måndag 1 april 2013

Residenset som mötesplats vecka 14

Residenset i Växjö har blivit en viktig arena för samtal i frågor som rör länets utveckling. Här träffas samhällets aktörer, näringslivet och den vanliga medborgaren för att diskutera aktuella ämnen.

Residenset som mötesplats vecka 14

Onsdagen den 3 april 2013

Frukostmöte med Regionförbundets ledning
Möte om MAT2013 och IKEAs medverkan

Torsdagen den 4 april 2013

Regionala rådet för skydd o beredskap
Arbetslunch med kommunledningar mfl om Länsstyrelsens tillsynsvecka, Regionförbundet informerar om RUS-arbetet, Länsstyrelsen om Kulturmiljöprogrammet och Polisen om risker i vissa områden
Varselsamordning
Möte med UF Kronoberg
Samtal om regionalt ledarskap

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar