onsdag 6 juli 2011

Polhem och Sveriges ingenjörer lockar! Samtal om barns lek och lärande på Fenomenalen , där Polhemutställningen med spännande uppfinningar pågår. "Alla" pratar idag om hur viktigt det är att ta tillvara barnens nyfikenhet och kreativitet. Idag hoppas jag knyta ihop spännande personer för framtida satsningar, där både Växjö, Vimmerby och framförallt Småland kan/ska spela roll;) - avslöjar mer när jag kan!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar