tisdag 5 juli 2011

Den första samlade presentationen av IVAs stora projekt "Innovation för Tillväxt"

Innovation för framtiden – Första samlade presentationen av IVAs stora projekt Innovation för tillväxt i residensets trädgård

De innovativa företagen skapar jobb och välstånd samtidigt startas inte tillräckligt många nya innovativa bolag i Sverige och de som finns växer inte. Storbolagen är viktiga för Sveriges framtid – men det behövs också nya innovativa företag.

Studier visar att innovativa företag:
• växer mer i omsättning och antal sysselsatta
• har bättre lönsamhetsutveckling
• har mer omfattande internationella samarbeten
• är mer framgångsrika på exportmarknader.

Det är i framgångsrika innovativa företag de nya jobben kommer, jobben för Sveriges framtida välstånd. Därför måste kunskapen om företagens drivkrafter och hinder ökas.

Processen mot en mer innovativ företagskultur kan inte stanna för att projektet Innovation för tillväxt går mot sitt slut, tvärtom! De förslag som lagts är några exempel på åtgärder, inte facit alla utmaningar! Arbetet måste både fortsätta och breddas. Vi som engagerat oss i processen att ta fram handlingsplanen kommer att fortsatt följa utvecklingen och får därmed bli garanter för att det verkligen blir ord och handling i bemärkelsen att göra Sverige mer innovativt och attraktivt för entreprenörer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar