måndag 31 december 2012

Gott Nytt År med nya samtal på Residenset!
Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen

Veckan möten på Residenset;

1/1 Öppet Hus med kaffe och ostkaka

3/1 Årets Kronobergare koras på Residenset - samarbete med Sveriges Radiolördag 22 december 2012

Byter remisser och Sjöstrandsutredning mot julstök och härligt lata dagar i vintervita skogen!

Känner mig nöjd efter dagens värv och gläds åt en alldeles tom inkorg. Alla mail besvarade, delegerat det som ska delegeras och hela attgöralistan inför januari klar.

Nu byter jag remisser, yttranden och andra beslut mot julstök, långpromenader i vackra vinterlandskapetn och bus med barnbarn. 
Med barnbarn i huset fylls julklappskorgen snabbt!
 
 
Ingen jul eller julskinka utan moster Gretas julsenap!
Recept;
1 burk Colmans senapspulver
2 dl kokande vatten
1/2 burk svensk honung
Salt
5 dl lättvispad grädde
 
Töm burken med senapspulver i en plastskål. Häll det kokheta vattnet över senapspulvret, smaksätt med en tesked salt, klicka i honungen, rör om och låt kallna.
Vispa grädden löst och vänd ner i den kalla senapssmeten. Häll upp på små burkar och ställ kallt. Låt mogna ett par dagar.
Bred en rejäl senapsklick på den nygriljerade skinkan och njut!
 
 
Och varför inte testa vildsvinsskinka i år? Det blir det på vårt julbord och därmed bidrar vi lite till att minska stammen av de bökande varelserna.
 
 
Vintervitt som lockar till uteaktiviteter, vem vet kanske åker längdskidorna fram!

måndag 17 december 2012

Utredaren Mats Sjöstrand vill se en stark och tydlig regional myndighet!


Idag tog civilminister Stefan Attefall emot slutbetänkandet "Statens regionala förvaltning" av utredaren Mats Sjöstrand. Betänkandet föreslår en reform där de 21 länsstyrelserna ska bli elva.

Vid presskonferensen på Rosenbad i Stockholm var utredaren Mats Sjöstrand bestämd när han uttalade sig om hur han ser på länsstyrelsens framtida roll och det är så mycket mer än en ny kartbild.

– En stark och tydlig regional myndighet är det vi vill ha. Det är därför vi lägger de här förslagen.

Stefan Attefall kommenterade att regeringen noggrant kommer analysera och diskutera hur man ska gå vidare med utredningen.

– Det är viktigt att understryka, som också undersökningen gör, att vi behöver en länsstyrelseorganisation med närhet till medborgare och företag, sa Stefan Attefall.

I Kronobergs län följdes presskonferensen av medarbetarna på Länsstyrelsen. Nu ska Mats Sjöstrands utredning på över 400 sidor landa i organisationen men redan märks det reaktioner, som överlag är positiva.

– Jag är försiktigt positiv till förslaget, säger landshövding Kristina Alsér.

Efter år av avlövning och ifrågasättande av Länsstyrelsernas framtid känns det bra med en utredning som både gått på djupet och som ser till helheten. Länsstyrelserna behövs och en reformering är nödvändig, nuvarande otydliga uppdrag och komplexa finansiering är i längden inte hållbar. Men mycket arbete återstår och jag är inte övertygad att alla delar i utredningen är möjliga att sjösätta 1 januari 2015.

Överlämnandet, utredningen och en mer ingående beskrivning av de förändringar som föreslås finns på Regeringens webbplats, där också den filmade presentationen finns att se. Gå in på www.regeringen.se.

Julvecka på Residenset - samtal om viktiga framtidsfrågor!


Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen


Veckan möten på Residenset;

17/12  Regionförbundet bjuder in till samtal och diskussion kring kvinnors företagande

18/12 Julbord för Länsstyrelsens alla medarbetare

19/12 Styrgruppsmöte för projektet Destination Åsnen

lördag 15 december 2012

Tillgång till bredband är en viktig landsbygds- och tillväxtfråga och för att kunna värdera vad som fungerar i regeringens bredbandsstrategi ska den under 2013 utvärderas

Kul och viktigt uppdrag för en levande landsbygd!

Pressmeddelande
13 december 2012
Näringsdepartementet

Bredbandsstrategin ska utvärderas för att säkerställa bredband i världsklass

Regeringens bredbandsstrategi ska utvärderas. Det beslutade regeringen vid dagens sammanträde. Landshövding Kristina Alsér får uppdraget att leda arbetet, som ska vara klart senast den 31 december 2013. Bredbandsstrategin antogs 2009 och är vägledande för regeringens arbete för bredbandsutbyggnaden i Sverige.

- För att det ska vara möjligt att bo och arbeta i hela landet måste det finnas tillgång till bredband med höga hastigheter i hela landet. Det är en viktig tillväxtfråga och en viktig landsbygdsfråga som spelar stor roll för oss som enskilda och för alla som driver företag. Några år in i strategiperioden, som sträcker sig fram till 2020, är det viktigt att värdera vilka delar av bredbandsstrategin som fungerar bra och vilka vi kan behöva förändra för att vi ska kunna nå våra högt ställda mål om ett Sverige med bredband i världsklass, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Regeringen beslutade 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige. Målen i strategin är bland annat att Sverige ska ha bredband i världsklass och att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 Mbit/s år 2020.

I linje med bredbandsstrategin föreslår regeringen i budgeten för 2013 ytterligare 600 miljoner till bredbandsutbyggnad på landsbygden. Den totala satsningen på bredbandsutbyggnad på landsbygden är därmed, tillsammans med tidigare beslutade medel, 1,1 miljard kronor för perioden 2012 - 2014.

Syftet med utredningen är bland annat att följa upp hur tillgången till bredband har utvecklats i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi. Om det visar sig finnas behov ska utredningen också föreslå justeringar av strategin för att möjliggöra för marknaden att åstadkomma den täckningsgrad som krävs för att nå målen för bredbandsstrategin.

Utredningen ska även titta närmare på hur kommunernas roll i utbyggnadsarbetet och utreda hanteringen av statens stöd till bredbandsutbyggnaden.

Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län har fått uppdraget att leda utredningen. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2013.


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

Nina Björesten
Departementssekreterare
08-405 14 69
nina.bjoresten@regeringskansliet.se

tisdag 11 december 2012

Om visioner, organisationsutveckling, statlig förvaltning i förändring och konjunkturläget handlar kommande vecka

Framtidens statliga regionala förvaltning

Regeringens ambition att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen har pågått länge. På Landshövdingemötet denna vecka lättar Mats Sjöstrand på locket och vi får veta hur hans förslag för den regionala statliga representationen ser ut. Både organisatoriskt och innehållsmässigt.

När jag kom till Länsstyrelsen hösten 2007 var debatten om regionförstoring, koncentration av våra uppdrag livlig både i media och på Länsstyrelsen.

För att rusta oss för framtiden och inte tappa kraft och handlingsförmåga har vårt sikte hela tiden varit inställt  på utveckling av medarbetare och verksamhet - inte på avveckling. Därför fortsätter vi satsa på både verksamhets- och organisationsutveckling
En verksamhet som visar goda resultat och som, av de vi är till för, ses som en tillgång har större chanser att kandidera i processer där verksamhet koncentreras till vissa Länsstyrelser. Om detta och lite annat kan du läsa i veckans brev på http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Veckobrev/Vecka-50.pdf

måndag 10 december 2012

Residenset en populär mötesplats!


Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen


Veckan möten på Residenset;

11/12 Statens Fastighetsverk bjuder hyresgäster i Växjö på jullunch
fredag 7 december 2012

Landsbygd + handel + turism + lokal mat = SANT


Den 27 november genomförde vi det tredje strategiska samtalet om lanthandelns möjliga framtida funktioner.

Linnéuniversitetet, Kristianstad kommun, Destination Småland och Uppvidinge kommun var några av de som bidrog med information och inspiration. De berättade om projekt som på olika sätt kan gynna landsbygdshandeln och utvecklingen. Vi fick även ta del av goda inspirerande exempel från butiker och servicepunkter i Linneryd, Lidhult och Gemla.

Följ länken för mer information och dokumentation http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/strategiska-samtal/2012/Pages/landsbygd-handel-turism-lokal-mat-sant.aspx

måndag 3 december 2012

Klipp från Förenkladagen på Näringsdepartementet

Läs om Förenkladagen på regeringens hemsida eller kortversionen (urklippt från regeringens sida) här;

Fjärde året för Förenklingsdagen!
Den 30 november anordnade Näringsdepartementet för fjärde gången Förenklingsdagen. Det var en dag för kunskap och inspiration för alla som arbetar med att förenkla för företagen.
Statssekreterare Marita Ljung deltog under förmiddagen och talade bland annat om att perspektivet för förenklingsarbetet har ett bredare perspektiv än enbart regelfrågorna. Det handlar i hög grad även om vikten av bemötande.
- När vi arbetar med bemötande handlar det om tillgänglighet, öppenhet, enkelhet och snabbhet, sade Marita Ljung.
Efter lunch deltog näringsminister Annie Lööf. Hon talade bland annat om regeringens arbete med förenklingsfrågor
- Jag vill se en märkbar positiv förändring i företagarens vardag. Då handlar det inte bara om att förenkla själva reglerna vilket måste vara ett ständigt pågående arbete, sade Annie Lööf.
Utgångspunkter är att fokusera på mindre krångel, enklare administration och ökad lönsamhet för företagen. Regeringen har därför valt ut fem fokusområden för förenklingsarbetet:
1.Företagens kostnader ska minska
2.Det ska vara lätt att lämna uppgifter om företaget

3.Enklare kontakter med kommun och länsstyrelse

4.Förslag på minskat krångel ska följas upp

5.Konsekvenser av förslag ska utredas
Mer om dessa fokusområden och om de mål som regeringen har satt upp kan du läsa om i broschyren "En enklare vardag för dig som är företagare".
Deltagarna fick under dagen delta i olika workshops som leddes av aktörer inom förenklingsarbetet:
Företagens vardag - Dialog med företagen

Länsstyrelsen i Kronobergs län, Näringslivets Regelnämnd och Tillväxtverket
Implementering av EU direktiv

Statsrådsberedningen, Utrikesdepartementet, Miljödepartementet och Näringsdepartementet
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen

Bolagsverket och Tullverket
Vad kännetecknar en bra konsekvensutredning

Regelrådet

Samtal på Residenset denna vecka - Varumärket Småland, Livsstil, Viltförvaltning.....Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen


Veckan möten på Residenset;

4/12  Fortsatta seminarier och presentation av Varumärket Småland för Regionförbundets och
         Länsstyrelsens medarbetare

4/12 Ledningsgruppen för Livsstil Kronoberg

5/12 Viltförvaltningsdelegationensöndag 2 december 2012

Vi håller liv i en jultradition med mycket gamla anor

Det är något särskilt med första söndagen i Advent. För sjätte gången firade vi dagen tillsammans med alla de som på något sätt bidrar till att hålla den urgamla herrgården Tagel vid liv.

Stiftelsen, där jag i egenskap av Landshövding är ordförande, driver gården, skogen och forskningen så som Fröken på Tagel önskat. Hon har varit borta i mer än femtio år, men när man besöker gården får man en känsla att hon bara gått ut på en promenad. Huset är varmt, gammeldags och ombonat. Och nu i advent är det pyntat inför julen - precis så som det var för över 100 år sedan - med blommor, granar och den gamla krubban.
Julkrubban mellan de båda granarna har stått på samma
ställe sedan mitten av 1800-talet - hisnande tanke!lördag 1 december 2012

Steget till eget - måste en företagare vara man?

Intressant artikel i Regionförbundets veckobrev om den uppmärksammade kampanjen ”Ta steget Starta eget” - ett initiativ  för jämställd tillväxt med syfte att förändra synen på företagare i länet – som ofta är en man.

Läs hela artikeln på Regionförbundets web www.rfss.se!