torsdag 28 april 2016

Producerar dåtid för framtiden!

Nio nyproducerade skrifter om värdefulla kulturmiljöer packas just nu o skickas till kommuner, hembygdsföreningar och andra intresserade. 


En av de nio nya skrifterna är den om sevärda ruiner i Kronoberg. 

Kom gärna till Länsstyrelsen och hämts ditt eget exemplar av denna eller någon av de andra åtta. 


Full fart i "tysta rummet"