söndag 14 april 2013

Tillbakablick på förra veckans skogsvecka på Residenset

Skogen som råvarufabrik och kulturarv
Det handlade om skog på förra veckans samtal på Residenset - två dagar ägnade vi åt Landsbygdsminister Eskil Erlandssons initiativ Skogsriket där ledande forskare, politiker och aktörer informerade och diskuterade trä som klimatsmart råvara för byggnader. Dagen efter var det vi själva som tillsammans med Skogsstyrelsen lyfte skogens kulturarv och det viktiga samarbetet mellan bevarare och utvecklare och om skogen som en viktig faktor för äventyr och rekreation. Klimatsmart, attraktivt, historiskt och landsbygdsutvecklande!

Resurseffektiva Stockholmsmöten
Vid bredbandsutredningens delbetänkande den 31/5 koncentrerar vi oss på stödsystemet och att avslöja för mycket kan jag berätta att jag vid förra veckans möte med utredningssekreterarna ser att här finns att göra.

På Landshövdingemötet samma dag - dialog med ND om nya principer för fördelning av de regionala utvecklingsmedlen. Det är ingen överdrift att säga att länet på grund av historiskt låg arbetslöshet missgynnats av nuvarande nyckel. Något vi påtalat många gånger de senaste åren. Kanske blir det nu äntligen en förändring.

Därefter samtal med Integrationsminister Erik Ullenhag om skyddet av nationella minoriteter och flyktingmottagandet, till sist information om rovdjurspolitiken av Naturvårdsverkets gd Maria Ågren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar