onsdag 27 april 2011

Curt Thappers arbete hedras med bidrag från Stiftelsen Konungens jubileumsfondCurt Thapper får här ett bidrag på 10 000 kr från Stiftelsen Konungens jubileumsfond


Curt Thapper är en eldsjäl, som under många års tid arbetat ideellt med olika verksamheter inom IOGT-NTO, barngrupper, kamratstöd, kurser och konferenser. Han vann år 2008 Växjö kommuns hedersbelöning av särskilda skäl för sitt långvariga och omfattande arbete i kommunens föreningsliv där han på ett oegennyttigt och engagerat sätt arbetat.


Mycket av hans engagemang har handlat om att bygga nätverk mellan människor, oftast i Arabyområdet. Curt Thapper arbetar med barngruppsverksamheter, för barn i missbruks- och våldsmiljöer.


Stort GRATTIS Curt!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar