onsdag 27 oktober 2010

Innovativa tankar kring trä

Den 21 oktober träffades en handfull nyckelpersoner från forskningen, näringslivet och samhället till en arbetsmiddag på Residenset för samtal om industriellt träbyggande. En livfull och visionär dialog hölls om hur satsningen TRÄSTAD 2012 ska manifesteras i en final, just år 2012. Ett gemensamt starkt engagemang för skogen, träbyggandet och miljön landade i en vilja att visa upp de stora satsningar som redan gjorts men också att anta en utmaning: Till finalen ska vi visa upp attraktiva men billiga lägenheter med stomme av trä för små hushåll. Gruppen vill satsa på små, enkla men väl genomtänkta lägenheter med god design. En projektgrupp har bildats för att driva tankarna vidare. Följ bloggen får du veta mer om detta spännande projekt där näringslivet, samhället och akademien samarbetar för konkreta och resultat!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar