onsdag 29 juni 2011

Nu har regeringen tagit det viktiga beslutet om fortsatt arbete med att förenkla för företagen

P R E S S I N F O R M A T I O N

Näringsdepartementet
Pressmeddelande
2011-06-29


Håkan Lind
Presschef på Närningsdepartementet
070 269 11 98


Arbetet med att förenkla för företagen breddas till kommuner och länsstyrelser

Regeringen har fattat beslut om att bredda förenklingsarbetet till att även inkludera kommunerna och länsstyrelserna. Tillväxtverket får i uppdrag att i nära samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå. Regeringen uppdrar vidare åt länsstyrelserna att genomföra insatser för att förenkla för företagen på länsnivå. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet på länsnivå i samverkan med Tillväxtverket. Uppdragen sträcker sig över fyra år. Syftet med insatserna är att förenkla företags myndighetskontakter på kommunal- och läns nivå och därmed bidra till regeringens mål om en märkbar positiv förändring i företagens vardag.

- För att fler företagare ska kunna ägna tid och kraft åt att driva och utveckla sina företag ska Sverige ha ett företagsklimat i världsklass. Därför måste vi fortsätta förenkla den vardag som företagen verkar i. Min förhoppning är att om 21 länsstyrelser och 290 kommuner arbetar för ett förbättrat företagsklimat kommer företagaren att uppleva en märkbart positiv förändring i sin vardag, säger näringsminister Maud Olofsson.

I uppdragen ingår bland annat att genomföra utbildningar för att ge kommunerna och länsstyrelserna stöd i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Att tydliggöra och korta handläggningstider är andra prioriterade insatser inom ramen för uppdragen.

Bakgrunden till beslutet är att det i olika sammanhang uppmärksammats att myndigheter på lokal och regional nivå ibland brister i förståelsen för företagens villkor och vad som är viktigt för företagen i handläggning av enskilda ärenden. Företagen upplever också bristande service och kommunikation samt att det är skillnader mellan länsstyrelser och kommuners regeltillämpning. Uppdraget till Tillväxtverket att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå är även något som OECD uppmärksammat.

Beslutet är en viktig del i regeringens fortsatta arbete med att förenkla för företagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar