onsdag 29 juni 2011

Nu har regeringen tagit det viktiga beslutet om fortsatt arbete med att förenkla för företagen

P R E S S I N F O R M A T I O N

Näringsdepartementet
Pressmeddelande
2011-06-29


Håkan Lind
Presschef på Närningsdepartementet
070 269 11 98


Arbetet med att förenkla för företagen breddas till kommuner och länsstyrelser

Regeringen har fattat beslut om att bredda förenklingsarbetet till att även inkludera kommunerna och länsstyrelserna. Tillväxtverket får i uppdrag att i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Regeringen uppdrar vidare åt länsstyrelserna att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet på länsnivå i samverkan med Tillväxtverket. Uppdragen sträcker sig över fyra år. Syftet med insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter på kommunal- och läns nivå och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

- För att fler företagare ska kunna ägna tid och kraft åt att driva och utveckla sina företag ska Sverige ha ett företagsklimat i världsklass. Därför måste vi fortsätta förenkla den vardag som företagen verkar i. Min förhoppning är att om 21 länsstyrelser och 290 kommuner arbetar för ett förbättrat företagsklimat kommer företagaren att uppleva en märkbart positiv förändring i sin vardag, säger näringsminister Maud Olofsson.

I uppdragen ingår bland annat att genomföra utbildningar för att ge kommunerna och länsstyrelserna stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Att tydliggöra och korta handläggningstider är andra prioriterade insatser inom ramen för uppdragen.

Bakgrunden till beslutet är att det i olika sammanhang uppmärksammats att myndigheter på lokal och regional nivå ibland brister i förståelsen för företagens villkor och vad som är viktigt för företagen i handläggning av enskilda ärenden. Företagen upplever också bristande service och kommunikation samt att det är skillnader mellan länsstyrelser och kommuners regeltillämpning. Uppdraget till Tillväxtverket att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå är även något som OECD uppmärksammat.

Beslutet är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med att förenkla för företagen.

måndag 27 juni 2011

Besök i Gudrunskog och glädjande regeringsbeslut avslutade förra veckan. Den här inleds med tillväxtsamtal och dialog kring Åsnen!

Kärt återseende! Skogsbrukaren Thorsten Petersson på Abrahamsgård, Vittaryd, drabbades hårt av stormen Gudruns framfart och besöktes redan 2006 av H.M. Konungen. Då ett drygt år efter stormens framfart var besöket präglat av vemod och ckock. Den här gången var det hopp och framtidstro i samtalet.Glädjande och viktigt beslut från regeringen
Precis innan midsommarhelgen tog regeringen beslut om Länsstyrelsernas fortsatta förenklingsarbete för företagen. Ett beslut som i korthet innebär att regeringen ger Länsstyrelsen i Kronobergs län i uppdrag att samordna länsstyrelsernas arbete med att förenkla för företagen. Uppdraget spänner över tiden 2011 till 2014. Projektet är finansierat med max 3 400 000 år och ska omfatta projektledning, utbildnings- och samordningsinsatser mellan länsstyrelserna, samverkan med branschorganisationer och myndigheter, kommunikation och administration. Kontaktpersoner på varje Länsstyrelse kommer att utses, liksom en styrgrupp och en referensgrupp där Länsstyrelserna, andra myndigheter och näringslivet ingår.

Sill, nypotatis och färska jordgubbar
Årets midsommarhelg har firats som traditionen bjuder – blåklint, prästkragar, god mat, blomsterkransar och dans kring midsommarstången. Måste dock erkänna att ”små grodorna” nog passar den yngre och vigare generationen bättre än en farmor, men kul var det och vad gör man inte för lilla Molly ;)?

Men det har inte bara blivit dans och annat firande. Inspirerad av förra veckans skogsdagar med Södras ledning och H.H. Konungen tog vi ett rejält röjningspass i vår egen skog innan det i söndags var dags att åter styra kosan mot Växjö.

Nordiskt samtal om tillväxt och kommunsamtal kring den kommande Nationalparken

Kommande vecka inleds med nordiskt besök. Nordiska Rådets Näringsutskott är imponerade av Växjö Kommuns tillväxtsiffror och besöker oss i början av denna vecka. Måndag eftermiddag träffas vi på Linnéuniversitetet för att berätta om samarbetet mellan Regionförbund, Näringsliv, Länsstyrelse och Universitetet. På kvällen fortsätter erfarenhetsutbytet då utskottet och en handfull företagare, politiker och tjänstemän bjuds på arbetsmiddag på Residenset.

Tisdag förmiddag är det dags för det första samlade mötet kring bidandet av Nationalpark Åsnen. De tre kommunerna Alvesta, Växjö och Tingsryd är inbjudna till Residenset för att informeras inför arbetet med att bilda Nationalpark Åsnen. En lång process med många pusselbitar att sammanfoga innan det är dags för invigning.

På tisdag kväll arrangerar Johan Sjöberg minimöbelriksdag med syfte att lyfta Lammhult som designcentrum. Onsdagen har jag vikt för interna möten, torsdag och fredag har jag semester med Almedalsplanering. Jag medverkar i seminarer och paneler alla dagar från söndag till fredag. Du kommer att kunna följa aktiviteterna på min blogg.

måndag 20 juni 2011

Tillbaka på jobbet efter ett par dagar i Mattisskogen!

Ja, du läste rätt - i fredags deltog jag tillsammans med Ulrika Messing, de Småländska Pärlorna och ett stort antal tillresta gäster i den magnifika invigningan av Ronja Rövardotters nya sagomiljö i Astrid Lindgrens Värld. Här, mitt i skogen, visar man prov på både entreprenörskap, ledarskap, lek, teamwork, innovation, teknik och en stort, stor portion humanism. Sammantaget en uppvisning i världsklass och ett värdskap många borde ta efter. Imponerande och otroligt glädjande att vi i Småland har förmågan att förädla våra "naturresurser" och knyta samman våra pärlor och oslipade diamanter för att locka besökare till vårt vackra landskap.

Insynsråd, en effektiv statsförvaltning och entreprenörskap
Veckan börjar med vårens sista insynsråd och fortsätter med med ett spännande samtal kring entreprenörskap i Småland. Sedan snabb förflyttning till Stockholm där arbetsgruppen för en Effektivare statlig förvaltning, med Tillväxtverkets generaldirektör i spetsen, överlämnar analys och rapporten till civil- och bostadsminister Stefan Attefall. Arbetsgruppens uppdrag är slutfört och stefettpinnen för det fortsatta utvecklingsarbetet går till regeringen. Underlag till rapporten kommer från vårens många intervjuer med myndighetschefer, tidigare studier och Globaliseringsrådets underrapport. Regeringen tog den 5 maj beslut att inrätta ett råd för en mer effektiv och innovativ offentlig förvaltning, där hoppas vi att man fångar upp arbetsgruppens intressanta slutsatser.

Entreprenörskapsdagarna i september
närmar sig och SACC Advisory Board har sitt sista möte på Residenset innan sommaren. Resten av den dagen medverkar jag vid Södras seminarium med temat ”Efter stormarna”. Dagen efter byts teori ut mot praktik och hela seminariegruppen med Södras ledning i spetsen ut på skogsexkursion. Efter ledningsmöte på Getnö Gård tar jag midsommarledigt.

torsdag 16 juni 2011

Lanseringen av regeringen strategi för en nollvision i brukandet av narkotika och dopningspreparat inledd i Kronoberg

Imponerad över det stora engagemanget kring Alkohol Narkotika Dopning och Tobaksfrågorna (ANDT) i länet.

Jag har precis inlett den regionala lanseringskonferensen för att förankra regeringens nationella strategi. Attraktionskraft bygger välfärd. I det ligger positiva folkhälsotal och samverkan kring ANDT-frågorna. Engagemanget är stort - över 100 personer från viktiga aktörer tar nu avstamp i detta viktiga arbete.

Samarbete och samverkan är framgångsfaktorer och Polisens, Regionförbundets, Landstingets och Länsstyrelsens enade front en förutsättning. Kommunernas engagemang som motor i det vardagliga arbetet kan inte överskattas. De har tillsammans med ideella krafter en nycklroll för att visioner och mål inte förblir goda viljeyttringar!

onsdag 15 juni 2011

Innovera mera var Christer Fuglesangs uppmaning till oss på Länsstyrelsen efter Innovationshelg 2012 - det gör vi!

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för att stödja och stimulera innovation och kvalitét i den offentliga verksamheten. Otroligt spännande och helt i linje med arbetet vi bedriver på vår Länsstyrelse.

Särskilt kul är det att vi som liten Länsstyrelse tillsammans med ett antal stora myndigheter -, Skatteverket, Lantmäteriet, Jordbruksverket, Landsarkivet, Rikspolisstyrelsen, Läkemdelsverket, Ekonomistyrningsverket, Krus och Migrationsverket idag fått möjlighet att delta i Stefan Attefalls rundabordssamtal för att diskutera rådets uppdrag och ge input till det kommande arbetet.

Glad att vara en av de utvalda, glad att innovation och förnyelse nått staten och glad över samstämmigheten mellan departementet och myndighetscheferna vad som behöver utvecklas och förbättras!

En bra dag idag!

Klimatavtal för att främja åtgärdsarbetet i länetVi har många strängar på vår lyra, i går kväll innovationsefterfest, idag klimatfrukost.

Alwex, HSB, Fastighetsägarna, Landstinget och Stena är alla föredömen när det gäller miljö- och klimatarbetet. Genom en avsiktsförklaring, ett klimatavtal med Länsstyrelsen, kommer de fram till 2013 vara testpioter för ett systematiskt arbete med nyckeltal kopplade till effekter. Vi hoppas så småningom att fler vill haka på. Vi har redan bokat in strategiska samtal med deltidsavstämning den 14 juni 2012 och "examen" den 14 juni 2013!

tisdag 14 juni 2011

Innovationsefterfest i Residensets trädgårdBilkavalkaden tackar vi fotograf Daniel Westergren för!

Med en enkel trädgårdsfest i Residensets trädgård tackade vi i går alla som bidrog till att Innovationshelg 2011 blev så lyckad, att vår målsättning att skapa stolthet och mod blev verklighet och att blickarna fortsatt riktas mot vårt prestigelösa och innovativa sätt att samarbeta. Många fick blodad tand och vem vet kanske kan vi se fram emot Innovationshelg 2012.

söndag 12 juni 2011

Ny vecka som inletts med Pettsons attimatiska vedinkastare och andra osannolika innovationer

Snart är det dags för smultron på strån - underbara sommar!

Mamma Muu, Pettson o Findus gästspelar tillsammans med barnboksförfattaren och illustratören Sven Nordqvist i Prästgården på Näs.


Invigningar av kreativa upplevelser, klimatavtal och rundabordssamtal om framtidens statliga förvaltning

För den som har barnasinnet kvar kan jag varmt rekommendera ett besök på Astrid Lindgrens Näs i sommar. Där visas Sven Nordqvists originalmålningar med bland andra Pettson och Findus. Utställningen som pågår hela sommaren hade jag den stora äran att inviga i söndags. Läs mer om utställningen på www.astridlindgrensnas.se, och min blogg.

Klimatavtal och gemensamt statligt servicecenter

Övrigt spännande denna vecka, förutom det interna arbete ;), är tisdagens klimatavtalsmöte på Residenset och dialogen med utredningsteamet för det gemensamma statliga serviceorganisationen. Ska bli intressant att höra hur de resonerat och vad vi med vår erfarenhet av samordnad löneservice inom länsstyrelsekollektivet kan bidra med.

Innovation i statsförvaltningen
På onsdag fortsätter samtalen om en effektivare och mer innovativ statlig förvaltning. Ett antal myndighetschefer är inbjudna till Civil- Bostadsminister Stefan Attefall för rundabordsdiskussioner kring innovativa lösningar och utvecklingsmöjligheter inom myndighetsvärlden.

ANTD strategi på regional nivå
På torsdag inleder jag tillsammans med Landstingsdirektör Börje Lindqvist och Länspolismästare Anders Kjaersgård länets ANTD-konferens (Alkohol Narkotika Tobak Droger) där regeringens nya strategi presenteras.

Småländska pärlor träffas i Ronjaborgen
På fredag är det invigning av den nya Ronjaborgen i Astrid Lindgrens Värld, dit är en mängd människor inbjudna och särskilt de Småländska Pärlorna, som oförtrutet arbetar på för att öka attraktionskraften och paketera spännande besöksmål i hela Småland. Initiativet till nätverket togs i samband med planeringen av jordbruksministermötet.

Som vanligt kan det bli ändringar och som vanligt kan du följa en del av aktiviteterna på bloggen eller Facebook.

lördag 11 juni 2011

Nya samarbeten kring barn, lek och innovation

Pressmeddelande från Astrid Lindgrens Näs

Kulturcentrumet Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby blir i höst arena för nya möten mellan näringsliv och kultur när det gäller barns lek och kreativitet.

- Vi i näringslivet har mycket att lära av Astrid Lindgrens syn på lek och påhittighet, säger Thomas Carlzon, vd för IKEAs moderbolag.

IKEA-chefen var en av de inbjudna till Astrid Lindgrens Näs styrelsemöte, som i veckan hölls i Astrid Lindgrens bostad på Dalagatan i Stockholm.

Ett samarbete mellan Astrid Lindgrens Näs, IKEA och Polhemsjubileet kommer bland annat att utmynna i ett seminarium om innovation, design och lek i Vimmerby i höst.

- Barn måste få mer utrymme för fri lek och möjlighet att utveckla sin fantasi och påhittighet. Det är bara så vi kan få fram morgondagens innovatörer och entreprenörer, menar Peter Larsson från Sveriges Ingenjörer och vd för det pågående jubileumsåret Polhem350.

Med på styrelsemötet var även Erika Lagerbielke, en av Sveriges mest välkända formgivare och ordförande i Svensk Form.

- Innovation handlar inte bara om teknik, utan även om design och konstnärligt skapande, säger hon. Det är i den kreativa och lekfulla processen som innovationer föds.

Astrid en förebild

- Astrid Lindgren är en förebild både som entreprenör och innovatör. Genom hela livet hade hon barnets perspektiv och värnade barns rätt till lek och fantasi. Det måste vi fortsätta göra i hennes efterföljd, säger landshövding Kristina Alsér, som är ordförande i Astrid Lindgrens Näs.

Och Thomas Carlzon, vd för IKEA, fyller i:

- Vi i Sverige är bra på innovationer, oavsett om det gäller litteratur, design eller möbler. Astrid Lindgrens Näs är en viktig arena, där genuin småländsk tradition möter nytänkande kreativitet. Därför tror vi på ett ökat samarbete, säger Thomas Carlzon, vd för IKEA.

Vimmerby utvecklas nu med full fart till en kommun som fokuserar på barns lek, lärande och utveckling. På teaterparken Astrid Lindgrens Värld investeras nu mångmiljonbelopp i nya miljöer och för några veckor sedan höll Nationellt centrum för utomhuspedagogik en stor lekkonferens på Astrid Lindgrens Näs, LEK2011.

Mötesplats kring lek

En av huvudtalarna vid LEK2011 var statssekreterare Catharina Håkansson Boman från näringdepartementet:
- Jag tror och hoppas att den här mötesplatsen kring lek i Astrid Lindgrens hemstad kan utvecklas på ett mycket spännande sätt för framtiden.

Ett ökat samarbete kring barns lek och kreativitet, stämmer med regeringens långsiktiga mål, framhöll hon. - Vi vill i strategin lyfta fram alla former innovationer. Innovationer i form av nya och bättre produkter och tjänster, men också processer, affärsmodeller och sätt att organisera verksamheter.

Tidigt i höst kommer det första heldagsseminariet med arbetsnamnet ”Lek och innovation” att äga rum på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby, med deltagare både från näringsliv, kultur, forskning och turism.

För mer info:
Micael Glennfalk, kommunalråd Vimmerby kommun, 0492-769002.
Kjell Åke Hansson, vd Astrid Lindgrens Näs AB, 0492-769586.

fredag 10 juni 2011

Styrelsemötet i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs inleddes med ett inspirerande studiebesök på Sven Harry Karlssons Konstmuseum som är beläget i en osannolik mäsingsbeklädd byggnad intill Vasaparken.

Känns overkligt och magiskt att sitta på samma stol där Astrid satt när hon författade de världsberömda barnböckerna!Stora delar av styrelsen och gäster - Eric Sjöström, chef Kulturhuset i Stockholm, Thomas Carlzon, vd IKEA, Agneta Bladh, tidigare rektor för Högskolan i Kalmar, Peter Larsson och Stina Hagman Sveriges Ingenjörer och Polhem 350 år och Nils Nyman, vd Saltkråkan och Astrid Lindgrens barnbarn


Har precis avslutat ett magiskt möte i en magisk miljö. Styrelsen för Kulturkvarteret Astrid Lingdrens Näs höll juni månads styrelsemöte i Astrid Lindgrens hem på Dalagatan 46 i Stockholm.Barn var huvudtemat och på dagordningen stod hur vi kan gifta ihop Astrid, Polhem, Erika Lagerbielke och IKEA - den gemensamma nämnaren är lek, design, innovation, entreprenörskap och humanism.

onsdag 8 juni 2011

Orrefors by Karl Lagerfeld - Småland erövrar Världen - igen!

“Orrefors by Karl Lagerfeld – Timeless Elegance and Grace – The perfect match”
I hope you have time to check out the trailer at http://www.orrefors.com/karllagerfeld

tisdag 7 juni 2011

Larm till regeringen - den digitala klyftan mellan stad och landsbygd är ett hot för tillväxten

Länsstyrelsen i Kronobergs län har uppmärksammat regeringen om det akuta behovet av bredbandsfinansiering. Det har uppstått en stor digital klyfta i Sverige mellan stad och landsbygd när det gäller tillgång till snabbt bredband.

Larmet kommer från länsstyrelser och regioner som i en skrivelse till regeringen föreslår att staten ska skjuta till tre miljarder kronor i stöd till utbyggnad av fiber på landsbygden.

– Det behövs ett offentligt stöd till bredbandsutbyggnad på landsbygden eftersom den kommersiella marknadsaktörerna inte kan räkna hem investeringarna. Hälften av företagen och befolkningen i Sverige i tätbebyggda områden har tillgång till internet med minst 50 Mbps (Megabit per sekund). I glesbygden är den bara 6-8 procent, säger Bengt Larsson vid Länsstyrelsen i Örebro, som tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala leder projektet Länssamverkan Bredband.

Såväl EU som regeringen har satt strategiska mål när det gäller företagens och befolkningens tillgång till snabba bredband. Regeringens mål är att minst 90 procent av hushållen och företagen ska ha bredband på 100 Mbps före år 2020.

– I städer är detta mål helt realistiskt, men det finns en stor andel svenskar som bor eller driver företag på landet. I exempelvis en tredjedel av landets kommuner har i dag en landsbygd där bara en procent har tillgång till snabba bredband. Redan i dag har vi en digital klyfta mellan stad och land. Skjuts inte nya pengar till för fortsatt utbyggnaden har vi inte en chans att nå EU:s eller regeringens mål, säger Bengt Larsson.

Länssamverkan Bredband föreslår nu ett femårigt stödprogram fram till år 2016, med statligt bidrag till utbyggnad i de områden som marknadskrafterna inte kan få tillräckligt många kunder för att räkna hem sina investeringar och uppskattar att tre miljarder kronor behövs fram till år 2016. 600 miljoner kronor krävs för 2012 för att kunna igångsätta de projekt på landsbygden som i dag vilar i brist på finansiering.

– I Kronobergs län har vi ansökningar om 17 bredbandsprojekt, till en kostnad av nästan 47 miljoner kronor som inte kan starta för att det saknas medel. Dessutom vet vi att många inte har sökt eftersom de känner till att det inte finns några pengar, berättar Anders Meijer.

För ytterligare information och frågor kontaktaAnders Meijer, funktionsledare för Tillväxt och landsbygd, Länsstyrelsen i Kronobergs län, tfn 0470-864 15

Bengt Larsson, projektledare för Länssamverkan Bredband och bredbandssamordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län, tfn 019-19 39 86,

Länssamverkan Bredband är ett samverkansprojekt mellan länen (16 länsstyrelser, Region Skåne, Västra Götalandsregionen samt regionerna Halland, Gotland och Kalmar) i frågor som rör statligt stöd till utbyggnad av IT-infrastruktur.

måndag 6 juni 2011

Nationaldagsfirande med högtidstal och öppet hus på Residenset

Linnéan - liten skir och dagen till ära alldeles nyutslagen
Många valde Kulturparkens Nationaldagsfirande före stranden denna fantastiska dag
Linné hedrade oss och alla nya svenskar som kom till det uppdukade kaffebordet på Residenset
Härlig mångfald fyllde de vackra salongerna


Jag har en plats jag ofta längtar till, en plats som symboliserar det svenska och det småländska mer än något annat. En plats i skogen bara ett stenkast från vår lilla gård.

På den urgamla gräsbevuxna landsvägen som går mellan två byar brukar linnean breda ut sig som en ändlös ljusrosa väldoftande ryamatta. Och just nu är den gamla skogsvägen täckt av de rosa små blommorna och luften är fylld av honungsdoft. Som ett tecken på att våren går över i sommar och att vi idag firar Sveriges Nationaldag har Smålands landskapsblomma slagit ut!

I denna ljuva sommartid när grönskan är som skirast och när barn och ungdomar samlas för examen med ett ändlöst sommarlov i sikte DÅ just då firar vi den Svenska Flaggans Dag och vår Nationaldag.

Flaggan som idag vajat i vinden är symbolen för den stolthet vi känner för vårt mångkulturella samhälle och är en manifestation för allas rätt till en plats i vår gemenskap oavsett bakgrund, hudfärg eller födelseort.

Idag är också dagen vi valt att särskilt välkomna alla som 2010 fick svenskt medborgarskap. Våra nya samhällsmedborgare, våra nya svenskar berikar oss och tillför mycket till vår kultur. Det är vi tacksamma för och uppskattar. Runt om i länet har de nya svenskarna hälsats välkomna och på Residenset bjöd vi människor med rötter i Kina, Libanon, Bolivia, Eritrea, Lettland, Vitryssland, Tyskland och Holland på riktig småländsk ostkaka.

onsdag 1 juni 2011

Länsstyrelsen och Regionförbundets Framtidsdag 2011 hade temat det omöjliga är möjligt

Traditionen med en Framtidsdag för Länsstyrelsens och Regionförbundets medarbetare är en av grundbultarna för en gemensam agenda, där näringslivets behov står i fokus.

Fredrik från Macken och Suzanna från Mångkultutell inledde Framtidsdagen med att berätta om sina respektive resor - Fredrik från journalist till social entreprenör och Suzanna från blind invandrare till engagerad företagare med 40 anställda. Livsöden som engagerar och där de egna vardagsbekymren och utmaniangrna känns futtiga. Den röda tråden "Det omöjliga är möjligt" tar vi med oss hem i vardagsarbetet.

På kvällen firade vi att sommaren är här och ställde till med sommarfest i den vackra Residensträdgården.