onsdag 13 juni 2012

Markaryd ett gott exempel på kraftsamling i kris

Stort uppslag i dagens Smålänning hur Markaryd kraftsamlat för att minska effekterna av Transcoms nedläggning.Erfarenheter man nu delar med sig av - till nytta för hela regionen. Föredömligt exempel på handlingskraft och samarbete över gränserna!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar