torsdag 28 juli 2011

Ny broschyr som beskriver konsekvenserna av klimatförändringarna i vårt län

Klimatförändringarna leder till extrema väderfenomen som i sin tur leder till stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver konsekvenserna i Kronobergs län. En information till både samhällsaktörer och privatpersoner.

I takt med att den globala medeltemperaturen ökar kommer vi i Sverige generellt sett att få mildare vintrar och längre somrar, då torka och värmeböljor blir allt vanligare. Samtidigt ökar den totala nederbörden över året och vi får allt fler häftiga regn.

Kommunerna har en viktig roll i anpassningen av samhället, men även du som privatperson har ett ansvar att klara av störningar vid tex elavbrott eller översvämningar.

– För att undvika mer störningar i framtiden och för att ta vara på de möjligheter som kan komma med ett mildare klimat, så måste samhället redan nu börja anpassas till pågående och kommande klimat­föränd­ringar. Därför är det viktigt att vi sprider vår kunskap till länets invånare, framhåller Katarina Söderberg.

Informationen i broschyren grundar sig på klimatanalyser från SMHI, nationella utredningar och regional kunskap om hur klimatet påverkar samhället.

Du kan hämta broschyren "Klimatförändringar och konsekvenser i Kronobergs län" på vår webbplats.

tisdag 26 juli 2011

Kondoleansbok på Länsstyrelsen


Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag
Och någonting alldeles oväntat sker
Världen förändrar sig varje dag
Men ibland blir den aldrig densamma mer
Alf Henrikson


Vi delar Norges sorg och från klockan 13.00 idag är det möjligt för alla invånare och besökare i länet att skriva en hälsning till minne av offer och drabbade i Oslo och Utöya. Kondoleansboken finns i Länsstyrelsens pressrum, Kungsgatan 8 i Växjö.

Du som vill uttrycka ditt deltagande i sorgen, skicka en hälsning eller skriva ner dina tankar är välkommen att göra det under tiden 26 juli – 15 augusti mellan klockan 8 och 16. Boken kommer därefter att överlämnas till Norges ambassadör.

Länsstyrelsen i Kronoberg uttrycker sitt djupaste deltagande till det norska folket och omtanke riktas till alla drabbade.

Norska regeringen har öppnat möjligheten att lämna en digital hälsning på
regeringens kondoleansblogg http://blogg.regjeringen.no/protokoll/

tisdag 19 juli 2011

Fruktbara möten i Almedalen - Inspirationsseminarie för unga av superentreprenören Pigge Werkelin den 17 august


Almedalen är kanske den mest omdiskuterade och omskrivna plats i Sverige sommartid och har blivit en fantastisk mötesplats för alla med intresse för samhälls- och utveckligngsfrågor.

Mitt fokus var innovation och entreprenörskap. Förutom att jag medverkade i 12 olika programpunkter hann jag besöka ytterligare några intressanta seminarier. Efter en hektisk vecka med spännande möten och samtal kring barn, ungdomar, lek, vetgirighet, entreprenörskap, innovation och med nya insikter och bekantskaper i bagaget är jag åter på plats i Småland och Växjö.

Ett konkret resultat är mötet med superentreprenören Pigge Werkelin som jag träffade vid flera tillfällen. Tycke uppstod och när det visade sig att han har en lucka i sitt Smålandsprogram den 16 och 17 augusti bestämde vi på stående fot att tillsammans med Ung Företagsamhet i Kronoberg bjuda in till en inspirationsfrukost på Residenset den 17 augusti - Inbjudan hittar du på http://www.ungforetagsamhet.se/kronoberg


InspirationsFrukost med superentreprenören PiggeWerkelin!

Onsdagen den 17 augusti besöker superentreprenören Pigge Werkelin Växjö och du som fd UF-företagare, blivande UF-företagare, ung entreprenör eller du som bara är nyfiken på en entreprenörsspännande vardag är välkommen på frukostmingel följt av ett inspirationsseminarium med spännande diskussioner.
Tid: 09.00- ca 11.00
Plats: Residenset, Växjö
Om Pigge:
Grundare till Sveriges första lågprisflyg som idag har en omsättning på drygt en halv miljard.
Under åtta år som VD på Kneipbyn, Gotlands största fritidsanläggning, lyfte Pigge den från en omsättning på 8,5 milj till en vinst på 8,5 milj.
Är dyslektiker som gett ut en bok som hittills sålt i över 100 000 ex.

Anmäl dig senast den 15 augusti till marika.sunesson@ungforetagsamhet.se

onsdag 13 juli 2011

Länsstyrelsen i Kronoberg föreslås få i uppdrag att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna

-------------------------- P R E S S M E D D E L A N D E ------------------------------
Gemensam telefonväxel ger 15 nya arbetstillfällen
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreslås få uppdraget att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna. På sikt förväntas uppdraget ge 15 nya arbetstillfällen, med en successiv uppbyggnad från och med 2012. Sedan tidigare svarar myndigheten för utbetalning av de 6 200 länsstyrelseanställdas löner.

Initiativet till en gemensam telefonväxel, som ska administreras och bemannas genom en värdlänsstyrelse, togs av landshövdingarna i april 2010. En granskning av två oberoende konsulter har bedömt att Länsstyrelsen i Kronoberg, i konkurrens med åtta andra länsstyrelser, har de bästa möjligheterna att klara uppdraget att svara för den nya telefoniorganisationen.

– Det är fantastiskt roligt att såväl fristående konsulter som andra länsstyrelser hyser en tilltro till att vår Länsstyrelse effektivt kan hantera myndigheternas gemensamma administration, säger länsrådet Lennart Johansson.

Länsstyrelsen i Kronoberg har därför börjat planera för införandet av en gemensam telefonilösning för länsstyrelserna med 15 telefonister som kan tas i bruk under 2012.

Det finns varierande skäl mellan länsstyrelserna till varför en gemensam telefonilösning bör införas. De huvudsakliga skälen kan dock sammanfattas i behov av teknisk förnyelse, hantering av generationsväxling bland befintliga telefonister, kostnadsbesparingar samt önskemål om en gemensam samordning och ett gemensamt uppträdande.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har, i egenskap av värdlän för länsstyrelsernas gemensamma IT-organisation, i uppdrag att ta fram ett fungerande system för den gemensamma telefonväxeln.

Det återstår ytterligare några frågor att lösa innan avtal kan skrivas med respektive län. Sex av landets 21 länsstyrelser har av olika skäl valt att stå utanför den gemensamma växeln.

Intresserad att veta mer? Ring eller maila vårt Länsråd Lennart Johansson på 0470-861 32 eller e-posta: lennart.a.johansson@lansstyrelsen.se

torsdag 7 juli 2011

Almedalen onsdag

"Utvecklingssamtal" med statssekreterare Peter Honeth hur vi bättre kan ta tillvara barnens vetgirighet och kreativitet. Han välkomnar Polhem350 välkomna till riksdagen för att berätta mer om våra planer.

Regiondebatt med SKL om den långsamma processen mot större regioner. Stort, stort intresse och bra samtal med representanter för Västsvenska Handelskammaren, Västra Götaland, SKL samt Mats Svegfors. Regionernas tillväxt är avgörande för Sveriges välmående. Bara genom ett starkt näringslivsklimat i regionerna kan vi fortsätta bygga välfärd. Under debatten framgick det tydligt att styrkeförhållandena mellan de direktvalda regionerna och oss andra är ojämn - vi hamnar i bakvattnet medan de kraftsamlar. Därför viktigt att vi i vårt län fortsätter stärka samarbetet mellan näringsliv och offentliga aktörer. Oroande eftersnack att det inte den här gången heller blir verklighet av regionförstoring.

Mäklat ihop Mikael Ahlerup, vd för Astrid Lindgrens Värld, med Ann Follin, chef för Tekniska muséet och Peter Larsson, Sverige ingenjörer. Spännande att se vad det kan leda till! Det sjuder av debattlusta i Almedalen och de 1400 seminarierna spänner över i stort sett alla våra politikområden + naturligtvis även mycket annat. Här finns en flora av intressanta föredrag och hela Visby är en enda stor mötesplats för samhällsengagerade personer.

onsdag 6 juli 2011

Polhem och Sveriges ingenjörer lockar! Samtal om barns lek och lärande på Fenomenalen , där Polhemutställningen med spännande uppfinningar pågår. "Alla" pratar idag om hur viktigt det är att ta tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet. Idag hoppas jag knyta ihop spännande personer för framtida satsningar, där både Växjö, Vimmerby och framförallt Småland kan/ska spela roll;) - avslöjar mer när jag kan!
Polhem och Sveriges ingenjörer lockar! Samtal om barns lek och lärande på Fenomenalen , där Polhemutställningen med spännande uppfinningar pågår. "Alla" pratar idag om hur viktigt det är att ta tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet. Idag hoppas jag knyta ihop spännande personer för framtida satsningar, där både Växjö, Vimmerby och framförallt Småland kan/ska spela roll;) - avslöjar mer när jag kan!

tisdag 5 juli 2011

Den första samlade presentationen av IVAs stora projekt "Innovation för Tillväxt"

Innovation för framtiden – Första samlade presentationen av IVAs stora projekt Innovation för tillväxt i residensets trädgård

De innovativa företagen skapar jobb och välstånd samtidigt startas inte tillräckligt många nya innovativa bolag i Sverige och de som finns växer inte. Storbolagen är viktiga för Sveriges framtid – men det behövs också nya innovativa företag.

Studier visar att innovativa företag:
• växer mer i omsättning och antal sysselsatta
• har bättre lönsamhetsutveckling
• har mer omfattande internationella samarbeten
• är mer framgångsrika på exportmarknader.

Det är i framgångsrika innovativa företag de nya jobben kommer, jobben för Sveriges framtida välstånd. Därför måste kunskapen om företagens drivkrafter och hinder ökas.

Processen mot en mer innovativ företagskultur kan inte stanna för att projektet Innovation för tillväxt går mot sitt slut, tvärtom! De förslag som lagts är några exempel på åtgärder, inte facit alla utmaningar! Arbetet måste både fortsätta och breddas. Vi som engagerat oss i processen att ta fram handlingsplanen kommer att fortsatt följa utvecklingen och får därmed bli garanter för att det verkligen blir ord och handling i bemärkelsen att göra Sverige mer innovativt och attraktivt för entreprenörer.

Måndag i AlmedalenDet sjuder av debattlusta i Almedalen och de 1400 seminarierna spänner över i stort sett alla våra politikområden + naturligtvis även mycket annat. Här finns en flora av intressanta föredrag och hela Visby är en enda stor mötesplats för samhällsengagerade personer.


Min gårdag gick i barnens, kunskapens och innovationens tecken.
Tidig morgon intressant politikersamtal kring förutsättningar för innovation och entreprenörskap.


Polhem350 bjuder varje dag in fyra talare som ska prata om en hjärtefråga knuten till det Christopher Polhem stod för. Mitt bidrag handlade om lekens viktiga betydelse för att stimulera barnens inneboende nyfikenhet och kreativitet. Bara genom att ge barnen utrymme för fri lek där de utvecklar sin fantasi och påhittighet kan vi få fram morgondagens innovatörer och entreprenörer. En utmärkt arena för lek med allvar är Astrid Lindgrens Näs, som redan är en mötesplats för pedagoger och forskare med intresse för lekens betydelse.


Strålande lunchseminarie med Eskil Erlandsson som enträget och framgångsrikt lyfter fram Sverige som det nya matlandet. Kan inte låta bli att göra reklam för MAT2011 som går av stapeln i Växjö i mitten av september.


Vinnovas inspel till den nya forskningsproppen diskuterades vid tre olika seminarier och vid det sista var fokus små och medelstora företags hinder och utmaningar. Vinnovas rapport ”Innovationskraft för framtidens innovatörer-hur kan småföretagen höja sin konkurrenskraft?” diskuterades och förhoppningsvis kommer några av våra utspel att locka till fortsatt diskussion. Rapporten visar på en stor potential, företagen har både insikt och vilja att satsa på strategisk utveckling. Men hinder finns – bristen på nätverk, kompetens, kapital, tid var det som de flesta företag i rapporten var överens om. Frågan är om dagens strukturer och system verkligen är anpassat efter de mindre bolagen.


Särskilt kul var det att Oscar Lundin från Ung Omsorg deltog i debatten – en frisk fläkt och mycket tänkvärda debattinlägg.Almedalsveckan fortsätter, fler blogginlägg kommer.......däremellan korta rapoorter på FB.

söndag 3 juli 2011

Almedalsveckan är inledd. Spännande föredrag och spänstiga debater väntar.

Almedalsvecka med Innovation, Design, Ekomat och Regionförstoring som tema

Almedalsveckan innehåller mycket mer än så, men de seminarier och paneldebatter jag medverkar i har fokus på dessa viktiga tillväxtfrågor. För den samhällsintresserade är Almedalsveckan som ett läckert smörgåsbord. Proffsigt ledda korta seminarier med spänstiga debatter.

Invigning i Residensträdgården den 3 juli
Min vecka inleds redan på söndagen med invigning i Residensets trädgård och Polhemseminarie, min rubrik är ” Entreprenörskap i praktiken”.

Varje dag, hela veckan, startar med frukostmöte och innovationssamtal för oss i Nationalkommittén Polhem350. Platsen är Donnerksa huset vid Donners Plats. Frukostarna gästas av politiker som delar i samtalen.

Måndagen den 4 juli händer mycket
Jag medverkar i Polhemseminarie med föreläsningsrubrik ”Lek med allvar” strax därefter är det dags för Vinnovas och Entreprenörskaps forums seminarie ”Innovationskraft för framtidens innovatörer” och på eftermiddagen är det dags för projektet Innovation för Tillväxt att presentera arbetet med Innovationskraft Sverige – en agenda för den svenska innovationsstrategin.

Tisdagen den 5 juli är Teknikföretagens dag
med seminariet ”Näst bäst vinner aldrig”..

Onsdagen den 6 – kunskapslunch och storregioner
NEKunskapspriset.se bjuder till seminarie kring KunskapHälsaKultur i Residensets trädgård och senare på eftermiddagen deltar jag i SKL´s seminarie ”Ökad tillväxt med större regioner”

Torsdagen den 7 juli – Näringsliv och akademi – EKOmat – Design
Torsdagen inleder jag som alla andra dagar med innovationsfrukost och därefter snabb förflyttning till Svenskt Näringslivs seminarie ”Näringsliv och akademi”, därefter medverkar landshövding Cecilia Seidegård Schelin och jag på Briggen Tre Kronor och Unga EKO- kockars seminarie. Kvällen avslutas i Residensets trädgård och medverkan i Designseminariet Design, kultur- och näringslivsutveckling, som arrangeras av Möbelriket och Designregion Småland.

En intensiv vecka som jag hoppas kommer att ge både avtryck och nya intryck. Omvärldsbevakning att ta med hem. Följ bloggen om du är intresserad.

Efter Almedalen har jag en veckas semester, tillbaka i tjänst vecka 29 och 30 för att sedan återgå till semester vecka 31 och 32. Både blogg och veckobrev tar sommarledigt efter Almedalen.

fredag 1 juli 2011

Målinriktat kulturarbete för en modern och attraktiv myndighet
Idag pratar alla vision, innovation och värdegrund. Redan hösten 2007 startade vi på vår Länsstyrelse ett utvecklingsarbete med en genomtänkt strategi för ett mer öppet och mer innovativt klimat. Det arbetet pågår för fullt och efter tre års hårt arbete känner vi oss nu mogna att dela med oss av våra erfarenheter.

Alldeles ny från tryckeriet har vi glädjen att presentera ett litet inspirationsdokument som beskriver vilka vi är och vilka ambitioner vi har. Broschyren i sig gör ingen förändring men förhoppningsvis bidrar den till att sprida kunskap om hur man på ett innovativt och fokuserat sätt kan arbeta med utveckling och kulturfrågor. Du kan beställa eller hämta den lilla skriften på