tisdag 11 december 2012

Om visioner, organisationsutveckling, statlig förvaltning i förändring och konjunkturläget handlar kommande vecka

Framtidens statliga regionala förvaltning

Regeringens ambition att modernisera och effektivisera den statliga förvaltningen har pågått länge. På Landshövdingemötet denna vecka lättar Mats Sjöstrand på locket och vi får veta hur hans förslag för den regionala statliga representationen ser ut. Både organisatoriskt och innehållsmässigt.

När jag kom till Länsstyrelsen hösten 2007 var debatten om regionförstoring, koncentration av våra uppdrag livlig både i media och på Länsstyrelsen.

För att rusta oss för framtiden och inte tappa kraft och handlingsförmåga har vårt sikte hela tiden varit inställt  på utveckling av medarbetare och verksamhet - inte på avveckling. Därför fortsätter vi satsa på både verksamhets- och organisationsutveckling
En verksamhet som visar goda resultat och som, av de vi är till för, ses som en tillgång har större chanser att kandidera i processer där verksamhet koncentreras till vissa Länsstyrelser. Om detta och lite annat kan du läsa i veckans brev på http://www.lansstyrelsen.se/kronoberg/SiteCollectionDocuments/Sv/om-lansstyrelsen/landshovding-och-lansledning/Veckobrev/Vecka-50.pdf

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar