måndag 27 februari 2012

Vad gör vi på Länsstyrelsen?

Residenset har blivit ett viktigt nav i länets utvecklingsarbete och bidrar till en ökad samverkan mellan samhället, akademien och näringslivet . Här samlas människor från det offentliga och privata i möten som underlättar att Länsstyrelsens olika uppdrag får genomslag i länet. Vi ska med ett helhetsperspektiv samordna olika samhällsintressen och de strategiska samtalen på Residenset har blivit en framgångsrik modell. Kunskap och kompetens hos Länsstyrelsen och andra offentliga aktörer kopplas ihop med länets behov. Öppenhet och tillgänglighet är nyckelord.

Under 2011 hade Residenset mer än 5 000 gäster, engagerade och drivande medarbetare, företagare och kollegor, som alla bjuder på erfarenhet och kunskap för en positiv och hållbar utveckling. Processer sätts igång och den aktör som äger respektive fråga driver vidare

Ett hårt arbete med mångas engagemang är slutfört – årsredovisningen för 2011 är klar för revision. En bra sammanställning av arbetet på Länsstyrelsen och vad vi gjort med förvaltningsanslaget. Men också hur länets medborgare, offentliga aktörer och företag bidragit till att vårt uppdrag fått genomslag i länet.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar