måndag 8 april 2013

Det behövs inget mandat för att hjälpa varandra


Ett citat från mötet med regionala rådet för skydd och beredskap som får sammanfatta förra veckan.

Det känns relevant både för arbetet vi gör i Glasrikeuppdraget, i utvecklingen av Länsstyrelsen till en modern och mänsklig myndighet, i varselarbetet där vi behöver sluta upp kring de hårdast drabbade kommunerna och naturligtvis i Krissamverkan Kronoberg.

Jag tror också på styrkan i prestigelös samverkan. Ett gott exempel på konkreta resultat är när styrgruppen för Glasrikeuppdraget, två länsstyrelser, två regionförbund och fyra kommuner, bestämt sig för att samarbeta kring en gemensam linje.

Under maj månad kommer Tillväxtverkets arbetsgrupp att turnera runt i regionen och under en hel dag i varje glasrike kommun diskutera utmaningar och vilken hjälp Tillväxtverket kan bistå med vad gäller kunskap och resurser för utveckling.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar