torsdag 4 april 2013

Regional beredskap med flera dimensioner


Förra korta veckan följs av en ny kort. Om landsbygdens utveckling och förutsättningar stod i fokus då är det regional beredskap inom olika områden som står på denna veckans agenda. Mer om förra veckan hittar du på bloggen.

Kraftsamling och samarbete av olika slag
Förutom att diskutera hur vi i framtiden organiserar frågor som hör hemma inom social hållbarhet - folkhälsa, jämställdhet, integration, urbant utvecklingsarbete - anordnar Swedbank på tisdag en arbetslunch för aktörer som gemensamt är villiga att bidra till att minska ungdomsarbetslösheten. Swedbank har utvecklat ett framgångsrikt koncept som vi hoppas kunna sprida till fler arbetsgivare.

På kvällen åker jag till Kalmar för styrgruppsmöte i Glasrikeuppdraget. Då kommer vi att redovisa de nationella aktörernas insatser för industrin, glasets och destinationens utveckling, förutom att styrgruppen avsätter medel för marknadsföring kommer aktiviteter som på olika sätt främjar glasrikeregionen att starta redan under våren/försommaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar