måndag 11 april 2011

Trots att snön, som legat så länge, precis försvunnit hemma i Småland fanns en längtan till fjällen och umgänge med familjen. Härligt att kunna smita undan några dagar och lillsemestern på tre dagar har fyllt på energidepåerna igen. Kampen om mera bredbandspengar fortsätter och kanske tar vi denna vecka sista steget mot en länsstyrelsegemensam telefonistorganisation Förra veckans genomgående tema på Residenset var generationsskifte och kompetensförsörjning, aktuella och viktiga frågor för länets fortsatta utveckling. Lika viktig är frågan om bredband till landsbygden och i en hemställan till regeringen har vi påtalat det allvarliga läget, läs hela brevet till regeringen på torsdagens blogg. Ur pressmeddelandet; Länsstyrelsen har den 6 april skrivit till Näringsdepartementet respektive Landsbygdsdepartementet och begärt att regeringen snarast avsätter medel för att den påbörjade utbyggnaden av bredband på landsbygden ska kunna fortsätta. Utbyggnaden riskerar annars att helt stanna av. Länsstyrelsen betonar i skrivelsen att bredband av hög kvalitet är en förutsättning för boende, företagande och tillväxt på landsbygden. För närvarande finns inneliggande ansökningar motsvarande ett totalt bidragsbelopp på 32 Mkr som det inte finns medel till. Irritationen är stor bland bred­bandsföreningar i länet över att regeringens satsningar inte fullföljs. Länsstyrelsen får så gott som dagligen samtal med frågor om och när nya pengar kommer. Man upplever i länet en djup orättvisa över att inte alla får möjlighet att ta del av bidragspengar. Föreningar riskerar också att missa möjligheter till samförläggning med Eons nedgrävning av elkablar. Länsstyrelsen uppskattar att det behövs 40 Mkr per år de närmaste åren. Även denna vecka inleder jag med frågor som handlar om tillväxt och förnyelse På måndag morgon sammanträder styrgruppen för projektet Innovation för tillväx och på eftermiddagen kommer vi att utvärdera Innovationsseminariet vi arrangerade i samband med Kronprinsessparets besök i länet och hur det upplägget skulle kunna tjäna som modell för andra delar av landet. På tisdag träffas representanter från alla länsstyrelser på Residenset i Växjö för att påbörja arbetet med ett strukturerat erfarenhetsutbyte i samband med införandet av miljöledningssytem på våra respektive myndigheter. På kvällen deltar jag i SP Forskningsinstituts årsmiddag i Göteborg och på onsdag är det styrelsemöte i Vinnova. Länsledningsmöte i Halland och Nationalkommittén Polhem 350 sammanfaller i tid Länsrådet Lennart Johanson deltar under torsdagen och fredagen i Länsledningsseminariet i Halland. Då hoppas jag att diskussionerna kring en gemensam telefonistorganisation, som om allt går vägen kommer att hamna i Kronoberg, slutförs. Det blir också information och diskussion om mål och resultat för länsstyrelserna, i det samtalet håller statssekreterare Ulf Perbo. Jag är detta år tyvärr inte med i samtalen eftersom Nationalkommittén för Christoffer Polhem 350 år sammanträder för första gången, med Kronprinsessan som hedersordförande. Tillsammans med bla Landshövdingen på Gotland ingår jag i kommittén som bildats för att lyfta fram naturvetenskap och teknik. Ämnen som ligger väl i linje med Kronobergs näringslivs utmaningar och behov. Helgen blir en mix av Årets företagare i Kronoberg, sommarens glasutställningar och vårtal På fredag har jag den stora äran att dela ut pris till Årets Företag i Kronoberg, på lördag inviger jag sommarens konstglasutställningar i Kosta och på söndag vårtalar jag om trädgård i Öhr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar