onsdag 15 juni 2011

Innovera mera var Christer Fuglesangs uppmaning till oss på Länsstyrelsen efter Innovationshelg 2012 - det gör vi!

Regeringen har beslutat att inrätta ett råd för att stödja och stimulera innovation och kvalitét i den offentliga verksamheten. Otroligt spännande och helt i linje med arbetet vi bedriver på vår Länsstyrelse.

Särskilt kul är det att vi som liten Länsstyrelse tillsammans med ett antal stora myndigheter -, Skatteverket, Lantmäteriet, Jordbruksverket, Landsarkivet, Rikspolisstyrelsen, Läkemdelsverket, Ekonomistyrningsverket, Krus och Migrationsverket idag fått möjlighet att delta i Stefan Attefalls rundabordssamtal för att diskutera rådets uppdrag och ge input till det kommande arbetet.

Glad att vara en av de utvalda, glad att innovation och förnyelse nått staten och glad över samstämmigheten mellan departementet och myndighetscheferna vad som behöver utvecklas och förbättras!

En bra dag idag!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar