måndag 28 april 2014

Vår roll är att bidra till utveckling


Hur vi i rollen som rättsgarant, kunskapsförmedlare och samhällsbyggare ska bli ännu bättre på att långsiktig främja boende, sysselsättning och tillväxt i hela länet är kärnan i det inriktningsdokument om "Landsbygdens utveckling" som länsledningen, med stöd från ledningsgruppen, tagit fram och som ska gälla de kommande åren.

Inriktningen Landsbygdens utveckling ska inte förväxlas med det vi till vardags benämner landsbygdsutveckling, som är starkt kopplat till Landsbygdsenheten o Landsbygdsprogrammet. Med inriktningen vill sätta fokus på utmaningar som landsbygden och de små kommunerna står inför och genom medvetna insatser och initiativ skapa bättre förutsättningar för livskraft i hela länet. 

stort sett alla möten jag ledde eller deltog i förra veckan kan hänföras till vår inriktning och till den regionala utvecklingsstrategin. Turismminglet som lockade över 80 turistentreprenörer är ett exempel och var som vanligt uppskattat och kommer till hösten att få en uppföljare då vi tillsammans med Destination Småland påbörjar en process för att paketera och marknadsföra upplevelser från olika delar av Småland. Andra exempel är de strategiska samtalen som planeras till hösten "ungdomar och landsbygden" och BeG-projektet som har målet att få fler invandrare att välja landsbygden som boendeort.

fredag 25 april 2014

Det sjuder av aktivitet i Småland

Vilken kväll det blev! Årets turismmingel på Residenset lockade många som under kvällen blev inspirerade av lite av allt som händer i Småland. Glädje när årets turistföretagare, Älgparken Smålandet i Markaryd, korades, alldeles tyst i salongen när Per Bengtssons berättade om den 22 år långa resan fram till Sveriges första Gastrohotell och när Cilla Nergårdh och Karin Eliasson berättade om Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs var publiken minst sagt trollbunden. 

Det blev under kvällen påtagligt att framgångsfaktorerna är lika oavsett om det handlar om nya Zip-linen i Uppvidinge, PM hotell, Vimmerbys hållbara destinationsutveckling eller Glasrikeuppdraget - en gemensam målbild, prestigelöshet, långsiktighet och framförallt uthållighet avgör om man ska lyckas eller inte. 

Nästa steg blir förstås att paketera och utveckla samverkan mellan alla dessa fina besöksmål. Bra att vi har något att ta tag i efter säsongen!

onsdag 23 april 2014

Kort vecka, mycket innehåll


Även om arbetsveckan är kort är det mycket som ska hinnas med. De flesta externa möten denna vecka handlar om vårt roll och vårt bidrag i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin. Regionens utveckling är resultatet av alla små steg som du, jag och andra tar. Genom att inkludera så många som möjligt i revideringen av strategin säkerställs att det blir mer handling än ord. När cheferna för länets statliga myndigheter träffas står framtidens kanske viktigaste utvecklingsfråga på agendan - kompetensförsörjning, ett viktigt kapitel i RUSen. När vi pratar kompetensförsörjning är det oftast näringslivets behov som lyfts och det är självklart oerhört viktigt för regionens tillväxt och utveckling att företagen hittar rätt kompetens, men kompetensförsörjningsfrågan är minst lika viktig för myndigheter. Om det och hur vi genom TvärdraG kan samarbeta med näringslivet för att locka attraktiva nya medarbetare till länet handlar vårens möte med de statliga myndigheterna. Framåtsyftande, proaktivt o utvecklande diskussioner förväntar jag mig.