onsdag 13 juli 2011

Länsstyrelsen i Kronoberg föreslås få i uppdrag att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna

-------------------------- P R E S S M E D D E L A N D E ------------------------------
Gemensam telefonväxel ger 15 nya arbetstillfällen
Länsstyrelsen i Kronobergs län föreslås få uppdraget att leda en gemensam telefonväxel för länsstyrelserna. På sikt förväntas uppdraget ge 15 nya arbetstillfällen, med en successiv uppbyggnad från och med 2012. Sedan tidigare svarar myndigheten för utbetalning av de 6 200 länsstyrelseanställdas löner.

Initiativet till en gemensam telefonväxel, som ska administreras och bemannas genom en värdlänsstyrelse, togs av landshövdingarna i april 2010. En granskning av två oberoende konsulter har bedömt att Länsstyrelsen i Kronoberg, i konkurrens med åtta andra länsstyrelser, har de bästa möjligheterna att klara uppdraget att svara för den nya telefoniorganisationen.

– Det är fantastiskt roligt att såväl fristående konsulter som andra länsstyrelser hyser en tilltro till att vår Länsstyrelse effektivt kan hantera myndigheternas gemensamma administration, säger länsrådet Lennart Johansson.

Länsstyrelsen i Kronoberg har därför börjat planera för införandet av en gemensam telefonilösning för länsstyrelserna med 15 telefonister som kan tas i bruk under 2012.

Det finns varierande skäl mellan länsstyrelserna till varför en gemensam telefonilösning bör införas. De huvudsakliga skälen kan dock sammanfattas i behov av teknisk förnyelse, hantering av generationsväxling bland befintliga telefonister, kostnadsbesparingar samt önskemål om en gemensam samordning och ett gemensamt uppträdande.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har, i egenskap av värdlän för länsstyrelsernas gemensamma IT-organisation, i uppdrag att ta fram ett fungerande system för den gemensamma telefonväxeln.

Det återstår ytterligare några frågor att lösa innan avtal kan skrivas med respektive län. Sex av landets 21 länsstyrelser har av olika skäl valt att stå utanför den gemensamma växeln.

Intresserad att veta mer? Ring eller maila vårt Länsråd Lennart Johansson på 0470-861 32 eller e-posta: lennart.a.johansson@lansstyrelsen.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar