tisdag 28 februari 2012

Hur ta vara på ungdomars och invandrares kompetens och kreativitet?

Om två viktiga frågorna för fortsatt välfärd handlar dagens möten - invandrares etablering på den svenska arbetsmarknaden och ungdomars höga arbetslöshet.

Tidig morgon, träffas ledningen för Arbetsförmedlingen, Regionförbundet och Länsstyrelsen för att ta arbetet från det strategiska samtalet från den 19/1 ett steg vidare vidare. Vad innebär integration a´la Kronoberg och hur går vi från ord till handling med resultaten från workshoparna? Viktiga frågor som inte får stanna vid ord -ska vi lyckas med att göra skillnad krävs både kreativitet och ett mer innovativt arbetssätt än tidigare.Och framförallt ett prestigelöst samarbete mellan samhällets olika aktörer.

Dagen fortsätter med planering av nästa veckas arbetsmöte med temat ungdomsarbetslöshet.
Under förra årets sista kvartal var drygt 124 000 svenska ungdomar i åldern 15-24 år arbetslösa (Ekonomifakta). Det innebär en relativ arbetslöshet på ca 21%. Sverige ligger tyvärr över snittet inom EU och går inte att förklara med den senaste lågkonjunkturen.


Wallridegrabbarna - ett exempel på hur Länsstyrelsen inkluderar ungdomar i verksamheten - här under arbetsmötet med generaldirektörer och statssekreterare där grabbarna hjälpte oss illustrera våra respektive förenklauppdrag

Kronoberg är inget undantag, vi brottas med samma utmaning som övriga landet. Därför har offentliga aktörer, med uppdrag eller engagemang för ungdomar, bjudit in till ett samtal hur vi på ett bättre sätt kan ta tillvara den unga generationens kompetens och  underlätta introduktionen i arbetslivet. Arbetsmötet äger rum den 12 mars.

1 kommentar:

  1. Spännande och viktigt arbete. Jag antar och hoppas att inte vi från skolan glöms bort i denna dialog, vi har mycket att tillföra i hur man kan ta tillvara på de ungas kompetens och hur man kan minska glappet skola/arbetsliv.
    /Maria Daniels, ProCivitas

    SvaraRadera