torsdag 9 februari 2012

Innovativa myndigheter med hög service – verklighet eller vision?

Förmodligen är det en bit kvar till dess att myndigheter över lag upplevs som innovativa. MEN det görs mycket på många håll och viljan att bidra till att bli mer moderna stor. Inte minst hos medarbetarna på Länsstyrelsen i Kronoberg ;) där det just nu ligger 44 förslag på förenkling i pipeline.

Dan Eliasson, gd i FK är ordförande i regeringens innovationsråd. På torsdag har han bjudit till workshops och diskussion kring hur vi som myndigheter kan bli mer serviceinriktade, kvalitetsmedvetna och innovativa för att möta kraven från de vi är till för. Inledningsvis får vi ta del av enkätsvar från ett par hundra myndigheter vad man anser man är bra på och vad man behöver bli bättre på. Tre gånger under våren är det tänkt att vi myndighetschefer ska träffas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar