onsdag 29 februari 2012

Revisorernas positiva uppmärksamhet till vår modell för möten på Residenset

Vår modell med strategiska samtal fick igår positivt uppmärksamhet av de tre revisorerna som under två dagar gått igenom vår åsredovisning. Kul! Och i om en liten stund är det dags för nästa.

Den här gången med ungdomar i fokus. Under temat ”Ungdomar och droger” träffas 60 beslutsfattare och engagerade aktörer från hela länet för att diskutera resultaten av höstens föreläsningsserie om nätdroger, internethandel & attitydförändringar.

Vi träffas tidig morgon på Residenset och ägnar det kommande timmarna åt seminarier och samtal kring ungdomar och hur den allt mer liberala synen på droger påverkar utvecklingen i en negativ riktning.
 
Som vanligt när det gäller strategiska samtal rundar vi av med hur vi vill att det fortsatta arbetet ska se ut.

tisdag 28 februari 2012

Nytt strategiskt samtal kring Ungdomar och droger

På onsdag är det dags för årets fjärde strategiska samtal. Denna gång med ungdomar i fokus. Under temat ”Ungdomar och droger” träffas 60 beslutsfattare och engagerade aktörer för att diskutera resultaten av höstens föreläsningsserie om nätdroger, internethandel, & attitydförändringar.

Vi träffas tidig morgon på Residenset och ägnar det kommande timmarna åt seminarier och samtal kring ungdomar och hur den allt mer liberala synen på droger påverkar utvecklingen i en negativ riktning.

Hur ta vara på ungdomars och invandrares kompetens och kreativitet?

Om två viktiga frågorna för fortsatt välfärd handlar dagens möten - invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden och ungdomars höga arbetslöshet.

Tidig morgon, träffas ledningen för Arbetsförmedlingen, Regionförbundet och Länsstyrelsen för att ta arbetet från det strategiska samtalet från den 19/1 ett steg vidare vidare. Vad innebär integration a´la Kronoberg och hur går vi från ord till handling med resultaten från workshoparna? Viktiga frågor som inte får stanna vid ord -ska vi lyckas med att göra skillnad krävs både kreativitet och ett mer innovativt arbetssätt än tidigare.Och framförallt ett prestigelöst samarbete mellan samhällets olika aktörer.

Dagen fortsätter med planering av nästa veckas arbetsmöte med temat ungdomsarbetslöshet.
Under förra årets sista kvartal var drygt 124 000 svenska ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa (Ekonomifakta). Det innebär en relativ arbetslöshet på ca 21%. Sverige ligger tyvärr över snittet inom EU och går inte att förklara med den senaste lågkonjunkturen.


Wallridegrabbarna - ett exempel på hur Länsstyrelsen inkluderar ungdomar i verksamheten - här under arbetsmötet med generaldirektörer och statssekreterare där grabbarna hjälpte oss illustrera våra respektive förenklauppdrag

Kronoberg är inget undantag, vi brottas med samma utmaning som övriga landet. Därför har offentliga aktörer, med uppdrag eller engagemang för ungdomar, bjudit in till ett samtal hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara den unga generationens kompetens och  underlätta introduktionen i arbetslivet. Arbetsmötet äger rum den 12 mars.

måndag 27 februari 2012

Vad gör vi på Länsstyrelsen?

Residenset har blivit ett viktigt nav i länets utvecklingsarbete och bidrar till en ökad samverkan mellan samhället, akademien och näringslivet . Här samlas människor från det offentliga och privata i möten som underlättar att Länsstyrelsens olika uppdrag får genomslag i länet. Vi ska med ett helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen och de strategiska samtalen på Residenset har blivit en framgångsrik modell. Kunskap och kompetens hos Länsstyrelsen och andra offentliga aktörer kopplas ihop med länets behov. Öppenhet och tillgänglighet är nyckelord.

Under 2011 hade Residenset mer än 5 000 gäster, engagerade och drivande medarbetare, företagare och kollegor, som alla bjuder på erfarenhet och kunskap för en positiv och hållbar utveckling. Processer sätts igång och den aktör som äger respektive fråga driver vidare

Ett hårt arbete med mångas engagemang är slutfört – årsredovisningen för 2011 är klar för revision. En bra sammanställning av arbetet på Länsstyrelsen och vad vi gjort med förvaltningsanslaget. Men också hur länets medborgare, offentliga aktörer och företag bidragit till att vårt uppdrag fått genomslag i länet.


söndag 26 februari 2012

Vi mötte våren i Göteborg

Härlig utefika med make och dotter i Haga!
 För ett drygt år sedan flyttade dotter och svärson till nytt boende i Göteborg. Med aktiva ungdomar och nästan lika aktiva föräldrar har det varit en liten utmaning att hitta en helg som passar alla fyra. Nu blev det äntligen av och vi fick en fin helg tillsammans. Göteborg visade upp sig från sin allra finaste sida och vi hann med både långpromenader och lite lägenhetsfix innan vi åter styrde kosan mot Växjö och Småland.

fredag 24 februari 2012

Näringslivet intar Residenset den 28 maj!

 Ja, det blev resultatet efter gårdagens arbetsmiddag med företagare från länet.

Hur vi ska få ihop ekvationen ungdomsarbetslöshet och kompetensbrist blir temat i maj. För att få stuns och bredd i diskussionen kommer företagarna från gårdagens lilla informella möte att stå för inbjudan. Tanken är tio handplockade engagerade företagare från varje kommun ska möta offentliga aktörer med uppdrag eller engagemang för nästa generation - studenter, invandrare, arbetslösa, händiga, teoretiker, tjejer, killar, nyinflyttade, hemvändare.....

Många ideer finns och framförallt viljan och engagemanget från företagen att driva fråga. Det ska vi offentliga aktörer stötta så mycket vi kan.

torsdag 23 februari 2012

Gratulationsbok och prinsesstårta

För den som vill skriva en personlig hälsning till Kronprinsessparet med anledning av den lilla prinsessans födelse finns en bok i Länsstyrelsens entré. Boken kommer att finnas tillgänglig under kontorstid och en vecka framåt, därefter skicar vi den vidare till Hovet.Jag tror inte vi var ensamma om att bjuda på prinsesstårta till fikat idag ;)!

Ett stort och varmt grattis till de nyblivna föräldrarna!

En kunglig dotter är född! Stort grattis till Kronprinsessan Victoria och prins Daniel!

En modern pappa som så sent som i går kväll deltog i Volvokoncernens samhällsmarknadsdag :)

Näringslivets behov i fokus när offentliga aktörer möter företagen

Under minglet vid Volvokoncernens samhällsmarknadsdag igår föddes lite nya tankar och ideér på samarbete mellan offentliga aktörer och näringslivet. Hur vi ska få verkliga effekter av alla projekt och aktiviteter som just nu pågår kring attraktivitet och kompetensförsörjnin var en sådan fråga. Och hur säkerställer vi att det vi gör är rätt insatser och till nytta för företagen?

Om det kommer kvällens arbetsmiddag med näringslivet att handla då några av de företagare som engagerade sig under varselsamordningsarbetet träffas. Tanken är att vi ska diskutera hur det nybildade nätverket Tvärdrag kan bli en regional plattform för aktuella näringslivsfrågor där näringslivet styr och vi offentliga aktörer bidrar utifrån våra uppdrag, dvs tvärt om mot hur det brukar vara.

onsdag 22 februari 2012

Volvo i Braås har en egen punkt på Volvokoncernens första samhällsmarknadsdag

På väg till en ny spännande aktivitet - Volvokoncernens första samhällsmarknadsdag som ska handla om företagets roll i den globala ekonomin, i lokalsamhället i forskarsamhället och i utbildningsväsendet.

Under punkten ”Volvokoncernen i det lilla samhället” är det Volvo i Braås, Växjö, Kronoberg Södra Småland som står som det goda exemplet. Kul! Riktigt kul tycker jag och efter förfrågan av Volvos vice vd Jan-Eric Sundgren var det lätt attvtacka ja denna dag. Viktigt att vi offentliga aktörer är med när näringslivet bjuder upp. Följ på twitter #abvolvosmd2012

Hälsosamt och nyktert gränsöverskridande samarbete

Ja, så skulle en av aktiviteterna på tisdag och en på onsdag kunna sammanfattas. Det är glädjande att vi i vårt län har ett brett samarbete inom olika områden. I Livsstil Kronoberg samarbetar polisen, landstinget, regionförbundet och länsstyrelsen i frågor som rör ungdomar och ungdomars förhållande till droger. Med gemensamma aktiviteter hoppas vi öka kunskapen om risker, men också förhindra en negativ utveckling.


Två styrgruppsmöten i viktiga frågor samma vecka!
I tisdags stod drogfrågorna i fokus och i morgon folkhälsofrågor. Under ett par år har länets offentliga aktörer arbetat med att ta fram en gemensam folkhälsopolicy, som bland annat stöttar det arbete Livsstil Kronoberg bedriver. Syftet är en vision, en gemensam agenda med handlingsplan och aktiviteter för barn och ungdomars hälsa. Har vi tur kommer policyn att kunna förankras politiskt under våren/försommaren 2012 och sedan presenteras i samband med MAT 2012 i september. Om detta samlas landstingsdirektör, regiondirektör och landshövding på torsdag.

tisdag 21 februari 2012

Livsstil Kronoberg - ett aktivt folkhälsoarbete med fokus på alkohol- och drogförebyggande

I eftermiddag träffas ledningen för Regionförbundet, Polisen, Åklagarmyndigheten, Länsstyrelsen och Landstinget för styrgruppsmöte i Livsstil Kronoberg - ett fantastikt och framgångsrikt samarbete kring alkohol och drogfrågor oss myndigheter emellan.

Livsstil Kronoberg startade redan 1980 med samma syfte då som nu -  att stärka det förebyggande arbetet i länet och med huvuduppgiften att ge stöd, uppmuntran och stimulans till olika aktörer i det förebyggande arbetet på lokal och regional nivå med nationella mål som grund. Ett viktigt arbete där samarbete gör skillnad!

läs mer på http://www.livsstil.kronberg.se/

måndag 20 februari 2012

Förenkla på 11 minuter!

Följ med in på Residenset i Växjö och ta del av 11 minuter Förenkla!!

1 statssekreterare
1 vd
1 landshövding
3 generaldirektörer

träffades i Växjö för att hitta samverkan i arbetet med att göra företagarens vardag enklare.


http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=YUxBe7qe6EY

Förenkla förenkla med enklare upphandling för småföretag

Snön fortsätter yra runt knuten och innan jag for från landet till stan samlade jag ihop blommor från lördagens kalas och låtsades att det är vår ;)!

Helgen är slut – solen och takdroppet har i kväll ersatts med minusgrader och mer snö. En ny vecka är i antågande och som vanligt fylld av intressanta aktiviteter.

Måndagen börjar med förenkla, förenkla

Ja, den som följer www.forenklapariktigt.se inser att förenkla har många dimensioner och utmaningar. En av utmaningarna som särskilt lyftes under ”förenkladagarna” förra veckan är upphandling och hur små och medelstora företag i det ska kunna konkurrera med stora aktörer. Aktuellt område i vårt län är bland annat hur lokala odlares produkter på ett bättre sätt skulle kunna ingå i upphandlingen av den offentliga maten på ort och ställe. Dvs hur skulle de små lanthandlarna på ett bättre sätt kunna vara marknadsplatsen för lokalproducerade råvaror och förädlade produkter för samhällets offentliga inköp? Detta ska vi på måndag prata vidare om och kanske kan vi koppla ihop det regional ”upphandlingsprojektet” med Ingvar Kamprads donation på 6 msek till hembyn Agunnaryd.

söndag 19 februari 2012

Sportlovsvecka med och utan vinteraktiviteter

I Småland är vecka 8 sedan många år synonymt med sportlov och under våra barns skolgång var den här veckan helig och vikt för vinteraktiviteter. Med vuxna barn behöver vi inte längre slåss om backarna och med ett snödjup på dryga 40 cm behöver man inte ens förflytta sig utanför landskapet ;) om man vill uppleva riktig vinter!

Läntar efter våren och på förmiddagen såg det lovande ut - takdropp, sol och 4 plusgrader. Nu yr snön igen och jag inser att det är långt kvar till barfotapromenader!

fredag 17 februari 2012

Vinnovas presentation av "Gesällutbildning" av entreprenörer imponerar

Intressant redovisning på Vinnovas styrelsemöte idag. Projektet Digitala Järva, en "Gesällutbildning i entreprenörskap", är ett helt nytt grepp för att koppla ihop kreativa, unga invandrare med etablerade entreprenörer.

Den modellen skulle jag vilja testa i Småland, därför har jag bjudit in projektledaren på Vinnova till vårt lilla strategiska samtal om ungt entreprenörskap och ungdomsarbetslöshet den 12 mars.

torsdag 16 februari 2012

Bredband till alla?

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15856/a/186469


Pressmeddelande
16 februari 2012
Näringsdepartementet

Bredbandsforum tillsätter en ny arbetsgrupp

Bredbandsforum har haft sitt första möte med den nya styrgruppen under ledning av it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Styrgruppen beslutade vid mötet att tillsätta en ny arbetsgrupp som ska arbeta med kommunfrågor. Gruppen ska bland annat:

* verka för att fler kommuner tar fram bredbandsstrategier och stödja kommunerna i deras arbete med bredbandsfrågor,
* ta fram ett första förslag på index som mäter tillgången till bredband i Sveriges kommuner och
* inventera och synliggöra problem kring frågor som rör tillträde till kommunal mark.

Gruppen kommer att ledas av Carola Gunnarsson, Sveriges kommuner och landsting, och slutrapportering ska ske i november 2012.

-    Kommunerna är nyckelaktörer för att målen i regeringens bredbandsstrategi ska nås. I kommunernas arbete med att verka för ökad tillgång till bredband möts de dock inte sällan av utmaningar som måste hanteras. Dagens beslut innebär att Bredbandsforum kommer att stödja och bistå kommunerna i detta arbete, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

-    Eftersom detta var den nya styrgruppens första möte har gruppen också enats om en ny gemensam avsiktsförklaring som sammanfattar vad Bredbandsforum är och vi vill uppnå med forumet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Bredbandsforum ska vara en mötesplats för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Syftet är att hitta konstruktiva lösningar som bidrar till en ökad samverkan om utbyggnad av bredband för att nå målen som anges i regeringens bredbandsstrategi. I Bredbandsforums arbete ingår bland annat att utbyta åsikter och dela erfarenheter samt att uppmärksamma och identifiera möjligheter och hinder för utbyggnad av bredband. Forumet arbetar aktivt för att visa på goda exempel samt undanröja de hinder för bredbandsutbyggnad som identifieras.


Kontakt:
Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

onsdag 15 februari 2012

Miljöministerns debattartikel att miljötillstånd ska handläggas fortare

Klipp från Dagens Samhälle 13 februari 2012
Lena Ek, Miljöminister
Miljötillstånd ska handläggas fortare
Det är dags att förbättra delar av miljölagstiftningen. Därför genomför jag en översyn för att se hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan snabbas upp.

Frågorna om rättslig prövning i miljöprocesser är i år högaktuell, 20 år efter världskonferensen i Rio de Janeiro 1992. Principerna från Rio, som arbetades in i den så kallade Århuskonventionen, betonar att en god miljö förutsätter att människor får tillgång till information, har möjlighet att medverka i beslut som rör miljön - och att de har rätt till rättslig prövning.

Att de här rättigheterna får genomslag är viktiga faktorer för att säkerställa skyddet av miljön. Men det är också viktigt att själva prövningen är så koncis, effektiv och tydlig som möjligt. Den reform som genomfördes i Sverige den 1 maj förra året med att inrätta nya mark- och miljödomstolar, innebar ytterligare steg mot en mer sammanhållen och effektiv organisation för prövning av miljöfrågor. De står som garanter för att det sker en rättvis och effektiv prövning av miljömål, vilket bidrar till att syftet med principerna från Rio uppnås.

Det pågår redan en omfattande översyn av miljöbalkens bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningar. Detta för att få en tydligare lagstiftning som på ett bättre sätt tillgodoser att enskildas, myndigheters, och verksamhetsutövares resurser används där de gör störst miljönytta.

Jag genomför även en översyn för att se över hur handläggningstiderna för miljötillstånd kan effektiviseras och snabbas upp. Det är inte vettigt att det ska skilja upp till två år i handläggningstid för liknande ärenden i olika delar av landet. Likaså måste den part som ansöker kunna följa ärendets gång, oavsett i vilken instans det befinner sig. Miljödepartementet skickar ut en promemoria på remiss inom kort. Jag ser fram emot att samarbeta kring dessa förslag med alla centrala aktörer som arbetar med miljörätt och miljötillståndsgivning i Sverige, såväl i offentlig som privat sektor.

tisdag 14 februari 2012

Nationalparksarbetet i Västra Åsnen har börjat!

Det är få förunnat att få vara med om att bilda ett läns första nationalpark och jag är väldigt glad att vi efter en lång process idag kommit så långt att vi kan säga att vi påbörja det spännande arbetet med att bilda Kronobergs första nationalpark.

Styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp är samlade på Residenset för att diskutera hur Nationalpark Västra Åsnens Nationalpark kan öka regionens attraktionskraft med de unika upplevelser den erbjuder.

måndag 13 februari 2012

Att skapa en kultur där förnyelse och förvaltning är i balans

Ledarskap och modet att våga tänka nytt var temat vid förra veckans möte med regeringens Innovationsråd.

Innovera mera var Christer Fuglesangs budskap till vår Länsstyrelsen när han besökte oss under Innovationshelg 2011!

- Världen förändras och en effektiv offentlig förvaltning är en konkurrensfördel för landet , var Dan Eliassons inledningsord. Något vi också framhåller i motiveringen till vårt utvecklingsarbete. För att fortsatt spela en roll i samhällsutvecklingen måste arbetssätt och servicegrad anpassas och jag kan konstatera att vår Länsstyrelse kommit en bra bit på vägen att bli den moderna och effektiva myndigheten som både regering och de vi är till för efterfrågar.

Arbetet att utveckla organisationen fortsätter och med tanke på torsdagens diskussioner i Innovationsrådet om ledarskapets viktiga betydelse känns det riktigt bra att vår vecka 7 inleds med två ledardagar. Syftet är att stärka ledarskapet på Länsstyrelsen och skapa en kultur där förnyelse och förvaltning är i balans.

söndag 12 februari 2012

Vintern släpper inte riktigt taget och säkert är det många, inte minst barn, som önskar att det fortsätter vara både vitt och kallt ett tag till. Jag gläds dock över dagsmejan och ljuset. Längtar efter den riktiga våren och vill byta ut snöskyffeln mot kratta och spade.

UD-bloggen och Openaid.se har inspirerat vid skapandet av nya webbplatsen för Förenkla på riktigt

Länsstyrelsernas regeringsuppdrag Förenkla på riktigt! lanserar ny webbplats

För att regeringsuppdraget skall leda till förenkling, på riktigt, är den nya webbplatsen skapad för att lyda under transparensens tyranni. Det betyder att du som besöker sajten ska få maximal insyn i projektet under resans gång och ha alla möjligheter att delta.

Inspirationen kommer från andra uppskattade myndighetssatsningar som UDbloggen och Openaid.se där verksamheterna genom transparens skapar fantastiska möjligheter för delaktighet och dialog.

- Det känns verkligen kul att lansera en webbplats som är optimerad för öppenhet och deltagande. Om vi lyckas skapa ett engagemang på sajten kan uppdraget omöjligen resultera i en hyllvärmare. Målet är en deltagargenererad process som levererar konkreta resultat, säger Erik Sellström, kommunikationsansvarig vid Länsstyrelsen i Kronobergs län.
Webbplatsen är utvecklad på bloggplattformen Wordpress och har tekniska kopplingar till ett antal gratistjänster. Sammansättningen gör att projektet löpande kan rapportera, lägga upp mötesprotokoll, bilder, filmer och presentationer. Allt som publiceras kan kommenteras, diskuteras och naturligtvis kan man lämna in konkreta förenklingsförslag.

- Den nya webbplatsen blir ett kommunikativt nav för länsstyrelsernas förenklaarbete. Det behövs verkligen eftersom länsstyrelserna bara är en myndighetsnivå där regeringen lagt ut uppdrag om att förenkla för företag. Med vår nya sajt kan vi enklare koppla ihop oss med övriga myndigheters arbete, hitta synergier och undvika dubbelarbete. Detta samtidigt som företagare, näringslivsorganisationer och medborgare kan följa och delta i processen, säger Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län.

Webbplatsen är nypublicerad och kan ännu behöva justeras. Välkommen att ge feedback om detta direkt på webbplatsen. http://www.forenklapariktigt.se/.

fredag 10 februari 2012

Regionalt arbete kopplat till de utmaningar OECD pekar på

Fredag morgon och dags för Helena Collin, vd på Inkubatorn i Kronoberg, och mig att träffa Johan Carlstedt på IVA för att diskutera samarbete inför Innovationshelg 2012.

Målet är att koppla delar länets innovationsarbete till den Innovationsrunda som IVA planerar genomföra under året.

Förra årets Innovationshelg 2011 ägde rum första helgen i april och besöktes av Krpnprinsessparet. Innovationshelg 2012 äger rum mitt i veckan den 9-11 oktober, innovativt eller hur ;)! Med innovation och entreprenörskap som övergripande tema kommer invandrare, ungdomar och kvinnor att spela huvudrollen i år.

torsdag 9 februari 2012

Innovativa myndigheter med hög service – verklighet eller vision?

Förmodligen är det en bit kvar till dess att myndigheter över lag upplevs som innovativa. MEN det görs mycket på många håll och viljan att bidra till att bli mer moderna stor. Inte minst hos medarbetarna på Länsstyrelsen i Kronoberg ;) där det just nu ligger 44 förslag på förenkling i pipeline.

Dan Eliasson, gd i FK är ordförande i regeringens innovationsråd. På torsdag har han bjudit till workshops och diskussion kring hur vi som myndigheter kan bli mer serviceinriktade, kvalitetsmedvetna och innovativa för att möta kraven från de vi är till för. Inledningsvis får vi ta del av enkätsvar från ett par hundra myndigheter vad man anser man är bra på och vad man behöver bli bättre på. Tre gånger under våren är det tänkt att vi myndighetschefer ska träffas.

onsdag 8 februari 2012

Miljö, landsbygdsutveckling, entreprenörskap och hälsa för äldre

Direkt efter de innovativa och interaktiva förenkladagarna i Växjö är det dags för årets första styrelsemöte i Familjen Kampradstiftelsen som har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Ändamål som stämmer väl överens både med våra uppdrag och med de utmaningar OECD pekat på.

Läs mer om stiftelsens ändamål på http://www.familjenkampradstiftelsen.se/.

tisdag 7 februari 2012

Statssekreterare, generaldirektörer och företagsrepresentanter diskuterar förenkla på riktigt under ett helt dygn!

Förenkla, förenkla, förenkla blir mantra under tisdagen och onsdagens strategiska samtal på Residenset i Växjö.Utan ett nytt angreppssätt och innovativa idéer blir det svårt att hitta insatser som leder till förenkling.

Statssekreterare Marita Ljung, ND,och de myndighetschefer som har regeringens uppdrag att på olika sätt och på olika plan driva arbetet med ökat kundfokus och att förenkla för företagen träffas tisdag-onsdag på Residenset i Växjö. Syftet är att inspireras, dela erfarenheter och tidigt i våra respektive uppdrag lära känna varandra.

Det blir ett spännande dygn med interaktiva förenklaaktiviteter, samtal, walk shop och inspel från företag vad som underlättar vardagen för företagen.

måndag 6 februari 2012

Hedersrelaterat våld och förtryck -högst aktuellt i Kronobergs län

Under tisdagen den 7 februari anordnar Länsstyrelsen en konferens kring hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen kommer att handla om samverkan och hur vi kan bli bättre på att hjälpa utsatta flickor och pojkar.

”Oavsett vilken kulturell bakgrund man har bör det vara en självklarhet för varje ung kvinna att både få ha sin familj och det liv man önskar sig. Men tyvärr är det ingen självklarhet för många tjejer. Och jag hoppas att ni inte vänder dem ryggen, att ni inte blundar för dem. Tack för att ni lyssnade”. Det här var Fadime Sahindals slutord när hon höll sitt tal i Riksdagen 20 november 2001.

- Vi kommer under konferensen att titta på hur vi kan förändra situationen för unga som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld, säger Karin Hopstadius vid Länsstyrelsen.

Fortfarande idag lever en stor grupp unga och vuxna i miljöer som präglas av hedersrelaterat våld och förtryck. I en rapport uppskattar Ungdomsstyrelsen att 70 000 unga lever med begränsningar i valet av partner. Rapporter från socialtjänster och kvinnojourerna visar på att frågan om hedersrelaterat våld och förtryck är i högsta grad aktuell också i Kronobergs län.

De 150 deltagarna under konferensen kommer från olika myndigheter, kommuner och frivilligorganisationer. Föreläsare är Juno Blom från Länsstyrelsen i Östergötlands län. Juno har stor erfarenhet kring ämnet och anlitas flitigt som föreläsare runt om i landet.

- Samverkan är viktig för att alla ska dra sitt strå till stacken för att hjälpa utsatta flickor och pojkar och därför anordnar Länsstyrelsen konferensen. Trycket på att få en plats på konferensen har varit enormt och visar på att det finns stora behov av att få mer kunskap om denna viktiga fråga säger Hopstadius.

För vidare information kontakta:
Karin Hopstadius, Länsstyrelsen Kronoberg, 0470-861 63
Karin.hopstadius@lansstyrelsen.se

söndag 5 februari 2012

Glitter och glamour slår inte glädjen i vardagen!VIDA Arena lördagen den 4 februari - varmt, färgglatt och glädjefyllt! 

 Bedårande vacker men kylslagen söndagsmorgon - 28 grader!

Har landat väl efter en helg inramad av glitter och glamour och tycker det är ganska härligt när den vanliga vardagen tar vid. En vardag som innehåller mycket av allt. Bra start på måndag morgon med några timmar tillsammans med ledningsgruppen. Då ska vi bla diskutera framtida krisledningsorganisation, uppdrag kring Östersjöfrågor och vår egen organisations styrkor och svagheter.

lördag 4 februari 2012

Det magnifika Residenset är redo att ta emot dagens studiebesökare

Ute har kung Bore slagit sig ner tagit ett stadigt grepp om hela landet, Växjö är inget undantag. Med 17 minusgradet ute är det knappast någon trängsel på torget.

Inne är det desto varmare och med het soppan på spisen är Residenset redo för att ta emot dagens studiebesökare. Ska berätta om Residenset som länets mötesplats och Länsstyrelsen som den moderna och innovativa myndigheten ;)!

fredag 3 februari 2012

Festen har börjat och det råder riktig schlageryra i Växjö!

Vardagsbestyr, beslut och utvecklingsarbete blandas denna vecka upp med glitter och glamour.


I går startade helgens festligheter när Melodifestivalen välkomnades till Växjö.

Stort party på Konserthuset. där artister, journalister, programledare och Kronobergare minglade och njöt av varandra och den fantastiska småländska maten.

Kommunalråd Bo Frank diskuterar glas med  "Dead by April" som fastnade för Ludvig Löfgrens döskallar med hatt.Många uppskattade vår stolthet - kulturskatten - det småländska glaset, som prydde alla bord och från scenen kunde alla följa hur det går till att blåsa glas. Inte så enkelt som det ser ut!
 
Ungdomar från Katedral underhöll och när Thorleif improviserade med "Gråt inga tårar" var alla gäster med på noterna. En härlig kväll!

Nu gäller det att fundera ut vem man ska hålla på på lördag ;).....

torsdag 2 februari 2012

Balansgång i fördelning av bredbandsmedel

Fördelning av nya bredbandsmedel för 2012-2014

Länsstyrelsen är angelägen om att vidmakthålla den initiativkraft och aktivitet som har utvecklats på landsbygden genom möjligheterna till stöd för bredbandsinvesteringar. Vid fördelningen av medel kommer ansökningar från ekonomiska föreningar därför att prioriteras i första hand.

Av de 495 Mkr som regeringen har avsatt för IT-infrastrukturinvesteringar, har Kronobergs län tilldelats 8,5 Mkr för projektstöd inom Landsbygdsprogrammet och 3,2 Mkr för kanalisa­tionsstöd. Hela beloppet i Landsbygdsprogrammet kan beslutas innevarande år, medan det ännu är oklart om samma sak gäller för kanalisationsstödet eller om beloppet måste fördelas över tre år. Utöver dessa medel disponerar Post- och telestyrelsen 55 Mkr under 2012 som kan sökas som medfinansiering i såväl Landsbygds­programmet som i kanalisationsstödet.
 
Länsstyr­elsen har i dagsläget inneliggande ansökningar motsvarande drygt 61 Mkr, varav 26 Mkr är ansökningar från byalag.

Trots att Länsstyrelsen har ambitionen att så många föreningar som möjligt ska få del av pengarna, så kommer de inte att räcka till alla.

När det gäller kommunala projekt, arbetar Länsstyrelsen vidare med att försöka pressa fram pengar från andra håll. Bland annat har det inhämtats uppgifter från kommunerna när det gäller angelägna sträckor för redundans. Avsikten är att pröva möjligheten att söka medel direkt från PTS för så många sträckor som möjligt. Länsstyrelsen kommer också att verka för att eventuella gamla outnyttjade pengar omfördelas mellan länen.
 
 
För mer information, kontakta
Allan Karlsson, 0470 864 25
Anders Meijer, 0470 864 15

OECDs rekommendationer förstärker arbetet som påbörjats i KronobergOECD-rapporten kan du hämta på Regionförbundet Södra Smålands hemsida www.rfss.se

Medarbetardagar med inspiration
Sedan fyra år tillbaka arrangerar vi inspirationsdgar för alla medarbetare på Länsstyrelsen i Kronoberg. En förmiddag varje månad träffas vi för att inspireras i aktuella frågor, diskutera hur vi ska nå visionen att bli ett föredöme och hur vår gemensamma värdegrund tillit-öppenhet-ansvar-respekt bidrar till trygghet och skapar mod att våga tänka nytt.

OECD, vår kommunikationsplattform och För företagen var temat för månadens medarbetardag
Vid gårdagens medarbetardag blev den rapport som Småland/Blekinge/Öland beställt av OECD huvudnumret. Ett värdefullt dokument där omvärlden ger sin syn på regionens utmaningar och möjligheter. I en tid där regionförstoring och koncentration av statlig verksamhet diskuteras är det nyttigt med inspel hur vi ska skapa attraktion och nytta för de vi är till för ;)! Rapporten blottar våra svagheter, men visar också våra hårda och mjuka tillgångar och vad vi borde bli bättre på att ta tillvara. Särskilt glad är jag för att rapporten lyfter fram många av de områden som vi på Länsstyrelsen har ansvar att samordna. Här har vi verkligen möjlighet att visa att vi med vårt breda uppdrag bidrar till utveckling och gör skillnad.

Tillsammans med övriga offentliga och privata aktörer har vi med OECD-rapporten i ryggen alla möjligheter att skapa en positiv utveckling. I Kronoberg har vi i spåren av förra lågkonjunkturen byggt en struktur för samarbete där organisationsgränser inte sätter hinder. Med OECDs rekommendationer hoppas jag det arbetet kommer att ta ett rejält kliv framåt!

Några av OECDs rekommendationer till regionen: 
-Bättre samordning mellan olika aktörer nödvändig
-Rollfördelning måste klargöras
-Ett tydligt regionalt ledarskap
-En direktvald institution med tydligt mandat skulle förbättra utvecklingskapaciteten
-Stärk Länsstyrelsens roll som bryggan mellan nationell och regional nivå
-Förstärk den kommunala samverkan
-Utveckla de regionala utvecklingsstrategierna
-Bjud in näringslivet i planeringsprocesser
-Ökad förståelse för näringslivets villkor

onsdag 1 februari 2012

Växjö rustar sig för Melodifestival

 - Storgatan pyntad och stan sjuder av förväntan! På lördag är det dags för första delfinalen och Växjö är redo att ta emot gäster från när och fjärran.....