och han ställer sig frågan varför ska man flytta 21 länsstyrelsers uppgifter till 21 regionala strukturer? Varför ta fram 21 kompetensplattformar när vi har 8 strukturfondsområden?

Hans huvudfråga är "hur få bästa genomslag regionalt för regeringens politik?" och förslaget kommer inte att innehålla 21 lösningar vare sig på tillsyn eller regionala utvecklingsfrågor. Han klargjorde också det juridiskt är ok att en region innehåller flera landsting. I hans direktiv ingår att sitta still i båten till dess det kommer in nya ansökningar om regionbildning, han ska sedan bedöma och föreslå namn på de nya regionerna/länen och residensstäder. Ännu så länge har han inga ansökningar att bedöma och för de som vill bilda region till nästa val är det 2011 som gäller.

Att regionbildning tar tid var den röda tråden i inspelen från Pia Kinhult, Region Skåne och Gert-Inge Andersson, Västra Götaland. Pia redogjorde för den 25-åriga processen som har tagit dom dit där dom är idag - hon poängterar att mycket är gjort men mycket återstår och på en direkt fråga av moderatorn huruvida de ställer sig till ytterligare regionförstoring svarade hon att hennes uppfattning i nuläget är att Region Skåne inte är öppna för en regionförstoring, hon gissar att det idag är svårt att få upp ett engagemang inför nästa val.

I ljuset av Gert-Inge Anderssons redogörelse för Västra Götalands närmande mot Värmland inser man hur viktig processen är för ett bra resultat. Beslutsunderlaget bygger på en väl genomarbetad djupanalys som de båda regionerna lagt mycket tid på och som båda känner sig bekväma med. Diskussionerna om en regionförstoring har kommit långt och för att den ska bli verklighet kommer beslut att tas våren 2011.

Fortsättning på denna spännande resa följer och till våren hoppas vi få besök av Mats Sjöstrand och förhoppningsvis få del av den promemoria han just nu sitter och filar på.

Alla tycker något i den här frågan men ingen driver den - vi riskerar ett ledarskapsvakuum! Den kommentaren från Anders Knape får sammanfatta dagens budskap från de medverkande.

tisdag 7 december 2010

Sista kapitlet är skrivet


Swentecs slutbetänkande är presenterat och överlämnat till uppdragsgivaren – Näringsminister Maud Olofsson och statssekreterare Daniel Johansson.

Uppdraget att föreslå en effektiv struktur för svensk miljöteknik är slutfört. Vi, som under de senaste åren arbetat med Swentec, håller nu tummarna att allt engagemang från rådet, kansliet och de flera hundra nyckelaktörer som medverkat i den breda processen får ett avtryck i 2011 års regleringsbrev.
Ett stort och varmt tack vill jag rikta till alla som bidragit till slutresultatet!!

måndag 6 december 2010

Vecka 49 - Ledarskap, det statliga etoset och USA till Växjö

Årets "produktion" av julsenapen!
Smålandsgärdesgården vackert snödekorerad

Ett kärt återseende
Det är över en månad sedan jag sist tillbringade en helg hemma på gården. Ett kärt återseende och nästan trolskt vackert med all snö.

Ny arbetsvecka med erfarenhetsutbyte
Nu åter laddad för en intressant vecka där måndagen är vikt åt Swentecs slutbetänkande. Mellan 2002 och 2007 gästföreläste jag på Växjö Universitet om organisation och ledarskap ur ett litet företags perspektiv . Nu blir det repris på Linnéuniversitetet, har jag lovat ställa upp igen för att berätta om utvecklingsarbetet på Länsstyrelsen. Under eftermiddagen träffas juryn för årets Kronobergare och på kvällen deltar jag i festligheterna för Växjö Kommuns skolledare som avslutar sin ledarutbildning. Ledarskapet är viktigt och det är kul att följa utvecklingen så nära…

Fulltecknat schema för dagarna i Stockholm
Tidig onsdag morgon åker jag till Stockholm för att delta i Sveriges Kommuner och Landstings heldagskonferens om den framtida regionbildningen. På torsdag medverkar jag i statskontorets frukostseminarium som ska handla om det statliga Etoset – den statliga värdegrunden. Därefter möte med USA´s ambassadör för att diskutera upplägget när USA för en dag (3 februari) flyttar in på Stortorget i Växjö, på eftermiddagen är det dags för årets sista Landshövdingemöte på Rosenbad.

Fredagen blir en hemmadag med internt arbete och besök av Svenskt Näringsliv som vill veta mer om vårt projekt Förenkla för företagen.

torsdag 2 december 2010

Robust Samhälle

Just nu pågår den nationella konferensen Robust Samhälle här i Växjö, en mötesplats där samhällsaktörer samlas för att bredda begreppet robusthet och där vi gemensamt tar ett helhetsgrepp. Vi vill skapa levande nätverk. Av människor som har kunskap, engagemang och vilja. – denna gång med underrubriken ”risker av social karaktär.

Oavsett inställning, oavsett vilja drabbas vi av omvärldens förändringar. Förändringar vi har att förhålla oss till.

Vårt robusta samhälle sätts på prov
– av klimatförändringar
- av globaliseringen
- av den ökade rörligheten
- av den förfinade tekniken

och av ännu okända hot.

Det här kommer att kräva nya angreppssätt och en tydligare samverkan mellan samhället, näringslivet och forskningsvärlden. Att bryta traditionellt tänkande ger oss en chans att ligga steget före. Beredskap handlar om att utgå från det värsta och vara beredd när det oförutsedda inträffar. Beredskap är att ta ansvar. I stort och i smått.

Det moderna samhället är sårbart - stormar, snöoväder, pandemier och olyckor har mänskligheten upplevt och lärt sig att hantera eller kanske leva med. Men ett område vi jobbar betydligt mindre med är risker av social karaktär. Ökande klyftor, social oro, värdeförskjutning, hot mot demokratin, för att nämna några exempel.

Vägen till robusthet är en utmaning där samverkan är nyckelordet! Att samarbete äver gränser är avgörande för ett robust samhälle särskilt när det gäller händelser av social karaktär som är ingens och allas ansvar!

onsdag 1 december 2010

Kompetensförsörjning en ständigt återkommande fråga

Lågkonjunkturen och finanskrisen slog hårt mot många företag och varselsiffrorna slog i taket. Ingen trodde på hösten 2008 att kompetensförsörjningsfrågor två år senare skulle stå högst upp på näringslivets agenda. Alla pratar om vikten av kompetens, rätt kompetens.

Regionförbundet Södra Småland har under 2010 tagit fram rapporten "Kompetensförsörjning i Södra Småland" (kan hämtas på rfss.se). Den är ett första steg i ett kontinuerligt arbete med kompetensförsörjningsfrågor och vid gårdagens Regionala Forum på Residenset, där huvuddelen av medlemmarna representerar näringslivet, presenterades innehållet. Vid workshoparna diskuterades innehållet och framförallt hur vi gememsamt kan arbeta med frågorna för att nå både attraktion och hållbar utveckling i regionen. Resultaten från grupperna arbetas in i strategin och återkoppling sker vid nästa Regionala Forum den 9 mars.

Nya svenskar bereds bättre väg till arbetsmarknaden

Idag träder den nya lagen i kraft som ska underlätta vägen till jobb för nya svenskar. Ska det bli handling måste många hjälpa till. Att se invandrare som en tillgång är en del av framtidens lösning för kompetensförsörjning.

Det har styrgruppen för projektet "Innovation för tillväxt" insett och i måndags togs beslut om en ny arbetsgrupp med huvudfrågan "Vad bör Sverige ändra för att attrahera och integrera fler kunniga människor?". Ordförande i gruppen blir Annika Lundius, vvd Svenskt Näringsliv.

tisdag 30 november 2010

Swentecs sista seminarium

ägde i går rum på Rosenbad. Över hundra intresserade trotsade snöoväder och kyla för att ta del av Swentecs rapport till Regeringen. Uppddraget, att stödja regeringen i framtagningen av en effektiv statlig struktur för att stärka de svenska miljöteknikföretagen, är slutfört. Arbetet är sammanfattat i ett slutbetänkande där vi formulerat vad en effektiv struktur bör innehålla. Hur detta organiseras blir regeringens uppgift. Statssekreterare Daniel Johansson tog emot slutbetänkande och delrapporter och nu håller vi alla tummar för att stora delar av arbetet som engagerat så många också kommer att synas i nästa års regleringsbrev till de myndigheter som berörs av miljöområdet.

Tyngdpunkten i slutbetänkandet till regeringen är;
att man tar vara på och utvecklar förtroendet och engagemanget som byggts upp i den breda processen med nyckelaktörer från näringslivet, myndigheter och akademien
att politiken formulerar en vision vad man vill åstadkomma
att en huvudaktör, en neutral arena, tar ansvaret för att säkerställa att utvärdering och uppföljning av insatser görs s¨å att positionerna flyttas framåt

Dessutom pekar vi ut särskilt viktiga områden under respektive strategi - politisk styrning, kommersialisering, samverkan, affärsmodeller och kunskap kring hållbar utveckling - från Handlingsplanen som överlämnades till näringsminister Maud Olofsson i december 2009.

För den som vill läsa hela rapporten finns den på www.swwentec.se och fri att laddas ner.

måndag 29 november 2010

Första veckan i december

Vecka 48, 2010

Väder och klimat är två helt olika frågor

annars kan man ju börja undra ;) – vintervitt och snökaos redan i november har jag inte upplevt sedan jag var barn.

Första advent har verkligen gått i julens tecken. Förutom mottagning av biskop Jan-Olof Johansson i Växjö Domkyrka och julkaffe på Tagel har vi hunnit med både lite julbak och julklappsköp. Med tajt schema gäller det att ha både framförhållning och god planering.

Hållbar samhällsutveckling får bli sammanfattningen av veckan som börjar med Miljöteknikseminarie på Rosenbad, fortsätter med Regionalt Forum och avslutas med den nationella konferensen Robust Samhälle. Men veckan innehåller som vanligt mycket mer.

Tidigt på måndag morgon är det Stockholm och Rosenbad som gäller. Swentecs råd ska i seminarieform informera intresserade om slutrapporten hur en effektiv struktur för svensk miljöteknik bör organiseras för att få skjuts framåt. Maud Olofssons statssekreterare Daniel Johansson medverkar och därmed är det snart målfoto för det nästan treåriga uppdraget.

Länsstyrelsen har under flera år stöttat kvinnors företagande och på tisdag fortsätter dialogen hur vi kan ta vara på erfarenheter och kunskap som byggts upp i de olika nätverk som vi stöttat. På eftermiddagen får vi besök av en ledargrupp från Jönköping som vill veta mer om våra utvecklingsprocesser och på kvällen är det dags att träffas i det Regionala Forumet för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor.

Konferensen Robust Samhälle arrangeras på onsdag och torsdag för tredje gången och lockar intresserade från i stort sett hela landet. Temat i år är ”Risker av social karaktär” aktuella frågor och ett ämne som lockat många.

Efter Robustkonferensen tar värdskapet för Nordsjökommittén vid. Under två dagar ska bland annat miljö- och klimatfrågor diskuteras.

”Livet är för kort för att vara smått”

fredag 26 november 2010

Ny standard för socialtt ansvarstagande

Om länsstyrelsen skulle ha en affärsidé så skulle det nog vara ”Hållbar utveckling och tillväxt i balans”. Därför var det naturligt att vi sa ja till ett samarbete med Sydsvenska Industri och Handelskammaren när de föreslog ett seminarium kring den nya CSR-standarden ISO 26000 på Residenset.

Frågorna kring socialt ansvarstagande är viktiga, aktuella och intresserade många.

Gränser rivs, nya marknader öppnas, gamla marknader förändras och allt fler fattar sina köpbeslut som är socialt hållbara och försvarbara. Medvetenheten om ”miljö och samhälle” har hög status och ligger ofta till grund för ett köpbeslut, men också vid val av arbetsgivare.

För de företag och organisationer som med ett systematiskt sätt att arbeta med frågorna kommer attraktionskraften och konkurrenskraften att öka. Strax efter nyår kommer vi att bjuda in till nästa samtal i dessa viktiga frågor – då med fokus på leverantörer eller underleverantörer i Kina. Tillsammans med Exportrådet, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbunden i Gävle och Kalmar ingår vi i ett nätverk med syfte att hjälpa våra företag bedöma sina leverantörer ur ett socialt och hållbart perspektiv entlig standarden i IS 26000.

Småland / Blekinge i Shanghai - nästa steg

Småland/Blekinges aktiviteter under EXPO och Shanghai har jag skrivit om tidigare här på bloggen. Uppföljningsarbetet är i full gång. Rapporten från Kronoberg var klar redan i slutet av oktober och kan hämtas på vår hemsida. Den gemensamma slutrapporten med utvärdering beräknas vara klar precis innan jul. I övrigt har länet tagit emot ett par delegationsresor och arbetet med att sjösätta Miljö- och Klimatcentrum "handelshuset" för tjänster, kunskap, produkter och system är i full gång. Vid senaste mötet på Residenset mötte drygt 20 företag upp och den gemensamma bilden var - nu kör vi! Räkna med mer information här på bloggen, men vill du redan nu veta mer om planerna, innehåll och villkor för att delta kan du höra av dig till Johan Thorsell Johan.Thorsell@vaxjo.se.

Länk till nyhetsbrevet från Ambassaden i Peking, där man bla skriver om vårt engagemang på EXPO http://ud.carmamail.com/mail/OBS?muid=1O1mCh477725759

onsdag 24 november 2010

Innovation för tillväxt. Den regionala dialogen gav både energi och mersmak!

I projektet Innovation för tillväxt är den Regionala Dialogen central. Den sedan länge planerade workshopen förra veckan var ett led i arbetet med att ta fram en nationell affärsplan för Sverige.

Aldrig hade vi trott att intresset från landets alla delar skulle vara så stort! Målbilden var 100 deltagare och när anmälningarna passerade 170 fick vi sätta stopp……

Med så många människor i IVAs bankettsal blev genomförandet en riktig utmaning. Men jag hoppas att alla som deltog är lika nöjda som vi i projektgruppen. TACK alla ni som bidrog till det gedigna underlaget för det fortsatta arbetet!

Klicka in på länken www.innovationfortillvaxt.se där du kan läsa mer om workshopen och kika på bilderna från de båda dagarna.

tisdag 23 november 2010

Innovationsupphandling

är ett sätt för stat och kommun att aktivt bidra till omställning och förnyelse av teknik, processer och tjänster. Den formen av upphandling diskuteras på många håll i Europa och förra veckan träffades alla partner i INNO-Partnering Forum, som är ett EU-samarbete för effektivare stöd till små och medelstora företag. Då diskuterades särskilt innovationsupphandling och vi som deltog i mötet i Delft fick en djupdykning i hur England och Nederländerna arbetar med innovationsupphandling som verktyg för att stötta tillväxtföretag. Intressanta erfarenheter att ta med i den pågående revideringen av det svenska innovations- och upphandlingsarbetet.

måndag 22 november 2010

Biskopsvigning med kunglig glans

Vilket privilegium att få delta i något så högtidligt som en biskopsvigning! I går var det en stor dag för många - inte minst för vår biskop Jan-Olof Johansson som vigdes till biskop för Växjö stift i Uppsala Domkyrka.

Du kan läsa mer i Smålandsposten http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/en-biskop-blev-fodd(2187737).gm

och Braometern
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/se-bilderna-fran-ceremonin(2187512).gm?service=mediacenter

Biskopsvigning, företagens sociala ansvar och julkaffe på Tagel

Landshövdingeuppdraget är minst sagt stimulerande och mångfacetterat. Efter en vecka med så jordnära frågor som regelförenkling för företag och innovation för tillväxt kändes det både högtidligt och mäktigt att få närvara vid söndagens biskopsvigning av biskop Jan Olof Johansson i Uppsala Domkyrka. Efter Högmässan var det mingellunch i Biskopsgården. Förutom god indisk buffé fick Janne och jag trevligt sällskap av ”vår” nya statssekreterare Ulf Perbo med fru.

Veckan som kommer börjar där den förra slutade - med innovation och strategier för regional tillväxt. Måndagen är den uppsummering efter förra veckans workshop i projektet Innovation för tillväxt och den regionala dialogen. Dagen efter är det dags för höstens sista styrelsemöte i Vinnova. På onsdag fylls Residenset med två olika seminarier. Förmiddagens seminarium om företagens CSR-arbete samararrangerar vi med Sydsvenska Industri och Handelskammaren och på kvällen är det Växjö Kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen som samlas för att fortsätta diskussionen om det kommande Miljö- och klimatcentrat. Torsdag lunch talar jag om kvinnligt företagande på Videumdagen och på kvällen bjuder vi anhörigvårdare på den årliga och uppskattade ”Nobelfesten” på Residenset. Arbetsveckan avslutas med ledardag för enhetscheferna på Länsstyrelsen .

Under helgen tar vi i Växjö stift högtidligen emot vår nya biskop Jan-Olof Johansson och på söndag är det traditionellt julkaffe på Tagel.

söndag 21 november 2010

Mat klimat hälsa

Intresset för mat med ursprung - lokalproducerat, närodlat, nybakat, nyskördat – har jag skrivit om tidigare i min blogg och det är också ett ämne som engagerar många. LRF Sydost och Länsstyrelsen har utvecklat samarbetet för att öka fokuset på trender som faktiskt kan göra skillnad – för klimatet, för hälsan och för landsbygdens utveckling. Vid dialogen kring mat- och landsbygdsutveckling i Åseda, för någon vecka sedan, föddes många idéer och konkreta förslag på åtgärder för ökad livsmedelsproduktion i länet. En utmaning är distributionen från producent till butik, restaurang och konsument och en annan är upphandlingsproblematiken. Dessa båda bollar landade hos LRF respektive Länsstyrelsen. Uppföljning med resultat kommer!

fredag 19 november 2010

Kunglig medalj till en av ”våra” formgivare

Den 16 november mottog Erika Lagerbielke Prins Eugen-medaljen Erika Lagerbielke. Hon får den för sin framstående konstnärlig verksamhet.

"Jag är fantastiskt stolt och hedrad, säger Erika Lagerbielke. Man har sina livsmål, men jag har aldrig föreställt mig att jag skulle få medalj. Det känns som en fantastisk bekräftelse av vad jag hittills har åstadkommit samtidigt som det är en stor inspiration för min framtida konstnärliga verksamhet.”

Ett stort grattis från alla oss som gläds åt utmärkelsen! Vi är glada och stolta att vi så generöst får ta del av hennes kreativitet. Utmärkelsen visar att design och innovation är vägen till lönsamhet, ökad attraktionskraft och tillväxt!

torsdag 18 november 2010

Hur svårt kan det vara!?

Så började vår chefsjurist Lena Stjernqvist förra veckans medarbetardag på Länsstyrelsen.

Dagen, eller åtminstone förmiddagen, var vikt åt regeringsuppdraget ”Förenkla för företagen”. Det finns ett klart samband mellan regelförenkling/tillämpning och tillväxt i ekonomin och sysselsättning. Tillväxt och sysselsättning skapar välfärd och i den verkligheten ingår självklart även vi.

Vad var och en av oss gör har betydelse för helheten – på Länsstyrelsen och i samhället. Med förenkling för ögonen utvecklar vi verksamheten och optimerar våra egna resurser. Därmed kommer vi också att bidra till förenkling för företagen, som primärt är vårt uppdrag. Förenkla helt enkelt!

Det var också dessa frågor vi diskuterade när alla kontaktpersoner från Sveriges länsstyrelser i tisdags träffades på Näringslivets Hus. Den 17 december överlämnar vi rapporten till regeringen hur vi i vår värld kan göra vardagen enklare för företagen.

tisdag 16 november 2010

Lite mer kaxighet om jag får be

Ja, det tror jag vi behöver visa om vi ska kunna konkurrera med omvärlden. Det var också med de orden jag inledde årets upplaga av det stora småländska designminglet på Residenset förra veckan.

Att design och utveckling av både produkter, tjänster och processer leder till ökad konkurrenskraft är nog de flesta överens om. – men hur gör man, vem ska man kontakta och var finns referenserna? Kunskapsutbyte och inspiration är ett av syftena med designminglet.

Där människor möts föds idéer och när idéer möts kan helt nya innovationer födas. Design är, oavsett inom vilken bransch man verkar, en vinstdrivande faktor och under kvällen vittnade flera om designens viktiga betydelse också för hållbarhetsperspektivet.
Moderator Johan Sjöberg från Möbelriket ledde oss med van hand genom alla hundra personer – där var och en genom att berätta vad man gör underlättade kontaktskaåandet under det avslutande minglet.

Kvällens inspirerande berättelser om allt som görs och planeras tog oss en liten bit närmare visionen om en hållbar och framgångsrik region med starka företag och samarbeten över gränserna. Självklart blir det ett nytt mingel nästa november! Men innan dess hoppas jag vi ses i Residensträdgården i Visby under Almedalsveckan. Planer oss landshövdingar emellan finns ;)!

måndag 15 november 2010

Innovation i flera perspektiv - länsstyrelsevärlden, regionerna och Europa

Efter en fin Växjöhelg med föredrag i missionskyrkan om landshövdingerollen och julshopping på Huseby tar en intensiv långvecka vid.

På måndag förmiddag är det insynsråd och till lunch ansluter viltförvaltningsdelegationens medlemmar för årets andra sammanträde. Tidigt på tisdag morgon åker jag tillsammans med projektgruppen ”Förenkla för företagen” till Stockholm för et uppsamlingsseminarium där höstens arbete med att ta fram förslag hur länsstyrelserna samordnat ska arbeta med förenkling för företag ska slutdiskuteras. På kvällen träffar jag Smålands Gille i Stockholm och är ombedd att berätta om det som händer i länet och på länsstyrelsen. Hela onsdagen och torsdag förmiddag är jag i Delft, Holland för att tillsammans med representanter från åtta andra medlemsländer diskutera hur vi kan bli bättre på att stimulera innovation och innovativa processer. Det arbetet fortsätter på torsdag kväll och fredag, men då i projektet ”Innovation för tillväxt”. Drygt 100 personer från alla landets regioner samlas på IVA för att dela erfarenheter och inspireras. Lördag och söndag går i firandets tecken, inte minst på söndagen då vi medverkar i biskopsvigningen i Uppsala Domkyrka.

Kort från förra veckans arbetsgivardag på Nalen
Vid torsdagens Arbetsgivardag antogs strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag är glad att både strategin och talet som vår nya chef Stefan Attefall höll samma dag stämmer väl överens hur vi arbetat de senaste åren. Här kommer ett inklippt stycke från talet, som i sin helhet finns som inlägg på min blogg.

Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.


Gruvar du dig för något? Gör det genast!
ur första Klokboken

Vi går i takt...

....ja så känns det när man läser talet av vår nya chef Stefan Attefall. Under Arbetsgivarverkets arbetsgivardag i torsdags höll han nedanstående tal till alla församlade landshövdingar och generaldirektörer. Det visar åt vilket håll vinden blåser och jag måste erkänna att jag känner mig glad både för tydligheten, att innovation finns med och att vi hos oss redan arbetar utifrån det ministern sa i sitt tal.

Tal Nalen, Stockholm 11 november 2010Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Tal av Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, med ansvar för den statliga förvaltningen
Ärade åhörare,Det är oerhört glädjande för mig som statsråd med ansvar för den statliga förvaltningen och därmed det övergripande ansvaret för er som myndighetschefer att få möta er alla här i dag.
Det är ni, regeringens drygt 200 myndighetschefer med 235 000 anställda som utgör en av världens mest välfungerande statsförvaltningar.
Ni har ett svårt och viktigt uppdrag och ett stort ansvar. Det ställs många, komplicerade och mångtydiga krav på er från medborgare, intressenter och politiker:
Ni ska vårda rättsstatens värde av likhet inför lagen, offentlighet och sekretess, vara sakliga och opartiska och fatta materiellt riktiga beslut utifrån gällande lag. Och ni ska använda ett språk som är begripligt.
Inom fastlagda ramar ska ni vårda den offentliga förvaltningens särdrag av öppenhet, pluralism och medborgarorientering. Ni ska kunna väga olika intressen mot varandra och säkerställa att starka och högljudda särintressen inte skymmer det gemensamma bästa.
För det tredje ska ni i förvaltningen leverera service inom de ramar som fastställts av riksdag och regering. Ni ska ordna ändamålsenliga driftsformer för att producera de beslutade tjänsterna. Det gäller att omsätta de politiskt fattade besluten i konkreta verksamheter och lojaliteten mot de politiska beslutsfattarna spelar då en stor roll.
Slutligen ska ni också beakta de ekonomiska värdena, dvs. iaktta hög effektivitet och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.
Vi måste ständigt vara vaksamma mot korruption. Sverige ligger väl till i internationella jämförelser, men vi har också problem. Vi har exempel på senare tid som visar att vår statsförvaltning eller den offentliga sektorn i övrigt inte är immun mot detta. Vi kan alltså inte slå oss till ro eller luta oss tillbaka. Förvaltningen måste hela tiden upprätthålla sin öppenhet, sin vitalitet och sin motståndskraft mot otillbörlig påverkan eller ren korruption. Ni som myndighetschefer har naturligtvis en särskilt viktig roll i detta arbete.
I sammanhanget intressant att poängtera att en av de stora förtjänsterna med LOU är det skydd den innebär mot korruption, kompisuppgörelser och osund konkurrens.
***Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.
***
Jag tänkte i korthet ge en bild av min syn på förvaltningens roll och några viktiga områden i förvaltningspolitiken.
Grunden för ett starkt och välmående Sverige läggs med hjälp av välskötta offentliga finanser, fritt företagande med effektiv konkurrens, tydlig äganderätt, frihandel och sist men inte minst ett starkt civilt samhälle. Allt detta förutsätter en väl fungerande offentlig förvaltning.
Det civila samhället består av en rad olika gemenskaper som familjen, ideella föreningar, fackföreningar, bildningsförbund, kooperativ och andra. Det är för dessa gemenskaper och enskilda människor som den offentliga förvaltningen finns till - inte tvärt om.
Den offentliga sektorns verksamhetsformer bör så långt som möjligt bygga på frånvaro av monopol, på nyttjande av olika driftsformer och på decentralisering. För att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet måste produktion av välfärdstjänster i enskild regi, såväl privata företag som ideella organisationer, ges lika förutsättningar som tjänster producerade i offentlig regi. Den enskilde bör själv kunna välja utförare. Här har införandet av Lagen om valfrihet - LOV - underlättat för mer av valfrihet när det gäller offentlig service. Min uppfattning är också att mer av offentlig verksamhet, som inte är myndighetsutövning, bör kunna upphandlas i konkurrens.
Vill i sammanhanget betona att regeringen avser att i kommande omprövningar av det statliga åtagandet särskilt uppmärksamma myndigheters säljverksamhet och effekterna på de marknader där de statliga myndigheterna är verksamma.
De statliga myndigheternas fristående ställning och långtgående befogenheter att besluta om hur de egna uppgifterna ska lösas är en viktig del av den svenska förvaltningstraditionen som har många förtjänster.
Genom denna handlingsfrihet ges förutsättningar för demokratiska beslut att få avsett genomslag. Principen lägger också grunden till att myndigheterna på ett självständigt sätt ska kunna sköta sin dagliga verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Likväl lyder myndigheterna under regeringen och ska genomföra riksdagens och regeringens politik.
Myndigheterna får budgetmedel, eller ges möjlighet att finansiera verksamheter med avgifter. Men det är ni som ska se till att ni har kompetens för att uppnå målen i de olika verksamheterna. Det är ett stort ansvar som ni fått genom att det arbetsgivarpolitiska ansvaret har delegerats till er.
Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten är en bra ordning, därom råder bred politisk enighet. Som ni säkert redan känner till angav regeringen i årets förvaltningspolitiska proposition sin bedömning att den långtgående delegeringen till Arbetsgivarverket och till myndigheterna ligger fast.
Regeringen anger mål och delmål för de statliga arbetsgivarna som följs upp. Utvecklingen mellan 2008-2009 är fortsatt positiv.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska - från 13,7 till 12,6 procent.
Vi ser också en sjunkande sjukfrånvaro i staten - från 3,4 till 3,1 procent.
Antalet nybeviljade sjukpensioner har sjunkit för både kvinnor och för män, totalt har dessa nästan halverats.
Andelen kvinnor på ledande befattningar har ökat - från 35 procent till 38 procent.
Andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat på alla nivåer. När det gäller staten totalt från 12,0 procent till 12,5 procent. Bland nyanställda i staten ökade andelen med utländsk bakgrund från 18,4 till 19,0 procent.
Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
Ni har alla bidragit till detta!
Kompetensförsörjningen i staten fungerar i huvudsak väl. De statliga arbetsgivarna bör dock fortsätta att utveckla formerna för att marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. I en nyligen publicerad undersökning där unga akademiker inom ingenjörsvetenskap, IT och ekonomi fick ranka de 100 mest populära arbetsgivarna så återfanns totalt 20 olika arbetsgivare från den statliga sektorn. Det är glädjande. Det är viktigt att synas, men det skapar också förväntningar på staten som arbetsgivare.
Jag tror det är viktigt att vi hjälps åt att lyfta fram den särskilda dimension det innebär att arbeta i staten. Det är en del av det demokratiska uppdraget, att arbeta för Sverige, för det gemensamma bästa. En dimension som den privata sektorn inte kan ge på samma sätt.
Regeringen kommer även fortsättningsvis att ta arbetsgivarpolitiska initiativ inom prioriterade områden. Så kan ske när man behöver särskilt fokus för en speciell fråga eller när regeringen anser att utvecklingen inom ett visst område går för långsamt.
För närvarande pågår två projekt som regeringen tagit initiativ till. Dels ett kvinnligt karriärutvecklingsprogram som pågår året ut, dels projektet om ett offentlig etos som kommer att pågå hela nästa år. Bägge projekten drivs av Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus.
***
Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har betydelse för förtroendet för statsförvaltningen. Varje statstjänsteman ska veta på vems uppdrag man arbetar och ha civilkurage för att stå upp för det regelverk som finns. Olika slag av etiska dilemman kan uppstå och det är viktigt att ni som myndighetschefer ser till att dessa frågor ges utrymme för diskussion på era arbetsplatser.
Regeringen är beredd att gå vidare med ytterligare insatser för att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och behålla sina jobb. Insatserna har preciserats i ett viljeinriktningsdokument - Arbete för alla. Här anges bl.a. att regeringen ska fortsätta uppföljningen av myndigheternas arbete med de nationella målen för funktionshinderspolitiken. Och jag vet att många myndigheter redan idag har många anställda med funktionsnedsättning.
Regeringen kommer att ta initiativ till en kartläggning och analys av vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning. Syftet med detta är att tillvarata de erfarenheter som finns och för att sprida goda exempel.
Jag vill i detta sammanhang rikta en uppmaning till er alla att göra en ytterligare ansträngning för att anställa personer med funktionsnedsättning.
Renodlingen av den statliga verksamheten måste fortsätta så att staten i än högre grad kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Som ett led i arbetet med att renodla och effektivisera statsförvaltningen, vill regeringen i högre grad koncentrera den statliga stödverksamheten. Istället för att myndigheter med likartade behov bygger upp och bedriver all typ av administrativ stödverksamhet var och en för sig måste fördelarna med samordning av resurser tillvaratas.
Regeringen har därför beslutat om att ett myndighetsgemensamt servicecenter ska inrättas. Servicecentret ska sköta ekonomi- och personaladministration åt statliga myndigheter. Utvecklingen av servicecentret ska ske stegvis och myndigheterna ska kunna anslutas successivt i takt med naturliga personalavgångar. Målet är att servicecentret ska vara inrättat den 1 januari 2012. Servicecentret kommer både att hjälpa myndigheterna att fokusera på sina kärnuppgifter och spara mycket pengar. Jag är mycket glad över att generaldirektören Katrin Westling Palm har tackat ja till att förbereda bildandet av servicecentret. Det är en spännande resa hon och vi andra har framför oss.
En mycket viktig statlig kärnverksamhet är tillsynen. Genom en väl fungerande tillsyn ska medborgare och företag kunna vara säkra på att de lagar och regler som har beslutats av riksdagen och regeringen följs. Regelverk för tillsyn behöver vara tillräckligt hållbara för att garantera detta. Med fler utförare av offentliga tjänster kommer det att ställas ytterligare krav på hållbara regelverk och en välfungerande statlig tillsyn. Den skrivelse om tillsynen som regeringen lämnade till riksdagen för ett knappt år sedan är bara början på ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Många av de problem vi har att hantera i samhället är synnerligen komplexa och kräver samverkan. Myndigheterna arbetar därför i ökad utsträckning tillsammans och, ibland, också i nära samverkan med t.ex. kommuner och organisationer i det civila samhället. Detta är en utveckling som jag tror att vi ännu bara har sett början på och som kommer att ställa nya krav på såväl samverkansformer som hur vi styr och följer upp offentligt finansierad verksamhet.
En relativt ny form av samverkan är de lokala servicekontoren. Regeringen vill utvidga och fördjupa den samverkan som inletts mellan vissa myndigheter. Regeringen vill också ge bättre förutsättningar för myndigheter och kommuner att samverka i lokala servicekontor. En central fråga som måste uppmärksammas är att klargöra arbetsgivaransvaret för den personal som berörs vid samverkan.
***Varje medborgare måste ges möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt.
För det krävs att arbetsformerna såväl inom det representativa politiska systemet som inom den offentliga förvaltningen utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.
Det är också medborgarna som ytterst avgör om förvaltningens kvalitet är tillfredsställande. Myndigheterna måste därför i än högre grad involvera medborgare, brukare, företag och övriga intressenter och ta till vara på deras synpunkter. En intressant utveckling i sammanhanget är myndigheternas ökande närvaro i sociala medier.
En stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgarna, företagen och det civila samhället. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av denna information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter. Den 1 juli i år trädde därför lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i kraft.
Medborgare, företag och kommuner förväntar sig att staten uppträder samordnat. Myndighetsorganisationen måste därför bli ännu tydligare och mer ändamålsenlig. Specialisering och sektorisering inom förvaltningen får inte leda till fragmentering och bristande helhetssyn.
Även på regional nivå måste den statliga förvaltningen bli mer samordnad, tydligare och ändamålsenlig. Därför genomför regeringens särskilde utredare, Mats Sjöstrand, en översyn av statliga myndigheters organisation på regional nivå.
Det behövs nya lösningar och tillvägagångssätt i offentlig verksamhet för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och effektivare användning av skattebetalarnas pengar. I en innovativ förvaltning finns förmågan att ta fram nya processer, tjänster och metoder som skapar ännu större värde för medborgare och företag. Jag tror inte att det saknas goda idéer om hur detta ska gå till, tvärt om. Däremot vet vi hur svårt det är med förändringsarbete. Jag vill därför få till stånd någon form av nationell kraftsamling för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet under mandatperioden. Formerna för detta bereds för närvarande i Regeringskansliet.
***
Ni myndighetschefer är viktiga för att regeringen ska kunna genomföra sin politik. Det ställs speciella krav på er som ledare i staten. En förutsägbar, öppen och spårbar rekrytering av myndighetschefer är av stor vikt för att allmänheten ska känna förtroende för statsförvaltningen. Utnämningspolitiken har därför reformerats under förra mandatperioden. Numera utannonseras exempelvis nästa alla befattningar och tillsätts i öppen konkurrens.
Resultaten har varit slående, det är numer påtagligt fler myndighetschefer som rekryteras från andra arbetsmarknadssektorer än den statliga. Det är också ett faktum att det rekryterats fler chefer med annan kulturell och etnisk bakgrund än tidigare under de senaste åren. För fyra år sedan uppgick andelen kvinnliga myndighetschefer till 33 procent. Idag är motsvarande siffra 43 procent. Det här är siffror som gläder mig mycket och jag ser fram mot att följa utvecklingen framgent.
Regeringens ledarutvecklingsprogram ger er en möjlighet att utveckla ert ledarskap. Jag har också förstått att de flesta av er deltar i programmet och att ni tycker att det är en tillgång att tillsammans med kollegor diskutera vad som är speciellt med ledarskapet i staten. F.n. är det 17 myndighetschefsgrupper som arbetar.
I år har det varit en nystart av programmet efter att vi gjort en ny upphandling av konsulter. Vi har, som tidigare, lagt särskild vikt vid att konsulterna ska vara erfarna och ha en förståelse i det särskilda i att vara chef i staten.
Det är viktigt att ni som myndighetschefer har möjlighet att få egen kompetensutveckling och Regeringens chefsprogram är en del av det. Regeringens ambition är att varje myndighetschef ska avsätta motsvarande fem procent av sin arbetstid för utvecklingsinsatser relaterade till det personliga ledarskapet.
Sammantaget innebär de här resultaten förhoppningsvis en vitalisering av statsförvaltningen. Jag är dock klar över att vi därmed också måste kunna erbjuda chefer som inte kommer från statsförvaltningen en fördjupad introduktion där vi lägger större fokus på det som är specifikt för staten - och det finns gott om sådana områden.
Jag vet också att flera myndighetschefer har funderat över vad som händer när ett förordnande som myndighetschef går ut. Den frågan har kanske aktualiserats på ett annat sätt nu när rekryteringsprocessen har förändrats.
När jag tittar framåt tror jag att fokus kommer gå från rekrytering till utveckling av myndighetschefer. Att rekrytera och utveckla myndighetschefer är en investering som jag tror kan falla väl ut om den förvaltas på ett bra sätt. I regeringens skrivelse om utnämningspolitiken från förra året framgår bl.a. att "Skickliga chefer ska också attraheras av att fortsätta arbeta i staten, exempelvis genom att erbjudas olika former av utvecklingsmöjligheter".
Jag tänker personligen ägna tid och kraft åt denna utomordentligt viktiga fråga. Väl fungerande chefer är en förutsättning för en framgångsrik statsförvaltning!
Jag känner till att GD-föreningen finns och att föreningen brukar uppvakta det nya statsrådet som ansvarar för förvaltningspolitiken. Jag ser fram emot ett sådant möte där vi kan samtala om frågor som är angelägna för er myndighetschefer.
Jag vill också i detta sammanhang avisera att regeringen under hösten kommer att presentera en chefspolicy. De krav som ställs på rollen som myndighetschef i statsförvaltningen utgör grunden i denna. Chefspolicyn avser också inspirera myndigheterna i arbetet med chefsförsörjningsfrågor samt spegla synen på det statliga ledarskapet och möjligheter till karriär inom staten.
För att samlat kommunicera regeringens förvaltningspolitiska förväntningar på myndigheterna och för att precisera vissa åtgärder som regeringen kommer att vidta mot bakgrund av den förvaltningspolitiska propositionen hoppas jag att vi framöver ska kunna presentera ett förvaltningspolitiskt program.
Låt mig avslutningsvis konstatera att när nu den första etappen av den statliga avtalsrörelsen är över och de centrala avtalen är på plats är det ni som tar över stafettpinnen. Nu är det upp till er att teckna lokala avtal på era respektive myndigheter. Min förhoppning är att ni utifrån respektive verksamhets behov tecknar lokala avtal som befrämjar de ansvarsområden ni är utsedda att leda. Jag önskar er lycka till i detta utomordentligt viktiga arbete!Tack!

onsdag 10 november 2010

Design på längden och på tvären

Har precis avslutat tredje upplagan av "Smålands största designmingel" på Residenset. Vilken respons, vilka fantastiska människor och vilken stämning det blev när Möbelriket mötte Glasriket, Aluminiumriket, formgivare, designers, studenter, professorer, kända och okända. Ett längre referat kommer inom kort. Du som är intresserad att delta i nästa års upplaga är välkommen att höra av dig till gunilla.claesson@lansstyrelsen.se - den 9 november 2011 klockan 16.00 öppnar vi portarna för den fjärde årgången!

En mer effektiv statlig förvaltning....

....ja så heter en av arbetsgrupperna i IVA-projektet "Innovation för tillväxt". Att förstå vardagen för de vi är till för är absolut nödvändigt om vårt land ska klara konkurrensen i Världen. Vi lever i ett globalt samhälle, det som händer i Kina, Indien och Sydamerika påverkar oss varje dag. Det måste vi som myndigheter bli mycket bättre på att förstå och också anpassa vårt arbetssätt efter. Därför är Globaliseringsrådets underrapport "PM till statsministern" och arbetsgruppen "En effektivare statsförvaltning" högaktuella och nödvändiga. Arbetet fortsätter och i januari kommer Sveriges alla generaldirektörer och landshövdingar att bjudas in att ta del av vårt arbete.

måndag 8 november 2010

Vecka 45 blir en blandning av statlig förvaltning, lokal mat och design

Efter ett par fina semesterdagar i ett soligt London är det dags för en ny arbetsvecka med utveckling för länet och Småland som förtecken.

Måndagen är som vanligt fylld av interna möte och på tisdag är det tidigt flyg till Stockholm som gäller. Först arbetsmöte på IVA om en effektivare Statsförvaltning och sedan tillbaka till Åseda och Hotell Sankt Olof där meteorologen Pär Holmgren föreläser om klimat, mat och hållbar utveckling innan vår egen mat- och landsbygdsutvecklingsdiskussion tar vid.

På onsdag fylls Residenset med nästan 100 designintresserade till det fjärde designminglet sedan 2007. Kända och mindre kända formagivare från Glasriket, Möbelriket och Alumiumriket diskuterar utveckling, byter erfarenheter och knyter kontakter.

På torsdag är det Stockholmsdag igen med Landshövdingemöte, styrelsemöte med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Arbetsgivarseminarium på Nalen.

Dagen efter är hemmadag med avbrott för studiebesök med Bländanätverket på Södra och lördagen startar med jag med att hålla en föreläsning för kvinnor i svenska kyrkan. Helgen avslutas med besök på Julmässan i Huseby.

Den som redan bestämt sig tål inga goda råd.
ur Klokboken

onsdag 3 november 2010

Lanthandeln i framtiden

Lanthandeln är en gemensam angelägenhet, det visar inte minst intresset för att medverka i det strategiska samtalet på Residenset i tisdags. Förutom regionala lanthandelsinspiratörer medverkade Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, Nicholas Pettersson, vd Axfood Närlivs AB och Lars-Ove Jonsson, ICA.

Kvällen genomsyrades av kreativitet och inspiration, men också allvarsamma bitar som konkurrens på olika villkor, regeltillämpning och upphandlingen möjligheter och/eller begränsningar.

Att lanthandeln är viktig för landsbygden var alla överens om och att lanthandeln behöver reformeras tror jag alla inser. Syftet med detta andra "lanthandelsmöte" var att inspirera, öka kunskapen och så frön till nya tankar och funderingar på vad kunden efterfrågar och vilka mervärden den lilla butiken på landet kan skapa. Det tror jag vi lyckades med.

Nästa steg i processen att utveckla lanthandeln blir ett seminarium kring upphandling. Då kommer politiker, lanthandlare, småskaliga livsmedelsproducenter och kommunernas inköpare att bjudas in. Vill du försäkra dig om en inbjudan till den 8 februari är du välkommen att maila min kollega allan.karlsson@lansstyrelsen.se.

tisdag 2 november 2010

Bredband åt alla!?

Förra veckan debuterade IT- och regionministern med ett tal om En Digital Agenda för Sverige

Hon poängterar i sitt tal hur viktigt det är att minska utanförskapet genom att ta vara på varje enskild människas förmåga och knyter an till att utanförskap också kan handla om det digitala utanförskapet och hur IT öppnar helt nya möjligheter till ett ökat innanförskap.

Viktiga frågor som många i vårt län jobbar hårt med - Länssyrelsen, Regionföbundet, Kommunerna och alla byalag. En modern IT-infrastruktur är en förutsättning för att locka människor att bo och verka på landsbygden. Insikten, viljan och ambitionen finns, däremot saknas resurser. Något vi naturligtvis hoppas ska komma med regeringens satsning på att ge IT en egen minister.

Läs ministerns tal på http://www.regeringen.se/sb/d/13699/a/154572,

måndag 1 november 2010

Vecka 44, 2010 - två månader kvar till 2011!

Lanthandelns viktiga roll för landsbygdens utveckling
och entreprenörskapets intåg i den offentliga sektorn

Entreprenörskap handlar inte bara om att driva företag, det handlar att våga ifrågasätta, testa, se behov, misslyckas och tänka nytt. Under kommande vecka belyser flera olika möten entreprenörskapets viktiga roll i olika typer av organisationer och hur vi genom våra strategiska samtal satt igång processer för att utveckla landsbygden.

På måndag kommer länsledningen från Östergötland för att dela med sig av sina erfarenheter av att driva EU-projekt, i gengäld delar vi med oss av vårt ledarskaps- och medarbetarskapsarbete och hur vi driver utvecklingsprocesserna för att bli en modern, effektiv och flexibel organisation.

På tisdag riktas blickarna mot landsbygden och tillsammans med en mängd aktörer ska vi lyfta perspektivet från att rädda lanthandeln till att se potentialen för en lanthandel som motor för tillväxt på landsbygden.

Onsdag förmiddag delar jag med mig av mina erfarenheter som entreprenör till ett hundratal studenter på Linnéuniversitetet och på eftermiddagen har vi besök av alla länsstyrelsersers kontaktpersoner på de olika lönekontoren.

Torsdag och fredag har jag semester.

Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
Artur Lundkvist

fredag 29 oktober 2010

Påverkar en effektiv åklagarmyndighet länets attraktionskraft?

Ja, det var en av frågorna som kom upp vid höstens möte med länets statliga myndigheter. Diskussionen som följde efter Peter Holgas presentation av den Regionala utvecklingsplanen, RUPen, visar hur viktiga de personliga mötena är. Ingen av de närvarande myndigheterna kände tidigare till RUPen och såg, innan mötet, inte att man hade någon roll i det regionala utvecklingsarbetet. Den synen tror jag vi lyckades ändra på. För visst har det betydelse för länets attraktionskraft att vi känner oss trygga med polisen, att åklagarmyndigheten arbetar på ett effektivt sätt, att arbetsförmedlingen är regionalt anpassad, att medborgarna känner trygghet i kontakterna med Försäkringskassan mm mm.

Genom att koppla den egna myndighetens uppdrag till det regionala utvecklingsarbetet blir det lättare att nå de långsiktiga målen att Södra Småland i Kronoberg ska vara en attraktiv plats att bo och verka i. Hur de statliga myndigheterna tar till sig RUPen återkommer vi till efter nästa möte som äger rum den 8 mars 2011.

Läs mer om RUPen på www.rfss.se.

torsdag 28 oktober 2010

Tävlingen där alla vinner

I går var det dags! Genom våra respektive organisationer utmanade Peter Hogla och jag Volvo, HSB och Växjö Energi i klimateffektivitet.

Under november, december och januari kommer vi och våra medarbetare att tävla om vem som reser mest klimatsmart och har lägst elförbrukning – hemma och på jobbet.

Målet är att sänka CO2– utsläppen lika mycket som klimatidolerna. Med ökad medvetenhet och inspiration lyckades vi minska våra utsläpp med 29%. Tillsammans innebar det 30 ton mindre koldioxid!!

Läs mer på www.vaxjo.se/klimatutmaningen

onsdag 27 oktober 2010

Innovativa tankar kring trä

Den 21 oktober träffades en handfull nyckelpersoner från forskningen, näringslivet och samhället till en arbetsmiddag på Residenset för samtal om industriellt träbyggande. En livfull och visionär dialog hölls om hur satsningen TRÄSTAD 2012 ska manifesteras i en final, just år 2012. Ett gemensamt starkt engagemang för skogen, träbyggandet och miljön landade i en vilja att visa upp de stora satsningar som redan gjorts men också att anta en utmaning: Till finalen ska vi visa upp attraktiva men billiga lägenheter med stomme av trä för små hushåll. Gruppen vill satsa på små, enkla men väl genomtänkta lägenheter med god design. En projektgrupp har bildats för att driva tankarna vidare. Följ bloggen får du veta mer om detta spännande projekt där näringslivet, samhället och akademien samarbetar för konkreta och resultat!

tisdag 26 oktober 2010

2010 – Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Länsstyrelserna runt om i landet höll i går regionala seminarier med fattigdom och social utestängning som tema. Europeiska unionen har sedan 1983 anordnat särskilda temaår för att belysa viktiga politiska och samhälleliga frågor. År 2010 är utsett till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning och uppmärksammas i samtliga medlemsstater med en rad aktiviteter, kampanjer och projekt. Svenska ESF-rådet har regeringens uppdrag att administrera temaåret i Sverige och länsstyrelserna har tagit på sig att inleda och leda de regionala konferenserna.

Temaåret syftar till att bekräfta och stärka det politiska åtagande som EU gjorde i samband med lanseringen av den s.k. Lissabonstrategin för tillväxt och konkurrenskraft om att vidta åtgärder för att på ett ”avgörande sätt försöka utrota fattigdom”.

Läs med på www.regeringen.se.

måndag 25 oktober 2010

Vecka 43, 2010 genomsyras av miljö- och klimatfrågor

Efter en hemmavecka är det åter dags för ett par dagar i huvudstaden.

På måndag fortsätter arbetet, i projektet Innovation för tillväxt där uppdraget är att ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. En viktig del i processen är de regionala dialogerna och den 18 - 19 november arrangerar vi en Workshop med beslutsfattare och företagare från hela landet. Småland/Blekinge kommer att vara en av inspiratörerna och berätta hur man med stöd av Vinnova och Tillväxtverket samarbetar för att ta fram en innovationsstrategi.

På tisdag samlas länets statliga myndigheter för att diskutera gemensamma angelägenheter. Maria Nilsson, Regionförbundet, inleder tillsammans med länsstyrelsens Allan Karlsson med att berätta om det regionala tillväxtarbetet. Jonas Hult på Säpo belyser viktiga aspekter att ta hänsyn till vid rekrytering. Kerstin Håkansson på Arbetsförmedlingen informerar om LYFT och Catharina Carlsson om MEDAK – medflyttarakademien. Avslutningsvis ska vi diskutera gemensamma administrativa lösningar.

Varje vår och varje höst träffas länsledningarna i sydlänen. På onsdag är det dags för höstens möte, förlagt till Växjö. Agendan är gedigen och börjar med information hur vi med strategiska samtal får medborgarnas delaktighet och perspektiv i viktiga frågeställningar. Beredskapsdirektör Linda Kazmierczak informerar om hur det regionala rådet och Krissamverkan Kronoberg arbetar. Chefsjurist Lena Stjernqvist berättar om processen kring uppdraget ”Förenkla för företagen” och avslutningsvis kommer Regionförbundet södra småland att berätta om samverkan – lokalt, regionalt och internationellt.

Till lunch utökas sällskapet med representanter från sydlänens regionförbund då Peter Hogla bjudit in till ett eftermiddagsseminarium med anledning av den växande handeln i Östersjöområdet och därmed kommunikationernas viktiga betydelse.

Efter en heldag med kollegor tar kick-offen för klimatutmaningen vid. Regionförbundet och Länsstyrelsen utmanar arbetsplatser i Växjö - ”Europas grönaste stad”. Följ bloggen får du veta mer om tävlingen där alla vinner.

Torsdag och fredag fortsätter i miljöns tecken då rådet för Swentec samlas för att sammanställa slutrapport. Vi ska också ge nya statssekreteraren Daniel Johansson information om arbetet med att ta fram en effektiv struktur för att öka försäljningen av svensk miljöteknik.

Glöm inte ställa om klocka i helgen, mörkret sänker sig över fattig och rik – dags att ta fram stearinljus och en god bok!

En människa borde aldrig skämmas över att behöva erkänna att hon har fel. Det är ju bara att med andra ord säga att man är klokare idag än i går. Okänd

fredag 22 oktober 2010

Ensamkommande barn

Länsstyrelsens uppdrag spänner över många olika politikområden. Förutom sakfrågor ska Länsstyrelsen också samordna resurser och samverka med andra myndigheter.

Läget i landet för asylsökande ensamkommande barn är fortsatt akut. Migrationsverket har fram till 31/12-2010 ansvar att teckna avtal med mottagande kommun, därefter övergår det ansvaret enligt förslag till Länsstyreslen. I gårdagens ekoinslag flaggade Migrationsverket för den fortsatt akuta situationen med lång kön av asylsökande flyktingbarn och brist på platser i landets kommuner. I Kronobergs län är kommuner, myndigheter och organisationer mycket aktiva i arbetet med att underlätta mottagandet av ensamkommande barn. Under året har vi genomfört strategiska samtal med ensamkommande barn som huvudämne och i kommundialogerna har frågan varit central.

Kronobergs län ligger väl till, fem kommuner har avtal och de övriga tre kommer troligen att teckna avtal innan året är slut. Vi har, som jag bedömer det i dagsläget, en god beredskap och frågan har en fortsatt hög status på vår gemensamma agenda.

torsdag 21 oktober 2010

Krisberedskap

Ett av Länsstyrelsens viktiga områden är att samordna och hålla beredskap vid kris. Ett par gånger per år träffas det regionala rådet för krisberedskap för att diskutera åtgärder som behöver vidtas såväl före, under och efter en kris.

Vid onsdagens möte med det regionala rådet diskuterade vi oförutsedda händelser som askmolnet, det ökade terrorhotet mot Sverige, klimathotet och hur vi i länet skulle klara en isstorm. Lika viktigt som att vi myndigheter har beredskap, lika viktigt är det att alla medborgare tar eget ansvar för beredskap för det oförutsedda. Så enkla saker som att ha ett extra matförråd, fräscha batterier och värmeljus kan göra skillnad, det blev vi varse under stormarna.

Under mötet diskuterade vi en formalisering av hur samverkan ska ske. Genom att underteckna en överenskommelse om Krissamverkan i Kronoberg, där det framgår att varje myndighet har sitt eget ansvarsområde och ska samverka och stödja andra myndigheter i en krissituation signalerar vi både in i våra organisationer och ut till allmänheten att vi vet hur vi samverkar. Ingen enskild aktör kan ensam hantera alla olika dimensioner av en händelse. Alla har sin roll och sitt mandat, och ingen kan kliva in och ta över helheten. Därför är förmågan att samverka helt avgörande för framgångsrik hantering av en allvarlig händelse eller kris.

Håll dig uppdaterad om Krissamverkan Kronoberg och vårt arbete på Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=582395950#!/pages/Krissamverkan-Kronoberg/352252948031.

onsdag 20 oktober 2010

Innovation och entreprenörskap får genomslag i både i regeringsförklaringen och i höstens budgetproposition

Det gläder naturligtvis alla oss som på olika sätt lyfter fram entreprenörskapets och innovationernas viktiga betydelse för välfärd, jobb och tillväxt.

I IVA-projektet ”Innovation för tillväxt” är målsättningen att i en bred process ta fram en Affärsplan för Sverige ur ett entreprenöriellt och innovativt perspektiv. Forskare, företagare, politiker och tjänstemän från olika myndigheter är engagerade för att ta fram en gemensam kartbild över läget i Sverige och formulera mål och strategier. I det arbetet är de regionala dialogerna oerhört viktiga och den 18 och 19 november ordnar vi en stor Workshop med beslutsfattare och företagare från landets alla regioner.

Mötet kommer att ange fortsatt riktning för hur Regional dialog gör mest nytta fram till år 2013. Håll dig informerad om projektet och de regionala dialogerna
kontinuerligt på projektets blogg, http://www.innovationfortillvaxt.se/ eller på http://www.iva.se/Projektverksamhet/Projekt/Innovation-for-tillvaxt/Regional-dialog/

tisdag 19 oktober 2010

Förändringens vindar blåser

Den globala lågkonjunkturen har ruskat om fordonsindustrin ordentligt, det har inte minst vi i Småland känt av. Under Vinnovas styrelseseminarium precis före resan till Shanghai fick vi en kort information om regeringens stora satsning för fordonsindustrin, som innefattar allt som går på fyra hjul dvs även Tunga Fordon. Redan tidig vår 2009 bildade regeringen det kommersiella riskkapitalbolaget Fouriertransform AB med syfte att underlätta omstart och nytändning i företag med framtidsvisioner.

Faran efter lågkonjunkturen är enligt Per Nordberg, vd Fouriertransform AB, inte över. Kapplöpningen om ny teknik runt om i världen är intensiv och de svenska underleverantörerna och tillverkarna befinner sig mitt i detta. Med muskler på 3 mdr ska det nybildade bolaget stötta innovationer som vitaliserar och stärker den svenska fordonsindustrin. Fram till idag har man investerat i fem bolag inom bla hybridteknik och bränsleceller. Fordonsindustrin, som innefattar allt som går på fyra hjul är fortsatt viktig för Sverige och för vårt län,

Läs mer på www.fouriertransform.se

måndag 18 oktober 2010

Vecka 42 fylld med Krisberedskap, Miljö- och klimatcentrum och Trästad 2012

Efter två veckor på resande fot är det riktigt skönt att vara på hemmaplan igen. Shanghai i all ära men det går inte upp mot ren smålandsluft och ledig helg med skogspromenad och bus med lilla Molly. Nu tillbaka i Växjö med fullt program i veckan.

Både Kinavistelsen och förra veckans möten handlade om miljö, klimat och säkerhet, det är också ledorden för denna vecka. Interna möten och uppsamling måndag och tisdag. På onsdag träffas krisberedskapsrådet och på torsdag är det fullt upp, dagen börjar med föreläsning på Styrelseakademiens seminarium i Växjö, fortsätter med uppsamlingsmöte och erfarenheter från Shanghai och EXPO, därefter ett kort möte om Miljö- och klimatcentrum och direkt efter det har jag tillsammans med projektgruppen för Trästad 2012 bjudit in Södra och Träarbetsgivarna till arbetsmiddag på Residenset. Diskussionerna fortsätter på fredagen och studiebesök i Växjö, Välludden och Teleborg står på programmet.

fredag 15 oktober 2010

Samspel för miljö och tillväxt

Tillbaka till den svenska vardagen där frågorna kring en hållbar utveckling och grön tillväxt fortsätter.

Vid gårdagens länsstyrelsekonferens på Naturvårdsverket, samlades vi under rubriken Bättre samspel för miljö och tillväxt. Det kan tyckas självklart att bättre samspel mellan myndigheter och mellan myndigheter och de vi är till för gynnar tillväxt och tillväxt i harmoni med naturen. Men samspelet och samsynen är inte alltid så lätt att uppnå. Det vittnade inte minst Landshövdingen i Västra Götaland, Lars Bäckström, om när det gäller motstående intressen kring etablering av vindkraftverk.

Mitt bidrag till seminariet handlade om hur vi genom strategiska samtal och dialog med företrädare för skogsnäringen, LRF, Småbrukarna, Ornitologer, Naturskyddsföreningen, Mykologiska föreningen, Sveaskog och Skogsstyrelsen fått igång en mycket god dialog kring skydd av värdefull natur, naturreservat och naturvård.

När vi startade de strategiska samtalen kring skydd av värdefull natur våren 2008, var vårt rykte något skamfilat på grund av bitvis konfliktfyllda och frostiga relationer mellan de olika aktörerna. Med det inledande strategiska samtalet i april byggde vi upp ett förtroende för varandra och vid nästa möte, i oktober 2008, kom vi så långt att vi satte upp ett gemensamt mål – att bli försöksregion för KOMET. I januari 2010 kunde vi fira att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen faktiskt utsett vårt län till ett av landets fem KOMET-försöksområden.

Ett kyligt förhållande har genom den goda dialogen bytts mot samarbete i positiv anda. KOMET-arbetet pågår för fullt och resultaten har inte låtit vänta på sig. Kronobergs län har fått hälften av landets alla intresseanmälningar från markägare att frivilligt skydda sin skog. Det är kul! Och vi ser fler resultat – genom att isen brutits har också nya dörrar öppnats för samverkan kring hur vi gemensamt kan öka länets attraktionskraft. De flesta som är involverade i KOMET-projektet är också engagerade i landsbygdens utveckling och vi har i den andan genomfört och planerar strategiska samtal i hur vi paketerar kultur- och naturupplevelser och göra den skyddsvärda naturen mer tillgänglig.

torsdag 14 oktober 2010

En sista gästblogg från Kina

Här kommer absolut sista gästbloggen från Shanghai. Vi har precis kört förbi den svenska paviljongen på väg till flygplatsen. Sammanfattningsvis har delegationen en känsla av en lyckad resa. Ett flertal affärskontakter har träffats och vi har knutit nya vänskapsband både med Kina och inom Småland/Blekinge. Vi bär med oss te, siden och pärlor som i forna tider. Både bokstavligt och bildligt i form av insikter i vad Kina behöver och hur Sverige kan bidra.
Många hälsningar från Carl-Philip och Gunilla

Precis som under kolonialtiden

Tillbaka till Sverige efter en intesiv och givande vecka i Kina. Du som följt bloggen vet att vi varit konkreta och att vi bär med oss både "te, pärlor och siden" med hem. Det är nu det riktiga arbetet börjar - att sammanfatta, analysera och konkretisera intryck, kontakter och förfrågningar. Men också att dela med oss av andra och få fler med på resan att sälja hållbar utveckling till Kina. Redan idag får jag chans att berätta om våra erfarenheter då jag medverkar i Naturvårdsverkets Länsstyrelsekonferens.

tisdag 12 oktober 2010

Gunilla Claesson gästbloggar igen

Changxing!

Visst låter det som en försvenskning av kinesiskan. Faktum är att det är namnet på staden vi just nu befinner oss i och som ligger på Thaisjöns sydvästra sida. Här bor det 6-7 miljoner invånare och staden är systerstad med Kalmar län. Jag frågade regionordföranden i Kalmar Leif Larsson hur man återgäldar ett så storslaget mottagande som det och vi fick igår och för all del även idag. Han sa att det går inte att trumfa över utan vad de brukar göra när de får kinesiskt besök är att bjuda hem sin gäster i ett svenskt hem. Det brukar vara mycket uppskattat och det kan man ju förstå. Sund småländsk inställning.

Dagen har ägnats år ceremonier kring det arrangemang som genomförs för 6:te gången och som heter China Baltic Sea Business Forum. Vart annat år genomförs det i Changxing och vart annat år i Kalmar. Platsen var en teater och formen var förläsningar på förmiddagen och matchmaking för medföljande företag på eftermiddagen.

Föreläsningarna handlade om betydelsen av att arbeta för en hållbar utveckling och det var intressant att höra kinesiska företrädare från bl.a. universitet säga att nu måste vi göra något konkret och inte bara prata om hållbar utveckling i Kina. En av professorerna som talade sa att Kina står inför ett allvarligt val i sin tillväxt. Det handlar om ifall man ska fortsätta vara en low-tech ekonomi som bara tillverkar eller om man ska ta steget in i en high-tech ekonomi och själv bygga och sälja varumärken. Konkreta exempel på hållbara energilösningar idag och imorgon kom i slutanförandet av den svenske professorn från KTH, Björn Palm. Detta inlägg väckte uppenbart intresse bland flera av de församlade, runt 500 personer, och handlade om hur Sverige på olika sätt gjort energival för att minska koldioxid utsläppen. Till saken hör att vi tagit nästan 30 år på oss att fasa ut oljan. Den tiden har inte Kina! Slutbudskapet från Björn Palm var: Produce more – using less.

Det är en trött grupp med Småland/Blekingebor som fortfarande är kvar i Kina. Kvällen blev inte sen idag heller och i morgon åker en ytterligare decimerad skara tillbaka till Shanghai för en sista natt i den stora staden som i jämförelse med Changxing känns nästan västerländsk.

Dagens gästbloggare från Kina - Gunilla Claesson


Kina resan har nu gått in i slutskedet och idag måndag förflyttade vi oss norrut från Shanghai och SouZhou till Changxing.

Idag var det tidig morgon med ett fullt program. Förmiddagen och eftermiddag var vikta för information från Exportrådet och studiebesök på två svenska företag som valt att förlägga delar av sin verksamhet till Kina och SoZhou.

Att tillväxten sker i Kina är ingen slump. Det beror på att det finns många duktiga och energiska människor. Befolkningen är flyttbar och tillgången till kapital är god tack vare regeringens inrättande av ekonomiska zoner. Den enorma tillväxten har dock ett pris och det är enorma miljöförstöringar i luft, vatten, ökenspridning, förorenad mark och brist på vatten.

Kina är världens största tillverkningsland. Från att ha varit ett land som i första hand producerade low-tech har kinserna nu även blivit konkurrenter till oss inom high-tech. Flera större varumärken har etablerats och tar nu på allvar upp kampen med bl.a. svenska Electrolux.
En kinesisk affärsman ska uttryckt skillnaden i företagande mellan Kina och Sverige i följande ordalag: ”The Stockholm style is sometimes slower than China marketing, more thinking , less action.”

Hälften av befolkningen i Kina lever under fattigdomsgränsen som definieras till under 1250 Yuan, vilket är nästan motsvarande svenska kronor i månaden.

Under dagen besöktes sedan två företag som flyttat den manuella delen av sin produktion till Kina från Sverige.

Först ut var Liljas Plastic som kom till Kina 2005 på uppmaning av sina kunder. Man har jobbat med certifiering som är en förutsättning för att kunna konkurrera på marknaden. Företaget har specialiserat sig på svårare plaster. Merparten av kunderna är andra svenska företag. Att företaget har produktion kvar i Sverige beror enligt VD på att Kina inte är allt. Produktionen i Kina sker i Kina och den för Europa sker i Sverige.

Administrativt är det svårt att ha företag i Kina och det är nästan en förutsättning att anlita någon som kan kinesiska. Omsättningen av personal är stor. De flesta som arbetar på Liljas kommer från landsbygden och satsar några av sina unga år på fabriken för att tjäna pengar och sedan flyttar man tillbaka till hembygden för att gifta sig.

Sådan är också situationen på nästa företag som vi besöker, Opcom, som är ett företag i elektronikbranschen. Det var kostnadsökningen som tvingade företaget till Kina. Men i likhet med Liljas har man även kvar delar av produktionen i Sverige. Även Opcoms VD trycker på det faktum att det är viktigt att från början ha någon i företaget som kan språket.

På båda företagen får vi se produktionen och det är ett mycket intressant inslag i besöket.

Med poliseskort åker vi under eftermiddagen till Changxing för att avsluta resan i Kalmars provins. Att vi får poliseskort beror på att besöket rankas så högt av Changxing. Väl framme är det stor mottagningskommitté. Efter en bankett med som vi uppskattade det ca 400 personer fick vi sedan en specialföreställning med kinesisk musik och dans av det mest fantastiska slag man kan tänka sig. Vi är helt överväldigade och kan aldrig i våra liv tänka hur vi ska kunna återgälda ett sådant mottagande.

Nu sitter jag på mitt rum och försöker smälta mina intryck av ännu en helt osannolik dag i Kina.

Gunilla

Exportrådet i Shanghai

Det gäller att utnyttja tiden maximalt. Innan undertecknandet av avtalet med Suzhou hann vi med att delta i företagens seminarium med Exportrådet. Anita Jonsson, som är chef för kontoret här i Kina, har lång erfarenhet av att hjälpa företag ut i världen. Under seminariet gav hon information vad Exportrådet kan hjälpa till för att underlätta företagens internationalisering bl.a. genom att erbjuda den kostnadsfria miniutbildningen "Steps to Export" med syfte att ta fram en marknadsplan. När man väl bestämt sig för att våga ta klivet ut i världen erbjuder Exportrådet att med reducerad kostnad få testa olika marknader. Erbjudandet kallas Affärschansprojekt och är ett erbjudande där svenska staten finansierar 60 % av kostnaden, företaget får för 40 000 kronor en bra möjlighet att med god hjälp av Exportrådet testa en ny marknad.
Exportrådet i Shanghai är det största av alla utländska kontor. Med 37 medarbetare, varav 27 är kineser, finns kompetens att hjälpa alla typer av företag oavsett bransch

Anita gav flera exempel på lyckade satsningar gjorda av riktigt små företag.
Innan hon kom till Kina jobbade hon med små och medelstora företags internationalisering.
Hon kommer till Sverige i februari och kommer då, med utgångspunkt från den här delegationsresan, att tillsammans med ALMI skräddarsy program för företagen i Småland/Blekinge.

måndag 11 oktober 2010

Kronoberg/Södra Småland tecknar historiskt avtal

Den 11 oktober 2010 är en historisk dag!

Då tecknade Kronoberg/Södra Småland systeravtal med tiomiljonersstaden Suzhou. En vital stad med gamla anor och en av de snabbast växande provinserna i Yantzedeltat. Det är också här de flesta svenska företag valt att etablera sig. Där finns nu också vi.
Marie-Louise Hilmersson och borgmästaren för Suzhou inleder med att presentera sina respektive regioner

Det viktiga dokumentet innan påskrifter

Det känns otroligt kul att vi på så kort tid kommit till skott, första besöket i vår region gjorde Suzhou för ett år sedan och i augusti var vi en liten förtrupp som planerade för avtalet. Enligt det svenska generalkonsulatet är det rekordfart med kinesiska mått. Avtalet är i första läget ganska öppet och ska ses som en avsiktsförklaring regionerna emellan. Men redan det öppnar helt nya möjligheter, inte minst för näringslivet, att komma in på denna så snabbt växande marknad. I praktiken innebär avtalet att av alla förfrågningar som Souzhou får kommer vår region och våra förfrågningar att prioriteras.

Högtidlig presentöverlämning

För min del lider resan mot sitt slut och tillsammans med övriga arrangörer har vi ett gigantiskt arbete framför oss. Vi ska utvärdera, sammanställa, rapportera och ta fram en handlingsplan för den fortsatta processen.

Jag hoppas du fortsätter följa bloggen, som också "bemannas" av mina gästskrivare Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson. De båda fortsätter resan tillsammans med ett gäng från Kalmar och Kronoberg ett par dagar till.

Samarbete mellan Xiancheng och Växjö

Nils Posse och borgmästaren för Xiancheng, en stad på 700 000 inv, håller varsitt litet artighetstal. Det högtidliga undertecknandet

Under pompa och ståt och med stora delar av den svenska delegationen på plats tecknade de båda städerna en avsiktsförklaring och blev därmed partner för framtida projekt. Utan långsiktiga relationer och utan kontaktvägar in på politisk rätt nivå är det fortfarande svårt att göra affärer Kina. I och med undertecknandet hopppas vi på ett samarbetet som ska ge både näringsliv, myndigheter och Linnéuniversitetet kontakter, erfarenheter och inte minst uppdrag.

Länsstyrelsen i Kronoberg var väl representerade - Carl-Philip Jönsson och Gunilla Claesson

söndag 10 oktober 2010

Från Expo till Suzhou - ur miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönssons ögon

Bussresan till Suzhou gick mestadels på motorvägar med i princip obruten bebyggelse längs med. Industrier varvat med bostadsområden. Fortfarande ingen landsbygd. Det som tycktes vara obebyggd mark utgjordes antingen av våtmarker som höll på att fyllas ut eller 2-plans bebyggelse av från 50-talet som höll på att rivas för att ge plats för höghusen. Rivaren var den siste som bodde kvar. Trä och metaller sorterades ut resten användes som utfyllnad.

Söndag förmiddag ägnades åt ett besök på ett litet industriområde....Suzhou Industrial Park (SIP) bestående av bostäder, industrier, kultur och fritidsbyggander och en sjö på en yta av 282 km2.

SIP skapades på initiativ av Deng Xiaoping och i samarbete med Singapore vars pengar och utvecklingsförmåga imponerade på Deng. Vi mottogs högtidligt i gigantisk byggnad som utgjorde parkens Visitor Centre. SIP har särskilt gynnsamma bestämmelser för utländska investeringar. Det fungerar nästan som en ekonomisk frizon. Totalt omsatte parken ca 100 Mdr USD - gigantiska belopp. Det finns en översiktplan för SIP som självfallet är bindande. Man började bygga i slutet på 1990-talet. Nu är 80 % av parken klar. Vi såg de sista monumentala skyskraporna börja resa sig mot skyn.

Här tillverkas allt från laptops, HP och Samsung, Netgear routers, USB-minnen, web- och videokameror men även tyngre verkstadsdetaljer.

Modell över SimCity – eller är det Suzhou Industrial Park

Det var nästan en overklig känsla att besöka området. Det fanns bostadshus och resortanläggningar, golfbanor, operahus m.m. Två olika tunnelbanelinjer gick under den sjö som skapats mitt i området. Alla kraftledningar mm var nergrävt. Området ska förbindas med Shanghai via en höghastighetsbana. När man bygger bostadshus på 30 våningar så bygger man inte ett i taget utan 5 i taget minst. Byggen tycks pågå dygnet runt på sina ställen. Ett svenskt företag som är med på resan berättade att sådana industriparker är väldigt bra att etablera sig i. Bland annat är det bra infrastruktur. Vid elbrist prioriteras sådana områden. Det är svårt att beskriva SIP. Det finns i princip ingen ”naturmark” som vi känner den. Det är väldigt rent och städat och påminner mest om miljöer ur SimCity eller The Sims. Har de hämtat planerna därifrån månne?


Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

Från EXPO till Suzhou

Tre intensiva dagar på EXPO i Shanghai är över och vi är alla väldigt nöjda. I seminarierna för de svenska gästerna har drygt 125 personer deltagit. Alla vet nu lite mer om landet Kina, kulturen, hur man gör affärer och hur man som svenskt företag tar sig an den enorma marknaden. Faran, som många andra arrangörer under EXPO drabbats av, d.v.s. att man inte fyllt konferensrummen, kan vi glädjande konstatera inte gäller oss. Målet var 150 kinesiska gäster och med facit i hand kan vi konstatera att det nådde vi med råge – nästan 200 kinesiska officiella representanter har lyssnat på oss och diskuterat den kompetens vi presenterat.

Efter seminariet med Shanghai stad följde gruppsamtal med skilda teman, här diskuterades vattenrening och biobränsle

Av dessa kom inte mindre än 30 personer från Shanghai. I sista stund fick vi planera in ett extra seminarium på lördagen speciellt anpassade till gästerna från Shanghai stad. Det gör oss särskilt stolta eftersom vi garanterat inte varit ensamma om att bjuda in Shanghai under EXPO-året.
Allting har ett slut och självklart ville vi tacka de som sett till att allt fungerat så bra under EXPO - Sara, Gunnel, Mattias och Wang Xi

lördag 9 oktober 2010

Miljövårdsdirektören gästbloggar - De är många och de är bra!

Intrycken av detta stora land med sina många ansikten är massiva. Den som tror att Kina befolkas av cyklande människor i pyjamasliknande kostymer med röd stjärna i kepsen behöver vakna upp. En del erfarenheter känns viktiga att ta hem och sprida. Sveriges paviljong med temat "Spirit of innovation" är utan tvekan rätt bra i förhållande till mycket annat vi sett men så här i ljuset av dagens seminarier och efterföljande samtal finns det en och annan invändning.

Nilkas Nillroth, Global Manager för Safety, Environment och Quality för Volvo CE ("Volvo Braås") anslöt till Småland-Blekingesatsningen med sitt varumärke och sin berättelse om Volvo´s comittment att bl.a. göra produktionen i Braås 100 % fossilbränslefri enligt Volvo-standard. Idag ligger man på 94 %. Det var storögda kineser vill jag lova!

Kvällsutsikten från the Hyatt Twin Towers. Inte en enda cykel så långt ögat når....


Volvo CE har anläggningar i både Kina och Bangalore, Indien och nu kommer det intressanta. Enligt Niklas är detta anläggningar med hög standard i produktionen och kunnigt folk. Poängen är att det inte bara gäller på verkstadsgolvet. I Bangalore har man en mycket kvalificerad utvecklingsavdelning som växer starkt. Den är bemannad av inhemskt utbildade civilingenjörer och konkurrerar starkt om uppdragen inom Volvo CE.

Jaha , och.....?

Detta innebär i klartext att vi kan vila på gamla lagrar (eller kullager, AGA-fyrar, Johanssons måttsatser, skiftnycklar och andra historiska svenska landvinningar. Småländsk entreprenörsanda i all ära men för att inte the Spirit of innovation ska bli just en svävande gammal ande så behövs det kraftfulla satsningar i Sverige på FoU inom teknikområdet. Hand i hand behöver vi satsa på rätt kompetensförsörjning och utbildning som kan ta om hand de nya landvinningarna. Det är en överlevnadsfråga. Kina och Asien ber inte om ursäkt för sig! Ett kinesiskt kullager snurrar kanske färre varv än ett svenskt men vad gör det om det är billigare att tillverka och byta ut flera gånger om?


Carl-Philip Jönsson
miljövårdsdirektör

fredag 8 oktober 2010

Vad vore den svenska paviljongen i Shanghai utan Pippi och Linné?!

Den svenska paviljongen är full av svenskintresserade kineser och när Pippi och Linné roade våra gäster under lunchpausen satte vi verkligen Småland på kartan. De specialinbjudna kineserna kommer från ett 20-tal städer i Shanghairegionen och har främst kommit för att lyssna på svensk kompetens inom miljöområdet, men det är klart att vi även delar med oss av vår historia och kultur - och vad passad då bättre än Pippi och Linné?!

Här möts mina båda län Kalmar och Kronoberg i Värendsdräkt och Pippidräkt


Se även RFSS webbplats.
Bloggdags, rapport hem till Sverige

Stabshandläggare Gunilla Claesson gästbloggar från Kinas paviljong på EXPO

Enligt all förhandsinformation ska Kinas paviljong på Väldsutställningen vara den bästa. Följaktligen är den också den mest välbesökta. Upp till 8 timmars kö kan det vara vissa dagar enligt ryktet. Därför är vi, Carl-Philip och Gunilla, speciellt glada att kunna rapportera att vi har varit där. Det var vid 21-tiden på torsdagskvällen som vi insåg att det bara var att gå rakt in i Kinas paviljong utan någon som helst kö! Kinas paviljong på EXPO

Upplägget är att visa alla Kinas provinser i olika utställningar i den jättelika byggnaden. Som ni förstår blev det bara ett axplock av denna gigantiska utställning vi hann se men det var en upplevelse. Ryktet säger att ordern till övriga deltagande länder var att ingen fick bygga högre än Kina på utställningen. Under fredagen har vi på eftermiddagen besökt de nordiska utställningarna och köat en halv timme utanför Irlands paviljong. Det var det värt. Känslan efter Irland var att dit vill man åka.


Gunilla Claesson
Stabshandläggare

Lyckad repris - klimatsmart

I samband med Småland/Blekinges deltagande i Världsutställningen i Shanghai arrangerar vi under två dagar två seminarier med samma innehåll – vår samlade kompetens inom hållbart byggande, bioenergi och vågkraft och vattenrening för samhällen och industrin. Syftet är att marknadsföra regionens kunnande och knyta kontakter för framtida affärer för näringslivet i Småland/Blekinge.

Efter att generalkonsul Bengt E Johansson hälsat välkommen äntrades scenen av småläningar i form av Jan Kastensson, Mercatus och Niklas Nillroth, Volvo

Att de fyra länen, Småland och Blekinge, samverkar ger styrka och är absolut en framgångsfaktor som starkt bidragit till att vi lockat så många viktiga beslutsfattare till paviljongen. Vid premiären i går deltog ett 60-tal kinesiska officiella representanter och idag var det över 100 kinesiska deltagare som fick information om vad vår region har att erbjuda när det gäller miljö- och klimatsmarta lösningar.

Kineserna vet vad dom vill. Med OS 2008 ville de visa upp Kina för Världen och med EXPO 2010 vill de att Världen ska visa upp sig för Kina och visst har dom lyckats! Prognosen på 70 miljoner besökare kommer att hålla och en bättre arena för den som vill visa upp sig än EXPO är svår att finna.

Många prominenta gäster följs av flera, i morgon har vi lockat Shanghai stad till paviljongen och våra seminarier.