torsdag 28 juli 2011

Ny broschyr som beskriver konsekvenserna av klimatförändringarna i vårt län

Klimatförändringarna leder till extrema väderfenomen som i sin tur leder till stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Länsstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver konsekvenserna i Kronobergs län. En information till både samhällsaktörer och privatpersoner.

I takt med att den globala medeltemperaturen ökar kommer vi i Sverige generellt sett att få mildare vintrar och längre somrar, då torka och värmeböljor blir allt vanligare. Samtidigt ökar den totala nederbörden över året och vi får allt fler häftiga regn.

Kommunerna har en viktig roll i anpassningen av samhället, men även du som privatperson har ett ansvar att klara av störningar vid tex elavbrott eller översvämningar.

– För att undvika mer störningar i framtiden och för att ta vara på de möjligheter som kan komma med ett mildare klimat, så måste samhället redan nu börja anpassas till pågående och kommande klimat­föränd­ringar. Därför är det viktigt att vi sprider vår kunskap till länets invånare, framhåller Katarina Söderberg.

Informationen i broschyren grundar sig på klimatanalyser från SMHI, nationella utredningar och regional kunskap om hur klimatet påverkar samhället.

Du kan hämta broschyren "Klimatförändringar och konsekvenser i Kronobergs län" på vår webbplats.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar