lördag 16 april 2011

Polhem 350 år kommer att inspirera och intiera många spännande aktiviteter med entreprenörskap, innovation och teknik i centrum!

Christoffer Polhem - teknikens fader - hemma i Tingstäde och Nystugu

Delar av Nationalkommittén på studiebesök Polhemsgården i Tingståde, på bilden syns bland andra Landshövding Cecilia Schelin Seidegård, Stavros Louca.

I går avfyrades startskottet för Polhem 350 år högtidligen i Visby. Självklart fanns Kronprinsessparet på plats eftersom Kronprinsessan är initiativets beskyddare

Året då teknik, innovation och entreprenörskap kommer att stå i fokus har startat på riktigt! Ni som följer bloggen och FB vet att vi i Kronoberg tjuvstartat med att lyfta fram innovation, design, teknik och entreprenörskap genom Innovationshelgen i samband med Kronprinsessparets besök i länet och den efterföljande arbetslunchen med Sveriges Ingenjörer. Den 4 maj återkommer vi med kunskapslunch och inspirerande föreläsning med Bertil Vallien!

Jag är glad och stolt att tillsammans med ett 20-tal andra engagerade personer tillhöra Nationalkommittén Polhem 350 år. Vårt uppdrag är att vara ambassadörer för det viktiga budskapet som bottnar i hans gärningar. Inte särskilt betungande med tanke på mitt intresse för frågorna. Jag har redan nya spännande tankar och idéer på aktiviteter där flera av Nationalkommitténs medlemmar kan tänka sig medverka. Kanske blir det ett kreativt möte med samhällsentreprenören Fredik Bergman från Växjö och Stavos Louca, från Rinkebyakademienmed och samtal kring integration, workshops med Teknikföretagen, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Förenade Studentkårer för att inspirera barn och ungdomar i teknik och entreprenörskap och/eller kreativa samtal med några av våra kända glaskonstnärer. Endast fantasin sätter gränser för hur vi kan nyttja varandras erfarenheter och kunskaper för att driva utvecklingen framåt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar