tisdag 23 april 2013

Färgrikt reportage i det levande Residenset - en mötesplats för många


Residenset i Växjö en mötesplats där det sjuder av liv i varje liten vrå! Fullt i representationsvåningen och fullt i de andra lokalerna i det stora huset på Stortorget.
Härligt och färgrikt reportage om alla aktiviteter i Växjös vackra Residens.
Denna veckas möten på Residenset


Frukostmöte med Regionförbundets ledning

Tankesmedja kring miljö - samarrangeras med Handelskammaren

Besök av Statssekreterare Ulf Perbo, socialdepartementet

Turismmingel med över 90 deltagare som inspireras av Colin Moon - om kulturkrockar, kommunikation och kemi,
på Residenset

måndag 22 april 2013

Solig helg och pengaregn över länetÄntligen! De små skira och nyvakna blåsipporna värmer lika gott som solen.

Exkursionsdag med styrelsen på Tagel - med bla nya lärdomar om lärk som gott och snabbväxande alternativ till gran.
Världens godaste chokladfisk?! Hembakad och serverad på Länsledningens besök förra veckan på Vattenfunktionen. Tack alla - särskilt Åsa Fredriksson som bakat läckerheterna.

VÅR!

Vilken helg vi lägger bakom oss - snön som legat sedan mitten av november är borta och en sol som strålat från en klarblå himmel. Har tillbringar de lediga dagarna i stora trädgården på landet med kratta, spade och skottkärra. Lite ledbruten men mycket nöjd tar jag mig an veckan som kommer.

Skogen, naturen och kulturen - värden viktiga att förvalta, förädla och utveckla
Tre veckor i rad har vi samlats på Residenset för att samtala om de värden skogen, naturen och kulturen står för. Som "råvara" för industrin och besöksnäringen.

Mycket av det vi gör går i vartannat. Förra veckans möte med Advisory Board för Destination Åsnen och förrförra veckans Skogsseminarier får en uppföljare på onsdag då årets stora turismmingel går av staplen.
Besöksnäringen är den mest snabbväxande branschen och omsätter i Sverige 267 mdr och sysselsätter 164 000 personer. En betydande näring där vi genom vår kunskap om naturvärden, landsbygden och kulturmiljön har mycket att bidra med.

Autentiska upplevelser kopplat till natur och kultur i kombination med lärande är en trend inom turismen. Årets turismmingel inleds av Länsantikvarie Heidi Vassi som berättar om Skogens och Glasrikets kulturarv.

Pengaregn över länet? Inte riktigt men väl lite duggande.....
När vårproppen presenterades förra veckan kunde vi glädjande konstatera att vi efter år av skrivelser fått regeringen att lyssna. 10 nya miljoner för regional utveckling de kommande två åren är ett gott tillskott. Hur pengarna gör bäst nytta diskuterar vi med Rfss ledning på onsdag morgon, men klart är att vi kommer satsa både på ungdomar och på stimulans i Glasriket.

Miljö- och klimatfrågan får också utrymme
Dels under onsdagens tankesmedja med näringslivet då det är tänkt att diskutera hur vi bättre tar vara på affärschanser som skapas genom miljö- och klimatutmaningarna. Samma tema är det på torsdagens arbetsmiddag som miljöminister Lena Ek arrangerar. En handfull kvinnor är inbjudna för att dela erfarenheter och informera hur vi bidrar i arbetet lokalt o regionalt.

Övrigt spännande denna vecka
är arbetslunchen kring socialt företagande med oppositionsrådet Charlotta Svanberg. Kommunbesöket i Uppvidinge ser jag också fram emot, under året ska vi besöka alla länets kommunledningar - samtala om utmaningar och möjligheter. Besöket av statssekreterare Ulf Perbo på onsdag och det förvaltningspolitiska seminariet med civil- och bostadsminister Stefan Attefall på torsdag är två andra intressanta inslag.

Dags att ta farväl
Vår visionära, erfarna och uppskattade kommunikationschef Erik Sellström är redo att testa nya utmaningar. Önskar Erik lycka till i jobbet som marknadschef för it-bolaget Readly!

.... och att välkomna
Johanna Martin som kommer att vikariera för Erik fram till slutet av sommaren. Johanna har gedigen kunskap och bred erfarenhet, senast som presschef hos näringsminister Annie Lööf. Varmt välkommen till Länsstyrelsen Johanna!

fredag 19 april 2013

Vilka resultat ser vi efter ett år med Glasrikeuppdraget?

Ett år har gått sedan Länsstyrelsen i Kronoberg fick regeringens uppdrag att tillsammans med Länsstyrelsen i Kalmar och regionförbunden i de båda länen samordna insatser inom befintliga resurser för destinationen och industrin i glasrikeregionen. Den andra delrapporten till regeringen är nu insänd och kan laddas ner från vår hemsida www.lansstyrelsen.se/kronoberg.


Året har varit fyllt av aktiviteter och framgångsfaktorn är det breda samarbetet mellan den lokala och regionala nivån – de båda länsstyrelserna, regionförbunden och de fyra glasrikekommunerna. Genom styrgruppens gemensamma agenda och målbild har vi inte bara skapat en regional arena för insatser utan också väckt flera nationella aktörers uppmärksamhet. Enligt uppdraget ska Tillväxtverket och Visit Sweden bistå oss i arbetet, men även ALMI, Business Sweden, Vinnova, SVID och Riksantikvarieämbetet har visat att man utifrån sina respektive uppdrag vill vara behjälplig i Glasrikearbetet. Det är värdefullt och flera projekt med dessa aktörer är redan startade eller på väg att starta. Dessutom kommer Tillväxtverkets arbetsgrupp att besöka var och en av de fyra glasrikekommunerna för att bilda sig en uppfattning om behov av insatser för tillväxt och utveckling.

Med uppdraget följde inga särskilda medel. De båda Länsstyrelserna och Regionförbunden och de fyra Glasrikekommunerna avsätter under en tvåårsperiod sammanlagt 3.200.000 för snabba insatser. Medel har hittills bl.a. använts till en utredning om saneringsfrågan och till förstärkta direkta marknadsföringsinsatser, som genomförs av Glasriket AB. Medlen kommer även att användas för finansiering av det sommardesignkontor med fokus på destinationsutveckling, som styrgruppen beslutat starta tillsammans med SVID, samt som medfinansiering till de insatser Tillväxtverket föreslår.


söndag 14 april 2013

Tillbakablick på förra veckans skogsvecka på Residenset

Skogen som råvarufabrik och kulturarv
Det handlade om skog på förra veckans samtal på Residenset - två dagar ägnade vi åt Landsbygdsminister Eskil Erlandssons initiativ Skogsriket där ledande forskare, politiker och aktörer informerade och diskuterade trä som klimatsmart råvara för byggnader. Dagen efter var det vi själva som tillsammans med Skogsstyrelsen lyfte skogens kulturarv och det viktiga samarbetet mellan bevarare och utvecklare och om skogen som en viktig faktor för äventyr och rekreation. Klimatsmart, attraktivt, historiskt och landsbygdsutvecklande!

Resurseffektiva Stockholmsmöten
Vid bredbandsutredningens delbetänkande den 31/5 koncentrerar vi oss på stödsystemet och att avslöja för mycket kan jag berätta att jag vid förra veckans möte med utredningssekreterarna ser att här finns att göra.

På Landshövdingemötet samma dag - dialog med ND om nya principer för fördelning av de regionala utvecklingsmedlen. Det är ingen överdrift att säga att länet på grund av historiskt låg arbetslöshet missgynnats av nuvarande nyckel. Något vi påtalat många gånger de senaste åren. Kanske blir det nu äntligen en förändring.

Därefter samtal med Integrationsminister Erik Ullenhag om skyddet av nationella minoriteter och flyktingmottagandet, till sist information om rovdjurspolitiken av Naturvårdsverkets gd Maria Ågren.

Residenset som mötesplats vecka 16

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen. Denna vecka handlar det om samtal som rör fler samhällsviktiga organisationer.

Måndagen den 15 april 2013

Möte med vår nya
kontaktperson på Näringsdepartementet

Tisdagen den 16 april 2013

Årsmöte med Länskommittén Sveriges Nationaldag

Advisory Board Destination Åsnen

Onsdagen den 17 april 2013
Studiebesök på Residenset av Tingsrydspensionärer

Regionteaterdirektörer från hela landet hälsas välkomna till länet på Residenset

Inspirationsseminarie för unga entreprenörer på Residenset

torsdag 11 april 2013

Skogens viktiga roll för klimatsmart omställning


Som regeringens regionala representant sträcker sig vårt uppdrag långt utanför det som regleras i instruktion och regleringsbrev och flera av veckans aktiviteter visar exempel på områden där vi förväntas ta en aktiv roll.

Landsbygdsutveckling
I måndags diskuterade vi planerna ett försommarmöte med titeln - "Mobilisering landsbygd". Ett led i att sätta just landsbygdsfrågor i fokus och skapa en arena där vi kan föra samtal om hur de kan få högre status och komma upp på flera aktörers agenda. Landsbygden är en stor potential för att öka regionens attraktionskraft och här kan skapas många nya näringar. I samband med det nya landsbygdsprogrammet vill vi bidra med kunskap och få fler att se möjligheterna som landsbygden erbjuder.

Skogen som resurs I
Inte långt från landsbygdsämnet ligger tisdagens och onsdagens stora aktivitet. Tillsammans med Växjö Kommun arrangerar vi en stor nordisk konferens om klimatsmart byggande i trä. Ett 80-tal ledande politiker och ledande aktörer från de nordiska länderna deltar. Från Sverige medverkar bland annat landsbygdsminister Eskil Erlandsson, landshövdingen i Dalarna, Skogsindustriernas vd Marie S Arwidsson och Södras ordförande Christer Segersteen. Dagarna inleds med seminarier på Residenset och avslutas med exkursion och studiebesök på onsdag förmiddag.

Skogen som resurs II
Onsdagen fortsätter i skogens tecken. På eftermiddagen sluter många upp till det strategiska samtalet om fornlämningar i skogsbruket. Med anpassningar och god planering kan skogen brukas samtidigt som viktiga kulturvärden bevaras. Kvällen arrangeras tillsammans med Skogsstyrelsen.

onsdag 10 april 2013

Samordnad tillsynsvecka

PRESSMEDDELANDE


Länsstyrelsens samordnade tillsynsvecka

Under vecka 16 genomför Länsstyrelsen ett 80-tal tillsyner i länet. Några av områdena som kontrolleras är kameraövervakning, djurskydd, tobak, alkohol, fornlämningar och kyrkor med föranmälda och oanmälda besök.

- Kraftsamlingen och samordningen av tillsyner till denna vecka är ett sätt att visa på betydelsen och bredden av det tillsynsarbete vi bedriver på Länsstyrelsen, säger länsrådet Lennart Johansson.

- Det är en demokratisk fråga där tillsyn är ett av verktygen för att uppnå ett rättssäkrare samhälle. Det ska kännas tryggt att bedriva verksamhet i Kronobergs län där reglerna gäller lika för alla, säger Louise Jeppson chefsjurist på Länsstyrelsen.

Tillsyn kommer att göras inom följande områden:
Funktionen för social hållbarhet inom tobak och alkohol, kulturmiljövården av skogsmark med fornlämningar och inventarier i kyrkor, jordbrukarstöds kontroll av märkning av djur och kulturmiljöstödet, veterinär och djurskydd kommer att göra kontroll av djurhälsopersonal, djurskyddskontroller och läkemedel på gård, rättsfunktionen av kameratillsyn, vattenvård tillsyn av rensningsföretag och vattenkraftverk och miljöskydd granskar miljörapporter.

