söndag 23 augusti 2015

Utan en levande landsbygd stannar Sverige


FINNS DET HOPP FÖR LANDSBYGDEN?

Vi blir dagligen påminda om urbaniseringen, som dränerar landsbygden och de mindre orterna på invånare, och ofta lyfts detta som något positivt och en trend som inte går att bryta. Det tror jag inte på, jag är alldeles övertygad, och är faktiskt inte ensam om det, att kan vi få till ett långsiktigt samarbete mellan offentliga och privata aktörer, ideella organisationer och akademien har vi goda chanser att locka fler att vända hem eller stanna kvar efter studier eller besök. 

Länsstyrelsen har en viktig roll i uppdraget att främja länets utveckling och vi ska skapa goda förutsättningar för hållbar tillväxt i hela länet. Staden är beroende av landsbygden och landsbygden av staden.

Den Regionala Utvecklingsstrategin är ett utmärkt verktyg för det och vår inriktning ”landsbygdens utveckling” ett gott incitament - att i allt vi gör tänka till en extra gång hur beslut och aktiviteter påverkar landsbygden positivt eller negativt. 

TRENDBROTT
Med detta i bakhuvudet var det naturligtvis kul att förra veckan läsa i media om Älmhults ökande invånarantal. Det går att vända trenden, men det går inte av sig självt. Ska vi lyckas måste vi bli bättre på att samarbeta, både internt på Länsstyrelsen och med aktörer i länet. 

Som jag hoppas de flesta vet har vi imlänet en god dialog och ett mycket gott samarbete både med Linnéuniversitetet och med Regionen och min förhoppning är att det samarbetet ska utvecklas ytterligare när den nya regionala utvecklingsdirektören är på plats. 

En annan viktig och absolut avgörande faktor för landsbygdens framtid är tillgången till snabbt bredband och glädjande kan jag meddela att ett utkast till en regional bredbandsstrategi äntligen finns framtagen, tack alla ni som drivit och bidragit. Den är en förutsättning för att de nya bredbandspengarna ska kunna fördelas och ska nu under hösten förankras hos alla kommuner. 

ALVESTA NÄSTA.....
Även länsledningens kommunturné hoppas vi ska gynna hela länets utveckling. Denna vecka besöker vi Alvestas kommunledning. Engagemanget från kommunen inför dessa besök är stort och vi är tacksamma för att vi nu också ser engagemang i vår egen organisation. Underlagen som verksamheterna tar fram ger oss möjligheter att ringa in utmaningar och sätta fingret på områden man bör förbättra och därmed vara den kunskapsförmedlare vi vill.