onsdag 27 april 2011

Curt Thappers arbete hedras med bidrag från Stiftelsen Konungens jubileumsfondCurt Thapper får här ett bidrag på 10 000 kr från Stiftelsen Konungens jubileumsfond


Curt Thapper är en eldsjäl, som under många års tid arbetat ideellt med olika verksamheter inom IOGT-NTO, barngrupper, kamratstöd, kurser och konferenser. Han vann år 2008 Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl för sitt långvariga och omfattande arbete i kommunens föreningsliv där han på ett oegennyttigt och engagerat sätt arbetat.


Mycket av hans engagemang har handlat om att bygga nätverk mellan människor, oftast i Arabyområdet. Curt Thapper arbetar med barngruppsverksamheter, för barn i missbruks- och våldsmiljöer.


Stort GRATTIS Curt!!!

tisdag 26 april 2011

Företagsutveckling i Markaryd, unga entreprenörer peppas för SM och statens effektiviseringsarbete fortsätter

Julrosor till Påsk!


Påskhelg med sommarvärme och semesterkänsla har övergått i jobbvecka

Nöjd över trädgårdsresultat och glad över årets första MC-tur och det snabba doppet i 14 + ;)!
På tisdag övergår ogräsrens och stensanering till annat spännande arbete. Tidig på tisdag morgon har vi möte med Regionförbundet och diskussion kring de viktiga kompetensförsörjningsfrågorna. Därefter besök i Markaryd för att prata utveckling och hur vi på länsstyrelsen kan bidra i den processen.

Under medarbetardagen på onsdag fortsätter vi arbetet med att jobba smartare och mer effektivt. Jag kommer dessutom att informera om regeringens bedömning av länsstyrelsernas resultat för 2010 och hur vi genom att koppla ihop vår vision och våra fem strategier kan bli ännu bättre och faktiskt göra skillnad på riktigt. På kvällen är det dags att peppa länets finalister till SM i UF (ung företagsamhet) på Residenset och torsdagen laddar jag för möte med civil- och bostadsminister Stefan Attefall och statssekreterare Ulf Perbo. Tillsammans med Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet informerar jag om projektet ”en Effektiv statsförvaltning” och Förenkla för företagen” – det arbetet fortsätter även på fredagen.

onsdag 20 april 2011

Tagel - en gård med gamla anor

Även naturen bjuder på fina konferensbord, styrelsen samlade på utsiktsplatsen för att beskåda den nya utsiktsgatan mot sjön.


"Nya" utsikten över sjön Rymmen!Landshövdingerollen innbär många spännande arbetsuppgifter, det återkommer jag ofta till. Ordförandeskapet i Rappe- von Schmiterlöwska Stiftelsen tillhör ett av de mer udda, stimulerande och knappast betungande, även om vi har att förvalta och utveckla den gamla gården på ett hållbart, traditionellt och modernt sätt - en inte alltid så lätt kombination.

Styrelsen träffas ett par gånger varje år och vårt uppdrag är att främja vetenskaplig forskning på jordbrukets och skogsbrukets områden. Det är intressant att med historien som grund omsätta dåtida tankar till nutid och de tvärsektoriella samtalen oss emellan ger nya insikter och kunskaper både om träförädling, forskning och marknad.

Vid flera tillfällen har vi bytt ut konferensbordet mot skogen och innan dagens möte avslutades tog vi en promenad för att beskåda renoveringsarbetet för att återställa utsikten över sjön. Ett bra exempel på hur dåtiden träder in i nutiden.

tisdag 19 april 2011

Viktigt och givande möte med länets riksdagsledamöter

Igår hade vi en viktig och intressant diskussion med länets riksdagsledamöter om våra utmaningar och möjligheter. Att bredbandsutbyggnaden på landsbygden är avgörande för vår framtid är vi helt överens om. Samma sak när det gäller integration och kompetensförsörjning.

Två viktiga huvudområden som vi i länet och de som företräder länet måste agera i. Med en gemensam agenda ökar chanserna att lyckas!

måndag 18 april 2011

Kort och intensiv arbetsvecka som inleds med besök av länets riksdagsledamöter

Göra skillnad och njuta av möbler, glas och design

Under senare delen av förra veckan hade jag anledning att reflektera över mina år i mitt nya län och konstaterade att det är många delar av Kronoberg som för alltid fastnat i mitt hjärta. Det spännande jobbet på Länsstyrelsen som, tillsammans med gamla och nya nätverk, innebär möjlighet att göra riktig skillnad på Länsstyrelsen, i regionen och faktiskt även nationellt. Men åren här har också gjort det än mer möjligt att på nära håll få njuta av svenska möbler, kreativ småländsk design, det nya och gamla glaset.

Just glaset och formgivaran Göran Wärft, Ludvig Löfgren och Kjell Engman fick jag vid lördagens invigning av sommarutställningen i Kosta anledning att hylla och vid söndagens lilla vårtal i Ör kombinerade jag mitt eget brinnande intresse för trädgård med diskussion om planer för höstens aktiviteter kring projektet Drömmarnas Trädgård, ett kommande viktigt besöksmål som vi på Länsstyrelsen stöttar. Tänk vilka dragplåster vi har och skapar, för att locka till oss besökare. Nu gäller det att vi fortsätter hjälpas åt och gör vad vi kan för att öka nyfikenhet på regionen för att få fler att upptäcka attraktionerna.

Kort och intensiv arbetsvecka som inleds med besök av länets riksdagsledamöter
Veckan framför oss är kort och intensiv. På måndag informerar jag länets riksdagsledamöter om utvecklingen på länsstyrelsen och länet – huvudfrågorna är bredband på landsbygden, länsstyrelsens koncentration av vissa uppgifter, regional samverkan, integration och kompetensförsörjning, förenkla för företagen och landsbygdsutveckling.

På eftermiddagen har vi ett avslutningsmöte med backspegel i projekt ”Innovationshelg”. Huvudfrågorna är vilka erfarenheter kan vi ta med i framtida projektet och diskutera mål, syfte och resultat. Viktigt också att ha en plan för hur vi tar tillvara kunskaperna vi fick och hur vi drar nytta av kontakterna vi knöt liksom hur vi kan utveckla och utnyttja uppmärksamheten vi fick.

Tisdagen har jag vikt för internt arbete och på onsdag morgon planerar vi länsbesöket den 5 och 6 maj av alla kvinnliga landshövdingar. Då kommer vi garanterat ha nytta av erfarenheterna från Innovationshelgprojektet. Resten av dagen åker jag till Tagel för årets första styrelsemöte. Sedan är det dags för efterlängtat Påsklov med målet att vårstäda trädgård, förråd och hus ;)!

söndag 17 april 2011

Kreativitetn flödar i Glasriket!

Tre män, tre formgivare, tre inriktningar – Göran Wärft, Ludwig Löfgren och Kjell Engman samsas i Kostas Utställningshall i sommar. Den som besökt hallen tidigare kommer precis som jag att tappa både hakan och andan – helt osannolikt! Här tillsammans med en liten del av Verkstad 12 - Johan i egen hög person.

Dotter Emma debuterar som glasblåsare med ingen mindre än Göran Wärft och Verkstad 12 som läromästare.

Åsa Jungselius tillsammans med sina skickliga glasblåsare i full action, nya kreativa verk tar form och spegeln som just lämnat värmen kanske hamnar på Residenset, vem vet?

Invigde sommarens glasutställning i Kosta i går och måste erkänna att jag fick rysningar i hela kroppen. Vilken utställning, vilken kreativitet, vilket kulturarv!!!

Kjell Engmans gästabud tar andan ur en, Göran Wärfts alldeles underbara sommarhyllning skapar habegär och Ludvig Löfgrens mystiska grotta sätter fart på fantasin samtidigt som den väcker beundran för kopplingen till historien. Mitt intresse för glaskonsten har under åren i Kronoberg utvecklats till en passion och ett habegär, eller som Lisa Fuglesang så bra uttrycker det – man blir haig när man ser allt vackert!

Och visst shoppade vi loss under glasbruksrundan. Har du en ledig stund? Ta en tur till Kosta, Transjö, Åfors, Orrefors - glöm inte plånboken!

lördag 16 april 2011

Polhem 350 år kommer att inspirera och intiera många spännande aktiviteter med entreprenörskap, innovation och teknik i centrum!

Christoffer Polhem - teknikens fader - hemma i Tingstäde och Nystugu

Delar av Nationalkommittén på studiebesök Polhemsgården i Tingståde, på bilden syns bland andra Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Stavros Louca.

I går avfyrades startskottet för Polhem 350 år högtidligen i Visby. Självklart fanns Kronprinsessparet på plats eftersom Kronprinsessan är initiativets beskyddare

Året då teknik, innovation och entreprenörskap kommer att stå i fokus har startat på riktigt! Ni som följer bloggen och FB vet att vi i Kronoberg tjuvstartat med att lyfta fram innovation, design, teknik och entreprenörskap genom Innovationshelgen i samband med Kronprinsessparets besök i länet och den efterföljande arbetslunchen med Sveriges Ingenjörer. Den 4 maj återkommer vi med kunskapslunch och inspirerande föreläsning med Bertil Vallien!

Jag är glad och stolt att tillsammans med ett 20-tal andra engagerade personer tillhöra Nationalkommittén Polhem 350 år. Vårt uppdrag är att vara ambassadörer för det viktiga budskapet som bottnar i hans gärningar. Inte särskilt betungande med tanke på mitt intresse för frågorna. Jag har redan nya spännande tankar och idéer på aktiviteter där flera av Nationalkommitténs medlemmar kan tänka sig medverka. Kanske blir det ett kreativt möte med samhällsentreprenören Fredik Bergman från Växjö och Stavos Louca, från Rinkebyakademienmed och samtal kring integration, workshops med Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Förenade Studentkårer för att inspirera barn och ungdomar i teknik och entreprenörskap och/eller kreativa samtal med några av våra kända glaskonstnärer. Endast fantasin sätter gränser för hur vi kan nyttja varandras erfarenheter och kunskaper för att driva utvecklingen framåt.

torsdag 14 april 2011

Inget förbud mot fortsatt drift av Bolmentunneln..…men Sydvatten åläggs att undersöka hur inläckage av grundvatten kan begränsas

Vissa ärenden är mer komplicerade än andra

Länsstyrelsen har idag beslutat att inte förbjuda fortsatt drift av Bolmentunneln vilket Markaryd och Ljungby kommun har yrkat. Beslutet innebär istället att Sydvatten AB ska ta fram uppgifter som visar vilka tekniska åtgärder som är möjliga att vidta för att begränsa inläckande grundvatten i tunneln. Sydvatten AB saknar tillstånd till grundvattenbortledning till Bolmentunneln. Markaryd och Ljungby kommun har därför yrkat på förbud mot fortsatt drift av tunneln till dess att tillstånd till grundvattenbortledningen har erhållits.

Länsstyrelsen anser dock att tillstånd inte behövs. Detta eftersom Bolmentunneln anlades på 1970-talet med en äldre lagstiftning, som innebar att verksamhetsutövaren inte behövde tillstånd till inläckande grundvatten. Dessa tillstånd är alltjämt gällande. Då inte tillstånd behövs, är inte heller ett förbud mot fortsatt drift av Bolmentunneln motiverat.

- För att motverka de olägenheter som Markaryd och Ljungby kommuner säger sig lida, på grund av inläckaget av grundvatten till Bolmentunneln, har Länsstyrelsen förelagt Sydvatten AB att ta fram underlag som ska visa hur inläckaget av grundvatten till tunneln kan minska, framhåller miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson. Då denna typ av olägenheter inte är reglerade i de tillstånd som finns till tunneln, kan Länsstyrelsen förelägga Sydvatten AB att vidta skyddsåtgärder eller försiktighetsmått utifrån miljöbalkens hänsynsregler.

Beslutet i sin helhet finns på Länsstyrelsens hemsida.

För ytterligare information kontakta Miljövårdsdirektör Carl-Philip Jönsson, tfn 0470 – 864 68

onsdag 13 april 2011

Dagens styrelsemöte på Vinnova gav energi. Det är mycket på gång inte minst när det gäller inspel och underlag till regeringen inför nästa forsknings- och innovationsproposition. Men också när det gäller nya satsningar, eller experiment som vår nya ordförande Hasse Johansson väljer att kalla projekt med nytänk för, tex utmaningsstyrd innovation och innovationsupphandling. Redovisningen av "ProduktionsLyftet" - ett projekt där 55 företag gått samman för kompetensutveckling för att öka effektiviteten - ett förändringsarbete med Lean som utgångspunkt gav mersmak. Intressant för att man kunnat mäta 13% effektivitetsökning och ökad tillväxt för de som infört Lean, en metodik för ständigt förbättringsarbete byggd på medarbetarnas delaktighet. Tänk om vi kunde starta ett liknande "expriment" för statsförvaltningen. Oavsett nytt projekt eller ej åker jag tillbaka till Kronoberg med många bra tips på hur man kan arbeta smartare och mer systematiskt med ledarskap och medarbetarskap. Benchmarking och omvärldsbevakning är nödvändigt om man ständigt vill bli bättre.

måndag 11 april 2011

Trots att snön, som legat så länge, precis försvunnit hemma i Småland fanns en längtan till fjällen och umgänge med familjen. Härligt att kunna smita undan några dagar och lillsemestern på tre dagar har fyllt på energidepåerna igen. Kampen om mera bredbandspengar fortsätter och kanske tar vi denna vecka sista steget mot en länsstyrelsegemensam telefonistorganisation Förra veckans genomgående tema på Residenset var generationsskifte och kompetensförsörjning, aktuella och viktiga frågor för länets fortsatta utveckling. Lika viktig är frågan om bredband till landsbygden och i en hemställan till regeringen har vi påtalat det allvarliga läget, läs hela brevet till regeringen på torsdagens blogg. Ur pressmeddelandet; Länsstyrelsen har den 6 april skrivit till Näringsdepartementet respektive Landsbygdsdepartementet och begärt att regeringen snarast avsätter medel för att den påbörjade utbyggnaden av bredband på landsbygden ska kunna fortsätta. Utbyggnaden riskerar annars att helt stanna av. Länsstyrelsen betonar i skrivelsen att bredband av hög kvalitet är en förutsättning för boende, företagande och tillväxt på landsbygden. För närvarande finns inneliggande ansökningar motsvarande ett totalt bidragsbelopp på 32 Mkr som det inte finns medel till. Irritationen är stor bland bred­bandsföreningar i länet över att regeringens satsningar inte fullföljs. Länsstyrelsen får så gott som dagligen samtal med frågor om och när nya pengar kommer. Man upplever i länet en djup orättvisa över att inte alla får möjlighet att ta del av bidragspengar. Föreningar riskerar också att missa möjligheter till samförläggning med Eons nedgrävning av elkablar. Länsstyrelsen uppskattar att det behövs 40 Mkr per år de närmaste åren. Även denna vecka inleder jag med frågor som handlar om tillväxt och förnyelse På måndag morgon sammanträder styrgruppen för projektet Innovation för tillväx och på eftermiddagen kommer vi att utvärdera Innovationsseminariet vi arrangerade i samband med Kronprinsessparets besök i länet och hur det upplägget skulle kunna tjäna som modell för andra delar av landet. På tisdag träffas representanter från alla länsstyrelser på Residenset i Växjö för att påbörja arbetet med ett strukturerat erfarenhetsutbyte i samband med införandet av miljöledningssytem på våra respektive myndigheter. På kvällen deltar jag i SP Forskningsinstituts årsmiddag i Göteborg och på onsdag är det styrelsemöte i Vinnova. Länsledningsmöte i Halland och Nationalkommittén Polhem 350 sammanfaller i tid Länsrådet Lennart Johanson deltar under torsdagen och fredagen i Länsledningsseminariet i Halland. Då hoppas jag att diskussionerna kring en gemensam telefonistorganisation, som om allt går vägen kommer att hamna i Kronoberg, slutförs. Det blir också information och diskussion om mål och resultat för länsstyrelserna, i det samtalet håller statssekreterare Ulf Perbo. Jag är detta år tyvärr inte med i samtalen eftersom Nationalkommittén för Christoffer Polhem 350 år sammanträder för första gången, med Kronprinsessan som hedersordförande. Tillsammans med bla Landshövdingen på Gotland ingår jag i kommittén som bildats för att lyfta fram naturvetenskap och teknik. Ämnen som ligger väl i linje med Kronobergs näringslivs utmaningar och behov. Helgen blir en mix av Årets företagare i Kronoberg, sommarens glasutställningar och vårtal På fredag har jag den stora äran att dela ut pris till Årets Företag i Kronoberg, på lördag inviger jag sommarens konstglasutställningar i Kosta och på söndag vårtalar jag om trädgård i Öhr.

torsdag 7 april 2011

Hemställan till regeringen om medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden

Bredband på landsbygden är en förutsättning för tillväst i länet. I nedanstående hemställan till regeringen fästa uppmärksamhet på den utveckling som nu sker på landsbygden när det gäller bredbands­utbyggnad och vilka behov som finns. Länsstyrelsen finner det ytterst angeläget att regeringen omgående anvisar tillräckliga medel för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad. Näringsdepartementet Landsbygdsdepartementet Medel för bredbandsutbyggnad på landsbygden Länsstyrelsen i Kronobergs län hemställer härmed om att regeringen skyndsamt ställer ytterligare medel till förfogande för att fullfölja den utbyggnad av fiber för bredband som pågår i stor omfattning på landsbygden i länet. En utveckling som helt kommer att avstanna i det fall bidragsmöjligheterna stryps. Länsstyrelsen uppskattar medels­behovet till 40 MKr per år under de närmaste åren. Kronobergs län är glest befolkat med en stor andel boende på ren landsbygd. Länet har en spridd bebyggelse med ett fåtal större tätorter. Bredband av hög kvalitet ses nu som en absolut förutsättning för boende, företagande och tillväxt på landsbygden. Invånarna i länet blev i mitten av 2000-talet brutalt medvetna om samhällets sårbarhet då stormarna Gudrun och Per innebar att ström­försörjning, telekommunikationer och transporter slogs ut under flera veckors tid. Människor tvingades tillfälligt byta boende och företag fick under en period byta verksamhetsort. En flytt som i en del fall, på grund av osäkerheten när det gäller infrastrukturens tillförlitlighet, inte bara blev tillfällig utan permanent. Som en följd av stormarnas framfart påbörjade Eon nedgrävning av elkablar i stor omfattning. När så stöd erbjöds för att, samtidigt med annan infrastrukturutbyggnad, anlägga kanalisation för bredband var befolkningen, vis av tidigare erfarenheter, inte sen att utnyttja detta. Bildandet av fiberföreningar har gått som en löpeld över länet och flera kommuner var från början mycket aktiva. Ett mått på aktiviteten är att av det totala kanalisa­tionsstödet som har fördelats över landet har 20 procent kommit Kronobergs län till del, ett län som har 2 procent av landets befolkning och 2 procent av ytan. Även när det gäller medel ur Landsbygds­programmet och EUs återhämtningsfond har Länsstyr­elsen beviljat bredbandsstöd till ett betydligt högre belopp än vad som motsvarar befolknings­andelen. Dessutom har Länsstyrelsen i viss utsträckning använt regionala tillväxtmedel. Totalt har Länsstyrelsen beviljat cirka 35 Mkr till bredbandsinvest­eringar inom de nu aktuella stödformerna. Så tillkommer bortemot 6 Mkr i annan offentlig medfinansiering. Av totalt beslutade medel har 70 procent beviljats till byalag och 30 procent till kommuner. Drygt 50 byalag har hittills ansökt om medel och ytterligare ett stort antal är bildade i akt och mening att anlägga bredband under förutsättning att finansieringsfrågan går att lösa. I dagsläget har Länsstyrelsen i Kronobergs län inneliggande ansök­ningar om knappt 32 Mkr, för vilka det saknas finansiering. Det har från olika håll pekats på möjligheterna till omfördelning av medel inom Landsbygdsprogrammet. En sådan omfördelning bedöms inte som framkomlig i Kronobergs län. Den skulle förbättra situationen ytterst marginellt samtidigt som andra värdefulla insatser inom Landsbygdsprogrammet därmed inte skulle komma till stånd. Så gott som dagligen har Länsstyrelsen kontakter med befintliga byalag och byalag under bildande som har funderingar kring möjligheterna till stöd och när regeringen väntas tillskjuta ytterligare medel. Irritationen bland landsbygdsbefolkningen är stor över att regeringen har dragit igång en process som inte synes fullföljas. Man känner en djup orättvisa i att inte alla får samma möjlighet genom att bidragsmedel saknas. Särskilt bekymmersamt är det i de fall där byalag på grund av brist på pengar går miste om möjligheter till ekonomiskt fördelaktig samförläggning med exempelvis Eon. Som tidigare nämnts har Länsstyrelsen knappt 32 Mkr i inneliggande ansökningar och bedömningen är att det krävs i storleksordningen 40 Mkr per år under de närmaste åren för att täcka medelsbehovet. I vissa kommuner är utbyggnaden endast i sin linda på byalagsnivå. Länsstyrelsen vill på detta sätt fästa regeringens uppmärksamhet på den utveckling som nu sker på landsbygden när det gäller bredbands­utbyggnad och vilka behov som finns. Länsstyrelsen finner det ytterst angeläget att regeringen omgående anvisar tillräckliga medel för att möjliggöra en fortsatt utbyggnad. Kristina Alsér Landshövding Stefan Carlsson Landsbygdsdirektör

onsdag 6 april 2011

Småland visar vägen när det gäller ingenjörskonst, innovation och attraktion?

Vad har rymdforskning, småländsk formgivning, ungt entreprenörskap, äppelförädling, skrottipps-design, ung omsorg, dumpers, Astrid Lindgren och en effektiv statsförvaltning gemensamt? MYCKET! I samband med Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels besök i länet bjöd vi politiker, myndigheter, entreprenörer, företagare och studenter till ett Innovationsseminarium för att visa lite av allt spännande som händer i Småland, kopplat till omvärldens krav på förnyelse och omställning. Helt enkelt på ett konkret sätt visa hur innovation och entreprenörskap bidrar till utveckling och välfärd. Föreläsarna som inspirerade och delade med sig av erfarenheter är alla fantastiska personer med brinnande intresse och engagemang för det vi så väl behöver mer av – mod - ödmjukhet – vilja – drivkraft. Jag är övertygad om att alla som deltog i seminariet, eller följde den livesända versionen på nätet, fick lite nya och oväntade vinklar på vad innovation och förnyelse är. Och förhoppningsvis insikt i hur viktigt det är att vi tillsammans stimulerar och stöttar modiga och riskvilliga hjältar - entreprenörer, innovatörer och eldsjälar – personer som bidrar till att anpassa vårt samhälle till de utmaningar vi står inför. Till ett hållbart, innovativt och integrerat samhälle. När resurser och erfarenheter från akademien, näringslivet och samhället samverkar på ett prestigelöst sätt skapas dynamik och ord blir handling. Kraftsamling, en gemensam agenda ger resultat. Det visade novationsseminariet i Växjö tydligt. Och idag började firandet av Sveriges Ingenjörer 150 år här i Växjö Under året kommer man att turnera runt i landet för att visa ingenjörskonstens betydelse för vår utveckling och attraktion. Det blev lite av en efterfest till fredagens innovationsseminarie. Fulla av inspiration från de erfarenheterna började vi skissa på en uppföljare till hösten - med syftet att lyfta fram teknik och naturvetenskap. Just nu pustar vi ut efter helgens begivenheter men visst låter det lockande att återanvända ett lyckat koncept!!

tisdag 5 april 2011

Över 5000 förväntansfulla Lakers-fans väntade på Stortorget i går kväll
Fullt hus på Residenset igen! 80 ungdomar som träffats för att få veta mer om entreprenörskap och hur man startar bolag trängdes med glada hockeygrabbar. Här minuterna innan de tar emot Växjöbornas hyllningar på Stortorget!

Nöjd, glad och lite trött Jag hoppas att alla som hade möjlighet att på något sätt ta del av helgens begivenheter med Kronprinsessparet känner samma sak som jag – stolthet och glädje. Mitt mål var att alla som deltog på det namntunga innovationsseminariet skulle känna stolthet, beundran och en känsla av att längta tillbaka till Småland. Av kommentarerna att döma så lyckades vi skapa just den känslan. En upplevelse som kommer att ge avtryck och ringar på vattnet under en lång tid framöver. Läs mer på tidigare blogginlägg, på Länsstyrelsens och hovets hemsida www.royalcourt.se. Locka fram ungdomars entreprenörskap och den viktiga kompetensförsörjningsfrågan Med en fantastisk husfru till hjälp förvandlades Residenset förra veckan från mötesplats till utsmyckad festvåning. Men nu är det vardag igen och Residenset är åter den tillgängliga och kreativa mötesplatsen. På måndag öppnar vi dörrarna för ett 80-tal ungdomar som ska stimuleras i sitt entreprenörskap. Och inte nog med det – Lakers som tagit klivet in i hockeysocieteten, kommer att firas stort under måndagkvällen med början på Residenset balkong. Resten av veckans dagar handlar till stor del om kompetens, generatiosskifte och kompetensförsörjning. På onsdag morgon kommer Öjaby Skola för att lära sig mer om Länsstyrelsens och till lunch har vi tillsammans med Sveriges ingenjörer bjudit in ett femtiotal företrädare för näringslivet, samhället och akademien till arbetslunch för ett samtal kring framtida kompetensförsörjning. Det är också temat vid torsdagens strategiska samtal på Residenset då Arbetsförmedlingen generaldirektör Angeles Bermudez Svanqvist kommer för att prata om både integration och kompetensförsörjning. Även vid detta tillfälle sluter ett femtiotal personer upp.

söndag 3 april 2011

Innovationsseminarium i närvaro av Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel

Christer Fuglesangs föredrag "Innovationsinspiration från rymden" var bejublat

Ända sedan jag blev utnämnd till Landshövding har jag närt en dröm. Att få koppla ihop mina olika nätverk – nationella, regionala och lokala. Den drömmen blev verklighet i samband med Kronprinsessan Victorias och Prins Daniels besök i länet den gångna helgen. Föreläsarna som inspirerade och delade med sig av sin erfarenhet är alla fantastiska personer med brinnande intresse och engagemang för det vi så väl behöver mer av – mod/ödmjukhet/vilja/drivkraft. Jag är övertygad om att alla som deltog i seminariet, eller följde den livesända versionen på nätet, fick lite nya och oväntade vinklar på vad innovation och förnyelse är. Och förhoppningsvis insikt i hur viktigt det är att vi tillsammans stimulerar och stöttar modiga och riskvilliga hjältar - entreprenörer, innovatörer och eldsjälar som bidrar till att anpassa vårt samhälle till de utmaningar vi står inför. Till ett hållbart, innovativt och integrerat samhälle. För fortsatt välfärd gäller det att ta vara på allas resurser och allas erfarenheter. Framgångsfaktorn är riktig samverkan. Samverkan mellan näringslivet, akademien och samhället. Det tycker jag att Innovationssemianriet visade tydligt. Under seminariet lutade kunde vi luta oss tillbaka i de koboltblå fotöljerna i Leonardosalen på Linnéuniversitetet för att bli inspirerade av anföranden från yttre rymden till lilla, lilla Ugglekull i Urshult. Från det stora till det lilla - från högt till lågt och allt däremellan.