tisdag 12 oktober 2010

Exportrådet i Shanghai

Det gäller att utnyttja tiden maximalt. Innan undertecknandet av avtalet med Suzhou hann vi med att delta i företagens seminarium med Exportrådet. Anita Jonsson, som är chef för kontoret här i Kina, har lång erfarenhet av att hjälpa företag ut i världen. Under seminariet gav hon information vad Exportrådet kan hjälpa till för att underlätta företagens internationalisering bl.a. genom att erbjuda den kostnadsfria miniutbildningen "Steps to Export" med syfte att ta fram en marknadsplan. När man väl bestämt sig för att våga ta klivet ut i världen erbjuder Exportrådet att med reducerad kostnad få testa olika marknader. Erbjudandet kallas Affärschansprojekt och är ett erbjudande där svenska staten finansierar 60 % av kostnaden, företaget får för 40 000 kronor en bra möjlighet att med god hjälp av Exportrådet testa en ny marknad.
Exportrådet i Shanghai är det största av alla utländska kontor. Med 37 medarbetare, varav 27 är kineser, finns kompetens att hjälpa alla typer av företag oavsett bransch

Anita gav flera exempel på lyckade satsningar gjorda av riktigt små företag.
Innan hon kom till Kina jobbade hon med små och medelstora företags internationalisering.
Hon kommer till Sverige i februari och kommer då, med utgångspunkt från den här delegationsresan, att tillsammans med ALMI skräddarsy program för företagen i Småland/Blekinge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar