onsdag 27 juni 2012

Världsarvskommitténs möte i St Petersburg viktigt för Råshult och Uppsala

Viktigt möte för Uppsala och Råshult
Länsstyrelsens deltagande i Världskommitténs möte i Sankt Petersburg

När Unescos världsarvskommitté samlades i ryska Sankt Petersburg den 24 juni handlade det svenska intresset bl.a om att bevaka den punkt på dagordningen som handlar om regelverket för nya nomineringar. Beslut i den frågan kan vara avgörande för Länsstyrelsens arbete med nomineringen av ”The Rise of Systematic Biology till världsarvslistan. För Kronobergs län innebär det ett fortsatt nomineringsarbete för att ängarna vid Råshult utanför Älmhult kan hamna på UNESCOs världsarvslista.
Anja Rautenberg, som är projektledare för den svenska världsarvsnomineringen inom systematisk biologi, deltog i den svenska delegationen tillsammans med representanter från bl.a. Riksantikvarieämbetet.

– Sommarens möte inom världsarvskommittén är extra intressant för vår nominering av ”The Rise of Systematic Biology”, eftersom man ska ta ställning till en rapport från ett tidigare expertmöte i Polen, säger Anja Rautenberg.

– Om kommittén godtar expertmötets rekommendationer innebär det för vår del att de formella kraven blir oförändrade, och att vi kan få bättre råd om hur man bör hantera vetenskapliga världsarv.

Anja Rautenberg var tidigare i år inbjuden till Unescos expertmöte i Warszawa för att presentera ”The Rise of Systematic Biology” som ett exempel på vetenskapligt kulturarv, vilket är ett relativt nytt begrepp i världsarvssammanhang.

– Mötet med världsarvskommittén och diskussioner om det fortsatta arbetet med partnerländerna gör att vi får lättare att bedöma förutsättningarna för vår världsarvsnominering, säger landshövding Peter Egardt, som är projektets ordförande.

”The Rise of Systematic Biology” består av ett globalt nätverk av botaniska trädgårdar och exkursionslokaler som tillsammans var viktiga för framväxten av vetenskapen systematisk biologi under 1700-talet. Sveriges bidrag till detta nätverk är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby och delar av Linnés exkursionsområden kring Uppsala samt ängarna vid Råshult utanför Älmhult. Landshövdingarna i Kronoberg och Uppsala län har tillsammans initierat arbetet till att göra Carl von Linnés vetenskapliga arbete till ett av UNESCOs världsarv.

För mer information kontakta:
Projektledare Anja Rautenberg, Länsstyrelsen i Uppsala, tfn 018-19 53 39, 0706- 601 146, anja.rautenberg@lansstyrelsen.se
Stabschef Peter Huotila, Länsstyrelsen i Uppsala, tfn 018-19 53 54.

tisdag 26 juni 2012

Regn, regn, regn - och vi som ska "sälja" länet till Sverigeflfs högsta ledning idag!

Det är tidig tisdag morgon och jag är tillsammans med Lena Stävmo, chef på Destination Småland, på väg mot Asa för en tur med Ångaren Thor.

I Asa ansluter ledningen för Sverigeflyg som tillsammans med representanter för Destination Småland och Möbelriket ska resa runt i länet för att se och uppleva några av länets alla attraktioner.

Syftet är att visa på möjligheterna att paketera och sälja attraktiva resmål i regionen. Trots regnet är jag övertygad om att maten på Asa, båtturen med Ångaren Thor, mötet med Kjell Engman, besöket i Kosta och den avslutande hyttsillen kommer att göra intryck!!

Ökad kunskap och bättre kommundialog

Vi vill öka kunskapen om våra respektive kommuners utmaningar och möjligheter. Och skap utrymme för enbdialog om hur vi kan bli bättre på att svara upp mot kommunernas förväntningar på en modern myndighet.

Under hösten kommer länsledningen att påbörja en rundresa i länet för lokala kommundialoger.

Redan igår träffade vi Växjös kommunledning för att diskutera framtidsprojekt och aktuella utmaningar. En god dialog där våra respektive roller tydliggörs främjar ett gott samarbete och god utveckling. Vi har mycket att lära av varandra och av andra för att underlätta för de vi är till för. Vid uppföljningen i höst ska vi titta närmare på förenklaprojektet och lyfta goda exempel från andra länsstyrelser.

söndag 24 juni 2012

Månadens rubriker

Ännu ett välfyllt månadsbrev från Länsstyrelsensen finns att läsa på www.lansstyrelsen.se/kronoberg
Näringslivet intog Residenset 28 maj
Entreprenörskap på landsbygden i fokus
Råshult- ett internationellt världsarv?
Ny älgportal
Ett flyttlass med tillståndsärenden till Kalmar
Länsdialog inom asyl, etablering och introduktion
Green Charge Sydost
Länsstyrelserna förenklar tillsammans
Energismart planering
Bergkvara- ny bok i skriftserien om kulturmiljöer i Kronobergs län
Förstärkt integrationsråd
Regionalt innovationsstödsystem

Lust o fägring

Sill o potatis, sol o regn, bastu o bad, glass o jordgubbar, mygg o knott –det är svensk midsommar!Efter härligt lediga dagar med familj och vänner är det åter dags att planera kommande arbetsvecka och att sammanfatta det viktigaste i veckans brev. Det tänkte jag göra på ett lite nytt sätt.

På regeringens hemsida står att läsa; Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och uppdraget är att främja länets utveckling, föra ut den nationella politiken och bedriva en effektiv förvaltning.

För att tydliggöra vår roll och sätta en del av våra aktiviteter i detta sammanhang har jag tänkt att i mina kommande veckobrev samla aktiviteterna under tre rubriker - Främja länets utveckling, Föra ut den nationella politiken och Bedriva en effektiv förvaltning.

tisdag 19 juni 2012

Spännande Världsarvsarbete i Kronoberg och Uppsala - gästbloggare Dennis Olsson reflekterar

Härom kvällen, den 13 juni, var det dags för ett strategiskt samtal kring det spännande arbetet med att försöka tillskapa ett nytt världsarv grundat på ”kulturarvet efter Carl von Linnés vetenskaliga gärning”, som det stod i inbjudan. Projektet, som går under namnet ”The Rise of Systematic Biology”, kommer direkt att beröra Kronobergs län eftersom man planerar att Linnés Råshult ska ingå, och arbetet sker bland annat på initiativ av vår landshövding.Kvällen inleddes av Birgitta Hoberg, som tidigare arbetat med världsarvsfrågor inom Riksantikvarieämbetet, och som presenterade hur världsarvsarbetet går till och den långa väg som ett projekt har från idéstadiet fram till ett beslut om världsarvsstatus. Sverige har sedan tidigare 14 världsarv, vilket är rätt många i förhållande till hur litet vårt land är, varav majoriteten är kulturarvsområden. En viktig anledning till att skapa ett världsarv är att bidra till en lokal och nationell stolthet kring områden och/eller platser som faktiskt är unika i världen. Dessutom blir förståelsen för platsen bättre och på det sättet bevaras den för eftervärlden. En annan viktig aspekt är turistindustrin. I de områden som blivit världsarv har antalet besökare ökat kolossalt då platsen får en helt annan genomslagskraft och det finns ju faktiskt människor som ”världsarvsturistar”, d.v.s. de åker runt och prickar av de världsarv de besökt, av de 936 utpekade platserna runt hela Jorden.

Anja Rautenberg, vid Länsstyrelsen i Uppsala, fortsatte sen med att förklara vad det egentligen är som världsarvsnomineringen går ut på. Vad är ”The Rise of Systematic Biology”? En av världens mest kända svenskar är, som ni säkert vet, Carl von Linné och det är han därför att han var en av de första vetenskapsmännen som började systematiskt indela vår miljö i kategorier. Ett system som idag ligger till grund för många andra forskningsområden. Denna indelning påbörjades och arbetades med på vissa platser och utvecklades runt hela jorden. Och det är själva uppkomsten av vetenskapen som världsarvet ska skapas kring. Därför berör det planerade världsarvet inte bara Linnés Råshult, utan flera platser i Sverige, bl.a. Linnés Hammarby, och flera platser i hela världen! Totalt rör det sig i dagsläget om 11 platser i 7 länder. Det går att läsa mer detaljerat om det här på http://whc.unesco.org/en/tentativelists/5491/ , den tentativa listan över potentiella världsarv.Efter en liten bensträckare fortsatte Peter Huotila, Länsstyrelsen i Uppsala, med att förklara hur arbetet fortsätter närmsta åren. Om allt går som det är tänkt kommer Sverige att överlämna nomineringen av det nya världsavet till Unesco i februari 2014. Därefter behöver organisationen 1 ½ år att arbeta med förslaget, så ett beslut kommer tidigast under sommaren 2015. Innan dess är det en hel del lokala frågor som måste avhandlas och det verkar inte som de andra inblandade länderna har lika bråttom…

Frågestunden som följde var mycket intressant och rörde allt som presenterats. Bl.a. hur långt de andra länder kommit, varför Nederländerna drog sig ur och de platser som ingår i förslaget och de som inte gör det, men som ändå har anknytning. Det talades också om Karolinerhuset, vid domkyrkan, som var Linnés skola, varför är inte den med? Enligt länsantikvarien var Karolinerhuset tilltänkt men, som Birgitta Hoberg inflikade, så är det faktiskt väldigt förändrat och faller därför inte innanför autenticitetskraven. Sammanfattningsvis menade alla att om det blir ett världsarv kommer ändå platser med anknytning till Linné att vinna på det, det handlar om att marknadsföra sig! Som landshövdingen sa: ”Syns man inte så finns man inte”.

måndag 18 juni 2012

Framtiden är här fortare än vi anar

Sommar, sol och semester ligger för fötterna, men innan dess är det fortfarande högtryck på Länsstyrelsen och höstens planering är redan i full gång.

De kommande dagarna kommer jag att tillsammans med medarrangörer diskutera några av höstens lite större begivenheter


Shanghai och Expo 2010 startskottet för länets engagemang i den stora marknaden i öster


Innovationshelg 2011 - nu full planering för Innovationshelg 2012 som går av stapeln mitt i veckan i oktober ;) - innovativt så det förslår!


Närodlat på Mat 2012!

Smålands största Designmingel äger rum i november och vem vet kanske får vi se gunghästen som stod modell för dopgåvan till prinsessan Estelle?!- Kinaseminarie i augusti, MAT2012 och Strategiskt samtal kring vatten i september, Innovationshelg 2012 och Nordiska ministerrådets Bostadsdagar i oktober och Smålands största designmingel i november. Allt detta är smakprov på lite av allt intressant som sysselsätter oss på Länsstyrelsen i Kronoberg.

söndag 17 juni 2012

Länsstyrelsen en långsam och nejsägande miljövårdsmyndighet?

Mats Sjöstrand har regeringens uppdrag att utreda och ge förslag på statens framtida regionala representation. Under förra veckans Landshövdingemöte informerade han om nuläget i utredningen, som ska presenteras i sin helhet den 15 december 2012.

Det är klart att vi som myndighetschefer reagerade på den beskrivning av Länsstyrelserna som Mats Sjöstrand lyfte fram. Efter många och långa intervjuer av andra myndighetschefer och medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting sammanfattar han bilden av Länsstyrelsen som - ”En långsam nejsägande miljövårdsmyndighet”!! Om det är omvärldens samlade bild av oss har vi en del att göra med vårt varumärke! Men bilden behöver nyanseras och kompletteras med både vår uppdragsgivares bild och vår egen.

Länsstyrelsernas breda uppdrag omfattar 20 politikområden inom områden från jämställdhet, miljö- klimatfrågor, säkerhet, integration, kulturmiljö, vatten, biologisk mångfald, miljöskydd till landsbygdsutveckling och samhällsplanering - ofta balanseras hållbar utveckling och tillväxt i balans, ibland står olika intressen mot varandra, ibland blir det nej, ibland blir det ett ja.

Helt klart måste vi som leder verksamheterna ta till oss av omvärldens negativa bild och aktivt arbeta med att förändra den. Det kan bara göras genom handling och det är de vi är till för som sätter betyget.

Vi på Länsstyrelsen i Kronoberg fortsätter visions- och värdegrundsarbetet där de vi är till för står i fokus. Med uthållighet och långsiktighet är jag övertygad pm att vi kommer att nå visionen att vara ett Föredöme! Inte en gammal och nejsägande myndighet!

Vinnova stöttar Glasriket!


Göran Wärfts underbara hängmattor i glas får idag stå symbol för Glasriket

Vinnova stöttar oss i Glasrikeuppdraget!! Under hösten kommer de, inom ramen för sina spridningsaktiviteter av ”Digitala Järva”, att genomföra en pilot i Småland.

Vinnova avsätter medel och personer som bollplank samt en handläggare. Drivet måste naturligtvis komma från oss själva om det ska bli långsiktiga resultat. Att rigga detta blir en del av min veckas arbetsuppgifter.

onsdag 13 juni 2012

Markaryd ett gott exempel på kraftsamling i kris

Stort uppslag i dagens Smålänning hur Markaryd kraftsamlat för att minska effekterna av Transcoms nedläggning.Erfarenheter man nu delar med sig av - till nytta för hela regionen. Föredömligt exempel på handlingskraft och samarbete över gränserna!

Landet runt med Förenkla för företagen

Jag är övertygad om att Förenklauppdraget kommer att göra skillnad! Kartan visar lite av förenklingsarbetet landet runt.

Mer ska det bli och verkliga effekter ska det få. Det var länsstyrelsens alla kontaktpersoner överens om. I går vände de hem till sina respektive län förhoppningsvis både inspirerade och energifyllda. I dag fortsätter vi Förenkla tillsammans med Skogsstyrelsen.....

måndag 11 juni 2012

Förenkla, förenkla, förenkla.......

Vid det här laget vet de allra flesta att vi har regeringens uppdrag att samordna alla landets länsstyrelsers arbete med att förenkla för företagen. Den första rapporten skickades den 31 mars och förra veckan träffade vi statssekreterare Marita Ljung med kollegor för att få och ge feedback. Bra samtal som resulterade i flera proaktiva förslag. Mer om detta kommer. Helt klart är att vi gemensamt måste arbeta fram ett antal mätbara indikatorer som visar att insatserna ger effekt. Frågan är bara hur man mäter attityd, service och bemötande?!

På måndag och tisdag kommer kontaktpersoner från landets alla länsstyrelser till Växjö för att under 24 välfyllda, intensiva, händelserika och innovativa timmar diskutera hur vi kvalitetssäkrar våra insatser så att de verkligen underlättar företagens vardag. Samma tema upprepas på onsdag då vi får besök från Skogsstyrelens projektgrupp för Förenkla för företagen.

söndag 10 juni 2012

Försommartid med linneor så långt ögat kan nå....

Den här tiden på året beger jag mig med stor nyfikenhet ut i skogen, vår lilla skogsgård är sedan flera hundra år omnämnd i litteraturen för den rika mängden linnéor som växer här och synen är lika överväldigande varje år. De långa revorna breder ut sig på vägen, i skogen och på stubbarna och just nu pryds de ljust gröna bladen av tusentals små klockstänglar.

Hela skogen går i rosa och honungdoften sprider sig ända fram till huset. Underbart! Och passande eftersom vi denna vecka ägnar en hel dag åt Carl von Linné och Världsarvsfrågan kring hans gärning ;). Projektledare och ansvariga från Uppsala kommer till Växjö för styrgruppsmöte, men vi passar också på att bjuda in till ett strategiskt samtal med aktuell information kring processen mot ett Världsarv. Oddsen kanske inte är så höga, men vi har inte gett upp hoppet.

fredag 8 juni 2012

Kan okris kraftsamla lika prestigelöst som kris?I Småland är vi kända för att kraftsamla när vi drabbas av yttre hot eller kriser. Frågan är om vi lyckas samarbeta lika prestigelöst när möjligheter som Familjen Kamprads Stiftelse utgör. Kan okris också få oss att agera mot en gemensam målbild?

Ja, det var temat när ledningarna för Landstinget, Regionförbundet, Linneuniversitetet och Länsstyrelsen träffades för att samtala om hur vi bäst tar vara på engagemanget från framtidsseminariet den 25 april.


De frön som såddes har grott och är vi uthålliga kommer vi så småningom att kunna glädja oss åt en praktfull blomning!

Klimatfrukost på Residenset!

Ett par gånger per termin bjuder vi tillsammans med Regionförbundet till Klimatfrukost. Syftet är att omsätta ord till riktig handling och öka medvetenheten om allas ansvar att minimera effekterna av ett varmare klimat. Förutom god frukost serveras fakta, inspirationsföreläsningar och inte minst lyfter vi goda exempel. Uppskattade förmiddag som numera lockar många.

Flera företag och organisationer har under året tecknat klimatavtal med Länsstyrelsen och idag är det dags för Regionförbundet att dela ut "Gröna framsteg" till företag som inte bara pratar om miljö- och klimatåtgärder - Alwex, Hermibil och Miljöfordon Sydost.

torsdag 7 juni 2012

150 nya svenskar minglade på Residenset

Den realtivt nya traditionen att bjuda de som under året blivit nya svenskar i Kronoberg till Residenset har blivit riktigt populär.

Igår på Nationaldagen flldes de vackra salongerna med fler än 150 nya svenskar från Kina, Egypten, Polen, El Salvador, Marocko, Danmark, Syrien, Ukraina......

Kakor, tårtor och ostkakor från vårt förnämliga kök -  Tack Brita & Co


De välkomnades på Residenset av ingen mindre än Carl von Linné.

Residenset en mötesplats för de många människorna


måndag 4 juni 2012

Efter lång vecka följer kort helg, eller hur ;)?

Helgen blev kort, kort och nu stundar en ny vecka. På måndag åker jag tillsammans med processledaren för ”Förenkla för företagen”, Malin Persson,till Näringsdepartementet.På förmiddagen träffar vi statssekreterare Marita Ljung för att diskutera regeringsrapporten vi levererade i slutet av mars. Vi ska också berätta hur arbetet fortskrider. När Malin fortsätter samtala med sakansvariga åker jag vidare till ”mitt” myndighetschefsnätverk för erfarenhetsutbyte. Nätverket arrangeras av Socialdepartementet och det är alltid lika intressant och nyttigt att träffa kollegor. Denna gång extra spännande eftersom vi välkomnar tre nya medlemmar.

söndag 3 juni 2012

Till nytta för de vi är till för - samspel och gott ledar- och medarbetarskap

Sedan våren 2009 arrangerar Länsstyrelsen och Regionförbundet varje vår/försommar en gemensam medarbetardag. Syftet är att öka kunskapen om varandras uppdrag till nytta för de vi är till för. Tidigare år har vi fokuserat på verksamhet, i år stod medarbetarskap och ledarskap på programmet.

Den 1 juni samlades stora delar av medarbetarna från de båda organisationerna på Konserthuset för att lyssna på Palle Lundberg, urkronobergaren från Lammhult som 2010 blev årets chef och 2011 stadsdirektör i Helsingborg.

Det är kul att lyssna på någon som gjort resan på riktigt – från blyg skolgrabb till ödmjuk och målmedveten stadsdirektör. Jag tror att många kände igen sig i beskrivningen av vad ett gott ledar- och medarbetarskap är. När samspelet i en grupp fungerar blir organisationen både effektiv och produktiv. För att ligga på topp krävs träning. Det tar jag med mig hem och hoppas vi kan skapa utrymme för mer av den varan.

Ett stort och varmt TACK till tjejerna som planerade och genomförde årets Framtidsdag – nästa år dags för grabbarna?!

På turné med sax i fickan ;)!

I lördags reste jag runt i länet och gjorde det jag sagt att jag inte vill bli ihågkommen för. Jag har ändrat mig och inviger gärna satsningar som bidrar till länets utveckling och länets attraktionskraft.


Marie Jadner öppnar grinden för den allra första Drömrundan.

Tre trädgårdsintresserade damer....


Man ur huse i Linneryd när nya butiken öppnade!

Imponerad är jag också av alla Linnerydsbor som kämpar för sin bygd. När andra lägger ner sina butiker bygger Linneryd en ny Lanthandel! När vi i fredags lyssnade på Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborg och tidigare Lammhultsbo, poängterade han det viktiga samspelet – samspelet mellan ledare och medarbetare. Det tycker jag kan appliceras även på denna bygd. Samspelet mellan lanthandlaren Per-Olof Håkansson, Tingsryds Kommun och Sockenrådet har bidragit till det rekordsnabba bygget. Under invigningen gick man man ur huse för att delta i festligheterna och för att visa glädjen över att åter ha butik i bygden. Jag håller tummarna att alla som som kom i lördags fortsätter komma.

På förmiddagen hade jag den stora äran att inviga den allra första Drömrundan. Tänk att få kombinera arbetet med mitt brinnande trädgårdsintresse. Den morgonpigga kunde i den kalla vinden men varma solen lyssna till trädgårdsoraklet Gunnel Carlson. Kul att få träffa henne och dela erfarenheter – dvs jag frågade och hon svarade ;). I år har imponerande 30 besöksmål anslutit sig till Drömrundan. De öppnar den här helgen och på Nationaldagen upp sina trädgårdar och butiker för design- mat- och trädgårdsintresserade. Imponerad av Marie Jadner, som satsat, drömt och genomfört det många bara pratar om. En riktig förebild.

lördag 2 juni 2012

DI uppmärksammar kvällen då företagen intog Residenset!

Blickarna vänds mot Småland!

Idag en helsida i Dagens Industri om företagens initiativ att ta ansvar för arbetslösheten i länet. Tillsammans kommer vi att kunna göra riktig skillnad.

Kul också att det proaktiva arbetet syns utanför länet noch kanske kan det här inspirera flera. Det behövs. Jag har redan fått frågan från några av mina kollegor om upplägget den 28 maj då företagen intog residenset för att  utmana varandra. Följ det fortsatta arbetet här på bloggen eller på TvärdraGs hemsida http://tvardrag.wordpress.com/.

fredag 1 juni 2012

Har vi råd att avstå hälften av kompetensen?!

Igår avslutades första omgången Styrelsekraft på Residenset. Utbildningen är regeringens satsning för att få fler kvinnor i styrelser och har genomförts av ALMI.

Kul att få arrangera avslutningskalas för detta viktiga projekt! I höst startar omgång nummer 2 och så småningom kanske "banken" av potentiella styrelseledamöter innehåller 50% kvinnor och 50% män.


.