söndag 29 juni 2014

En välfylld vecka med erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och nätverkande väntar


Innovation i det offentliga, framtidens boende med Smart Housing Småland, myndigheternas förenklingar för företagen, mångfaldens betydelse för tillväxt, förutsättningar för landsbygdens utveckling, entreprenörskap för unga och invandrare och rymdens möjligheter både för nya affärsidéer och som intresseväckare för barn och unga - ja, det är huvuddragen i de seminarier jag medverkar eller deltar i under den kommande Almedalsveckan. 

Här nedan min vecka i detalj;

Måndagen den 30 juni 2014
Vad har kreativitet med samhällsutveckling att göra?
Innovation för ökad välfärd
Hur står det till med det svenska innovationsklimatet?
Kultur och kreativa näringar för samhällsutveckling
Möte om ledarskap
Sparbankerna om ungt entreprenörskap
Inviger Smart Housing Småland
Genomgång inför Förenkladagen 1/7
Ambassadörsmiddag på Residenset

Tisdagen den 1 juli 2014
Länsstyrelsernas Förenkladag som vi håller i med bla Eskil Erlandsson, Jens Spendrup, Elisabeth Thand Ringqvist och Annika Bergman
Möte med SVIDs vd Robin Edman
Hur skapa bättre förutsättningar för företagare med utländsk bakgrund?
Innovationer och affärsmodeller - Attraktionskraft Sverige
Almiseminarier om innovation i småföretag
Teknikföretagen om framtida kompetensförsörjning

Onsdagen den 2 juli  2014
Länsstyrelsernas Jämställdhetsförmiddag
Mångfald och innovation
Hur används den könsuppdelade statistiken?
När gamla normer styr myndighetsarbete
Hur kan vi öka intresset för naturvetenskap o teknik?
Ungdomars tankar om framtiden
Samhalls information om de som står utanför
Möte med Tillväxtverkets gd Gunilla Nordlöf

Torsdagen den 3 juli 2014
Nyföretagande och landsbygdens utmaningar
Om storstadsnormen och attityder till,unga på,landsbygden
Sveriges ingenjörsbrist
Förutsättningar för entreprenörerskap
Möte med Nyföretagarcentrums vd Harry Goldman
SISP - möte med Inkubatorernas vd Magnus Lundinonsdag 18 juni 2014

På väg #motnyahöjder

Finanskrisen och lågkonjunkturen chockade många hösten 2008 men gav också lite extra skjuts åt ambitionen att öka samarbetet mellan näringslivet, offentliga aktörer, skolan och akademin. Något som vi idag tar vara på i det regionala samverkansprojektet TvärdraG och jag är övertygad att det är just detta gränsöverskridande samarbete som gjort oss modiga att tacka ja till den unika chansen som den kommande Astronautkonferensen ger oss. 


Då får vi verkligen möjlighet att sikta mot stjärnorna och med rymden som inspiration samla skolor, företag, universitetet och kommunerna kring de viktiga frågorna för utveckling och tillväxt som kunskap, naturvetenskap och teknik. Den 2 juni bjöd vi in länets alla slolledare för information och hur de kan använda Astronautprojektet och vad kan inspirera barn och ungdomar mer än rymden och livs levande astronauter?

Astronautkonferensen ger vårt län en unik möjlighet, inte bara för att det är spännande att träffa livs levande astronauter, utan för den betydelse rymden har för vårt läns utveckling i framtiden. Rymden är så mycket mer än stjärnor omplaneter, det är en viktig såbänk för forskning och teknisk utveckling och i vårt län har vi lång tradition av företag som jobbar med teknik ochbinnovation på olika sätt. I går var det  också näringslivets tur att få i formation om möjligheterna konferensen ger. 


Nyckelpersoner från näringslivet och Linnéuniversitetet samlade