- Tillsynen är en möjlighet att diskutera eventuella problem, förmedla information och svara på frågor, säger Dennis Olsson som tillsynar inventarierna vid länets kyrkor.

Medier har möjlighet att innan eller under hela tillsynsveckan intervjua handläggare. Med en ”tjuvstart” av veckan med ett första oanmält besök hos restauranger den 12 april och dagarna framåt skickar Länsstyrelsen ut dagliga pressmeddelanden med information, om vilka tillsynsbesök som planeras med kontaktuppgifter till handläggarna.

För mer information kontakta:

Louise Jeppsson, Chefsjurist på Länsstyrelsen
010-223 74 21
louise.jeppsson@lansstyrelsen.se

FAKTA:
Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter.

Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.

tisdag 9 april 2013

Träbyggande i fokus på nordisk konferens där bla landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar


Beslutsfattare och experter från hela norden samlas för att diskutera träbyggande på Träbyggnadskonferensen på Residenset i Växjö den 9 april.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson finns på plats för att tala om regeringens satsning på Skogsriket och träbyggande som ett av visionens fokusområden.

- Min förhoppning är att vi genom konferensen i Växjö kan bidra till att intresset för att bygga i trä ökar. Jag vill att fler ska få upp ögonen för skogens potential och inte minst för trä som byggnadsmaterial. Det bidrar både till en levande landsbygd genom jobb samtidigt som det gynnar miljön att använda ett klimatsmart material, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

Träbyggnadskonferensen i Växjö pågår i två dagar, den 9-10 april. Syftet med konferensen är att öka intresset för träbyggande och i framtiden få fler byggnader i trä i både Sverige och i Norden.

Eskil Erlandsson öppningstalar på konferensen samt delar i en paneldiskussion om framtida utmaningar och möjligheter inom området.

måndag 8 april 2013

Det behövs inget mandat för att hjälpa varandra


Ett citat från mötet med regionala rådet för skydd och beredskap som får sammanfatta förra veckan.

Det känns relevant både för arbetet vi gör i Glasrikeuppdraget, i utvecklingen av Länsstyrelsen till en modern och mänsklig myndighet, i varselarbetet där vi behöver sluta upp kring de hårdast drabbade kommunerna och naturligtvis i Krissamverkan Kronoberg.

Jag tror också på styrkan i prestigelös samverkan. Ett gott exempel på konkreta resultat är när styrgruppen för Glasrikeuppdraget, två länsstyrelser, två regionförbund och fyra kommuner, bestämt sig för att samarbeta kring en gemensam linje.

Under maj månad kommer Tillväxtverkets arbetsgrupp att turnera runt i regionen och under en hel dag i varje glasrike kommun diskutera utmaningar och vilken hjälp Tillväxtverket kan bistå med vad gäller kunskap och resurser för utveckling.

torsdag 4 april 2013

Länsstyrelserna förenklar för företagen


På uppdrag från Näringsdepartementet arbetar landets länsstyrelser med projektet Förenkla på riktigt! som ska skapa en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Leder uppdraget gör Länsstyrelsen i Kronoberg. Den 31 mars skickades den andra delrapporten till Näringsdepartementet.

Sedan uppdraget drog igång i mitten av 2011 har ett intensivt arbete pågått för att samla in synpunkter från företag, följa upp brukarundersökningar, samverka med andra myndigheters förenklingsuppdrag och prata med länsstyrelserna själva om vad som behövs för att vi ska kunna bidra till en positiv förändring i företagens vardag.

Många av de förslag som tagits fram av företagen själva pekar mot kortare handläggningstid, tydligare information, bättre tillgänglighet och bra service. Brukarundersökningar som gjorts påvisar att det är svårt att nå handläggare på länsstyrelserna och att webbplatsen inte fungerar optimalt.

- Många saker kan tyckas självklara, som att det ska vara lätt att hitta rätt person och lätt att hitta information, men det är stora system och 21 myndigheter som ska hjälpas åt att hitta och implementera smarta lösningar, säger Malin Persson processledare på Förenkla på riktigt!

Förenkla på riktigt! kommer att arbeta för att länsstyrelserna ska utvecklas mot ett mer kundorienterat perspektiv. Där blir centrala insatser att utveckla webbsidan för att kunna möta de behov kunderna har samt att arbeta med telefoni, bemötande och service ännu tydligare än idag.

- Genom Förenkla på riktigt! har vi möjlighet att jobba med utbildningar och verktyg för länsstyrelserna men det krävs också ett starkt och modigt ledarskap för att få till reella förändringar och att förflytta våra perspektiv, säger Landshövding Kristina Alsér.

Hämta rapporten på http://forenklapariktigt.se/

Beredskap och kraftsamling för oförutsedda händelser


Torsdagen är fulltecknad med frågor som rör organisationer med ansvar för samhällsviktiga frågor. På plats är samtliga kommunledningar, länspolismästaren och representanter från räddningstjänsten, regionförbundet, landstinget och försvarsmakten.

På förmiddagen är det regionala rådet för skydd o beredskap som får information om den nationella beredskapen, om Krissamverkan Kronoberg och om samverkansövningen våren 2014. Dessutom blir det en diskussion om hur vi ska planera för att kunna upprätthålla våra mest samhällsviktiga verksamheter även vid en kris.

Under arbetslunchen informerar Länsstyrelsen om den planerade tillsynsveckan V16, Kulturmiljöarbetet i kommunerna, om polisens insatser i områden med särskilda risker. Även Regionförbundet har en viktig roll i lunchprogrammet och kommer att informera om det påbörjade arbetet med att revidera den regionala utvecklingsstrategin.

Därefter följer samtal kring varselsituationen i länet och hur vi från regionalt håll kan stötta de hårdast drabbade kommunerna.

Innan dagen är slut träffar jag ledningen för UF Kronoberg.

Regional beredskap med flera dimensioner


Förra korta veckan följs av en ny kort. Om landsbygdens utveckling och förutsättningar stod i fokus då är det regional beredskap inom olika områden som står på denna veckans agenda. Mer om förra veckan hittar du på bloggen.

Kraftsamling och samarbete av olika slag
Förutom att diskutera hur vi i framtiden organiserar frågor som hör hemma inom social hållbarhet - folkhälsa, jämställdhet, integration, urbant utvecklingsarbete - anordnar Swedbank på tisdag en arbetslunch för aktörer som gemensamt är villiga att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Swedbank har utvecklat ett framgångsrikt koncept som vi hoppas kunna sprida till fler arbetsgivare.

På kvällen åker jag till Kalmar för styrgruppsmöte i Glasrikeuppdraget. Då kommer vi att redovisa de nationella aktörernas insatser för industrin, glasets och destinationens utveckling, förutom att styrgruppen avsätter medel för marknadsföring kommer aktiviteter som på olika sätt främjar glasrikeregionen att starta redan under våren/försommaren.

måndag 1 april 2013

Julen varar ända fram till Påska....

.......sällan har väl de raderna stämt så väl som i år och jag tror inte vi var ensamma om planerna att ägna långhelgen för arbete i skogen. Men med 50 cm djup och hårdpackad snö fick de planerna revideras, istället "pistade" vi en av de långa slänterna till pulkabacke.

Soligt, härligt och med lite Österrikekänsla har de tre generationerna Alsér tillbringat stora delar av Påsken i den hemgjorda backen.


Residenset som mötesplats vecka 14

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Residenset som mötesplats vecka 14

Onsdagen den 3 april 2013

Frukostmöte med Regionförbundets ledning
Möte om MAT2013 och IKEAs medverkan

Torsdagen den 4 april 2013

Regionala rådet för skydd o beredskap
Arbetslunch med kommunledningar mfl om Länsstyrelsens tillsynsvecka, Regionförbundet informerar om RUS-arbetet, Länsstyrelsen om Kulturmiljöprogrammet och Polisen om risker i vissa områden
Varselsamordning
Möte med UF Kronoberg
Samtal om regionalt ledarskap