Här är vinnarna - engegareda eldsjälar som håller landsbygden vid liv!

Priset till årets landsbygdsförening i Kronobergs län tilldelas Bergs sockenråd.
Bergs sockenråd fungerar som "spindeln i nätet" för bygdens många föreningar och står bland annat för program och marknadsföring för Bergveckansedan 15 år. Tusentals personer besöker då Berg. Bergveckan har stärktgemenskapen i bygden och gett en liten landsbygdssocken en plats på kartan. I
Berg finns stor bredd i föreningsverksamheten. Här flödar det av landsbygdsaktiviteter som drivs av ideella krafter. Man utvecklar även IT och kommunikationer.


Priset till årets lantbrukare tilldelas Anders och Johanna Edberg, Slätthults lantbruk.
Johanna och Anders och deras tre barn är goda exempel på den nya generationens lantbrukare. Med nytänkande inom en traditionsbunden näring väljer de att satsa på mjölkproduktion. Genom sitt stora landsbygdsintresse bidrar de till att bevara det öppna landskapet i utvandrarbygden.


Priset till årets lanthandlare tilldelas Stig Englund och Ulla Lundegård, Matöppet i Gemla/”Macken”. Stig och Ulla har med genuint entreprenörskap, idérikedom och stort mod successivt under årens lopp utvecklat Macken till att bli en servicepunkt och en mötesplats av rang och ett begrepp i Gemla. De har allt sedan de tog över butiken för snart 10 år sedan kontinuerligt investerat, förändrat och förnyat för att öka servicen och bredda verksamheten. Macken erbjuder idag en lång rad servicefunktioner, tjänster samt andra aktiviteter och kan tjäna som förebild för andra företagare.

Ett stort grattis och varmt lycka till!