måndag 1 november 2010

Vecka 44, 2010 - två månader kvar till 2011!

Lanthandelns viktiga roll för landsbygdens utveckling
och entreprenörskapets intåg i den offentliga sektorn

Entreprenörskap handlar inte bara om att driva företag, det handlar att våga ifrågasätta, testa, se behov, misslyckas och tänka nytt. Under kommande vecka belyser flera olika möten entreprenörskapets viktiga roll i olika typer av organisationer och hur vi genom våra strategiska samtal satt igång processer för att utveckla landsbygden.

På måndag kommer länsledningen från Östergötland för att dela med sig av sina erfarenheter av att driva EU-projekt, i gengäld delar vi med oss av vårt ledarskaps- och medarbetarskapsarbete och hur vi driver utvecklingsprocesserna för att bli en modern, effektiv och flexibel organisation.

På tisdag riktas blickarna mot landsbygden och tillsammans med en mängd aktörer ska vi lyfta perspektivet från att rädda lanthandeln till att se potentialen för en lanthandel som motor för tillväxt på landsbygden.

Onsdag förmiddag delar jag med mig av mina erfarenheter som entreprenör till ett hundratal studenter på Linnéuniversitetet och på eftermiddagen har vi besök av alla länsstyrelsersers kontaktpersoner på de olika lönekontoren.

Torsdag och fredag har jag semester.

Den som går vilse kan av misstag finna nya vägar.
Artur Lundkvist

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar