tisdag 31 januari 2012

Välplanerad vecka 5 med Förenkla, CSR, OECD och melodifestival!

Projektledare för Förenklauppdraget på plats
Framför mig ligger en välplanerad vecka som till stor del kommer att handla om att hantera dubbla roller under länsrådets semester, men det blir också introduktion av ny efterlängtad medarbetare. Malin Persson, projektledare för regeringsuppdraget Förenkla för Företagen, gör sin första riktiga arbetsdag den här veckan.

Uppdraget fick vi i juni månad och vi har under hösten koncentrat oss på att besöka länsstyrelser runt om i landet för att förankra det treåriga uppdraget. Förutom förankring har vi inventerat och har fått ta del av goda exempel på förenklingsarbete som görs eller planeras. Förenklaarbetet kan du följa på http://www.forenklapariktigt.se/.

Medarbetardag med OECD-rapport
Vad säger OECD om vårt län? Och hur bidrar Länsstyrelsen med att möta rapportens utmaningar? Om det och om den nya kommunikationsplattformen handlar den här månadens medarbetardag.

Kunskap om hur man väljer partner med höga etiska normer och värderingar
Stora delar av länets företag agerar på den internationella arenan. Genom medverkan i Exportrådets CSR-projekt vill vi bidra till att öka kunskapen om socialt ansvarstagande och underlätta för länets företag att välja rätt leverantör eller tillverkare i framförallt Kina. Projektet går ut på att säkerställa att de partners företagen väljer har högt ställda egna krav på miljö- och sociala frågor.

Plats för nostalgi, skratt, glitter och glamour
Efter två skogshelger är det nu dags för två stadshelger och den kommande väntar underhållning av stora mått. På lördag besöker "min" gamla Rotaryklubb Växjö. Kul att få visa upp både Residens och den moderna myndigheten för grannlänet. Nyårsrevy i februari? Ja, så får det bli – ser fram emot ett par timmar med regional galenskap och fyller sedan på med Melodifestival – ingen rast och ingen ro ;)!söndag 29 januari 2012

Kyla, snö och varm choklad

Tänk att vi efter månader av grön vinter äntligen (?) fått en vit. Blev lite besviken när jag insåg att snön skulle lägga sig och att det påbörjade röjningsarbetet i skogen fick pausa. Men skam den som ger sig, det går att dra ris även om snön ligger djup ;)!

Och visst är det kul med snö - för alla barn och för vuxna med barnasinnet kvar.

torsdag 26 januari 2012

Förenkla eller försvåra för företagen?

Biogasanläggning = miljöfarlig verksamhet! - Hur går det ihop? Frågar Dan Waldemarsson som utvinner biogas ur koskit och geléråttor!Under eftermiddagens inspirationsföredrag om "Energi ur jord och skog" visar han många exempel på regler och hantering som försvårar företagens vardag. Inte minst med motsägelsefull hantering på länsstyrelsen, orimliga kostnader och så förstås alldeles för långa handläggningstider. Många inspel att ta med i det fortsatta arbetet att förenkla för företagen, inte minst med tanke på hur viktig roll näringslivet och landsbygdsföretagare spelar i energiomställningen.

Från mat till klimat

Just nu pågår strategiskt samtal på Residenset hur vi i vår region kan/ska bidra till regeringens klimatmål 2050. Inspirerande att lyssna till ambitioner, visioner och konkreta aktiviteter för att bli en klimatneutral region 2050. 

Glad att företagen är så tongivande! Stena Aluminiums vd Staffan Persson engagerad och drivande näringslivsprofil för klimatfrågor. Hans devis - många bäckar små...

Kan varmt rekommendera Stenas lilla klimatsnurra som visar hur även små volymer återvinning sparar energi.

onsdag 25 januari 2012

Årets kock 2012 kommer från Småland!

Har precis pratat med en överlycklig Klas Lindberg! Skickat ett stort grattis och välkomnat honom hem till mitt kök ;)

Den som var på Möbelriksdagen den 4 januari vet hur hans mat smakar. Klas gästade Lammhult och stod för galamingelmaten!

I morgon tar vi ett krafttag för att uppnå regeringens klimatvision 2050

PRESSMEDDELANDE

Strategiskt samtal om Färdplan 2050
Länsstyrelsen har uppdraget att hålla regionala dialoger i syfte att utveckla ett underlag till regeringens arbete med att uppnå klimatvisionen till 2050. Sverige ska då ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning utan nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären.

År 2050 ligger långt fram i tiden, men de beslut som tas idag påverkar i hög grad om de långsiktiga målen kan uppnås. Uppgiften att nå ett Sverige utan klimatutsläpp är mycket ambitiös och omfattande eftersom arbetet berör hela samhället. Arbetet behöver därför brytas ned per sektor och analysera hur uppgiften delas upp över tiden - vad som behöver göras från och med nu till år 2050.

Det behövs bland annat en modernisering av energi- och transportsystemet. Energianvändningen och utsläppen måste minska och vi behöver använda en större andel förnybar energi.

”För att nå klimatvisionen behövs en aktiv dialog och en bred förankring i samhället. Med ett proaktivt klimatarbete skapas nya möjligheter för utveckling, innovationer, företagande och jobb i länet.”

Länsstyrelsen bjuder därför in till ett strategiskt samtal, för att utveckla dialogen kring vad som kan göras och vilka hinder som behöver undanröjas för att uppnå visionen. Det strategiska samtalet hålls den 26/1, kl. 08:30 på residenset i Växjö.

Vid frågor, kontakta:
Per-Anders Persson
Klimat- och energisamordnare
0470-864 62
per-anders.persson@lansstyrelsen.se

Industriforskningsinstritutens roll, folkhälsopolicy, regionalt arbete och besök av tekniklärare - en vanligt dag!

Fullspäckad gårdag med samtal om regionens utveckling, industriforskningsinstitutens roll för småföretag, konkreta aktiviteter för samarbete skola/näringsliv och sist men inte minst – Landstingets, Regionförbundets och Länsstyrelsens arbete med att arbeta fram en länsgemensam folkhälsopolicy.

Som vanligt bra genomgång med Regionförbundet om hur vi bäst använder våra respektive resurser och vilka roller vi har i olika ”lika” uppdrag. Angeläget nu att ta resultaten från förra veckans strategiska samtal kring integration vidare.

Jämställdhet, integration, Kinasatsning, bredband på landsbygden, förnybar energi och hur OECD-rapporten ska implementeras i alla delar av länet var andra punkter på dagordningen.

Industriforksningsinstitutens framtida roll
Intressant telefonintervju om RISE, och industriforskningsinstitutens viktiga roll som bro mellan näringslivet, de små företagen, och akademien.  Med egen och mycket positiv erfarenhet av samarbete med bla IVL och IVF var det inte svårt att svara på intervjuarens frågor om min syn på industriforskningsinstitutens för tillämpad forskning.
Matena, ett spännande samarbetsprojekt skola/näringsliv med fokus på matte, teknik, natur. Lärarna tilldelas ”egna” företag för samarbete och där eleverna får verkliga uppgifter att lösa av företagen.


Entusiastiska lärare berättar om positiva studiebesök på företagen - Willo Maskin, Emballator, Volvo i Braås

tisdag 24 januari 2012

Hemmavecka med fullt drag

Borta bra men hemma bäst
Glad att jag ännu en vecka kommer att befinna mig på hemmaplan. En vecka fylld av internt arbete, beslut, remisser och planering. Hela hemmaveckor är lätträknade men efterlängtade. Då hinner jag jobba undan pappershögar och framförallt träffa medarbetare – inte bara i alla hast utan lite mer planerat.

Igår intressant samtal med Linnéuniversitetet om deras viktiga roll som motor i regionen och hur vi kan få näringslivet på landsbygden och akademin att nå varandra, tips?

Idag möte och avstämning med Regionförbundets ledning - hur gör våra respektive insatser mest nytta? - är den ständigt återkommande frågan på vår dagordning.

Telefonintervjuas om RISE, nätverket för de flesta av Sveriges indistriforskningsinstitut, och deras betydelse som bro mellan näringslivet, de små företagen, och akademin.

Styrgruppen för en länsgemensam folhälsopolicy träffas på eftermiddagen och dessförinnan tar jag emot MAtema som bla vill veta mer om den moderna Länsstyrelsen.

måndag 23 januari 2012

Det viktiga samspelet för att förenklingen för företagen ska bli på riktigt

Den 13 februari samlade Tillväxtverket referensgruppen för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Bra och konstruktiv dialog hur vi säkerställer att förenklingsarbetet verkligen underlättar företagens vardag. En hel del uppslag och vinklingar till Länsstyrelsernas förenklingsuppdrag. Inte minst visade mötet hur viktigt det är med helhetssyn och processkännedom generellt, men också vilken förenklingsroll var och en av aktörerna kan spela i arbetet att för att företagen ska märka en positiv förändring i vardagen.

söndag 22 januari 2012

Berikande kontraster

Vad vore livet utan kontraster? Intensiva veckor i staden och - fri obruten tid på landet. Det är verkligen ett privilegium att få leva och verka i två så vitt skilda världar. Det tajta schemat och offentligheten mot oplanerade dagar långt ute i skogen. Jag njuter av både ock.

Helgen lider mot sitt slut och medan jag planerar kommande vecka har det åter börjat snöa. Även om jag just nu inte precis längtar efter mer snö, måste jag tillstå att det är vackert och framförallt blir det lite ljusare.

Efter två lediga dagar med skogsarbete och barnbarnbus är det åter dags för en intensiv och spännande arbetsvecka.

fredag 20 januari 2012

Med tillväxtperspektiv blir integration en synergieffekt!

Vinst för alla blir utgångspunkten i det fortsatta arbetet att ta fram en integrationsmodell á la Kronoberg.
Att ta vara på den fantastiska samarbetsviljan som rådde under finanskrisen och att formulera en gemensam målbild var några av de förslag som de kreativa gruppdiskussionerna kom fram till. Under krisen visade många att det går att samarbeta trots geografiskt avstånd och olika uppdragsgivare. Då sattes de vi är till för i fokus och samma sak kom upp i går - att vända perspektivet från den egna organisationens uppdrag till kundens behov. Med en gemensam målbild finns ingen plats för principer och prestige.

Gårdagens strategiska samtal mellan länets alla aktörer kryddades med fantastiska inspel från goda exempel. Nu ska allt material sammanställas och initiativtagarna Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Regionförbundet träffas åter inom kort för att diskutera nästa steg. Det kortsiktiga målet är att visa på några nya samarbeten och resultat av det strategiska samtalet under "Innovationshelg 2012" som planeras till oktober.

onsdag 18 januari 2012

Länsstyrelsen får fortsatt förtroende i arbetet mot dopning

Som en av tio nationella aktörer har Länsstyrelsen i Kronobergs län fått medel av Statens Folkhälsoinstitut för dopningsförebyggande arbete.

- Den typiske användaren av dopningsmedel är en man mellan 18 och 34 år som styrketränar regelbundet. Träningsanläggningar är därför naturliga parter i det förebyggande arbetet mot dopning och en viktig arena för det här utvecklingsarbetet. Målet är att sanera träningsanläggningarna från dopning och narkotika och att alla träningsanläggningar i länet är dopingfria, säger Katarzyna Musial.

Operativ samverkan sker tillsammans med Kalmar kommun, kommunerna i Kronobergs län, polismyndigheten i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg samt ansvariga vid träningsanläggningar i länet.

– För oss inom friskvården har det varit en mycket lyckad satsning och vi känner oss väl rustade att på ett professionellt sätt bemöta dessa problem som tyvärr finns på alla gym i dag. Vi kan nu tydliggöra riskerna med otillåtna medel och samtidigt guida vidare till beroendehjälp eller lämna ärenden vidare för polisiär handläggning. Vi kan också lättare hitta de vi misstänker använder eller säljer otillåtna preparat, säger Biba Crona vid Idrottskliniken i Växjö.

Det strategiska samverkansprojektet PRODIS (Prevention av dopning i Sverige) kommer gemensamt utveckla, sprida och utvärdera en nationell arbetsmodell för att förebygga användningen av anabola androgena steroider. I Kronobergs län har arbetet pågått sedan 2008 och kommer nu att ta intensifierad fart.

För mer information om Dopingfritt i Kronobergs län, gå in på hemsidan www.dopingfritt.se eller kontakta Katarzyna Musial.

tisdag 17 januari 2012

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker

Samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av landsbygdsbutiker

En god tillgång till kommersiell och offentlig service är en förut¬sättning för tillväxt och välfärd i hela Sverige. Utvecklingen av tillgång till service i landets gles- och landsbygder har varit negativ under en längre tid. Därför har allt fler medbor¬gare och företag i dessa områden långt till närmaste butik. Denna studie visar hur samhällsekonomiska effekter vid nedläggning av den sista dagligvarubutiken på en ort kan beräknas via enkätundersökningar. Syftet är att resul¬taten och tillhörande kalkylblad ska vara till praktisk hjälp för kommuner och regionala aktörer inför beslut om åtgärder för serviceförsörjning i gles- och landsbygder

Ladda ner rapporten från www.tillvaxtverket.se
Publikationsnummer: Rapport 0116

måndag 16 januari 2012

Hur mycket tid lägger du egentligen på sociala medier!?

Sociala medier här för att stanna – och för att utvecklas!
Häromdagen fick jag frågan hur mycket tid jag lägger på sociala medier och vad det ger. Lite förvånad över frågan, men den gav anledning till reflektion.

Lika lite som de flesta av oss räknar ut hur mycket tid vi lägger på telefonsamtal, kundmöten och mailsvar lika lite räknar jag tiden jag lägger på att förmedla tankar och erfarenheter digitalt. Vid datorn sitter de flesta av oss stora delar av dagen och helt klart är att insatsen ger mer än tiden det tar att klicka vidare till de digitala arenorna.

En av våra strategier på Länsstyrelsen är att öka kontakten med de vi är till för och bli mer tillgängliga, då är de digitala medierna en del, de strategiska samtalen en annan.

2012 hoppas jag vi ska bli ännu bättre på kontakten utåt – både med fysisk och digital närvaro.

söndag 15 januari 2012

Ledbruten och mycket nöjd - en bra början på en ny arbetsvecka

Med ljuset kommer längtan........
Genomtrött, ledbruten och mycket nöjd

Ja, så avrundar jag denna helg, som inleddes med härlig fest i Växjö och slutade med långa ”träningspass” i skogen. Granplanteringen från 70-talet är snart ett minne blott. Här ska bli ljust, gammal hagmark ska fram och odlingsrösen rensas från björnbär och annat ris. Vem vet så småningom kanske här blir plats för betesdjur? Nu redo för en ny arbetsvecka med stort fokus på hur vi bäst tar tillvara på människors kreativitet.

Möjlighet att tänka nytt
Enhetschefen för Miljövårdsenheten, Carl-Philip Jönsson, slutar på Länsstyrelsen den 1 mars för att börja på Miljödomstolen. När en gammal trotjänare lämnar blir det ett stort tomrum och inte är alldeles lätt att fylla. Därför har vi beslutat tänka helt nytt. Det ska vi göra tillsammans med alla medarbetare på miljövårdsenheten med början på måndag morgon. Jag ser med spänning fram emot de kreativa diskussionerna hur vi i framtiden ska organisera miljövårdsenheten.

Ungdomarna är vår framtid
Dagen efter fylls salongerna på Residenset med ungdomar från Procivitas. Inte helt otippat står entreprenörskap på agendan.

Och det gör det även på eftermiddagen då jag träffar projektledaren för Tvärdrag. Med det nya projektet och de resurser som följer kan näringslivets önskan om ett fortsatt konkret arbete efter Framtid Kronoberg förverkligas. På tisdag tar vi de första stegen till en aktivitetsplan där attraktivitet och kompetensförsörjning kommer att vara självklara ledord.
Dialog om framtidens utmaning– En integration där alla ska vinna!
Veckans kanske största händelse är det strategiska samtalet kring integration. Ett gemensamt arrangemang mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen och Regionförbundet. Vi får besök av AFs generaldirektör Angeles Bermudez-Svanqvist och tillsammans med forskare, företagare, invandrarföreningar, ideella föreningar och kommuner ska vi påbörja dialogen och arbetet för att öka kunskapen och invandrarnas betydelse för tillväxt i vår region.
Veckan avslutas med samtal hur vi på bästa sätt ska/kan arbeta utifrån möjligheterna Familjen Kamprads donation ger.


fredag 13 januari 2012

Integration, förenkling, bosättning, Sveriges ekonomi, entreprenörskap och djurskydd på agendan under två intensiva Stockholmsdagar

På väg tillbaka till Växjö efter två givande dagar i Stockholm. Landshövdingemöte med integrationsminister Erik Ullenhag och dialog kring integration och bosättning av nyanlända, följt av en dragning av landshövdingekollega Eva Eriksson om den nya djurskyddslagen. Mötet avslutades med näringsminister Annie Lööfs agenda och prioriteringar för fler jobb och fler företag.

Idag frukostseminaire på IVA och redovisning av en studie/enkätundersökning hur företagen ser på 2012? De företag som ingått i studien, främst medelstora och stora,  tror på egen positiv utveckling trots skuldkrisen. Ekonomiprofessor Lars Valmfors dock något mindre optimistisk. Beställ rapporten på www.axholmen.se.

Efter framtidsprognosseminariet på IVA bar det iväg till Tillväxtverkets referensgrupp för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Bra och konstruktiv dialog hur vi säkerställer att förenklingsarbetet verkligen underlättar företagens vardag. En hel del uppslag till vår eget nationella och lokala/regionala förenklingsuppdrag. Kul att Hultsfred lyftes fram som gott exempel i flera sammanhang. Kanske dags att bjuda in kommunchef Lars Rönnlund till samtal? 

torsdag 12 januari 2012

"Förenklavägg" möter besökare till Länsstyrelsen

För att det lokala förenklaprojektet inte ska bli en skrivbordsprodukt och angelägenhet bara för de som ingår i arbets- och beslutsgtupp har kreativa medarbetare hittat ett nytt och innovativt sätt att synliggöra förenklingsprocessen.

I entrén till Länsstyrelsen visualiseras arbetsgången. På "förenklaväggen" hamnar nya förslag, beslutade förslag och genomförda förslag - alla med gemensam nämnare att de ska förenkla för företagen på riktigt.

Lovar publicera bilder från väggen när tekniken tillåter. Du som följer mig på twitter har redan fått ett smakprov - där fungerade överföringen.

Välkommen in i vår entré på Kungsgatan 8 och ge oss ditt förslag hur vi kan bli bättre!

onsdag 11 januari 2012

Aldrig förr har regelförenkling, bemötande och attityd till företagandet stått så högt upp på mångas agendor som nu!

Det är många olika aktörer som idag har uppdrag att förenkla för företagen. Det är bra! Men det är inte alldeles enkelt att hålla isär vem som gör vad och hur insatserna faktiskt påverkar företagens vardag på ett positivt sätt. Och det kanske inte är viktigt, men det är viktigt att vi gör rätt prioriteringar och att det inte blir glapp eller för många överlapp.

Ett led i att minska glapp i systemet och öka samarbetet mellan de som har fått förenklingsuppdrag av regeringen är den workshop vi bjudit in till den 7 - 8 februari. Då samlas de myndighetschefer som fått regeringens uppdrag att arbeta med förenkling för företagen på Residenset i Växjö. Vi ska inte i första hand identifiera och arbeta med krångliga regler utan fokusera på tillämpning, attityd och bemötande. En spännande resa där företagens inspel är oerhört viktigt.

Förutom uppdrag till olika myndigheter om förenkling har regeringen tillsatt en fristående statlig kommitté som ska vara rådgivande i förhållande till regelgivaren, man granskar utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för näringslivet. Läs mer om Regelrådet och deras uppdrag på
www.regelradet.se och följ gärna bloggen http://regelbloggen.nnr.se/.

tisdag 10 januari 2012

Mat+design=Sant!

Igår inleddes PM&Vänners 20-årsjubileum med innovationer och design uppåt väggarna. Sju unga lovande småländska formgivare visade utvalda alster - i taket! En mycket spännande installation som finns att beskåda fram till mitten av februari, då allt skeppas vidare till Möbelmässan i Stockholm.

Glaskonstnär Ingegerd Råman höll ett lysande invigningstal och trendgurun, min absoluta favorit, Stefan Nilsson höll ett lika lysande tal med hyllningar till Småland, entreprenörskapet och kreativiteten! Läs mer på hans blogg.

Idag har styrgruppen för projektet MAT 2012 träffats för kick-off. Det är ett viktigt och tungt samarbete mellan Landstinget, Linnéuniversitetet, LRF, Regionförbundet, Växjö Kommun och Länsstyrelsen. Det som under Jordbruksministrarnas EU-möte blev en lyckad Matmarknad har med MAT 2011 vuxit till en nationell arena för ekologiskt och närproducerat. Nu tar vi maten ännu ett steg längre och kopplar ihop mat och hälsa.

Anteckna den 14 och 15 september. Då hoppas jag vi ses på Stortorget - i mattältet, på seminarierna, under vildsvinsresan eller på finalen då Unga Ekokockar tävlar om bästa kravmeny!

måndag 9 januari 2012

2012 – året då Småland gör skillnad?

God fortsättning på 2012 och välkommen till ett nytt bloggår, mitt femte som Landshövding!
De två första åren fick ni som följer mig nöja er med ett digitalt veckobrev per vecka. Tanken då, som nu med blogg, FB och twitter, är densamma – att förmedla lite av allt spännande som händer i min vardag, på länsstyrelsen, i länet och inom vissa områden även nationellt.

2012 – året då Småland gör skillnad?
2012 – året med stora ekonomiska utmaningar men också året då vi Smålänningar fått helt nya möjligheter. Genom familjen Kamprads generösa gåva – 1 miljard där avkastningen ska gå till utveckling och verklighetsknuten forskning för de många människorna kommer vi att kunna göra skillnad och förverkliga en del av alla idéer som finns för ökad attraktion, entreprenörskap, landsbygdsutveckling, hälsa och miljö.

Vecka 1 började med fulla hus – på Residenset, vid tågstoppen och på Möbelriksdagen
Året började med en rivstart och dryga 600 besökare på Residenset – först öppet hus på nyårsdagen och sedan stort ostkakekalas i samband med firandet av årets Kronobergare. Du har väl inte missat att Växjö Lakers blev årets Kronobergare 2011!

Onsdagen blev inte sämre den med invigning av tågstoppen i Stockaryd, Lammhult och Moheda och därefter Möbelriksdag i Lammhult. Programmet som handlade om allt från design, trender, världsekonomi, Euron, regional utveckling, samarbete mellan privata och offentliga aktörer och infrastruktur lockade 400 personer från när och fjärran, däribland många välkända profiler.


Årets andra vecka blir minst lika intensiv som den första, men kanske lite mer jordnära
Den nya telefonistorganisationen, Kinasamverkan, Förenkla för företagen, MAT 2012, Viltförvaltningsdelegation, 20-års jubileum och Landshövdingemöte med bostads- och integrationsfrågor på agendan är lite av allt som händer denna vecka.

söndag 8 januari 2012

Ut med julen och in med våren!

Så har julen återigen dansats ut och precis när det var gjort kom snön, som vi önskade oss till jul. Nu kan det kvitta - jag vill ha vår! Glad ändå att jag hann plocka famnen full med blåbärsris innan snön täckte marken. Det fyller nu platserna där gran- och tallbarr tidigare förmedlade julstämning. Härligt!

Trots snötäcket tog vi oss till skogs för ett par rejäla arbetspass med såg och traktor. Muskler som vilat länge har fått jobba hårt i helgen, bättre träning finns inte! Nyttigt och välbehövligt efter stort tårtkalas hos nybliven tvååring.

Nu redo för en ny jobbvecka med Kinasamarbete, Vilförvaltning, integration och förenklingsarbete på agendan.

lördag 7 januari 2012

Insynsrådet ska följa myndighetens verksamhet och utveckling

Sedan 1 januari 2008 har flera myndigheter ett insynsråd istället för en styrelse. Uppgiften insysnrådet har är att följa verksamheten och samtidigt vara ett stöd för myndighetschefen.


Insynsrådet utses av regeringen och ledamöterna ska i vårt fall representera länet. Insynsrådet leds av Landshövdingen.

Länsstyrelsen i Kronobergs län har till regeringen lämnat nedanstående förslag på ledamöter för  Insynsråd 2012-2013. Bland de föreslagna personerna finns två nya namn. Om regeringen går på vårt förslag, kommer Insynsrådet från årsskiftet att ha följande sammansättning:

Universitetsrektor Stephen Hwang, Linnéuniversitetet
Riksdagsledamot Carina Adolfsson Elgestam, Riksdagen
Kommunchef Inga-Britt Andersson, Lessebo kommun
VD Thomas Carlzon, IKEA
Riksdagsledamot Katarina Brännström, Riksdagen
Ordförande i LRF sydost Lars-Ove Johansson, LRF Sydost
Företagare Maria Benulic, Strömsnäsbruk
VD/Teaterchef Magnus Holm, Regionteatern Blekinge-Kronoberg

torsdag 5 januari 2012

Möbelriksdagen omorganiserar

Pressmeddelande från Möbelriksdagen

SUCCÉ FÖR MÖBELRIKSDAGEN - MÖBELRIKET OMORGANISERAR
Den sjätte Möbelriksdagen med Möbelriket i Lammhult som huvudarrangör blev en stor succésuccé. Mer än 400 gäster fanns på plats i de nya specialinredda lokalerna på Ljungsåsa Möbler och tusentals följde TV-sändningarna under dagen.
-  Det blev över all förväntan, säger Johan Sjöberg på Möbelriket. Genomslaget är enormt.

Möbelriket satsar nu ytterligare och omorganiserar på de ledande positionerna. Johan Sjöberg lämnar VD-posten och blir Möbelrikets ordförande samtidigt som Anders Wisth, tidigare projektledare, tar över som VD.

-  Vi planerar redan för nästa Möbelriksdag och det blir torsdagen den 3 januari 2013, säger Anders Wisth.

Möbelriket är ett branschkluster i Småland med kända varumärken som Lammhults Möbel, Norrgavel, Svenssons i Lammhult m fl. Fokus ligger på strategiska branchfrågor och destinationsutveckling. Och evenemaget Möbelriksdagen har blivit en samlings- och mötesplats för stora delar av den svenska möbelbranchen. För varje år har det slagits deltagarrekord.

- Anders och jag har många år jobbat som ett team och vi är stolta över de framgångarna vi hittills har uppnått med hjälp av många myndigheter och organisationer, säger Johan Sjöberg. Det nya i år var tex satsningen på ett ”design-draknäste” och det efterföljande galaminglet med prisutdelningar.

Vinnaren i designtävlingen efter en omröstning bland Möbelriksdagens deltagare blev Sara Roxanna Melvinsson och hon tilldelades ett stipendium på 10 000 kronor. Kurt Tingdahl på Offect AB fick priset som Årets personlighet i Möbelbranchen och Kährs Designaward gick till
Karl-Oskar Ankarberg.
- Vår plan är att fler priser ska delas ut på nästa Möbelriksdag och vi satsar mer och mer. Det är också ett skäl till att vi nu omorganiserar i Möbelriket, säger Anders Wisth

Galamiddagen som avslutade Möbelriksdagen var komponerad av Klas Lindberg som är en av finalisterna i tävlingen ”Årets Kock”. Senast blev Klas trea i den prestigefyllda tävlingen.

I samband med Möbelriksdagen invigdes nya tågstationen i Lammhult, en krav som framfördes redan på första Möbelriksdagen.

Från och med onsdag den 11/1 kommer sammandrag från hela Möbelriksdagen finnas på www.mobelriksdagen.se.

onsdag 4 januari 2012

Dagens ledare i Smålandsposten - Lammhult det nya Gnosjö

Lammhult - det nya Gnosjö
LEDARE i dag

I dag äger Möbelriksdagen rum i Lammhult. Samtidigt invigs det nya tågstoppet längs Södra Stambanan. Lammhultsborna får nya möjligheter till pendling när tåg inte längre passerar samhället i nordlig eller sydlig riktning.
Lammhult har många gånger liknats vid den mer kända symbolen för småföretagande och entreprenörskap, Gnosjö kommun. Lammhult är något så ovanligt som en del av Småorts-Sverige som har en inpendling och ett växande kvalificerat näringsliv. Det omöjliga har blivit möjligt. Trots avstånd till universitet och storstad. Trots tämligen bristfälliga kommunikationer, vem har inte förfasats över den otäcka vägsträckningen mellan Lammhult och Vrigstad? Och tillväxten skapas i det som tidigare föraktfullt kallades den gamla ekonomin, i industri. I Gnosjöregionen är det tråd och plast, i Lammhult bland annat möbel och handel. Det finns likheter men också skillnader mellan de båda småländska företagarmetropolerna. Professorn Bengt Johannisson vid Linnéuniversitetet har i sin forskning understrukit de sociala nätverkens betydelse för Möbelrikets framväxt. Affärer bygger på förtroende och social tillit.
Till bilden hör att nya företag ses som komplterande aktörer, inte som konkurrenter som äter upp någon gemensam kaka. Att ett isländskt företag nyligen etablerat sig i Lammhult ter sig som ett tidens tecken, inte minst i en tid då efter den isländska bankkraschens landets företag har svårt att expandera utomlands.
En historisk aspekt förtjänar också att lyftas fram: Frikyrkans betydelse för Gnosjöregionens framgångar är ett beforskat kapitel. Många har i sociologen Max Webers anda sett protestantismens kallelsetanke, moral och dygder som centrala faktorer bakom tillväxtundret. Anden och företagsandan tycks vara intimt sammankopplade. I Lammhult ligger också frikyrkans bönehus symptomatiskt nog blott ett stenkast från möbelvaruhusen.
Nya tider föder nya utmaningar. I stora delar av Kronoberg (och Sverige i övrigt) är Folkets-Hus rörelsen i djup kris. Inte i Lammhult där föreningen som kulturinstitution varit nyskapande genom satsningen på internationella operasändningar. Om den gamla tidens arbetarrörelse, övriga folkrörelser och ett entreprenörsdrivet näringsliv historiskt hade svårt att gå takt, gifts kulturerna nu samman när ett Formens hus uppstår ur eldens aska. Formens och folkets hus blir symboler för 2010-talets lokala partnerskap och sammanhållning.
Och Möbelriksdagen utvecklas och förnyas med ämnen och diskussioner som möjligen kan tyckas ligga tämligen långt borta från det som vardagligdags diskuteras inom näringen. Men så skapas också nya mötesplatser och debattforum. För en dag blir Lammhult inte bara ett möbelcentrum, utan också centrum för samhällsfrågor. Och det är välkommet. Perspektiven från entreprenörer, småföretag och från designer och möbelföretag samt från ett expansivt Småorts-Sverige behöver lyftas fram mer än en dag om året.

www.smp.se

Integration à la Kronoberg - Diana Unander på Regionförbundet gästbloggar

Favorit i repris - Länsstyrelsen i Kronobergs län bjuder i samverkan med Regionförbundet södra Småland och Arbetsförmedlingen åter in Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist som huvudtalare för ett strategiskt samtal. Denna gång är det integrationsfrågan som står i fokus. Utgångspunkten är det som lyfts fram i OECD-rapporten; För att Kronoberg ska vara konkurrenskraftigt i framtiden, måste vi bli bättre på att tillvarata den potential som finns i form av människor med olika bakgrund.

Att prata om integration av nya svenskar är vi bra på i Sverige. Samtalen förs på många håll och på flera plan såväl lokalt, regionalt som centralt. Men hur får vi allt detta prat att bli på riktigt?

Att på kronobergskt vis skapa en modell som på riktigt leder till integration är huvudsyftet med det strategiska samtalet den 19 januari. Deltagarna får möjlighet att inspireras av Angeles Bermudez-Svankvist men också av goda exempel från vårt eget län och från andra delar av Sverige.

Antalet platser är begränsat, inbjudan har gått ut till en begränsad grupp, men vill du veta mer om det strategiska samtalet eller rent av delta så hör av dig till Maria Nilsson, Länsstyrelsen i Kronobergs län på maria.v.nilsson@lansstyrelsen.se

tisdag 3 januari 2012

Växjö Lakers Årets Kronobergare 2011

Vid en härlig ostkakefest på Residenset korades i går årets Kronobergare 2011!Lagkapten Johan Markusson tog emot priset, men även tränaren Janne Karlsson, assisterande tränare Fredrik Hellgren, sportchef Henrik Evertsson, VD Anders Öman och ordföranden Michael Marchal var på plats i det fullsatta Residenset.


Stort och varmt GRATTIS till Växjö Lakers!! Grattis också till övriga finalister - Maja Söderberg, Hanna Evelyndotter, Jacob och Carl Hector, Tomas Bannerhed och sJonas Jonasson - som alla har anledning att sträcka lite extra på sig. De har bidragit till att blickarna riktats till vårt län. Men det är klart att slå Växjö Lakers stordåd är inte lätt. Det är få aktiviteter som får riksmedia att flera gånger varje vecka påminna omvärlden om Växjö och Kronoberg.

Jag gläds och håller tummarna att det blir slutspel för grabbarna. Vem vet, då kanske de dyker upp på balkongen igen ;)!

Läs mer på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=106&artikel=4887490

måndag 2 januari 2012

Året har rivstartat och mycket spännande kommer att hända redan nu i januari

2011 har övergått i 2012 och vi lägger ett intensivt och innehållsrikt år bakom oss och jag är övertygad om att även det nya året blir både spännande, utmanande och fyllt av nya chanser. Inte minst tack vare den fantastiska donationen från Familjen Kamprad. Den ger oss nya möjligheter att utveckla samarbetet och samverkan mellan regionens aktörer.
 
Nyfikenheten på Kronoberg och Småland är stor och jag är övertygad att ännu fler kommer att upptäcka vår region och hur vi gemensamt arbetar för hållbar utveckling och tillväxt i balans - över gränser - såväl offentliga, privata, geografiska som organisatoriska, detta år.

Redan den här vecka kommer många blickar att riktas mot vår del av Sverige. Årets Möbelriksdag går av stapeln på onsdag och fler än 400 personer har annmält sitt deltagande i Lammhult denna dag. Och om ytterligare någon vecka bjuder vi in till ett stort strategiskt samtal för att öka insikten och kunskapen om vad som görs och behöver göras för att få fler nya svenskar i arbete. Och det är klart att de nationella uppdragen med bas i Kronoberg - "Förenkla för företagen" och samordningen av flera länsstyrelsers telefoni också kommer att bidra till länets synlighet.

Året har rivstartat och mycket spännande saker kommer att hända, följ blogg och hemsidan för uppdatering.

Idag koras Årets Kronobergare på Residenset!

Idag koras Årets Kronobergare 2011 på Residenset och vi bjuder på kaffe, underhållning och småländsk ostkaka!

Utmärkelsen “Årets Kronobergare” vill uppmärksamma insatser som bidragit till länets utveckling eller som riktat intresset mot Kronobergs län. Priset har funnits sedan 1985 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län och Sveriges Radio Kronoberg.

Årets Kronobergare har nominerats och röstats fram av P4:s lyssnare.

Varför inte slå på radion14.30 och följa den spännande prisutdelningen!?

Värdar för eftermiddagen är undertecknad och kanalchef Ulf Myrestam!