onsdag 8 februari 2012

Miljö, landsbygdsutveckling, entreprenörskap och hälsa för äldre

Direkt efter de innovativa och interaktiva förenkladagarna i Växjö är det dags för årets första styrelsemöte i Familjen Kampradstiftelsen som har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas. Ändamål som stämmer väl överens både med våra uppdrag och med de utmaningar OECD pekat på.

Läs mer om stiftelsens ändamål på http://www.familjenkampradstiftelsen.se/.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar