fredag 26 november 2010

Ny standard för socialtt ansvarstagande

Om länsstyrelsen skulle ha en affärsidé så skulle det nog vara ”Hållbar utveckling och tillväxt i balans”. Därför var det naturligt att vi sa ja till ett samarbete med Sydsvenska Industri och Handelskammaren när de föreslog ett seminarium kring den nya CSR-standarden ISO 26000 på Residenset.

Frågorna kring socialt ansvarstagande är viktiga, aktuella och intresserade många.

Gränser rivs, nya marknader öppnas, gamla marknader förändras och allt fler fattar sina köpbeslut som är socialt hållbara och försvarbara. Medvetenheten om ”miljö och samhälle” har hög status och ligger ofta till grund för ett köpbeslut, men också vid val av arbetsgivare.

För de företag och organisationer som med ett systematiskt sätt att arbeta med frågorna kommer attraktionskraften och konkurrenskraften att öka. Strax efter nyår kommer vi att bjuda in till nästa samtal i dessa viktiga frågor – då med fokus på leverantörer eller underleverantörer i Kina. Tillsammans med Exportrådet, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbunden i Gävle och Kalmar ingår vi i ett nätverk med syfte att hjälpa våra företag bedöma sina leverantörer ur ett socialt och hållbart perspektiv entlig standarden i IS 26000.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar