tisdag 31 augusti 2010

Förenkla för företagen
I en bred process med deltagare från alla länsstyrelser, Tillväxtverket, Näringslivets regelnämnd, Tillväxtanalys, Konultföretaget Rambüll, Näringsdeparementet och Sveriges Kommuner och Landstingsjösatte vi igår och idag regelförenklingsuppdraget som Länsstyrelsen i Kronoberg fått av regeringen.
Uppdraget innebär inte att i första hand inventera krångliga regler. Budskapet från Näringsdepartementet är tydligt - tänk inte regler, tänk förenkla, tänk utanför boxen - det finns fler lösningar än problem. Målet är en mätbar förändring i företagens vardag där tid och resurser frigörs för nya idéer, utveckling och tillväxt.

Företagen möter Länsstyrelserna oftare än andra myndigheter och vårt uppdrag handlar om att hitta metoder, system och verktyg som förbättrar relationen till företagen. Tillämpning, attityd och bemötande av de vi är till för får bli ledorden i arbetet.
I förstudien, som ska redovisas till regeringen i december, ska vi lista inom vilka verksamhetsområden vi bör lägga fokus, vi ska ge förslag på särskilda insatser (tex ökad kunskap och förståelse för företagens behov), föreslå hur förenklingsarbetet kan/bör organiseras och samordnas mellan länsstyrelserna, ge förslag på hur vi bör samverka med andra statliga myndigheter och kommuner, och hur återkopplingen till regeringen ska utformas samt ge förslag på delmål och indikatorer.

Under kick-offen har vi med proffsiga föreläsare, inspiratörer och moderatorer lotsats genom uppdraget och kommit en bra bit på väg. Nu gäller det för alla kontaktpersoner på länsstyrelserna att förankra och påbörja arbetet i den egna organisationen. Den 16 november följer vi upp höstens arbete och den 17 december ska uppdraget redovisas till regeringen.

måndag 30 augusti 2010

En vecka full av uppstartsmöten

Vem kan misströsta att sommaren flytt när höstanemonerna blommar så vackert?!

En vecka full av uppstartsmöten -
Regelförenkling, Integration, Regionalt Forum


Regelförenkling
Jag har tidigare skrivit att det händer mycket i vår omgivning och att vi befinner oss i en brytningstid, där gamla arbetssätt moderniseras och byts ut mot nya.

Veckans första två dagar ser jag med spänning fram emot – då ska vi tillsammans med alla andra länsstyrelser, näringsdepartementet, Tillväxtverket, Tillväxtanalys, Sveriges Kommuner och Landsting, Näringslivets regelråd och konsultfirman Rambüll sätta agendan för höstens arbete med regelförenkling inom länsstyrelsevärlden. Vår länsstyrelse har fått regeringens uppdrag att leda det viktiga arbetet.

Integrationsplattformar
På onsdag träffar vi kommunföreträdare för att diskutera en gemensam plattform för god integration i länet, därefter är det dags för klimatkommissionens första höstmöte.

Regionalt Forum
Livet efter varselsamordningsuppdraget - Regionförbundet och Länsstyrelsen fortsätter det lyckade samarbetet. Tillsammans med kunskapstriangeln - akademin, samhället, näringslivet – driver vi de viktiga frågorna om länets attraktionskraft och utveckling. På torsdag växlar vi upp det lyckade Framtid Kronobergarbetet. Vid det sista varselsamordningsmötet den 17 augusti lyfte regeringen särskilt fram vårt nära samarbete med näringslivet under krisåren. Därför är det särskilt kul att det engagemanget fortsätter i den nya formen – Regionalt Forum.

söndag 29 augusti 2010

Regionalt ledarskap


Jag har tidigare uttryckt min glädje över att bo och verka i ett län där politikerna, över blockgränserna, i residensstaden Växjö verkligen tar ansvar. På ett öppet och ödmjukt sätt har man under finanskrisen visat att man tar ansvar i frågor som rör hela regionen. Det utvecklar man nu ytterligare när politikerna Bo Frank, Gunnar Elm och Lotta Svanberg bjuder in till diskussion kring Växjö Kommuns nya översiktsplan. Under sommarmånaderna har rådslagen pågått. Fyra alternativa stadsbilder presenteras - den täta staden, den glesa staden, satellitstaden och stråkstaden.
I torsdags kväll var vi ett mindre sällskap från Regionförbundet, närliggande kommuner och Länsstyrelsen som fick chansen att höra hur man resonerat. Intressanta diskussioner följde och säkert blir slutresultatet en blandning av de fyra alternativen. Läs mer om projektet på Växjö kommuns hemsida - www.vaxjo.se/fopvaxjostad.

Kulturmöte gav mersmak

Efter Astrid Lindgrens barndomshem och stadsruntur bjöd Kjell-Åke Hansson, vd på Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs på lunch.
Avslutning på dagen i Solliden

Den som följt bloggen kommer kanske ihåg att jag i juni bjöd in Vimmerbys kommunstyrelse till Kronoberg. Med fötterna i båda länen ser jag så många likheter och så mycket vi skulle kunna samverka kring. Vid besöket i Växjö fick vännerna från Vimmerby bekanta sig med Drömmarnas Trädgård, med Huseby, med Kulturparken, med PM&Vänner, Citysamverkan och med vår egen kulturmiljöfunktion på Länsstyrelsen. Det finns många gemensamma nämnare städerna emellan och när vår Länsantikvarie Heidi Vassi berättade hur vi integrerar kulturmiljöarbetet med besöksnäringen fick hon på stående fot en inbjudan till Astrid Lindgrens Näs.

Sagt och gjort - i fredags åkte hela kulturmiljöfunktionen till Vimmerby för att utveckla kontakterna. Näs med Astrids barndomshem var förstås ett av målen, men också en stadsrundtur i de gamla delarna av staden, kyrkan där Hanna i Hult och Samuel August (Astrid Lindgrens föräldrar) svärmade fick också ett besök. Innan det var dags för en matbit i mitt andra hem mellanlandade man i Toverum för att titta på den gamla Herrgårdsbyggnaden och den engelska parken.

Planer finns att utveckla samarbetet - kanske kring författarskapet - Astrid Lindgren, Elin Wägner, Vilhelm Moberg, men också kring utställningar och bevarandet och utvecklandet av gamla trädgårdar - Astrid Lindgrens barndomsträdgård, Toverums Engelska park, Huseby, Råshult för att nämna några

torsdag 26 augusti 2010

Med visioner kan man nå långt


Vem trodde för några år sedan att Länsstyrelsen i Kronoberg skulle stå på scenen under den nationella och årligen återkommande konferensen ”Personalvetardagarna”? Det hände i alla fall i dag. Under två pass fick vi den stora äran att dela med oss av våra erfarenheter hur vi leder och driver utvecklingsprocesser för att bli en modern, effektiv och sund organisation. Grunden för et lyckat resultat är att organisationen samlas kring en gemensam värdegrund och delad vision och framgångsfaktorerna är ledningens engagemang, medarbetarnas delaktighet, uthållighet och långsiktighet. Vill du veta mer om vårt spännande arbete? Hör av dig till vår personalchef helen.jonsson@lansstyrelsen.se.

Vetenskapen håller med
Ett systematiskt arbete med den interna kulturen, värdegrunden och visionen, skapar ett mer effektivt sätt att arbeta – det skapar trygghet, alla vet sin roll och vad som förväntas. Stoltheten ökar och goda rykten sprids. Ja, det var vad professor Gunn Johansson från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien förmedlade under sitt seminarium i direkt anslutning till vårt. Hennes föreläsning byggde på erfarenheter från IVA-projektet Framgångsrika Friska Företag (3F), som pågick under 2004-2009. Ett av målen med projektet var att påvisa att modernt och progressivt personalarbete lönar sig. Läs mer om projektet Framgångsrika Friska Företag och hämta tips från de båda inspirationsböckerna som kan beställas från IVA eller laddas ner från http://www.iva.se/.


onsdag 25 augusti 2010

Ledarskapets roll kan inte överskattas

Vid morgonens frukostmöte berättade Jöran Hägglund, näringsdepartementet och Jan Åke Jonsson, Saab, hur det gick till när Saab räddades. Vi fick den riktiga historien, inte den som förmedlats via media. En spännande historia med många intrikata situationer och tuffa beslut.

Framgångsfaktorerna för det lyckade resultatet bygger på sunt förnuft, en tydlig vision och brinnande engagemang för det man tror på. Något som kanske inte alltid är lätt att hålla sig till när det blåser hårda vindar och när många har synpunkter på hur problem ska lösas. Avslappnat berättade de om vad som fört det här projektet i hamn. Som vanligt inga revolutionerande nya insikter men bekräftelse på att uthållighet, tydliga strategier. Ärlighet mot sig själv och tydlighet mot de man jobbar nära är nyckelfaktorer för att lyckas. Att ha långsiktiga strategier och beredskap för snabba kast – snabbhet och flexibilitet i ledarskapet och i organisationen var något båda lyfte som viktiga egenskaper.

De är också överens om att politiken och näringslivet har mycket att lära av varandra. Att vi måste lära oss att umgås på ett strukturerat sätt och öka förståelsen för varandras olika roller och behov. Lika viktigt som ett tydligt ledarskap har varit under krisen lika viktigt är det med kontinuitet nu efter krisen.

Intrycken från morgonen bekräftar vårt eget regionala arbete där Regionförbundet och Länsstyrelsen tillsammans med näringslivet fortsätter de strategiskt viktiga samtalen för länets utveckling. Vårt Regionala Forum har kick-off den 2 september.

tisdag 24 augusti 2010

Utredd verksamhet sedan slutet av 50-talet

Behövs länsstyrelsen eller kan man rationalisera bort denna 376-åriga institution? Ja, det ska väl inte vi som verkar inom myndigheten svara på. Men helt klart är att dessa ständiga utredningar om länsstyrelsen, som pågått sedan 50-talet, påverkar vår vardag och i viss mån kanske också vår effektivitet.

Under landshövdingemötet i Nyköping tidigare idag diskuterade vi, i skenet av Mats Sjöstrands utredning, återigen länsstyrelsens framtida roll. Kommen från näringslivet där förändringstakten bestäms av marknaden, förvånas jag över hur man kan utreda en fråga i 50 år utan att komma framåt. Iställer för att lägga kraft och energi på frågan om vårt excistensberättigande borde fokus läggas på hur vi och andra myndigheter bättre kan möta omvärldens krav och underlätta vardagen för de vi är till för. Just detta blev en del av diskussionen under kvällens arbetsmiddagen med Maud Olofsson.

Samtalet är en fortsättning på de rundabrodssamtal, med temat "Så gör vi Sverige konkurrenskraftig!", som Näringsdepartementet, med Maud Olofsson, Ola Alterå och Jöran Hägglund i spetsen, bjöd in till i våras. Handplockade ledare från industrin, finansvärlden och myndigheter har deltagit i samtalen. Under kvällen fick en handfull av oss ta del av de synpunkter som kommit fram under de olika samtalen. Mötena har dokumenterats och kommer så småningom att mynna ut i en rapport, ett verktyg, ett arbetsdokument. Jag är glad att få vara en del av detta och glad att rapporten så väl speglar det vi diskuterat och det vi tycker är viktigt för att Sverige ska bli ett konkurrenskraftigt land.

måndag 23 augusti 2010

Inspiration och erfarenhetsutbyte
Varje år i augusti träffas landshövdingar med respektive i ett av våra 21 län.

I år är Södermanland det utvalda länet. Under två dagar får vi, med landshövdingeparet Bo och Anita Könberg som värdpar, lära mer om länet. Många av Södermanlands utamningar liknar våra - generationsskiftesproblematiken, den låga andelen kvinnliga företagare, traditionell tillverkningsindustri, stor andel landsbygd och mycket annat. Södermanland är ett av de län som likt Kronoberg tar emot flest nya svenskar, här tror jag vi har mycket att lära av varandra.
Naturligtvis står även de gröna näringarna högt upp på agendan, något vi inte bara fått höra om utan också fått uppleva.
Under välkomstmiddagen på Gripsholms slott bjöds på en kulinarisk resa med mer än 15 små rätter och dagen har fortsatt med smaker av Södermanland. Vi har fått ta del av den kreativitet som blomstrar i det gamla nedlagda bruket Hälleforsnäs, besökt Julitta Gård, som med hjälp av Petsson o Findus förmedlar lantbrukskunskap till barn. Vi har fått information om Skavsta, Sveriges tredje största flygplats och vi har besökt företaget Swenox, underleverantör till Scania och Daimler. Kvällen bjuder på arkeologiska utgrävningar och besök i Landshövdingeparets villa i Östra Bergen.

Parallellt med detta har tjänstemännen på länsstyrelsen informerat om aktuella projekt. Våra uppdrag är lika, men det är inte alltid vi löser dom på samma sätt. Intressant, inspirerande och lärorikt - tar med mig en hel del nya ideér hem.

söndag 22 augusti 2010

Vecka 34 - Många pusselbitar faller på plats

Höstterminen har verkligen börjat med en rivstart och tittar jag framåt ser det ut som tempot kommer att hålla fram till jul. Men frågorna och uppdragen vi är involverade i på lokal, regional eller nationell nivå är alla så spännande och utmanande att de ger energi. Det känns som många pusselbitar faller på plats, många säger samma sak och många agerar. Kanske sitter sommaren kvar i mig och jag är för entusiastisk, men det tror jag inte. Jag är övertygad om att vi kan vara med och göra faktisk skillnad för en positiv utveckling i vår region.

Aktiviteterna denna vecka bekräftar att innovation, Sveriges och regionernas konkurrenskraft och tillväxt inte kommer av sig självt. Med en gemensam agenda och med samsyn vad som behöver förändras har vi goda chanser att öka länets, regionens och även landets attraktionskraft.

Veckan som kommer
börjar med landshövingemötet i Södermanlands Län. Förutom Picassoutställningen i Mariefred ska vi smaka på länets lokala produkter i Hälleforsnäs och Julita, besöka ledningen för Skavsta Flygplats, göra företagsbesök och titta på arkeologiska utgrävningar, samt hålla sedvanligt landshövdingemöte.

På tisdag eftermiddag träffar jag och projektledaren för den Regionala Dialogen i projektet "Innovation för tillväxt" landets alla regiondirektörer för att berätta om nuläget och visa på möjligheterna för fler regioner att ansluta sig. Småland/Blekinge var en av de regioner som snabbast insåg vikten av en gemensam innovationsstrategi och har med hjälp av projektet kommit en bra bit på väg. Senare på kvällen deltar jag i en arbetsmiddag med temat ”Så gör vi Sverige konkurrenskraftig”, som Maud Olofsson bjudit in till.

Onsdagen börjar med ett frukostmöte med Jöran Hägglund och Saabs vd Jan Åke Jonsson, där de delar med sig av erfarenheterna under krisen och hur ledarskapet utvecklades under försäljningsperioden. Därefter dags att åka tillbaka till Växjö för internt arbete.

På den nationella personalvetardagen, som äger rum i Växjö, deltar vi i flera sammanhang. Vi kommer att berätta om våra utvecklingsprocesser på Länsstyrelsen och hur vi ser på attraktionskraft, ledarskap, medarbetarskap, delaktighet och kommunikation.

På fredag följer jag med kulturmiljöenheten ut i fält. Den här gången är det min gamla hemkommun som ska besökas. Kontakter man knöt i juni har resulterat i ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Kul!

Önskar dig en fin sista augustivecka!


Vi lever en sekund i taget, och sekundenär just nu.
Eyvind Johnson

fredag 20 augusti 2010

Kina - igen!

Det kommer att handla mycket om Kina i vår region den närmaste månaden. Planeringen inför den delegationsresa av offentliga aktörer och näringsliv som vi förberedde i Shanghai förra veckan går nu in i en intensiv fas. Igår höll vi information på Residenset för intresserade företagare. Är du intresserad att följa med finns fortfarande ett antal platser. Hör av dig till sara.nilsson@rfss.se.

Följ länken så finner du vår lightversionen av reserapporten dag för dag med bilder och korta texter.

http://www.lansstyrelsen.se/NR/rdonlyres/69D35101-371A-4079-92AE-313F322341AA/0/VaxjoShanghaiVaxjo_augusti_2010.pdf

Tillbaka till normalläge

Pressmeddelande från Näringsdepartemetet den 19 augusti 2010

Entledigande av regionala varselsamordnare

Mot bakgrund av den rådande utvecklingen med en tydligare återhämtning i ekonomin, en kraftig minskning av varsel med minskad arbetslöshet och en sysselsättningsuppgång, gör regeringen bedömningen att de åtgärder som fortsatt krävs i första hand bör hanteras inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Med anledning av detta har regeringen idag beslutat om entledigande av uppdrag som regionala samordnare med anledning av varsel. Uppdragen som regionala varselsamordnare tillsattes för att möta de ökade antal varsel som uppkom som en följd av den globala ekonomiska och finansiella krisen under hösten 2008.

Det decentraliserade arbetssättet har bidragit till kraftsamling, dialog och effektivare användning av resurser, något som även har uppmärksammats av OECD som ett gott exempel på samordning av insatser under krisen. - Det är angeläget att de erfarenheter av samverkan, effektivare arbetssätt och resursanvändning som ett resultat av samordningsarbetet nu tas till vara och kan fortsätta utvecklas inom ramen för det regionala tillväxtarbetet, säger näringsminister Maud Olofsson.

Det är landshövdingen samt, i de län där det finns självstyrelse- eller samverkansorgan, ordförande i dessa organs styrelse eller motsvarande som tilldelats uppdraget som regionala samordnare med anledning av varsel. Syftet med uppdraget har varit att bidra till en förstärkt samordning av aktörer och befintliga resurser på nationell, regional och lokal nivå för att kunna möta behoven hos individer och företag som drabbats av den ekonomiska krisen. - Från regeringens sida vill vi rikta ett stort tack till alla de regionala samordnarna för det värdefulla arbetet som har genomförts tillsammans med många aktörer lokalt och regionalt. Det har bidragit till att Sverige klarat sig bättre än många andra länder ur den här krisen, säger näringsminister Maud Olofsson.

onsdag 18 augusti 2010

Uppdrag - att förenkla för företagen!

Efter samordnarmötet på Rosenbad i går träffade vår projektgrupp för regeringsuppdraget ”Regelförenkling för företagen” Näringsdepartementet.

Helt klart står att vi inte ska inventera och lyfta fram krångliga regler. Vårt uppdrag är att hitta metoder och system som gör att vi i Länsstyrelsevärlden får en mer enhetlig tillämpning. Att vi i alla frågor tänker utifrån och in, dvs har kundens/brukarens perspektiv för ögonen och agerar med sunt förnuft. Maud Olofsson är tydlig i sin vision – ”Vi ska inte förändra världen, men vi vill göra det enklare att driva företag”. Vårt uppdrag innebär således att identifiera hur vi generellt kan bli bättre på bemötande, inställning och tillämpning, utan att för den skull gå utanför lagens ramar.

Det här är något som vi på Länsstyrelsen i Kronoberg ständigt jobbar med - att under visionen att vara ett föredöme ständigt tänker på hur vi ska bemöta de vi är till för. Våra processer att stärka ledarskapet och medarbetarskapet kan vara en metod för att skapa mod för att våga tänka nytt. Kanske leder regelförenklingsuppdraget till att vi i ett bredare perspektiv får dela med oss av våra erfarenheter hur en gemensam värdegrund och delad vision faktiskt ökar effektiviteten och förändringsbenägenheten?

Det ska bli oerhört spännande att sjösätta projektet. Den 30 och 31 augusti har vi bjudit in till en nationell kick-off i Växjö. Då kommer representanter från Näringsdepartementet, kontaktpersoner från alla länsstyrelser, Sveriges Kommuner och Landsting, Näringslivets regelråd, Tillväxtverket och Rambull som utvärderat regeringens arbete så här långt.

tisdag 17 augusti 2010

Varselsamordningsuppdraget är slutfört

Idag träffades alla varselsamordnare i Rosenbad för ”examen” och betyget till oss alla blev MVG.

Den svenska regeringens sätt att hantera krisen genom att ta hjälp av regionordförande och landshövdingar har uppmärksammats på ett positivt sätt av många andra länder och OECD lyfter fram initiativet som ett kraftfullt verktyg. För att ta vara på erfarenheterna har regeringen tillsatt en grupp som ska utvärdera samordnaruppdraget.

Även om det är för tidigt att blåsa faran över visar indikatorerna på fortsatt god återhämtning. Den akuta fasen går nu över till ett mer långsiktig arbete, där det är viktigt att vi i det fortsatta arbetet tar med oss alla goda erfarenheter som krisen och varselsamordningsarbetet förde med sig.

Vårt eget arbete i Framtid Kronoberg växlar vi nu upp till ett regionalt forum där näringslivet är i majoritet. Just engagemanget från näringslivet i vårt län är något regeringen ofta lyfter. Det är kul!

Den 2 september har vi kick-off i det nya regionala forumet – mer information om syfte, mål och aktiviteter kommer.

måndag 16 augusti 2010

Tillbaka från det dynamiska Shanghai

Tillbaka i Sverige efter en händelserik vecka i Shanghai. Återigen har vi fått bekräftat hur viktigt det är med omvärldsorientering och kunskap om det som händer en en av de mest dynamiska ekonomierna.

Även om jag under årens lopp rest runt många gånger i Kina förundras jag över den snabba tillväxttakten och hur man inom flera områden leder utvecklingen. Upplevelserna under förra veckan är en bra påminnelse om hur snabb utvecklingen i Kina och Asien är. Medvetenheten om vilka utmaningar och konsekvenser detta får om vi inte är med är relativt hög hos näringslivet. Däremot har vi i den offentliga sektorn fortfarande mycket att lära. Vi måste få en ökad förståelse för näringslivets utmaningar och konkurrenssituation och därigenom också anpassa våra organisationer så att vi blir en kugge i maskineriet som för Sveriges utveckling framåt.

Veckan som kommer Måndagen ägnar jag åt posthögar och internt arbete. På tisdag blir det Näringsdepartementet under hela dagen. På förmiddagen träffas vi som utsetts till varselsamordnare och på eftermiddagen har jag tillsammans med vår projektgrupp för regelförenkling möte med ansvariga på departementet. Dagen därpå är det styrgruppsmöte och regional dialog i projektet Innovation för tillväxt. På torsdag är det återkoppling till styrgruppen för EXPO i Shanghai ochpå kvällen möter vi länets näringsliv för information om våra planer för ett samarbete med den kinesiska provinsen i Suzhou.

söndag 15 augusti 2010

Kontrasternas rikeJag har varit i olika delar av Kina många gånger sedan nittiotalet och förundras över den snabba förändringen, målfokus och att visionerna faktiskt blir verklighet. Men jag förundras också över kontrasterna. Ibland har vi frågat oss vad vi kan bidra med när vi besökt företag och den moderna industriparken i Suzhou. Spetskompetens och hightech inom Lägg till bildaktuella områden som recycling, cleantech, infrastruktur mm som finns i en stadsdel eller region men som totalt saknas i kvarteret bredvid. Där hittar man fortfarande det gamla Kina.

fredag 13 augusti 2010

Småland i Suzhou

Under dagen idag har vi rest runt i Suzhous industripark och träffat tre småländska företag som sedan några år är etablerad i parken. Pär Teike som var den som etablerade Getinge i Suzhou guidade oss runt. Idag är han arbetande styrelseordförande i HP Tronics. Det första företaget vi besökte var Liljas plast, med huvudkontor i Hillestorp, därefter for vi vidare till HP-Tronics för att sedan avsluta rundresan på Getinge. Ska man kort sammanfatta studiebesöken är att alla tre följt sina kunder, att man har samma standard, policies och kvalitétsystem som i Sverige. Som svensk blir man otroligt stolt att se att våra värderingar följer med vid utlandsetableringarna.

Uppställning utanför HP-Tronics

Konferensrummet på Liljas plast
Lunch på Getinge

Vår blivande vänort kallas paradiset i världenKanske är det så, tyvärr har vi inte sett så mycket mer än konferensrum och matsalar under våra dagar. Tiden har varit en faktor, med ett späckat program har det inte funnits tid till mer än korta stopp. Värmen har varit en annan faktor. Här är över 45 grader i skuggan och kylan i bussen, som tar oss runt, fungerar inte i denna hetta. Vi har gjort några små pauser under de långa transporterna. Titta på bilderna och föreställ dig paradiset.

torsdag 12 augusti 2010

Vem är imponerad av vem?!


Idag har vi träffat representanter för den stad och den provins som vill bli samarbetspartner med oss i Kronoberg.

På förmiddagen var det möte med representanter för Suzhou, en stad med ca 12 miljoner invånare. Vi diskuterade framtida samarbete med Yu Feng, vice vd för utlandsavdelningen och drog gemensamt upp riktlinjerna för nästa möte i oktober. Samma diskussion förde vi under eftermiddagen med ett av de fem distrikten i Suzhou, Xiangcheng, som också vill knyta samarbetsavtal med oss.

Vi hann under eftermiddagen också med att besöka en lotuspark och en fabrik som broderar tavlor i silke. Den stora tavlan på bilden här ovan har tagit nästan 10 manår att göra och priset är 478 000 kr. I kontrast till detta traditionella hantverk med 1000-åriga anor fick vi också en presentation av nutiden – vad man åstadkommit de senaste fem åren och vad man planerar. I en spektakulär biosalong med rörliga fotöljer, snöblås och såpbubblor fick vi uppleva visionen för de kommande åren. Helt klart står att vår självkänsla får sig en liten törn när man ser vad de åstadkommit i form av infrastruktur och byggnationer under en relativt kort period. Lägg till att en del till och med är smakfullt, att man tänker grönt och att man lyckats locka till sig västerländska välkända hightech-företag.

Det svårt att inte bli imponerad och faktiskt också inspirerad. Samtidigt som vi är överväldigade och undrar vad vi kan bidra med inser alla att en så snabb expansion som Kina nu går igenom inte alltigenom är positiv och det är här vår kunskap och kompetens kommer in. Vi har en hel del att lära ut både vad gäller översiktplaner, kulturarv och hållbarhet ur ett bredare perspektiv än gröna ytor. Det kommer vi att få goda chanser att diskutera när vi är tillbaka i Shanghai med den lite större delegationen i oktober.

Dagen avslutades med en sedvanlig bankett som våra värdar stod för.


Kina har gått om USA i CO2-utsläpp


Bilderna visar onsdagens möte med Changxing och Huzhou - den kinesiska maten är spännande, på dagens meny stod bla av anktunga, vildsvinsmage, vinägerkokt tuppfot och soppa på silverfisk.

Häromdagen kunde man på den kinesiska regeringens hemsida läsa att man i september stänger drygt 2 000 industrier pga av för höga utsläpp eller hög energiförbrukning. Är det något som är påtagligt under vår rundresa i Shanghaiområdet är det just fokuset på miljö- och energieffektiva lösningar. Alla vi träffat har lyft klimatutmaningen och de flesta känner väl till den svenska kompetensen inom detta område och vet att vi ligger tekniskt långt framme. Det ger Sveriges och regionens företag stora möjligheter. I Sverige har vi ett systemtänkt och en helhetssyn som man saknar i Kina. Vi har mycket att bidra med både från näringslivets sida och från de offentligas – och det är fler än rena miljöteknikföretag som har erfarenhet, kunskap och tekniska lösningar att erbjuda.

Vid dagens arbetsmöte, med Kalmar Läns samarbetspartner Changxing provinsen, blev det särskilt tydligt att vi kan vara en del av lösningen på de miljöutmaningar man står inför. Uthålligheten i Kalmars samarbete med Changxing kommer att ge resultat. Vi tre övriga regioner – Blekinge, Jönköping, Kronoberg – kommer till en krattad manege som vi genom samarbetet kring satsningen på Världsutställningen nu får tillträde till. Jag är övertygad om att VIP-dagarna, för de ledande kinesiska ledarna, i den svenska paviljongen kommer att öppna helt nya dörrar för vårt näringsliv.

tisdag 10 augusti 2010

Utvecklingen går verkligen i en rasande fart

När jag tillsammans med styrelsen i Svenskt Näringsliv besökte Shanghai i november 2006 träffade vi stadens borgmästare. Han berättade bland annat om Världsutställningen 2010, som då bara fanns på ritbordet, och om de närmaste årens infrastrukturplaner och planerna på att knyta ihop städerna runt Shanghai med höghastighetståg. Idag har vi åkt till en av de städerna - Hangzhou, med bil. Gör vi samma resa om två månader blir det med tåg och restiden förkortas med 2 timmar till 38 minuter! Utvecklingen går verkligen i rasande fart och samtidigt som vi har mycket att lära kineserna när det gäller hållbar utveckling har vi en del att lära i planering och genomförande.

Efter nästan tre timmars bilresa från Shanghai till Hangzhou har vi tillsammans med generalkonsul Bengt E Johansson träffat Närings och miljödepartementet i Zhejiang, en provins med 45 miljoner invånare. Vi blev mottagna av motsvarigheten till statssekreteraren och hans stab och fick ett mycket positiv bemötande. De har under ett par tre år haft kontakter med Kalmar och genom vårt besök idag med Småland/Blekinge konstellation har deras intresse ökat för ett fördjupat samarbete. De kommer att promota VIP-dagarna både internt på departementen och ute i provinsen som består av 11 städer. Redan vid sittande bord utsåg de en kontaktperson som fick ansvar att koordinera så att den delegation på 20 personer som kommer till våra seminarier blir rätt sammansatt. Genom de tidigare kontakterna med Kalmar känner de väl till Sverige och framförallt vår del av landet. Zhejiang påminner i sin näringslivsstruktur om Småland och de ser fram emot att fördjupa relationerna med oss och vårt näringsliv. De vet att vi har många små och medelstora företag och uttrycker att man är imponerad att vi trots storleken på företagen ligger tekniskt väldigt långt fram. Det ska vi dra nytta av i våra fortsatta kontakter, nu återstår att matcha ihop kinesernas förväntningar med våra företag.

Efter presentationer, diskussioner och inbjudan till VIP-dagarna intervjuades vi av Zhejiang Business News TV channel. Vi må vara ett litet land, men intresset för oss och vår kunskap är stort särskilt när det gäller hållbar utveckling och hur vi balanserar det hållbara med tillväxt.

Bilder från ShanghaiDelegationen från Blekinge Småland i möte med Näringslivsenheten i Shanghai.
På besök i generalkonsul Bengt Johanssons residens i Shanghai.

Miljöfrågorna högt upp på den kinesiska dagordningen

Bioenergi, hållbart byggande, vattenrening och avfallshantering kommer att vara några av de frågor Småland/Blekinge lyfter under VIP-dagarnaVärldsutställningen i Shanghai i oktober. Att dessa frågor står högt upp på kinesernas dagordning har länge varit känt. Att regeringen så tydligt pekar med hela handen som man gör nu när man hotar stänga över 2000 fabriker är dock något nytt. I gårdagens SVD-artikel framgår att regeringens beslut att stänga nästan 2000 företag är en del i Kinas försök att minska utsläppen och att modernisera industrin. 2 087 bolag inom stål, aluminium, cement, kol och gas tvingas stänga i slutet av september. Informationen finns sedan i söndags på det kinesiska departementet för industri och informationstekniks hemsida. Läs mer i SVD-artikeln

Första dagen av vår rundresa i Shanghaiområdet är nu avklarad. Direkt efter anskomsten till Shanghai uppdaterade vi veckans program, som finns att läsa i mitt veckobrev på Länsstyrelsens hemsida. Därefter träffade vi ledningen för Shanghai Municipal Commission of Economy and Informalization för att informera om våra VIP-dagarVärldsutställningen i Shanghai. Det blev intressanta diskussioner om vad Småland/Blekingeregionen har att erbjuda. Den första kontakten är nu tagen och vi hoppas få se delegationen som våra gäster på seminariet i oktober. Helt klart står att samarbetet mellan våra regioner och att presentera oss som Småland/Blekinge är en styrka. Storleken, erfarenheten och bredden ger tyngd.

Kvällen tillbringade vi tillsammans med generalkonsul Bengt E Johansson, som följer med oss på flera av veckans besök. Hans långa erfarenhet av Asien är oerhört värdefull för oss. Han kan det kinesiska näringslivet och har ett brett kontaktnät bland de svenska företagen och framförallt kan han kulturen och de politiska vägarna.

lördag 7 augusti 2010

Spännande start på "höstterminen"

Sommarsemestern är slut och tiden hemma på gården är över för den här gången. Jag har njutit av att vara mamma, hustru, farmor och privat. Den svenska sommaren visat sig från sin allra finaste sida och vi har hunnit med allt vi tänkt oss – solat, badat, byggt, planterat, röjt och umgåtts med familj o vänner. Jag känner mig både utvilad och inspirerad inför den vardag som nu tar vid.

Helt bortkopplad från jobbet har jag dock inte varit – under några dagar vecka 30 hade vi besök av en liten delegation från den svenska ambassaden i Peking. Tillsammans diskuterade vi våra förestående aktiviteter i Suzhou och Shanghai. Om detta kan du läsa i bloggen från den 29 juli.

Den 4 augusti träffade jag tillsammans med delar av Länsbygderådet pressen för att berätta om våra gemensamma satsningar för en levande landsbygd. Vi har också hunnit med att hålla middag för årets svensk amerikan John E Norton och hans hustru Janet, på Residenset. Mer om det på Länsstyrelsens hemsida.

Första arbetsveckan kanske inte blir så mycket vardag, däremot blir den intensiv. Tillsammans med Regionförbundet, Växjö Kommun samt representanter för Kalmar och Blekinge län åker jag till södra Kina. Syftet är att de fyra Smålandslänen, förutom gemensamt Brysselkontor och en gemensam innovationsstrategi, vill skapa en Kina-plattform med rätt kontakter på rätt nivå. Det svenska näringslivet, myndigheter och akademin har mycket att lära ut, men också en del att lära av Kina. För oss som myndighet - som kunskapsförmedlare, rättsgarant och samhällsbyggare - är omvärldsorientering a och o. Med kompetens och egna erfarenheter ska vi fatta rätt beslut och ge rätt rådgivning. Därför är det viktigt att med egna ögon följa utvecklingen i den delen av Världen där tillväxten är som snabbast.

Kommande vecka ska vi som deltar i resan förbereda medverkan i Världsutställningen i oktober, då vi kommer att arrangera ett antal seminarier om vårt kunnande inom bioenergi, hållbart byggande, vatten och vattenrening samt avfallshantering. Målgruppen är kinesiska ledande beslutsfattare inom olika myndigheter och provinser. Vi kommer under resan att träffa några av de viktigaste provinserna runt Shanghai och informera ledande politiker och tjänstemän om Småland/Blekingedagarna på EXPO i oktober och bjuda in till seminarierna. Följ bloggen så får du veta hur veckan avlöper, veckans program hittar du som vanligt i mitt veckobrev på Länsstyrelsens hemsida.

Jag önskar dig en fin vecka!

Kristina

Man är inte smutsig när man har jord på händerna.
Då har man en bit av evigheten i sin hand!
Anna-Lisa Menander

torsdag 5 augusti 2010

Utveckling istället för avveckling


Regionförbundet, Destination Småland, Länsbygderådet och Länsstyrelsen gör gemensam sak och satsar på strategiskt arbete för lanthandelns överlevnad och utveckling.


En levande landbygd är en viktig del i länets attraktionskraft och där spelar lanthandeln en viktig roll - för boende, för nyinflyttare och för turister - som servicenod, marknadsplats och mötesplats. Med det breda engagemanget på landsbygden, vår kompetens och resurser tillsammans med andra offentliga aktörers - lokala, regionala och nationella - vill vi få till en kraftsamling som gör skillnad. Den 18 augusti träffar vi Tillväxtverket för diskussion om ett gemensamt pilot/utvecklingsprojekt, den 21 september är det ett strategiskt samtal kring lokalproducerad mat på Residenset och den 2 november är det fokus på lanthandeln. En dag som ska genomsyras av kreativitet och inspiration, men också allvarsamma bitar som konkurrens på olika villkor, regeltillämpning och upphandlingen möjligheter och/eller begränsningar. Intresserad att veta mer? Hör av dig till min kollega Anders Meijer på 0470-86 000.