torsdag 18 november 2010

Hur svårt kan det vara!?

Så började vår chefsjurist Lena Stjernqvist förra veckans medarbetardag på Länsstyrelsen.

Dagen, eller åtminstone förmiddagen, var vikt åt regeringsuppdraget ”Förenkla för företagen”. Det finns ett klart samband mellan regelförenkling/tillämpning och tillväxt i ekonomin och sysselsättning. Tillväxt och sysselsättning skapar välfärd och i den verkligheten ingår självklart även vi.

Vad var och en av oss gör har betydelse för helheten – på Länsstyrelsen och i samhället. Med förenkling för ögonen utvecklar vi verksamheten och optimerar våra egna resurser. Därmed kommer vi också att bidra till förenkling för företagen, som primärt är vårt uppdrag. Förenkla helt enkelt!

Det var också dessa frågor vi diskuterade när alla kontaktpersoner från Sveriges länsstyrelser i tisdags träffades på Näringslivets Hus. Den 17 december överlämnar vi rapporten till regeringen hur vi i vår värld kan göra vardagen enklare för företagen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar