tisdag 30 november 2010

Swentecs sista seminarium

ägde i går rum på Rosenbad. Över hundra intresserade trotsade snöoväder och kyla för att ta del av Swentecs rapport till Regeringen. Uppddraget, att stödja regeringen i framtagningen av en effektiv statlig struktur för att stärka de svenska miljöteknikföretagen, är slutfört. Arbetet är sammanfattat i ett slutbetänkande där vi formulerat vad en effektiv struktur bör innehålla. Hur detta organiseras blir regeringens uppgift. Statssekreterare Daniel Johansson tog emot slutbetänkande och delrapporter och nu håller vi alla tummar för att stora delar av arbetet som engagerat så många också kommer att synas i nästa års regleringsbrev till de myndigheter som berörs av miljöområdet.

Tyngdpunkten i slutbetänkandet till regeringen är;
att man tar vara på och utvecklar förtroendet och engagemanget som byggts upp i den breda processen med nyckelaktörer från näringslivet, myndigheter och akademien
att politiken formulerar en vision vad man vill åstadkomma
att en huvudaktör, en neutral arena, tar ansvaret för att säkerställa att utvärdering och uppföljning av insatser görs s¨å att positionerna flyttas framåt

Dessutom pekar vi ut särskilt viktiga områden under respektive strategi - politisk styrning, kommersialisering, samverkan, affärsmodeller och kunskap kring hållbar utveckling - från Handlingsplanen som överlämnades till näringsminister Maud Olofsson i december 2009.

För den som vill läsa hela rapporten finns den på www.swwentec.se och fri att laddas ner.

måndag 29 november 2010

Första veckan i december

Vecka 48, 2010

Väder och klimat är två helt olika frågor

annars kan man ju börja undra ;) – vintervitt och snökaos redan i november har jag inte upplevt sedan jag var barn.

Första advent har verkligen gått i julens tecken. Förutom mottagning av biskop Jan-Olof Johansson i Växjö Domkyrka och julkaffe på Tagel har vi hunnit med både lite julbak och julklappsköp. Med tajt schema gäller det att ha både framförhållning och god planering.

Hållbar samhällsutveckling får bli sammanfattningen av veckan som börjar med Miljöteknikseminarie på Rosenbad, fortsätter med Regionalt Forum och avslutas med den nationella konferensen Robust Samhälle. Men veckan innehåller som vanligt mycket mer.

Tidigt på måndag morgon är det Stockholm och Rosenbad som gäller. Swentecs råd ska i seminarieform informera intresserade om slutrapporten hur en effektiv struktur för svensk miljöteknik bör organiseras för att få skjuts framåt. Maud Olofssons statssekreterare Daniel Johansson medverkar och därmed är det snart målfoto för det nästan treåriga uppdraget.

Länsstyrelsen har under flera år stöttat kvinnors företagande och på tisdag fortsätter dialogen hur vi kan ta vara på erfarenheter och kunskap som byggts upp i de olika nätverk som vi stöttat. På eftermiddagen får vi besök av en ledargrupp från Jönköping som vill veta mer om våra utvecklingsprocesser och på kvällen är det dags att träffas i det Regionala Forumet för att diskutera kompetensförsörjningsfrågor.

Konferensen Robust Samhälle arrangeras på onsdag och torsdag för tredje gången och lockar intresserade från i stort sett hela landet. Temat i år är ”Risker av social karaktär” aktuella frågor och ett ämne som lockat många.

Efter Robustkonferensen tar värdskapet för Nordsjökommittén vid. Under två dagar ska bland annat miljö- och klimatfrågor diskuteras.

”Livet är för kort för att vara smått”

fredag 26 november 2010

Ny standard för socialtt ansvarstagande

Om länsstyrelsen skulle ha en affärsidé så skulle det nog vara ”Hållbar utveckling och tillväxt i balans”. Därför var det naturligt att vi sa ja till ett samarbete med Sydsvenska Industri och Handelskammaren när de föreslog ett seminarium kring den nya CSR-standarden ISO 26000 på Residenset.

Frågorna kring socialt ansvarstagande är viktiga, aktuella och intresserade många.

Gränser rivs, nya marknader öppnas, gamla marknader förändras och allt fler fattar sina köpbeslut som är socialt hållbara och försvarbara. Medvetenheten om ”miljö och samhälle” har hög status och ligger ofta till grund för ett köpbeslut, men också vid val av arbetsgivare.

För de företag och organisationer som med ett systematiskt sätt att arbeta med frågorna kommer attraktionskraften och konkurrenskraften att öka. Strax efter nyår kommer vi att bjuda in till nästa samtal i dessa viktiga frågor – då med fokus på leverantörer eller underleverantörer i Kina. Tillsammans med Exportrådet, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbunden i Gävle och Kalmar ingår vi i ett nätverk med syfte att hjälpa våra företag bedöma sina leverantörer ur ett socialt och hållbart perspektiv entlig standarden i IS 26000.

Småland / Blekinge i Shanghai - nästa steg

Småland/Blekinges aktiviteter under EXPO och Shanghai har jag skrivit om tidigare här på bloggen. Uppföljningsarbetet är i full gång. Rapporten från Kronoberg var klar redan i slutet av oktober och kan hämtas på vår hemsida. Den gemensamma slutrapporten med utvärdering beräknas vara klar precis innan jul. I övrigt har länet tagit emot ett par delegationsresor och arbetet med att sjösätta Miljö- och Klimatcentrum "handelshuset" för tjänster, kunskap, produkter och system är i full gång. Vid senaste mötet på Residenset mötte drygt 20 företag upp och den gemensamma bilden var - nu kör vi! Räkna med mer information här på bloggen, men vill du redan nu veta mer om planerna, innehåll och villkor för att delta kan du höra av dig till Johan Thorsell Johan.Thorsell@vaxjo.se.

Länk till nyhetsbrevet från Ambassaden i Peking, där man bla skriver om vårt engagemang på EXPO http://ud.carmamail.com/mail/OBS?muid=1O1mCh477725759

onsdag 24 november 2010

Innovation för tillväxt. Den regionala dialogen gav både energi och mersmak!

I projektet Innovation för tillväxt är den Regionala Dialogen central. Den sedan länge planerade workshopen förra veckan var ett led i arbetet med att ta fram en nationell affärsplan för Sverige.

Aldrig hade vi trott att intresset från landets alla delar skulle vara så stort! Målbilden var 100 deltagare och när anmälningarna passerade 170 fick vi sätta stopp……

Med så många människor i IVAs bankettsal blev genomförandet en riktig utmaning. Men jag hoppas att alla som deltog är lika nöjda som vi i projektgruppen. TACK alla ni som bidrog till det gedigna underlaget för det fortsatta arbetet!

Klicka in på länken www.innovationfortillvaxt.se där du kan läsa mer om workshopen och kika på bilderna från de båda dagarna.

tisdag 23 november 2010

Innovationsupphandling

är ett sätt för stat och kommun att aktivt bidra till omställning och förnyelse av teknik, processer och tjänster. Den formen av upphandling diskuteras på många håll i Europa och förra veckan träffades alla partner i INNO-Partnering Forum, som är ett EU-samarbete för effektivare stöd till små och medelstora företag. Då diskuterades särskilt innovationsupphandling och vi som deltog i mötet i Delft fick en djupdykning i hur England och Nederländerna arbetar med innovationsupphandling som verktyg för att stötta tillväxtföretag. Intressanta erfarenheter att ta med i den pågående revideringen av det svenska innovations- och upphandlingsarbetet.

måndag 22 november 2010

Biskopsvigning med kunglig glans

Vilket privilegium att få delta i något så högtidligt som en biskopsvigning! I går var det en stor dag för många - inte minst för vår biskop Jan-Olof Johansson som vigdes till biskop för Växjö stift i Uppsala Domkyrka.

Du kan läsa mer i Smålandsposten http://www.smp.se/nyheter/vaxjo/en-biskop-blev-fodd(2187737).gm

och Braometern
http://www.barometern.se/nyheter/kalmar/se-bilderna-fran-ceremonin(2187512).gm?service=mediacenter

Biskopsvigning, företagens sociala ansvar och julkaffe på Tagel

Landshövdingeuppdraget är minst sagt stimulerande och mångfacetterat. Efter en vecka med så jordnära frågor som regelförenkling för företag och innovation för tillväxt kändes det både högtidligt och mäktigt att få närvara vid söndagens biskopsvigning av biskop Jan Olof Johansson i Uppsala Domkyrka. Efter Högmässan var det mingellunch i Biskopsgården. Förutom god indisk buffé fick Janne och jag trevligt sällskap av ”vår” nya statssekreterare Ulf Perbo med fru.

Veckan som kommer börjar där den förra slutade - med innovation och strategier för regional tillväxt. Måndagen är den uppsummering efter förra veckans workshop i projektet Innovation för tillväxt och den regionala dialogen. Dagen efter är det dags för höstens sista styrelsemöte i Vinnova. På onsdag fylls Residenset med två olika seminarier. Förmiddagens seminarium om företagens CSR-arbete samararrangerar vi med Sydsvenska Industri och Handelskammaren och på kvällen är det Växjö Kommun, Regionförbundet och Länsstyrelsen som samlas för att fortsätta diskussionen om det kommande Miljö- och klimatcentrat. Torsdag lunch talar jag om kvinnligt företagande på Videumdagen och på kvällen bjuder vi anhörigvårdare på den årliga och uppskattade ”Nobelfesten” på Residenset. Arbetsveckan avslutas med ledardag för enhetscheferna på Länsstyrelsen .

Under helgen tar vi i Växjö stift högtidligen emot vår nya biskop Jan-Olof Johansson och på söndag är det traditionellt julkaffe på Tagel.

söndag 21 november 2010

Mat klimat hälsa

Intresset för mat med ursprung - lokalproducerat, närodlat, nybakat, nyskördat – har jag skrivit om tidigare i min blogg och det är också ett ämne som engagerar många. LRF Sydost och Länsstyrelsen har utvecklat samarbetet för att öka fokuset på trender som faktiskt kan göra skillnad – för klimatet, för hälsan och för landsbygdens utveckling. Vid dialogen kring mat- och landsbygdsutveckling i Åseda, för någon vecka sedan, föddes många idéer och konkreta förslag på åtgärder för ökad livsmedelsproduktion i länet. En utmaning är distributionen från producent till butik, restaurang och konsument och en annan är upphandlingsproblematiken. Dessa båda bollar landade hos LRF respektive Länsstyrelsen. Uppföljning med resultat kommer!

fredag 19 november 2010

Kunglig medalj till en av ”våra” formgivare

Den 16 november mottog Erika Lagerbielke Prins Eugen-medaljen Erika Lagerbielke. Hon får den för sin framstående konstnärlig verksamhet.

"Jag är fantastiskt stolt och hedrad, säger Erika Lagerbielke. Man har sina livsmål, men jag har aldrig föreställt mig att jag skulle få medalj. Det känns som en fantastisk bekräftelse av vad jag hittills har åstadkommit samtidigt som det är en stor inspiration för min framtida konstnärliga verksamhet.”

Ett stort grattis från alla oss som gläds åt utmärkelsen! Vi är glada och stolta att vi så generöst får ta del av hennes kreativitet. Utmärkelsen visar att design och innovation är vägen till lönsamhet, ökad attraktionskraft och tillväxt!

torsdag 18 november 2010

Hur svårt kan det vara!?

Så började vår chefsjurist Lena Stjernqvist förra veckans medarbetardag på Länsstyrelsen.

Dagen, eller åtminstone förmiddagen, var vikt åt regeringsuppdraget ”Förenkla för företagen”. Det finns ett klart samband mellan regelförenkling/tillämpning och tillväxt i ekonomin och sysselsättning. Tillväxt och sysselsättning skapar välfärd och i den verkligheten ingår självklart även vi.

Vad var och en av oss gör har betydelse för helheten – på Länsstyrelsen och i samhället. Med förenkling för ögonen utvecklar vi verksamheten och optimerar våra egna resurser. Därmed kommer vi också att bidra till förenkling för företagen, som primärt är vårt uppdrag. Förenkla helt enkelt!

Det var också dessa frågor vi diskuterade när alla kontaktpersoner från Sveriges länsstyrelser i tisdags träffades på Näringslivets Hus. Den 17 december överlämnar vi rapporten till regeringen hur vi i vår värld kan göra vardagen enklare för företagen.

tisdag 16 november 2010

Lite mer kaxighet om jag får be

Ja, det tror jag vi behöver visa om vi ska kunna konkurrera med omvärlden. Det var också med de orden jag inledde årets upplaga av det stora småländska designminglet på Residenset förra veckan.

Att design och utveckling av både produkter, tjänster och processer leder till ökad konkurrenskraft är nog de flesta överens om. – men hur gör man, vem ska man kontakta och var finns referenserna? Kunskapsutbyte och inspiration är ett av syftena med designminglet.

Där människor möts föds idéer och när idéer möts kan helt nya innovationer födas. Design är, oavsett inom vilken bransch man verkar, en vinstdrivande faktor och under kvällen vittnade flera om designens viktiga betydelse också för hållbarhetsperspektivet.
Moderator Johan Sjöberg från Möbelriket ledde oss med van hand genom alla hundra personer – där var och en genom att berätta vad man gör underlättade kontaktskaåandet under det avslutande minglet.

Kvällens inspirerande berättelser om allt som görs och planeras tog oss en liten bit närmare visionen om en hållbar och framgångsrik region med starka företag och samarbeten över gränserna. Självklart blir det ett nytt mingel nästa november! Men innan dess hoppas jag vi ses i Residensträdgården i Visby under Almedalsveckan. Planer oss landshövdingar emellan finns ;)!

måndag 15 november 2010

Innovation i flera perspektiv - länsstyrelsevärlden, regionerna och Europa

Efter en fin Växjöhelg med föredrag i missionskyrkan om landshövdingerollen och julshopping på Huseby tar en intensiv långvecka vid.

På måndag förmiddag är det insynsråd och till lunch ansluter viltförvaltningsdelegationens medlemmar för årets andra sammanträde. Tidigt på tisdag morgon åker jag tillsammans med projektgruppen ”Förenkla för företagen” till Stockholm för et uppsamlingsseminarium där höstens arbete med att ta fram förslag hur länsstyrelserna samordnat ska arbeta med förenkling för företag ska slutdiskuteras. På kvällen träffar jag Smålands Gille i Stockholm och är ombedd att berätta om det som händer i länet och på länsstyrelsen. Hela onsdagen och torsdag förmiddag är jag i Delft, Holland för att tillsammans med representanter från åtta andra medlemsländer diskutera hur vi kan bli bättre på att stimulera innovation och innovativa processer. Det arbetet fortsätter på torsdag kväll och fredag, men då i projektet ”Innovation för tillväxt”. Drygt 100 personer från alla landets regioner samlas på IVA för att dela erfarenheter och inspireras. Lördag och söndag går i firandets tecken, inte minst på söndagen då vi medverkar i biskopsvigningen i Uppsala Domkyrka.

Kort från förra veckans arbetsgivardag på Nalen
Vid torsdagens Arbetsgivardag antogs strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag är glad att både strategin och talet som vår nya chef Stefan Attefall höll samma dag stämmer väl överens hur vi arbetat de senaste åren. Här kommer ett inklippt stycke från talet, som i sin helhet finns som inlägg på min blogg.

Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.


Gruvar du dig för något? Gör det genast!
ur första Klokboken

Vi går i takt...

....ja så känns det när man läser talet av vår nya chef Stefan Attefall. Under Arbetsgivarverkets arbetsgivardag i torsdags höll han nedanstående tal till alla församlade landshövdingar och generaldirektörer. Det visar åt vilket håll vinden blåser och jag måste erkänna att jag känner mig glad både för tydligheten, att innovation finns med och att vi hos oss redan arbetar utifrån det ministern sa i sitt tal.

Tal Nalen, Stockholm 11 november 2010Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Tal av Civil- och bostadsminister Stefan Attefall, med ansvar för den statliga förvaltningen
Ärade åhörare,Det är oerhört glädjande för mig som statsråd med ansvar för den statliga förvaltningen och därmed det övergripande ansvaret för er som myndighetschefer att få möta er alla här i dag.
Det är ni, regeringens drygt 200 myndighetschefer med 235 000 anställda som utgör en av världens mest välfungerande statsförvaltningar.
Ni har ett svårt och viktigt uppdrag och ett stort ansvar. Det ställs många, komplicerade och mångtydiga krav på er från medborgare, intressenter och politiker:
Ni ska vårda rättsstatens värde av likhet inför lagen, offentlighet och sekretess, vara sakliga och opartiska och fatta materiellt riktiga beslut utifrån gällande lag. Och ni ska använda ett språk som är begripligt.
Inom fastlagda ramar ska ni vårda den offentliga förvaltningens särdrag av öppenhet, pluralism och medborgarorientering. Ni ska kunna väga olika intressen mot varandra och säkerställa att starka och högljudda särintressen inte skymmer det gemensamma bästa.
För det tredje ska ni i förvaltningen leverera service inom de ramar som fastställts av riksdag och regering. Ni ska ordna ändamålsenliga driftsformer för att producera de beslutade tjänsterna. Det gäller att omsätta de politiskt fattade besluten i konkreta verksamheter och lojaliteten mot de politiska beslutsfattarna spelar då en stor roll.
Slutligen ska ni också beakta de ekonomiska värdena, dvs. iaktta hög effektivitet och hushålla väl med skattebetalarnas pengar.
Vi måste ständigt vara vaksamma mot korruption. Sverige ligger väl till i internationella jämförelser, men vi har också problem. Vi har exempel på senare tid som visar att vår statsförvaltning eller den offentliga sektorn i övrigt inte är immun mot detta. Vi kan alltså inte slå oss till ro eller luta oss tillbaka. Förvaltningen måste hela tiden upprätthålla sin öppenhet, sin vitalitet och sin motståndskraft mot otillbörlig påverkan eller ren korruption. Ni som myndighetschefer har naturligtvis en särskilt viktig roll i detta arbete.
I sammanhanget intressant att poängtera att en av de stora förtjänsterna med LOU är det skydd den innebär mot korruption, kompisuppgörelser och osund konkurrens.
***Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.
***
Jag tänkte i korthet ge en bild av min syn på förvaltningens roll och några viktiga områden i förvaltningspolitiken.
Grunden för ett starkt och välmående Sverige läggs med hjälp av välskötta offentliga finanser, fritt företagande med effektiv konkurrens, tydlig äganderätt, frihandel och sist men inte minst ett starkt civilt samhälle. Allt detta förutsätter en väl fungerande offentlig förvaltning.
Det civila samhället består av en rad olika gemenskaper som familjen, ideella föreningar, fackföreningar, bildningsförbund, kooperativ och andra. Det är för dessa gemenskaper och enskilda människor som den offentliga förvaltningen finns till - inte tvärt om.
Den offentliga sektorns verksamhetsformer bör så långt som möjligt bygga på frånvaro av monopol, på nyttjande av olika driftsformer och på decentralisering. För att öka mångfalden, stimulera initiativtagande och effektivitet måste produktion av välfärdstjänster i enskild regi, såväl privata företag som ideella organisationer, ges lika förutsättningar som tjänster producerade i offentlig regi. Den enskilde bör själv kunna välja utförare. Här har införandet av Lagen om valfrihet - LOV - underlättat för mer av valfrihet när det gäller offentlig service. Min uppfattning är också att mer av offentlig verksamhet, som inte är myndighetsutövning, bör kunna upphandlas i konkurrens.
Vill i sammanhanget betona att regeringen avser att i kommande omprövningar av det statliga åtagandet särskilt uppmärksamma myndigheters säljverksamhet och effekterna på de marknader där de statliga myndigheterna är verksamma.
De statliga myndigheternas fristående ställning och långtgående befogenheter att besluta om hur de egna uppgifterna ska lösas är en viktig del av den svenska förvaltningstraditionen som har många förtjänster.
Genom denna handlingsfrihet ges förutsättningar för demokratiska beslut att få avsett genomslag. Principen lägger också grunden till att myndigheterna på ett självständigt sätt ska kunna sköta sin dagliga verksamhet på ett effektivt och rättssäkert sätt. Likväl lyder myndigheterna under regeringen och ska genomföra riksdagens och regeringens politik.
Myndigheterna får budgetmedel, eller ges möjlighet att finansiera verksamheter med avgifter. Men det är ni som ska se till att ni har kompetens för att uppnå målen i de olika verksamheterna. Det är ett stort ansvar som ni fått genom att det arbetsgivarpolitiska ansvaret har delegerats till er.
Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten är en bra ordning, därom råder bred politisk enighet. Som ni säkert redan känner till angav regeringen i årets förvaltningspolitiska proposition sin bedömning att den långtgående delegeringen till Arbetsgivarverket och till myndigheterna ligger fast.
Regeringen anger mål och delmål för de statliga arbetsgivarna som följs upp. Utvecklingen mellan 2008-2009 är fortsatt positiv.
Löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska - från 13,7 till 12,6 procent.
Vi ser också en sjunkande sjukfrånvaro i staten - från 3,4 till 3,1 procent.
Antalet nybeviljade sjukpensioner har sjunkit för både kvinnor och för män, totalt har dessa nästan halverats.
Andelen kvinnor på ledande befattningar har ökat - från 35 procent till 38 procent.
Andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat på alla nivåer. När det gäller staten totalt från 12,0 procent till 12,5 procent. Bland nyanställda i staten ökade andelen med utländsk bakgrund från 18,4 till 19,0 procent.
Löneutvecklingen i staten fortsätter att relativt väl följa utvecklingen på arbetsmarknaden i stort.
Ni har alla bidragit till detta!
Kompetensförsörjningen i staten fungerar i huvudsak väl. De statliga arbetsgivarna bör dock fortsätta att utveckla formerna för att marknadsföra staten som en attraktiv arbetsgivare. I en nyligen publicerad undersökning där unga akademiker inom ingenjörsvetenskap, IT och ekonomi fick ranka de 100 mest populära arbetsgivarna så återfanns totalt 20 olika arbetsgivare från den statliga sektorn. Det är glädjande. Det är viktigt att synas, men det skapar också förväntningar på staten som arbetsgivare.
Jag tror det är viktigt att vi hjälps åt att lyfta fram den särskilda dimension det innebär att arbeta i staten. Det är en del av det demokratiska uppdraget, att arbeta för Sverige, för det gemensamma bästa. En dimension som den privata sektorn inte kan ge på samma sätt.
Regeringen kommer även fortsättningsvis att ta arbetsgivarpolitiska initiativ inom prioriterade områden. Så kan ske när man behöver särskilt fokus för en speciell fråga eller när regeringen anser att utvecklingen inom ett visst område går för långsamt.
För närvarande pågår två projekt som regeringen tagit initiativ till. Dels ett kvinnligt karriärutvecklingsprogram som pågår året ut, dels projektet om ett offentlig etos som kommer att pågå hela nästa år. Bägge projekten drivs av Kompetensrådet för utveckling i staten, Krus.
***
Ett respektfullt och värdigt bemötande av allmänheten har betydelse för förtroendet för statsförvaltningen. Varje statstjänsteman ska veta på vems uppdrag man arbetar och ha civilkurage för att stå upp för det regelverk som finns. Olika slag av etiska dilemman kan uppstå och det är viktigt att ni som myndighetschefer ser till att dessa frågor ges utrymme för diskussion på era arbetsplatser.
Regeringen är beredd att gå vidare med ytterligare insatser för att ge personer med funktionsnedsättning bättre möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och behålla sina jobb. Insatserna har preciserats i ett viljeinriktningsdokument - Arbete för alla. Här anges bl.a. att regeringen ska fortsätta uppföljningen av myndigheternas arbete med de nationella målen för funktionshinderspolitiken. Och jag vet att många myndigheter redan idag har många anställda med funktionsnedsättning.
Regeringen kommer att ta initiativ till en kartläggning och analys av vilka åtgärder myndigheterna har vidtagit för att anställa personer med funktionsnedsättning. Syftet med detta är att tillvarata de erfarenheter som finns och för att sprida goda exempel.
Jag vill i detta sammanhang rikta en uppmaning till er alla att göra en ytterligare ansträngning för att anställa personer med funktionsnedsättning.
Renodlingen av den statliga verksamheten måste fortsätta så att staten i än högre grad kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Som ett led i arbetet med att renodla och effektivisera statsförvaltningen, vill regeringen i högre grad koncentrera den statliga stödverksamheten. Istället för att myndigheter med likartade behov bygger upp och bedriver all typ av administrativ stödverksamhet var och en för sig måste fördelarna med samordning av resurser tillvaratas.
Regeringen har därför beslutat om att ett myndighetsgemensamt servicecenter ska inrättas. Servicecentret ska sköta ekonomi- och personaladministration åt statliga myndigheter. Utvecklingen av servicecentret ska ske stegvis och myndigheterna ska kunna anslutas successivt i takt med naturliga personalavgångar. Målet är att servicecentret ska vara inrättat den 1 januari 2012. Servicecentret kommer både att hjälpa myndigheterna att fokusera på sina kärnuppgifter och spara mycket pengar. Jag är mycket glad över att generaldirektören Katrin Westling Palm har tackat ja till att förbereda bildandet av servicecentret. Det är en spännande resa hon och vi andra har framför oss.
En mycket viktig statlig kärnverksamhet är tillsynen. Genom en väl fungerande tillsyn ska medborgare och företag kunna vara säkra på att de lagar och regler som har beslutats av riksdagen och regeringen följs. Regelverk för tillsyn behöver vara tillräckligt hållbara för att garantera detta. Med fler utförare av offentliga tjänster kommer det att ställas ytterligare krav på hållbara regelverk och en välfungerande statlig tillsyn. Den skrivelse om tillsynen som regeringen lämnade till riksdagen för ett knappt år sedan är bara början på ett långsiktigt utvecklingsarbete.
Många av de problem vi har att hantera i samhället är synnerligen komplexa och kräver samverkan. Myndigheterna arbetar därför i ökad utsträckning tillsammans och, ibland, också i nära samverkan med t.ex. kommuner och organisationer i det civila samhället. Detta är en utveckling som jag tror att vi ännu bara har sett början på och som kommer att ställa nya krav på såväl samverkansformer som hur vi styr och följer upp offentligt finansierad verksamhet.
En relativt ny form av samverkan är de lokala servicekontoren. Regeringen vill utvidga och fördjupa den samverkan som inletts mellan vissa myndigheter. Regeringen vill också ge bättre förutsättningar för myndigheter och kommuner att samverka i lokala servicekontor. En central fråga som måste uppmärksammas är att klargöra arbetsgivaransvaret för den personal som berörs vid samverkan.
***Varje medborgare måste ges möjligheter till deltagande, inflytande och delaktighet, inte bara vid valtillfället utan kontinuerligt.
För det krävs att arbetsformerna såväl inom det representativa politiska systemet som inom den offentliga förvaltningen utvecklas så att det aktiva deltagandet uppmuntras och att verkligt inflytande kan uppnås.
Det är också medborgarna som ytterst avgör om förvaltningens kvalitet är tillfredsställande. Myndigheterna måste därför i än högre grad involvera medborgare, brukare, företag och övriga intressenter och ta till vara på deras synpunkter. En intressant utveckling i sammanhanget är myndigheternas ökande närvaro i sociala medier.
En stor del av den information som finns hos kommunala och statliga myndigheter utgör en samhällsgemensam resurs av stort värde för medborgarna, företagen och det civila samhället. Myndigheterna bör aktivt sträva efter att möjliggöra ett effektivt vidareutnyttjande av denna information för att underlätta framväxten av en informationsmarknad och för att bidra till att stärka människors självstyre och utövande av medborgerliga rättigheter. Den 1 juli i år trädde därför lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen i kraft.
Medborgare, företag och kommuner förväntar sig att staten uppträder samordnat. Myndighetsorganisationen måste därför bli ännu tydligare och mer ändamålsenlig. Specialisering och sektorisering inom förvaltningen får inte leda till fragmentering och bristande helhetssyn.
Även på regional nivå måste den statliga förvaltningen bli mer samordnad, tydligare och ändamålsenlig. Därför genomför regeringens särskilde utredare, Mats Sjöstrand, en översyn av statliga myndigheters organisation på regional nivå.
Det behövs nya lösningar och tillvägagångssätt i offentlig verksamhet för att undanröja onödig byråkrati, förenkla människors vardag och för att få ännu bättre resultat och effektivare användning av skattebetalarnas pengar. I en innovativ förvaltning finns förmågan att ta fram nya processer, tjänster och metoder som skapar ännu större värde för medborgare och företag. Jag tror inte att det saknas goda idéer om hur detta ska gå till, tvärt om. Däremot vet vi hur svårt det är med förändringsarbete. Jag vill därför få till stånd någon form av nationell kraftsamling för innovation och kvalitet i offentlig verksamhet under mandatperioden. Formerna för detta bereds för närvarande i Regeringskansliet.
***
Ni myndighetschefer är viktiga för att regeringen ska kunna genomföra sin politik. Det ställs speciella krav på er som ledare i staten. En förutsägbar, öppen och spårbar rekrytering av myndighetschefer är av stor vikt för att allmänheten ska känna förtroende för statsförvaltningen. Utnämningspolitiken har därför reformerats under förra mandatperioden. Numera utannonseras exempelvis nästa alla befattningar och tillsätts i öppen konkurrens.
Resultaten har varit slående, det är numer påtagligt fler myndighetschefer som rekryteras från andra arbetsmarknadssektorer än den statliga. Det är också ett faktum att det rekryterats fler chefer med annan kulturell och etnisk bakgrund än tidigare under de senaste åren. För fyra år sedan uppgick andelen kvinnliga myndighetschefer till 33 procent. Idag är motsvarande siffra 43 procent. Det här är siffror som gläder mig mycket och jag ser fram mot att följa utvecklingen framgent.
Regeringens ledarutvecklingsprogram ger er en möjlighet att utveckla ert ledarskap. Jag har också förstått att de flesta av er deltar i programmet och att ni tycker att det är en tillgång att tillsammans med kollegor diskutera vad som är speciellt med ledarskapet i staten. F.n. är det 17 myndighetschefsgrupper som arbetar.
I år har det varit en nystart av programmet efter att vi gjort en ny upphandling av konsulter. Vi har, som tidigare, lagt särskild vikt vid att konsulterna ska vara erfarna och ha en förståelse i det särskilda i att vara chef i staten.
Det är viktigt att ni som myndighetschefer har möjlighet att få egen kompetensutveckling och Regeringens chefsprogram är en del av det. Regeringens ambition är att varje myndighetschef ska avsätta motsvarande fem procent av sin arbetstid för utvecklingsinsatser relaterade till det personliga ledarskapet.
Sammantaget innebär de här resultaten förhoppningsvis en vitalisering av statsförvaltningen. Jag är dock klar över att vi därmed också måste kunna erbjuda chefer som inte kommer från statsförvaltningen en fördjupad introduktion där vi lägger större fokus på det som är specifikt för staten - och det finns gott om sådana områden.
Jag vet också att flera myndighetschefer har funderat över vad som händer när ett förordnande som myndighetschef går ut. Den frågan har kanske aktualiserats på ett annat sätt nu när rekryteringsprocessen har förändrats.
När jag tittar framåt tror jag att fokus kommer gå från rekrytering till utveckling av myndighetschefer. Att rekrytera och utveckla myndighetschefer är en investering som jag tror kan falla väl ut om den förvaltas på ett bra sätt. I regeringens skrivelse om utnämningspolitiken från förra året framgår bl.a. att "Skickliga chefer ska också attraheras av att fortsätta arbeta i staten, exempelvis genom att erbjudas olika former av utvecklingsmöjligheter".
Jag tänker personligen ägna tid och kraft åt denna utomordentligt viktiga fråga. Väl fungerande chefer är en förutsättning för en framgångsrik statsförvaltning!
Jag känner till att GD-föreningen finns och att föreningen brukar uppvakta det nya statsrådet som ansvarar för förvaltningspolitiken. Jag ser fram emot ett sådant möte där vi kan samtala om frågor som är angelägna för er myndighetschefer.
Jag vill också i detta sammanhang avisera att regeringen under hösten kommer att presentera en chefspolicy. De krav som ställs på rollen som myndighetschef i statsförvaltningen utgör grunden i denna. Chefspolicyn avser också inspirera myndigheterna i arbetet med chefsförsörjningsfrågor samt spegla synen på det statliga ledarskapet och möjligheter till karriär inom staten.
För att samlat kommunicera regeringens förvaltningspolitiska förväntningar på myndigheterna och för att precisera vissa åtgärder som regeringen kommer att vidta mot bakgrund av den förvaltningspolitiska propositionen hoppas jag att vi framöver ska kunna presentera ett förvaltningspolitiskt program.
Låt mig avslutningsvis konstatera att när nu den första etappen av den statliga avtalsrörelsen är över och de centrala avtalen är på plats är det ni som tar över stafettpinnen. Nu är det upp till er att teckna lokala avtal på era respektive myndigheter. Min förhoppning är att ni utifrån respektive verksamhets behov tecknar lokala avtal som befrämjar de ansvarsområden ni är utsedda att leda. Jag önskar er lycka till i detta utomordentligt viktiga arbete!Tack!

onsdag 10 november 2010

Design på längden och på tvären

Har precis avslutat tredje upplagan av "Smålands största designmingel" på Residenset. Vilken respons, vilka fantastiska människor och vilken stämning det blev när Möbelriket mötte Glasriket, Aluminiumriket, formgivare, designers, studenter, professorer, kända och okända. Ett längre referat kommer inom kort. Du som är intresserad att delta i nästa års upplaga är välkommen att höra av dig till gunilla.claesson@lansstyrelsen.se - den 9 november 2011 klockan 16.00 öppnar vi portarna för den fjärde årgången!

En mer effektiv statlig förvaltning....

....ja så heter en av arbetsgrupperna i IVA-projektet "Innovation för tillväxt". Att förstå vardagen för de vi är till för är absolut nödvändigt om vårt land ska klara konkurrensen i Världen. Vi lever i ett globalt samhälle, det som händer i Kina, Indien och Sydamerika påverkar oss varje dag. Det måste vi som myndigheter bli mycket bättre på att förstå och också anpassa vårt arbetssätt efter. Därför är Globaliseringsrådets underrapport "PM till statsministern" och arbetsgruppen "En effektivare statsförvaltning" högaktuella och nödvändiga. Arbetet fortsätter och i januari kommer Sveriges alla generaldirektörer och landshövdingar att bjudas in att ta del av vårt arbete.

måndag 8 november 2010

Vecka 45 blir en blandning av statlig förvaltning, lokal mat och design

Efter ett par fina semesterdagar i ett soligt London är det dags för en ny arbetsvecka med utveckling för länet och Småland som förtecken.

Måndagen är som vanligt fylld av interna möte och på tisdag är det tidigt flyg till Stockholm som gäller. Först arbetsmöte på IVA om en effektivare Statsförvaltning och sedan tillbaka till Åseda och Hotell Sankt Olof där meteorologen Pär Holmgren föreläser om klimat, mat och hållbar utveckling innan vår egen mat- och landsbygdsutvecklingsdiskussion tar vid.

På onsdag fylls Residenset med nästan 100 designintresserade till det fjärde designminglet sedan 2007. Kända och mindre kända formagivare från Glasriket, Möbelriket och Alumiumriket diskuterar utveckling, byter erfarenheter och knyter kontakter.

På torsdag är det Stockholmsdag igen med Landshövdingemöte, styrelsemöte med Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs och Arbetsgivarseminarium på Nalen.

Dagen efter är hemmadag med avbrott för studiebesök med Bländanätverket på Södra och lördagen startar med jag med att hålla en föreläsning för kvinnor i svenska kyrkan. Helgen avslutas med besök på Julmässan i Huseby.

Den som redan bestämt sig tål inga goda råd.
ur Klokboken

onsdag 3 november 2010

Lanthandeln i framtiden

Lanthandeln är en gemensam angelägenhet, det visar inte minst intresset för att medverka i det strategiska samtalet på Residenset i tisdags. Förutom regionala lanthandelsinspiratörer medverkade Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel, Nicholas Pettersson, vd Axfood Närlivs AB och Lars-Ove Jonsson, ICA.

Kvällen genomsyrades av kreativitet och inspiration, men också allvarsamma bitar som konkurrens på olika villkor, regeltillämpning och upphandlingen möjligheter och/eller begränsningar.

Att lanthandeln är viktig för landsbygden var alla överens om och att lanthandeln behöver reformeras tror jag alla inser. Syftet med detta andra "lanthandelsmöte" var att inspirera, öka kunskapen och så frön till nya tankar och funderingar på vad kunden efterfrågar och vilka mervärden den lilla butiken på landet kan skapa. Det tror jag vi lyckades med.

Nästa steg i processen att utveckla lanthandeln blir ett seminarium kring upphandling. Då kommer politiker, lanthandlare, småskaliga livsmedelsproducenter och kommunernas inköpare att bjudas in. Vill du försäkra dig om en inbjudan till den 8 februari är du välkommen att maila min kollega allan.karlsson@lansstyrelsen.se.

tisdag 2 november 2010

Bredband åt alla!?

Förra veckan debuterade IT- och regionministern med ett tal om En Digital Agenda för Sverige

Hon poängterar i sitt tal hur viktigt det är att minska utanförskapet genom att ta vara på varje enskild människas förmåga och knyter an till att utanförskap också kan handla om det digitala utanförskapet och hur IT öppnar helt nya möjligheter till ett ökat innanförskap.

Viktiga frågor som många i vårt län jobbar hårt med - Länssyrelsen, Regionföbundet, Kommunerna och alla byalag. En modern IT-infrastruktur är en förutsättning för att locka människor att bo och verka på landsbygden. Insikten, viljan och ambitionen finns, däremot saknas resurser. Något vi naturligtvis hoppas ska komma med regeringens satsning på att ge IT en egen minister.

Läs ministerns tal på http://www.regeringen.se/sb/d/13699/a/154572,

måndag 1 november 2010

Vecka 44, 2010 - två månader kvar till 2011!

Lanthandelns viktiga roll för landsbygdens utveckling
och entreprenörskapets intåg i den offentliga sektorn

Entreprenörskap handlar inte bara om att driva företag, det handlar att våga ifrågasätta, testa, se behov, misslyckas och tänka nytt. Under kommande vecka belyser flera olika möten entreprenörskapets viktiga roll i olika typer av organisationer och hur vi genom våra strategiska samtal satt igång processer för att utveckla landsbygden.

På måndag kommer länsledningen från Östergötland för att dela med sig av sina erfarenheter av att driva EU-projekt, i gengäld delar vi med oss av vårt ledarskaps- och medarbetarskapsarbete och hur vi driver utvecklingsprocesserna för att bli en modern, effektiv och flexibel organisation.

På tisdag riktas blickarna mot landsbygden och tillsammans med en mängd aktörer ska vi lyfta perspektivet från att rädda lanthandeln till att se potentialen för en lanthandel som motor för tillväxt på landsbygden.

Onsdag förmiddag delar jag med mig av mina erfarenheter som entreprenör till ett hundratal studenter på Linnéuniversitetet och på eftermiddagen har vi besök av alla länsstyrelsersers kontaktpersoner på de olika lönekontoren.

Torsdag och fredag har jag semester.

Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
Artur Lundkvist