söndag 3 juni 2012

Till nytta för de vi är till för - samspel och gott ledar- och medarbetarskap

Sedan våren 2009 arrangerar Länsstyrelsen och Regionförbundet varje vår/försommar en gemensam medarbetardag. Syftet är att öka kunskapen om varandras uppdrag till nytta för de vi är till för. Tidigare år har vi fokuserat på verksamhet, i år stod medarbetarskap och ledarskap på programmet.

Den 1 juni samlades stora delar av medarbetarna från de båda organisationerna på Konserthuset för att lyssna på Palle Lundberg, urkronobergaren från Lammhult som 2010 blev årets chef och 2011 stadsdirektör i Helsingborg.

Det är kul att lyssna på någon som gjort resan på riktigt – från blyg skolgrabb till ödmjuk och målmedveten stadsdirektör. Jag tror att många kände igen sig i beskrivningen av vad ett gott ledar- och medarbetarskap är. När samspelet i en grupp fungerar blir organisationen både effektiv och produktiv. För att ligga på topp krävs träning. Det tar jag med mig hem och hoppas vi kan skapa utrymme för mer av den varan.

Ett stort och varmt TACK till tjejerna som planerade och genomförde årets Framtidsdag – nästa år dags för grabbarna?!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar