söndag 17 mars 2013

Entreprenörskap inte bara att driva företag


Hur kan vi som myndighet bättre ta var på initiativkraft och medarbetarnas innovationsförmåga? Ja, det är en av de stora utmaningarna för alla organisationer, inte minst offentliga.

Om det handlar flera av veckans möten. Internt hur vi som ledare kan och vågar stötta egna initiativ, utan att för den skull riskera rättssäkerheten. Även mötet med statliga myndigheter präglas av att vi lever i en ny tid där myndigheter i större utsträckning än tidigare förväntas ha kundens perspektiv. Med hjälp av designers har Försäkringskassan tagit sina produkter ett steg vidare för att garantera att kundens behov är i fokus. Vid torsdagens möte får vi ta del av deras erfarenheter av tjänstedesign. Kanske kan vi andra lära något av den processen.

På dagordningen står också vikten av att vi föregår med gott exempel och hjälper unga med praktikplatser, tar vår roll i arbetet med Regionala utvecklingsstrategin på allvar och diskuterar hur vi kan bidra till den regionala digitala agendan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar