söndag 15 februari 2015

Förenkla tillsammans för att uppnå regeringens mål med ökad konkurrenskraft och fler växande företag

Vi var månfa som ägnade förra veckan åt regeringsuppdraget Förenkla på riktigt! Och för fjärde året i rad samlade vi en handfull myndigheter, tjänstemän från näringsdepartementet och företagarrepresentanter för ett tvådagarsseminarie med målet att hitta smarta och effektiva sätt att samhandla på och som i slutänden förenklar företagens vardag. 


Resultatet blev flera kloka och konkreta förslag som nu hanteras av utpekade organisationer. Många tankar, idéer o reflektioner från kollegor i andra myndigheter - vi måste bli bättre på företagarperspektivet och från företagen som besökte oss fick vi ett konkret förslag - sök projekt i era egna organisationer!


Det var inte bara NDs avslutningsbild som gjorde oss glada! Även om de inte hade med sig något beslut om finansiering gav de hopp, arbetet ska fortsätta!