torsdag 21 oktober 2010

Krisberedskap

Ett av Länsstyrelsens viktiga områden är att samordna och hålla beredskap vid kris. Ett par gånger per år träffas det regionala rådet för krisberedskap för att diskutera åtgärder som behöver vidtas såväl före, under och efter en kris.

Vid onsdagens möte med det regionala rådet diskuterade vi oförutsedda händelser som askmolnet, det ökade terrorhotet mot Sverige, klimathotet och hur vi i länet skulle klara en isstorm. Lika viktigt som att vi myndigheter har beredskap, lika viktigt är det att alla medborgare tar eget ansvar för beredskap för det oförutsedda. Så enkla saker som att ha ett extra matförråd, fräscha batterier och värmeljus kan göra skillnad, det blev vi varse under stormarna.

Under mötet diskuterade vi en formalisering av hur samverkan ska ske. Genom att underteckna en överenskommelse om Krissamverkan i Kronoberg, där det framgår att varje myndighet har sitt eget ansvarsområde och ska samverka och stödja andra myndigheter i en krissituation signalerar vi både in i våra organisationer och ut till allmänheten att vi vet hur vi samverkar. Ingen enskild aktör kan ensam hantera alla olika dimensioner av en händelse. Alla har sin roll och sitt mandat, och ingen kan kliva in och ta över helheten. Därför är förmågan att samverka helt avgörande för framgångsrik hantering av en allvarlig händelse eller kris.

Håll dig uppdaterad om Krissamverkan Kronoberg och vårt arbete på Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=582395950#!/pages/Krissamverkan-Kronoberg/352252948031.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar