onsdag 10 april 2013

Samordnad tillsynsvecka

PRESSMEDDELANDE


Länsstyrelsens samordnade tillsynsvecka

Under vecka 16 genomför Länsstyrelsen ett 80-tal tillsyner i länet. Några av områdena som kontrolleras är kameraövervakning, djurskydd, tobak, alkohol, fornlämningar och kyrkor med föranmälda och oanmälda besök.

- Kraftsamlingen och samordningen av tillsyner till denna vecka är ett sätt att visa på betydelsen och bredden av det tillsynsarbete vi bedriver på Länsstyrelsen, säger länsrådet Lennart Johansson.

- Det är en demokratisk fråga där tillsyn är ett av verktygen för att uppnå ett rättssäkrare samhälle. Det ska kännas tryggt att bedriva verksamhet i Kronobergs län där reglerna gäller lika för alla, säger Louise Jeppson chefsjurist på Länsstyrelsen.

Tillsyn kommer att göras inom följande områden:
Funktionen för social hållbarhet inom tobak och alkohol, kulturmiljövården av skogsmark med fornlämningar och inventarier i kyrkor, jordbrukarstöds kontroll av märkning av djur och kulturmiljöstödet, veterinär och djurskydd kommer att göra kontroll av djurhälsopersonal, djurskyddskontroller och läkemedel på gård, rättsfunktionen av kameratillsyn, vattenvård tillsyn av rensningsföretag och vattenkraftverk och miljöskydd granskar miljörapporter.

- Tillsynen är en möjlighet att diskutera eventuella problem, förmedla information och svara på frågor, säger Dennis Olsson som tillsynar inventarierna vid länets kyrkor.

Medier har möjlighet att innan eller under hela tillsynsveckan intervjua handläggare. Med en ”tjuvstart” av veckan med ett första oanmält besök hos restauranger den 12 april och dagarna framåt skickar Länsstyrelsen ut dagliga pressmeddelanden med information, om vilka tillsynsbesök som planeras med kontaktuppgifter till handläggarna.

För mer information kontakta:

Louise Jeppsson, Chefsjurist på Länsstyrelsen
010-223 74 21
louise.jeppsson@lansstyrelsen.se

FAKTA:
Tillsyn innebär att granskning genomförs för att se om lagar och regler efterföljs i verksamheter.

Syftet är att medborgare ska kunna vara säkra på att de lagar som har beslutats av riksdagen också följs, och att reglerna är lika för alla. På Länsstyrelsen i Kronobergs län arbetar omkring 50 personer med tillsyn inom ca 25 olika områden. Under 2013 genomför Länsstyrelsen i Kronobergs län en samordnad tillsynsvecka där närmare ett 80-tal tillsynsbesök genomförs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar