måndag 15 november 2010

Innovation i flera perspektiv - länsstyrelsevärlden, regionerna och Europa

Efter en fin Växjöhelg med föredrag i missionskyrkan om landshövdingerollen och julshopping på Huseby tar en intensiv långvecka vid.

På måndag förmiddag är det insynsråd och till lunch ansluter viltförvaltningsdelegationens medlemmar för årets andra sammanträde. Tidigt på tisdag morgon åker jag tillsammans med projektgruppen ”Förenkla för företagen” till Stockholm för et uppsamlingsseminarium där höstens arbete med att ta fram förslag hur länsstyrelserna samordnat ska arbeta med förenkling för företag ska slutdiskuteras. På kvällen träffar jag Smålands Gille i Stockholm och är ombedd att berätta om det som händer i länet och på länsstyrelsen. Hela onsdagen och torsdag förmiddag är jag i Delft, Holland för att tillsammans med representanter från åtta andra medlemsländer diskutera hur vi kan bli bättre på att stimulera innovation och innovativa processer. Det arbetet fortsätter på torsdag kväll och fredag, men då i projektet ”Innovation för tillväxt”. Drygt 100 personer från alla landets regioner samlas på IVA för att dela erfarenheter och inspireras. Lördag och söndag går i firandets tecken, inte minst på söndagen då vi medverkar i biskopsvigningen i Uppsala Domkyrka.

Kort från förra veckans arbetsgivardag på Nalen
Vid torsdagens Arbetsgivardag antogs strategin för den statliga arbetsgivarpolitiken. Jag är glad att både strategin och talet som vår nya chef Stefan Attefall höll samma dag stämmer väl överens hur vi arbetat de senaste åren. Här kommer ett inklippt stycke från talet, som i sin helhet finns som inlägg på min blogg.

Utgångspunkten för de kommande årens förvaltningspolitik är det nya målet:
En innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och som därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete.


Gruvar du dig för något? Gör det genast!
ur första Klokboken

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar