torsdag 2 februari 2012

OECDs rekommendationer förstärker arbetet som påbörjats i KronobergOECD-rapporten kan du hämta på Regionförbundet Södra Smålands hemsida www.rfss.se

Medarbetardagar med inspiration
Sedan fyra år tillbaka arrangerar vi inspirationsdgar för alla medarbetare på Länsstyrelsen i Kronoberg. En förmiddag varje månad träffas vi för att inspireras i aktuella frågor, diskutera hur vi ska nå visionen att bli ett föredöme och hur vår gemensamma värdegrund tillit-öppenhet-ansvar-respekt bidrar till trygghet och skapar mod att våga tänka nytt.

OECD, vår kommunikationsplattform och För företagen var temat för månadens medarbetardag
Vid gårdagens medarbetardag blev den rapport som Småland/Blekinge/Öland beställt av OECD huvudnumret. Ett värdefullt dokument där omvärlden ger sin syn på regionens utmaningar och möjligheter. I en tid där regionförstoring och koncentration av statlig verksamhet diskuteras är det nyttigt med inspel hur vi ska skapa attraktion och nytta för de vi är till för ;)! Rapporten blottar våra svagheter, men visar också våra hårda och mjuka tillgångar och vad vi borde bli bättre på att ta tillvara. Särskilt glad är jag för att rapporten lyfter fram många av de områden som vi på Länsstyrelsen har ansvar att samordna. Här har vi verkligen möjlighet att visa att vi med vårt breda uppdrag bidrar till utveckling och gör skillnad.

Tillsammans med övriga offentliga och privata aktörer har vi med OECD-rapporten i ryggen alla möjligheter att skapa en positiv utveckling. I Kronoberg har vi i spåren av förra lågkonjunkturen byggt en struktur för samarbete där organisationsgränser inte sätter hinder. Med OECDs rekommendationer hoppas jag det arbetet kommer att ta ett rejält kliv framåt!

Några av OECDs rekommendationer till regionen: 
-Bättre samordning mellan olika aktörer nödvändig
-Rollfördelning måste klargöras
-Ett tydligt regionalt ledarskap
-En direktvald institution med tydligt mandat skulle förbättra utvecklingskapaciteten
-Stärk Länsstyrelsens roll som bryggan mellan nationell och regional nivå
-Förstärk den kommunala samverkan
-Utveckla de regionala utvecklingsstrategierna
-Bjud in näringslivet i planeringsprocesser
-Ökad förståelse för näringslivets villkor

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar