söndag 17 juni 2012

Länsstyrelsen en långsam och nejsägande miljövårdsmyndighet?

Mats Sjöstrand har regeringens uppdrag att utreda och ge förslag på statens framtida regionala representation. Under förra veckans Landshövdingemöte informerade han om nuläget i utredningen, som ska presenteras i sin helhet den 15 december 2012.

Det är klart att vi som myndighetschefer reagerade på den beskrivning av Länsstyrelserna som Mats Sjöstrand lyfte fram. Efter många och långa intervjuer av andra myndighetschefer och medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting sammanfattar han bilden av Länsstyrelsen som - ”En långsam nejsägande miljövårdsmyndighet”!! Om det är omvärldens samlade bild av oss har vi en del att göra med vårt varumärke! Men bilden behöver nyanseras och kompletteras med både vår uppdragsgivares bild och vår egen.

Länsstyrelsernas breda uppdrag omfattar 20 politikområden inom områden från jämställdhet, miljö- klimatfrågor, säkerhet, integration, kulturmiljö, vatten, biologisk mångfald, miljöskydd till landsbygdsutveckling och samhällsplanering - ofta balanseras hållbar utveckling och tillväxt i balans, ibland står olika intressen mot varandra, ibland blir det nej, ibland blir det ett ja.

Helt klart måste vi som leder verksamheterna ta till oss av omvärldens negativa bild och aktivt arbeta med att förändra den. Det kan bara göras genom handling och det är de vi är till för som sätter betyget.

Vi på Länsstyrelsen i Kronoberg fortsätter visions- och värdegrundsarbetet där de vi är till för står i fokus. Med uthållighet och långsiktighet är jag övertygad pm att vi kommer att nå visionen att vara ett Föredöme! Inte en gammal och nejsägande myndighet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar