onsdag 27 mars 2013

Mycket gemensamt för mina båda favoritlän

Kalmar o Kronoberg har mycket gemensamt! Det var inte minst gårdagen ett bevis för.

Först styrelsemöte i Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs där två kända kronobergsprofiler - Kajsa Holst och Göran Teodorsson deltog. Båda bidrar med värdefull kompetens i den stora satsningen "Astrid Lindgrens Trädgårdar".

Sedan min och landshövdingen i Kalmar Läns medverkan på LRF Sydosts årsstämma där vi båda berättade om hur vi rustar våra organisationer för att möta landsbygdens utmaningar och hur vi bistår i utveckling av de gröna näringarna.

Däremellan blev det en kort tur till Argentina - ja inte fysiskt men väl digitalt då världens största pris till barnboksförfattare tillkännagavs. Årets ALMA-pristagare är ISOL från Argentina. Tillkännagivandet följdes av många, media från många delar av Världen fanns på plats i Vimmerby denna kalla men vackra marsdag!


måndag 25 mars 2013

Så ser nomineringslistan för Linnéuniversitets styrelse ut!

Förra veckan blev hela listan av nominerade kandidater godkänd av Utbildningsdepartementet och vi som arbetat i nomineringskommittén har glädjen att offentliggöra listan på förslag som nu sänts till regeringen för beslut.

Nedan det inklippta brevet till Utbildningsdepartementet;


NOMINERING AV LEDAMÖTER TILL LINNÉUNIVERSITETETS STYRELSE
FÖR PERIODEN 2013-05-01 – 2016-04-30

Vi har härmed nöjet att översända en sammanställning över de personer vi avser nominera till ledamöter i styrelsen för Linnéuniversitetet.

Linnéuniversitetet är ett ungt Universitet och nuvarande ledamöter nominerades 2010. I årets nomineringsarbete har utgångspunkten varit kontinuitet och förnyelse och hänsyn till det nya Universitetets utmaningar och möjligheter.

Linnéuniversitets ledord - Nytänk – Nyfikenhet – Närhet – Nytta har varit ledord i nomineringarna liksom Entreprenörskap – Innovation - Internationellt och Modernt. Våra kandidater representerar väl ovanstående samt har en god åldersmix. Samtliga tillfrågade har förklarat sig villiga att förordnas.

FÖRSLAG

Av nuvarande ledamöter förslår vi omval av följande;

Dan Brändström, ordförande
Född 1941
Skolgatan 3b
172 31 Sundbyberg
Telefon 08-760 05 36 Mobil +46 070-648 47 50
dan.brandstrom@telia.com
Kan universitetsvärlden, respekterad ordförande med stort stöd från ledning och styrelsen.

Thomas Carlzon, vd IKEA AB
Född 1955
Stenbrohult Haga
343 71 Diö
Telefon 0476-81002 Mobil +46 070-672 32 32
thomas.carlzon@ikea.com
Engagerad, kan koppling mellan utbildningarna och näringslivet.

Bengt Söderström, Professor emeritus Microbial Energy
Född 1946
Thulehemsvägen 145
224 67 Lund
Telefon 046-222 86 17 Mobil +46 0709-16 86 17, 046-12 59 67
bengt.soderstrom@mbioekol.lu.se
Engagerad, tillför olika perspektiv och kan akademin.


Kajsa Wejryd, Gymnasiechef Uppsala Kommun
Född 1950
Ärkebiskopsgården
751 70 Uppsala
Telefon 018-727 16 20Mobil +46 076-128 04 50
kajsa.wejryd@uppsala.se
Bra koppling till Småland. Väl insatt i utbildningsfrågor.


Till nya ledamöter föreslår vi;

Jenni Nordborg, Enheten Bioentreprenörskap, Vinnova
Född 1970
Ruddammsvägen 27
114 21 Stockholm
Telefon 08-473 30 75
Jenni.nordborg@vinnova.se
Erfarenhet av både företagande och forskning, född och uppvuxen i Småland, mycket engagerad för bättre koppling mellan akademien och näringslivet särskilt för små och medelstora företagen. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.

Karin Emilsson, Teknisk direktör, Södra
Född 1957
Askims kyrkåsväg 3
436 40 Askim
Telefon 0470-890 00 Mobil +46 70 578 72 32
karin.emilsson@sodra.com
Har jobbat i olika roller inom Södra koncernen sedan 1987. Hon har en gedigen bakgrund inom Södra och ett brett nätverk, är en strategisk ledare och har en personlighet som enligt vår bedömning blir ett bra tillskott till LNUs styrelse. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.


Marie Samuelsson, Vice President och Verkställande Direktör Tetra Pak Processing Systems AB
Född 1964
Flöjtvägen 28
224 68 Lund
Telefon +46 46 365338 Mobil +46 733 36 53 38
marie.samuelsson@tetrapak.com
Civilingenjör i teknisk fysik och elektroteknik, har ett brett kontaktnät. Kan näringslivets utmaningar och akademiens möjligheter, internationell erfarenhet, har stöd från ledningen, tid och engagemang för uppdraget.

Magnus Andersson, vd och koncernchef för Orrefors Kosta Boda AB
Född 1966
Björkedalsgatan 5
426 69 Västra Frölunda
Magnus.andersson@okb.se
Civilekonom med erfarenhet kring design- och varumärkesfrågor i en internationell miljö. Van att leda förändringsarbete, analysera, planera samt genomföra dylika projekt är värdefulla erfarenheter för styrelsearbete. Har tid för uppdraget och stöd från ledningen.

Förankring
Under den korta nomineringstiden har vi haft samtal med Universitetets rektor och ordförande, politiker och tjänstemän i de båda länen om lämpliga profiler.
Nomineringarna bygger på en bruttolista där de flesta namn rekommenderats av företrädare för näringsliv, akademi och politiken i Kalmar och Kronobergs Län.

Växjö 2013-03-04

Dennis Persson, studentrepresentant Linnéuniversitetet
Maria Khorsand, VD SP
Kristina Alsér, Landshövding Kronobergs Län och samordnare


söndag 17 mars 2013

Entreprenörskap inte bara att driva företag


Hur kan vi som myndighet bättre ta var på initiativkraft och medarbetarnas innovationsförmåga? Ja, det är en av de stora utmaningarna för alla organisationer, inte minst offentliga.

Om det handlar flera av veckans möten. Internt hur vi som ledare kan och vågar stötta egna initiativ, utan att för den skull riskera rättssäkerheten. Även mötet med statliga myndigheter präglas av att vi lever i en ny tid där myndigheter i större utsträckning än tidigare förväntas ha kundens perspektiv. Med hjälp av designers har Försäkringskassan tagit sina produkter ett steg vidare för att garantera att kundens behov är i fokus. Vid torsdagens möte får vi ta del av deras erfarenheter av tjänstedesign. Kanske kan vi andra lära något av den processen.

På dagordningen står också vikten av att vi föregår med gott exempel och hjälper unga med praktikplatser, tar vår roll i arbetet med Regionala utvecklingsstrategin på allvar och diskuterar hur vi kan bidra till den regionala digitala agendan.

Om drömmar och mod


handlade måndagen då Prins Daniel tillsammans med bl.a. Filippa Knutsson och Johan Skarborg kom till länet för att inspirera ungdomar i länet.

Efter "uppvärmning" på Länsstyrelsen var det dags för Kungsmadsskolan där 350 elever bänkat sig i gympasalen. UF- företagare och kommande UF-företagare fick ta del av erfarna entreprenörers långa väg mot succé - driv, intresse och hårt arbete är det som gäller om man ska lyckas!

Under arbetslunchen med andra unga entreprenörer och några lite äldre ;), fortsatte diskussionerna om entreprenörskap och betydelsen av företagsamma människor i alla typer av organisationer. De intensiva samtalen vid lunchborden bådar gott och många visitkort bytte under lunchen ägare. Undrar just vad som kommer ut av detta!

Därefter var det dags för Linnéuniversitetet och i IKEA-salen möttes Prinsen med följe av förväntansfulla studenter. Samtalen mellan Prins Daniel, Filippa K och Johan S handlade om deras egna resor från köksbordet till ett fungerande och vinstdrivande företag, om drivkrafter, att våga misslyckas om drömmar, visioner och entreprenörskap. Kul också att några av Drivhusets företag fick ta scenplats. Inspirerande med både allvar och humor. Sixten Engströms lilla PR-kupp glömmer nog ingen. Han driver företaget www.mystuff.se och överlämnade på ett kul sätt specialdesignade och prinsessinspirerade manschettknappar till Prins Daniel.

Landsbygden i fokus på månadens Landshövdingemöte


Landsbygdens utveckling är något som ligger mig varmt om hjärtat, därför var det mycket tillfredsställande att höra Leif Denneberg berätta om Jordbruksverkets nya färdplan för att utveckla landsbygden. Tilltalande också att han så tydligt vill tajta till samarbetet med Länsstyrelserna.

Naturligtvis kom vi in på andra gemensamma nämnare - förenklingar, klarspråk och att bli en attraktiv myndighet. Vi har mycket att lära av varandra och jag ser fram emot ett tätare samarbete.

Samma tema var det när alla Landshövdingar träffade LRFs ledning. En bra dialog som kommer att fortsätta.Tycker vi hittat ett bra sätt i Sydost.

Även våra seminarier under Almedalsveckan kommer att ha djur, natur och landsbygd som tema. Mer om planeringen kommer längre fram.

tisdag 12 mars 2013

Framtidstro som smittar

Jag hoppas att framtidstron som vi kände under rundresan med Kungaparet i länet förra veckan också ska sträcka sig till vår egen verksamhet. Det är mycket som ska göras med begränsade resurser. Därför är det viktigt att vi hittar arenor och forum där vi diskuterar hur vi bättre tar vara på varandras erfarenheter och hur vi med små resurser kan få fler i samhället engagerade för uppdragen.

Bra exempel på en fungerande organisation är Viltförvaltningsdelegationen, där jag tycker vi fått igång ett bra och engagerat arbete. Årets andra möte hade vi idag och kanske kan vi lära mer av den arbetsmodellen inom andra områden

Vem gör vad och hur?
Vi brukar ha mycket att diskutera när vi träffar ledningen för Regionförbundet och onsdagen är inget undantag - Jämställdhet, Integration, VinnVäxt, Folkhälsopolicy mm är på agendan, utmaningen är att tydliggöra våra roller så att vi inte dubbelarbetar utan stöttar processer i länet.

Senare samma dag är det dags för den Regionala samrådsgruppen i Växjö Stift där vi också behöver diskutera en gemensam syn - inom stiftet och över länsgränser.

På Landshövdingemötet på torsdag blir det först möte med Arbetsgivarverkets generaldirektör Ulf Bengtsson och därefter kommer Jordbruksverkets generaldirektör Leif Dennerberg för att informera om färdplanen för myndigheten, senare på kvällen arbetsmiddag med LRFs ledning.

Jämlik tillgång en förutsättning för tillväxt
Fredagen ägnar jag åt Bredbandsutredningen, möte på Näringsdepartementet om tillväxthinder för landsbygden och möte med IVA om Tekniksprånget och med Sveriges Ingenjörer hur våra teknikföretag kan få del av regeringens satsning på praktikplatser för nyutbildade tekniker.

En välfylld vecka med många möten men också tid för spontana samtal och feedback från organisationen.Intressant dialog om fornlämningar och skogsbruk


Med anpassningar och god planering kan skogen brukas samtidigt som kulturvärden bevaras. Det är budskapet i det Leaderprojekt om skogens kulturarv som Länsstyrelsen bedriver i samverkan med Skogsstyrelsen och skogsnäringen.Den 10 april välkomnar vi ett 50-tal organisationer för att diskutera fornlämningar och skogsbruk på Residenset i Växjö. Kvällens samtalsledare är länsantikvarie Heidi Vassi och Skogsstyrelsens distriktschef Hasse Bengtsson. Martin Hansson, docent i medeltidsarkeologi vid Lunds universitet, gästföreläser om fornåkrar.

Det strategiska samtalet avslutar ett informationsprojekt om skogsbruk och fossil åkermark med röjningsrösen, eller fornåker som det står på kartan. Det är en av våra vanligaste fornlämningar. Stenhögarna i skogen är spår efter äldre tiders stenröjning och odling, ibland med en flertusenårig historia. I broschyren Fossil åkermark i Småland kan du läsa mer.

Tillsammans med Skogsstyrelsen har Länsstyrelsen hållit kurser i hur man kan bedriva skogsbruk och samtidigt bevara kulturvärden. Maskinförare, produktionsledare, virkesköpare, skogskonsulenter, kulturmiljöhandläggare och skogslärare har deltagit. Med dialog över yrkesgränserna har kurserna ökat förståelsen för både fornlämningar och skogsbruk och lärt oss mer om varandras ansvar, förutsättningar och möjligheter att förändra.

Fornlämningarna är en del av skogslandskapet, och skogen är en viktig näring och försörjningsbas för många. Staten, skogsbolagen, entreprenören och markägaren har ett gemensamt ansvar för att bedriva ett hållbart skogsbruk som bevarar kulturmiljövärden.

Frågorna alla måste ställa sig är därför:

• Vad kan jag i min roll konkret göra för att minska risken för skador på kulturmiljöer i skogsmark?
• Hur kan vi alla samverka kring utbildning och kunskapsförmedling kring kulturmiljövärden i skogsbruket?
Välkommen till ett intressant samtal! Anmälan och program hittar du på www.lansstyrelsen.se/kronoberg

För mer information kontakta:
Jenny Ameziane, projektledare
jenny.ameziane@lansstyrelsen.se
010-223 74 95

söndag 10 mars 2013

Månaden som gick......

Februari månads nyhetsbrev kan läsas i sin helhet på vår wwbplats www.lansstyrelsen.se/kronoberg

Dialogdag om hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
Den 27 februari anordnade Länsstyrelsen, tillsammans med regeringens hemlöshetssamordnare Michael Anefur, en dialogdag med representanter från länets kommuner, bostadsbolag, intresseorganisationer samt myndigheter. Under dagen diskuterades det komplexa problemet som finns i dagens samhälle med hemlösa och utestängda från bostadsmarknaden. Läs mer på webben.

Möte om digital agenda
Den 20 februari signerades den nationella digitala agendan. Landstinget, Regionförbundet och Länsstyrelsen åtog sig i och med detta att arbeta fram en regional agenda. Ett uppstartsmöte för arbetet hölls på residenset den 25 februari för personal i de tre organisationerna som är verksamma inom områden med koppling till den digitala agendan. Läs vidare om den digitala agendan på vår web.

Hesa Fredrik är igång!
Webbplatsen Hesa Fredrik har kommit till för att vi alla ska kunna vara förberedda och agera vid små och stora kriser. Vi kan alla drabbas av en liten vardaglig kris eller en större naturkatastrof.
Bakom webbplatsen står Länsstyrelsen i Kronobergs län och Krissamverkan Kronoberg. Läs mer på www.hesafrerik.nu och varför inte göra som jag - lägg som favorit på skrivbordet.

Åsnen – limnologiskt kunskapsunderlag för nationalparksbildande
Just nu pågår arbetet med att bilda nationalpark Åsnen. Nationalparken kommer till större delen att bestå av vattenområden och därför har Länsstyrelsen tagit fram en rapport om sjön. Rapporten behandlar sjöns bildande, hydrologi, de kemisk-fysikaliska förhållandena i vattnet, livet i vattnet, näringsväven och dess utnyttjande för fiske och reglering.

En målsättning med rapporten är att tydliggöra vilken betydelse livet under vattenytan har för livet ovanför densamma, men även hur de varelser som befinner sig ovan vattnet påverkar livet och livsbetingelserna under ytan.

Ta del av den fullständiga limnologiska rapporten på webben

100 strandskyddsdispenser godkända under 2012
Under februari skickades en statistikrapport in till Naturvårdsverket. Den berättade att under 2012 fick drygt 100 anläggningar dispens från strandskyddet för att byggas vid länets sjöar. Det är kommunernas byggnadsnämnder som beviljar strandskyddsdispenser och av dessa är det endast tre-fyra dispenser varje år som upphävs av Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen avslår ansökan om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet i Ljungby
I enlighet med kulturminneslagen har Länsstyrelsen beslutat att avslå ansökan om byggnadsminnesförklaring av det före detta godsmagasinet i centrala Ljungby. Länsstyrelsen har tagit emot 17 ansökningar om byggnadsminnesförklaring av godsmagasinet. Läs mer på webben även om detta.

torsdag 7 mars 2013

Välkomna till bords - talet till Kungaparet och kvällens middagsgäster

Ers majestäter, mina damer och herrar

Tillsammans med min man hälsar jag Er alla hjärtligt välkomna till Residenset i Växjö och till denna middag.

Ni som är här representerar väl vårt läns mångfald och kommer från politiken, näringslivet, akademien, kulturen, idrotten.

I år firar Hans Majestät Konungen 40 år som statschef och startskottet för jubileumsåret och rundresan till Sveriges alla län var den mycket uppskattade Sverigemiddagen på Kungliga Slottet den 1 februari.

– ett särskilt varmt tack för senast vill jag rikta till Kungen och Drottningen.

Sverigeresan börjar i Småland det är vi särskilt stolta över - och under dagens rundtur i Kronoberg har vi fått chans att visa hur vårt län utvecklats sedan H.M.K. blev statschef.

Vi har visat prov på hur vi med förankring i historien och med fötterna kvar i den småländska myllan tar oss an utmaningar som demografi, integration, ungdomsarbetslöshet, kompetensförsörjning och kraven på näringslivets omställning och förnyelse.

Om en liten stund kommer vi att få njuta av en äkta Småländsk middag med spännande inslag från Öland och andra ställen som ligger oss varmt om hjärtat.

Jag hoppas att ni vid borden ska finna intressanta gemensamma nämnare och samtalsämnen och kanske byter ett och annat visitkort ägare.

Till kaffet kommer Växjös egen världskända Konsertpianist Per Tengstrand att underhålla oss precis som han gjorde vid Linnéjubileet och vid EUs Jordbruksministermöte. Per spelar till vardags på världens stora scener men kommer alltid hem när Växjö kallar.

Som ni hör är det mycket som väntar och min man och jag önskar att detta blir en kväll att minnas lång tid framöver.

Med dessa ord önskar vi Er alla återigen varmt välkomna! - Skål!

Välkomsttal - Kungaparet besöker Kronoberg

Ers majestäter, mina damer, mina herrar

Under resan genom länet kommer vi att visa hur vi med förankring i historien och med fötterna kvar i den småländska myllan tar oss an utmaningar som integration, kompetensförsörjning, ungdomsarbetslöshet och kraven på näringslivets omställning och förnyelse.

Det har hänt mycket sedan Kungen tillsträdde som statschef 1973 och en del av det har vi haft äran att få visa HMK vid flera tillfällen de senaste åren - tänker på besöket i juni 2011 då vi reste runt för att studera och ta del av effekterna efter stormarna Gudrun o Per och IVAS Teknikresa hösten 2011 då vi reste från norra delen av länet till den södra med många stopp hos små o stora teknikföretag. Slakteri och möbelföretag också för den delen!

Idag kommer vi att visa en annan bit av Kronoberg och några av de spännande satsningarna som görs för att möta nya utmaningar.

Nu när vi lämnar Pukeberg kan vi vara överens om att Glasriket lever och att vi är många som engagerar oss för att nationalklenoden ska fortsätta vara en del av det svenska varumärket.

Kraften i mångas gemensamma målbild kan inte överskattas. Just samarbetet över gränser organisatioriska och geografiska kommer att gå som en röd tråd genom dagen.

Ni kommer också att märka att vi i försökt göra så många Kronobergare som möjligt delaktiga i dagens program.

Nästa stopp blir Kosta, en plats som HMK besökte vid Eriksgatan 1975 och som Kronprinsessparet besökte så sent som i april 2011. En riktig glaskommun där mycket spännande händer. I Kosta välkomnas vi av Kommunalrådet Monica Widnemark och Orrefors Kosta Bodas
vd Magnus Andersson som guidar oss - först i det nya hotellet med ett kort stopp i Glasbaren där länets kommunchefer sluter upp, sedan blir det en kort tur till hyttan och Kjell Engmans utställning.

Efter Kosta åker vi genom den blivande Nationalparken Västra Åsnen till lunchstoppet på Blidingsholm strax söder om Tingsryd. Planen är att Västra Åsnen ska bli Sveriges 30 Nationalpark och den första som helt utgår från Naturvårdsverkets nya design- och varumärkesplattform. I det ingår att berörda markägare, företagare, organisationer mfl deltar i processen. Alla dom är idag inbjudna till lunchen av Tingsryds kommun.

Efter matstoppet är det dags för Tingsryd att visa lite av allt man gör för att möta den demografiska utmaningen, här kommer också HMK att hålla tal.

Eftermiddagskaffe intar vi på vägen mellan Tingsryd och Växjö.

I Växjö stannar vi i den unika Arenastaden som är så mycket mer än idrottsarenor. På bara några år har ett tränings- utvecklings- och forskningcenter byggts upp för vardagsmotionärer, elitidrottare och idrottsturister. Ett helhetskoncept där näringslivet, idrotten och akademien möts.

Dagens program speglar både tradition och förnyelse och vid flera stopp kommer det ovärderliga samarbetet över organisationsgränser lokalt, regionalt och nationellt att bli påtagligt.

Under bussresan genom länet kommer vi då och då bli positivt störda av handplockade inspiratörer.

Min förhoppning är att Kungaparets bestående minne av besöket i vårt vackra län är värme, samarbete och framtidstro!

tisdag 5 mars 2013

Den som syns finns


Och det är nog ingen överdrift att säga att Småland den kommande veckan kommer att synas på många olika sätt. Vi inledde måndagen med ett nationellt möte på Residenset med länsstyrelsernas kontaktpersoner för uppdraget att förenkla för företagen. De 21 myndigheterna gör mycket för att underlätta företagens vardag och många tankar och ideér finns på nya insatser. Under två dagar kommer kontaktpersonerna att dela erfarenheter, träffa företagare och påbörja arbetet med delrapporten som ska levereras till regeringen den 31 mars.

Senare samma dag träffades TvärdraGs närlingslivsgrupp för att fortsätta arbetet att sätta Södra Småland på kartan. Syftet är att öka inflyttandet av nya företag och nya medarbetare, visa upp det mångfacetterade näringslivet och inte minst lyfta fram tidskvalitéskillnaden mellan den stora staden och Södra Småland.

Resten av veckan kommer att präglas av Kungaparets resa genom ett Kronoberg i förändring
Under resan genom länet vill vi visa hur vi med förankring i historien och med fötterna kvar i den småländska myllan tar oss an utmaningar som integration, hög ungdomsarbetslöshet och kraven på näringslivets omställning och förnyelse. Vi kommer att visa några av de mest spännande satsningarna för att öka nyfikenheten och attraktionskraften i länet. Det blir besök i Pukeberg, Kosta, Nationalpark Västra Åsnen, Tingsryd och Arenastaden i Växjö. Innehållet speglar både tradition och förnyelse och vid flera stopp kommer det ovärderliga samarbetet över organisationsgränser lokalt, regionalt och nationellt att bli påtagligt.

Min förhoppning är att Kungaparets bestående minne av besöket i vårt vackra län är värme, samarbete och framtidstro!

Som vanligt finner du reflektioner och korta rapporter på Twitter och på bloggen.

måndag 4 mars 2013

Digitala arenor kan aldrig ersätta fysiska möten

Jag är som de flesta av er redan vet en varm anhängare av digitala verktyg och sociala medier. Med FB och twitter håller jag enkelt kontakt med familj, vänner, uppdragsgivare och de vi är till för.

Men mail, telefon, blogg och sms kan aldrig ersätta det personliga mötet. Det blev särskilt tydligt vid förra veckans strategiska samtal om urban utveckling, segregation och utanförskap. Att träffas, prata, nätverka och diskutera med proffs är en möjlighet som gör det fysiska mötet unikt.

Värdefulla samtal med resultat
Dagen då den urbana utvecklingen stod i centrum gav aha-upplevelser, ny kunskap efter en fantastisk lektion i globaliseringens utmaningar och möjligheter och tänkvärda, bra diskussioner när vi i olika grupper spelade det urbana spelet. Jag är övertygad att alla vi som deltog gick hem med ny förståelse för den viktiga samordningen mellan samhällssektorer. En viktig dag och ett viktigt samtal som hade varit svårt att genomföra utan att mötas.

Slutsats - Digitaliseringen ger stora möjligheter men ersätter inte mötet människor emellan!fredag 1 mars 2013

Glasrikeuppdraget - nyhetsbrev nummer 5Vill du läsa nyhetsbrevet i original? Gå in på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/glasrikeuppdragetEfter de nationella aktörernas besök i Småland den 30 januari då de mötte både styrgrupp och arbetsgrupp har arbetet rullat igång ordentligt och har redan haft uppföljningsmöte med Tillväxtverket och SVID, som båda är intresserade av att sätta igång arbetet med glasrikeuppdraget.Strategiskt samtal om Glasrikeuppdraget
30 januari var det ett strategiskt samtal på residenset i Växjö för att diskutera arbetet i Glasrikeuppdraget. På plats var, förutom styr- och arbetsgrupp, även nationella aktörer för att samtala om regionens utveckling och hur de kan bistå i uppdraget. Det var även en workshop där varje deltagare fick bidra med tankar kring utmaningar, vad varje aktör kan bidra med och förslag om konkreta insatser. Tillväxtverket, som är tydligt utpekade att stötta oss i uppdraget kommer att besöka alla kommuner i glasrikeregionen under våren. SVID är intresserade av att arbeta med sommardesignkontor. Vinnova arbetar med den stora VinnVäxt-satsningen och stöttar oss i arbetet för att bli region för Smart Housing Småland. Visit Sweden ser på olika möjligheter att stärka besöksnäringen. Så det blev en dag med bra resultat.

Medel för kulturmiljöinsatser
Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Länsstyrelserna i Kalmar och Kronoberg har tillsammans beviljats särskilda medel för att bevara och utveckla kulturmiljön i Glasriket. Fördelat under tre år erhåller de båda länen totalt 1,8 miljoner. En kunskapssammanställning med behovsanalys inleder året som sedan förankras hos Glasrikets aktörer innan konkreta vård och informationsinsatser genomförs.

Smart Housing - Småland
Arbetet med att förbereda Småland för en ansökan om Vinnväxtmedel intensifieras. De workshops som ska lyfta fram visionen, idéer och input är i full gång. Ansökan ska vara inne den 6 maj och redan den 19 mars ska ett första utkast av ansökan vara färdig. Täta kontakter hålls mellan Vinnova och projektgruppen från SP och Glafo.

Styrgruppens möte
Styrgruppen för glasrikeuppdraget träffades den 18 februari. Vid mötet beslutades budgeten för 2013, bl.a. avsätter styrgruppen 500 000 kr till AB Glasriket för marknadsförings¬aktiviteter inför säsongen 2013. Detta gör att AB Glasriket kommer att kunna arbeta med film och med att visa upp riktigt glasblåseri på Sky City, Arlanda under en hel månad.

Tillväxtverket på besök
Tillväxtverket är den myndighet som utpekas särskilt i regeringsuppdraget för att stötta oss i vårt arbete. Internt arbetar nu en grupp med glasrikeuppdraget och Per-Olof Remmare besökte oss på Länsstyrelsen i Kronobergs län. Bl.a. vill Tillväxtverket besöka alla fyra kommunerna på plats för att se och resonera om kommunernas specifika behov. En sådan kommuntur planeras till våren 2013. Då får kommunerna en möjlighet att lyfta sina egna viktigaste frågor och diskutera möjligheter med Tillväxtverket.

SVID och sommardesignkontor
SVID besökte oss på Länsstyrelsen i Kronobergs län den 25 februari och pratade då bl.a. om hur man skulle kunna lägga upp sommardesignkontor i glasrikeregionen. Meningen med sommardesignkontor är att elever från designutbildningar ska arbeta med företag i regionen och tillsammans med dem koncentrera sig på någon fråga som man vill utveckla. Det kan t.ex. vara produktutveckling eller destinationsutveckling.

Kalender

2/4
Möte med styrgruppen

8/4
Delrapport till regeringen

Mars - maj
Kommunbesök med Tillväxtverket under våren