onsdag 27 juni 2012

Världsarvskommitténs möte i St Petersburg viktigt för Råshult och Uppsala

Viktigt möte för Uppsala och Råshult
Länsstyrelsens deltagande i Världskommitténs möte i Sankt Petersburg

När Unescos världsarvskommitté samlades i ryska Sankt Petersburg den 24 juni handlade det svenska intresset bl.a om att bevaka den punkt på dagordningen som handlar om regelverket för nya nomineringar. Beslut i den frågan kan vara avgörande för Länsstyrelsens arbete med nomineringen av ”The Rise of Systematic Biology till världsarvslistan. För Kronobergs län innebär det ett fortsatt nomineringsarbete för att ängarna vid Råshult utanför Älmhult kan hamna på UNESCOs världsarvslista.
Anja Rautenberg, som är projektledare för den svenska världsarvsnomineringen inom systematisk biologi, deltog i den svenska delegationen tillsammans med representanter från bl.a. Riksantikvarieämbetet.

– Sommarens möte inom världsarvskommittén är extra intressant för vår nominering av ”The Rise of Systematic Biology”, eftersom man ska ta ställning till en rapport från ett tidigare expertmöte i Polen, säger Anja Rautenberg.

– Om kommittén godtar expertmötets rekommendationer innebär det för vår del att de formella kraven blir oförändrade, och att vi kan få bättre råd om hur man bör hantera vetenskapliga världsarv.

Anja Rautenberg var tidigare i år inbjuden till Unescos expertmöte i Warszawa för att presentera ”The Rise of Systematic Biology” som ett exempel på vetenskapligt kulturarv, vilket är ett relativt nytt begrepp i världsarvssammanhang.

– Mötet med världsarvskommittén och diskussioner om det fortsatta arbetet med partnerländerna gör att vi får lättare att bedöma förutsättningarna för vår världsarvsnominering, säger landshövding Peter Egardt, som är projektets ordförande.

”The Rise of Systematic Biology” består av ett globalt nätverk av botaniska trädgårdar och exkursionslokaler som tillsammans var viktiga för framväxten av vetenskapen systematisk biologi under 1700-talet. Sveriges bidrag till detta nätverk är Linnéträdgården med Linnémuseet, Linnés Hammarby och delar av Linnés exkursionsområden kring Uppsala samt ängarna vid Råshult utanför Älmhult. Landshövdingarna i Kronoberg och Uppsala län har tillsammans initierat arbetet till att göra Carl von Linnés vetenskapliga arbete till ett av UNESCOs världsarv.

För mer information kontakta:
Projektledare Anja Rautenberg, Länsstyrelsen i Uppsala, tfn 018-19 53 39, 0706- 601 146, anja.rautenberg@lansstyrelsen.se
Stabschef Peter Huotila, Länsstyrelsen i Uppsala, tfn 018-19 53 54.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar